Register betreffende "Duitsland" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : Bondsrepubliek Duitsland
BRD
Duitse Bondsrepubliek
West-Duitsland
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
"Wiedergutmachungspension" - Vonnis Arbeidsrechtbank van Doornik      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2502-2503 1-50 p. 2502-2503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3638-3639 1-70 p. 3638-3639 (PDF)
Belgische militairen in Duitsland - Terugkeer (Reaffectatie van het personeel en sociale begeleiding) (2-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3010-3012 2-55 p. 3010-3012 (PDF)
Belgische onderdanen die het slachtoffer zijn geweest van nationaal-socialistische vervolgingsmaatregelen - Vergoeding (Overeenkomst tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland) (2-1269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1736 2-36 p. 1736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1891 2-38 p. 1891 (PDF)
Betekeningen in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken - Duitsland      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691-692 1-14 p. 691-692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1327-1328 1-27 p. 1327-1328 (PDF)
Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen (2-919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1258 2-27 p. 1258 (PDF)
Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen (2-920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1272 2-27 p. 1272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1712-1713 2-35 p. 1712-1713 (PDF)
De IJzeren Rijn      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-168
p. 5015-5017 1-168 p. 5015-5017 (PDF)
   Stemverklaring van de heer Boutmans en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097 1-172 p. 5097 (PDF)
De aanleg van de "IJzeren Rijn" (2-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-45
p. 36-42 2-45 p. 36-42 (PDF)
De beslissing van het Duitse Constitutionele Hof over de schadeloosstelling van verplicht tewerkgestelden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-57
p. 1374-1375 1-57 p. 1374-1375 (PDF)
De militaire bases in BelgiŽ waar strijdkrachten van de bondsrepubliek Duitsland gelegerd zijn      
  Mondelinge vraag van de heer Bock aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-33
p. 780-781 1-33 p. 780-781 (PDF)
De onderhandelingen met het oog op de herziening van het dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland (GemeentefinanciŽn)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Verdaging
1-202
p. 5800 1-202 p. 5800 (PDF)
   Bespreking
1-211
p. 6133-6134 1-211 p. 6133-6134 (PDF)
De oorlogsvergoeding van nazi-dwangarbeiders in Duitsland (2-331)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 5-6 2-67 p. 5-6 (PDF)
De schadevergoeding voor de dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog (2-849)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 45-47 2-178 p. 45-47 (PDF)
Door Duitsland gestorte rente aan personen die tijdens de oorlog werden gedeporteerd - Transactie via De Post      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3847 1-74 p. 3847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4144 1-79 p. 4144 (PDF)
Het Duits pensioen voor Belgische SS-ers (Waffen SS)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-84
p. 2222-2223 1-84 p. 2222-2223 (PDF)
Het Duitse initiatief in verband met Algerije      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4145-4146 1-156 p. 4145-4146 (PDF)
Militairen in de Bondsrepubliek Duitsland - Personen die ondanks de terugtrekking van onze troepen in Duitsland willen blijven wonen (2-2156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3074-3075 2-56 p. 3074-3075 (PDF)
Na de oorlog door Duitsland aan BelgiŽ uitbetaald geld      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2884-2885 1-57 p. 2884-2885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3032 1-59 p. 3032 (PDF)
Opvoedingsuitkeringen betaald door een buitenlandse kas - Belastbaarheid (2-866)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1268 2-27 p. 1268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1581-1582 2-32 p. 1581-1582 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 80-81 1-3 p. 80-81 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 147-148 1-4 p. 147-148 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 443-444 1-9 p. 443-444 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Landsverdediging)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 234-235 1-5 p. 234-235 (PDF)
Slachtoffers van deportatie - Verplichte tewerkstelling in Duitsland - Schadeloosstelling vanwege de BRD (2-476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 513-514 2-12 p. 513-514 (PDF)
Taaltoestand bij het medisch personeel in het garnizoen Bensberg (Duitsland)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4182-4183 1-80 p. 4182-4183 (PDF)
Terugtrekking van onze troepen uit de Bondsrepubliek Duitsland - Overdracht van infrastructuur aan de Duitse overheid - Voorwaarden (2-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3189-3191 2-58 p. 3189-3191 (PDF)
Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - BelgiŽ en Bondsrepubliek Duitsland - Herziening van het verdrag (2-119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-4
p. 133 2-4 p. 133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1623 2-33 p. 1623 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het vrijwillig in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-991/1
p. 1 2-991/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-175
p. 80 2-175 p. 80 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geÔndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale bepalingen (Hulp aan militairen die, in het kader van de repatriŽring van de Belgische strijdkrachten in Duitsland, een nieuwe beroepsloopbaan wensen te vatten in Duitsland)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-1411/1
p. 1 2-1411/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-264
p. 91 2-264 p. 91 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties in de grensgebieden, gedaan te Brussel op 27 maart 2000      
  Ontwerp
2-1022/1
p. 1-25 2-1022/1 p. 1-25 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
2-1022/2
p. 2 2-1022/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1022/2
p. 1-2 2-1022/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-194
p. 48 2-194 p. 48 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-194
p. 48 2-194 p. 48 (PDF)
  Stemming
2-196
p. 73 2-196 p. 73 (PDF)
  2-196
p. 81 2-196 p. 81 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996      
  Ontwerp
2-801/1
p. 1-12 2-801/1 p. 1-12 (PDF)
  Verslag van de heer Geens
2-801/2
p. 1-2 2-801/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-135
p. 23-24 2-135 p. 23-24 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-135
p. 24 2-135 p. 24 (PDF)
  Stemming
2-137
p. 107 2-137 p. 107 (PDF)
  2-137
p. 128 2-137 p. 128 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, en met de Verklaring, gedaan te Straatsburg op 28 april 1999 (Vermindering van de structurele overcapaciteit van de vloten)      
  Ontwerp
2-745/1
p. 1-9 2-745/1 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de heer Devolder
2-745/2
p. 1-2 2-745/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-125
p. 37 2-125 p. 37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-125
p. 37 2-125 p. 37 (PDF)
  Stemming
2-125
p. 57 2-125 p. 57 (PDF)
  2-125
p. 107 2-125 p. 107 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999      
  Ontwerp
2-594/1
p. 1-7 2-594/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heer Dedecker
2-594/2
p. 1-2 2-594/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-110
p. 31 2-110 p. 31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-110
p. 31 2-110 p. 31 (PDF)
  Stemming
2-110
p. 42-43 2-110 p. 42-43 (PDF)
  2-110
p. 70 2-110 p. 70 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :1į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 18 maart 1993, tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten; 2į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 16 mei 1994, tot wijziging van het Protocol van Ondertekening bij de Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd door de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, tot aanvulling van het Verdrag tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten      
  Ontwerp
1-489/1
p. 1-39 1-489/1 p. 1-39 (PDF)
  Verslag van de heer Bourgeois
1-489/2
p. 1-2 1-489/2 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-489/3
p. 1-2 1-489/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-85
p. 2277-2278 1-85 p. 2277-2278 (PDF)
  Stemming
1-86
p. 2297 1-86 p. 2297 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999