Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vastersavendts Yoeri" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
"Kaalplukken" van criminelen - Systematische vergoedingseis voor de slachtoffers - Nederlands standpunt - Aanpak (5-7770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7770
Aandelenfraude - Boiler rooms - Waardeloze of valse aandelen - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten - Evoluties (5-9175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9175
Aankoop van communicatie- en informaticamateriaal - Banden van leveranciers met buitenlandse mogendheden - Homologatie - Opvulling lacune in de wetgeving (5-7827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7827
Aanslagen jegens IsraŽlische burgers - Bulgarije - Toename van de dreiging - Maatregelen (5-7796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7796
Aanslagen jegens IsraŽlische burgers - Bulgarije - Toename van de dreiging - Maatregelen (5-7816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7816
Aanvullende pensioenen en pensioensparen - Belastingverminderingen - Netto fiscale kost (5-7670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7670
Aanvullende pensioenen en pensioensparen - Belastingverminderingen - Netto fiscale kost (5-9074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9074
Achterlating vrouw en kinderen in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen (5-7715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7715
Achterlating vrouw en kinderen in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen (5-7716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7716
Achterlating vrouw en kinderen in land van oorsprong - Cijfers - Maatregelen (5-7717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7717
Afluisteren van telefoongesprekken - Telefoontaps - Statistieken - Kostprijs - Transparantie (5-7505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7505
Algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens - Afwijking van regelgeving in andere landen van de Europese Unie - Vervanging door plaatselijke maatregelen - Verbodsborden - Stand van zaken - Inbreuken (5-9788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9788
Algemene nationale gegevensbank - Politiediensten - Cloud computing - Toegang tot data opgeslagen in het buitenland - Richtlijn (5-7800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7800
Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut (5-8556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8556
Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut (5-8557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8557
Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut (5-8558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8558
Alleenstaanden - Datingfraude via internet - Aangiftes - Bedragen en totaalschade - Nationaal anti-fraude instituut (5-8559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8559
Antisemitisme - Racisme - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Prioriteiten - Internet (5-7798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7798
Antisemitisme - Racisme - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Prioriteiten - Internet (5-9076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9076
Auteursrechten - Audiorechten en audiovisuele rechten - Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Overzicht - Achterstand (5-9745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9745
BTW - Verkoop autovoertuigen - Uitsluiting uit tolerantie (5-7778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7778
BTW-aangifte - Kwartaalvoorschotten - Interesten wegens niet of te late betaling - Kwijtschelding en terugbetaling (5-11252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11252
BTW-belastingplichtigen - Stopzetting activiteit - Teruggave van btw-tegoeden - Wettelijke interest - Termijnen (5-8619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8619
Bedienaren van de erediensten - Jaarwedden - Anglicaanse erediensten (5-9277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9277
Bedienaren van de erediensten - Jaarwedden - Centrale vrijzinnige raad (5-9271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9271
Bedienaren van de erediensten - Jaarwedden - Islamitische erediensten (5-9276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9276
Bedienaren van de erediensten - Jaarwedden - IsraŽlitische erediensten (5-9275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9275
Bedienaren van de erediensten - Jaarwedden - Katholieke erediensten (5-9274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9274
Bedienaren van de erediensten - Jaarwedden - Orthodoxe erediensten (5-9273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9273
Bedienaren van de erediensten - Jaarwedden - Protestantse erediensten (5-9272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9272
Bedrijfswagens - Aantallen - Gebruik - Evolutie (5-7784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7784
Begeleiding van uitzonderlijke transporten - Transportfirma's en begeleidingsbedrijven - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Buitenlandse begeleidingsbedrijven - Controles - Melding van begeleidingen (5-7824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7824
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten (5-8952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8952
Belastingdeal tussen Duitsland en Zwitserland - Fiscale fraude (5-7799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7799
Belastingplichtigen - Te laat indienen van de aangifte - Waarschuwingen - Aanslagen van ambtswege (5-7833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7833
Bestrijding van internetextremisme - "Clean IT Project" - Meldingsplicht - Klantgegevens - Toezicht op sociale media - Democratische inspraak in het project - Privacybescherming - Standpunt regering (5-7820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7820
Bestrijding van internetextremisme - "Clean IT Project" - Meldingsplicht - Klantgegevens - Toezicht op sociale media - Democratische inspraak in het project - Privacybescherming - Standpunt regering (5-7821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7821
Bitcoin (BTC) - Ontraceerbare betalingswijze - Digitale munteenheid - Illegale online-markten - Drugshandel - Wapenhandel - Misdaad (5-7752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7752
Bitcoin (BTC) - Ontraceerbare betalingswijze - Digitale munteenheid - Illegale online-markten - Drugshandel - Wapenhandel - Misdaad (5-7753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7753
Brandweer - Ziektedagen (5-8632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8632
Brommobiel - Parkeren - Bewonerskaart - Identificatieplaat (5-7822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7822
Btw-plichtige - Tabel van de bedrijfsmiddelen (5-7825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7825
Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles (5-7514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7514
Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles (5-8656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8656
Civiele Bescherming - Ziektedagen (5-8634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8634
Clouddiensten - Bescherming van privacy - Data Protection Regulation - Patriot Act (5-7772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7772
Cookiewetgeving - Privacycommissie - Uitzondering voor gebruikerstatistieken (5-10638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10638
Cookiewetgeving - Toestemming van de internetgebruiker - Uitzondering voor gebruikersstatistieken - Privacycommissie - Aanpassingen (5-10282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10282
Cookiewetgeving - Toestemming van de internetgebruiker - Uitzondering voor gebruikersstatistieken - Privacycommissie - Aanpassingen (5-10283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10283
CoŲrdinatie-orgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese Raad (5-7805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7805
CoŲrdinatie-orgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) - Risicoanalyse - Gebouw Europese Raad (5-7806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7806
CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) - Ondersteunende diensten - Communicatie - Veiligheidsincidenten (5-7803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7803
Cybercriminaliteit - Malware - Ransomsoftware - Losgeld - Klachten - Maatregelen (5-7519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7519
Cybercriminaliteit - Malware - Ransomsoftware - Losgeld - Klachten - Maatregelen (5-7520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7520
De distributieovereenkomsten (Fabrikanten/leveranciers die de wettelijke garantieregeling aanwenden als commercieel drukkingsmiddel op de verkoper/distributeur) (5-3098)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 22-24 5-218 COM p. 22-24 (PDF)
De euromuntstukken afkomstig uit China (Koninklijke Munt van BelgiŽ - Aanvaarden van beschadigde munten - Achterstand bij het indienen van de jaarrekeningen - FinanciŽle verliezen) (5-1002)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-104
p. 6-7 5-104 p. 6-7 (PDF)
De gevangenis van Haren (Toewijzing van het bouwproject - Garanties over de termijnen, kwaliteit, ...) (5-1037)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-106
p. 40-41 5-106 p. 40-41 (PDF)
De muntstukken van ťťn en twee eurocent (Afschaffing - Productiekosten) (5-3011)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-205 COM
p. 8-10 5-205 COM p. 8-10 (PDF)
De nieuwe telecomwet (Soepele opzegprocedure voor abonnementen voor vaste telefonie, gsm, internet of digitale televisie - Probleem van de bundels) (5-2971)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 18-21 5-218 COM p. 18-21 (PDF)
De relatie tussen Belfius en Arco (5-3131)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-219 COM
p. 9-10 5-219 COM p. 9-10 (PDF)
De software die gebruikt wordt voor trajectcontroles (Betrouwbaarheid) (5-1068)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-108
p. 8-9 5-108 p. 8-9 (PDF)
De strijd tegen de georganiseerde misdaad (Doorlichten van computers bij huiszoekingen - Cyberdossiers - Regional Computer Crime Unit - Patrimoniumonderzoeken - Federale politie, lokale politie, gerechtelijke politie) (5-1197)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-128
p. 19-20 5-128 p. 19-20 (PDF)
De thuiskopievergoeding (Heffing op blanco cd's en dvd's van professionele gebruikers) (5-3355)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 24-26 5-218 COM p. 24-26 (PDF)
De uitsluiting van holebi's als bloeddonors (5-1211)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-129
p. 20-22 5-129 p. 20-22 (PDF)
De vacaturefraude (5-8744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8744
De vacaturefraude (Oplichting van werkzoekenden - Witwaspraktijken) (5-3318)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 37-38 5-222 COM p. 37-38 (PDF)
De valorisatie van de werkervaring van doctorandi (5-11009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11009
De veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo (5-1247)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlanse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-135
p. 22-24 5-135 p. 22-24 (PDF)
De versnelling van de introductie van elektrische wagens in BelgiŽ (Toelating om over de bijzonder overrijdbare beddingen te rijden) (5-3322)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 15-16 5-213 COM p. 15-16 (PDF)
De website flemme.be (Dienst die werkzoekenden valse sollicitatiebewijzen bezorgt) (5-3354)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk en aan de heerJohn Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 29-31 5-220 COM p. 29-31 (PDF)
De wet betreffende de anonimiteit van de getuigen (Bescherming van de persoonsgegevens van de leden van het Commissariaat-generaal Special Units van de federale politie - Klacht met burgerlijke partijstelling tegen een lid van het CGSU met het oog om zijn identiteit te kennen) (5-796)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-88
p. 40-42 5-88 p. 40-42 (PDF)
De winstmarges van de krantenwinkels op de krantenverkoop (5-3010)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 21-22 5-218 COM p. 21-22 (PDF)
Defensie - Ziektedagen (5-8628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8628
Derivatencontracten - Beheer van de schuld - Agentschap voor de Schuld - Voorwaarden - Totaalpositie - Risico's (5-8439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8439
Derivatencontracten - Beheer van de schuld - Agentschap voor de Schuld - Voorwaarden - Totaalpositie - Risico's (5-8440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8440
Dienst Vreemdelingenzaken - Fedasil - Ziektedagen (5-8645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8645
Dierenmishandeling - Boetes - Veroordelingen - Beroepsverbod - Maatregelen (5-7759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7759
Dierenmishandeling - Boetes - Veroordelingen - Beroepsverbod - Maatregelen (5-7760)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7760
Dierenproeven - Belastingheffing - Alternatieven (5-7779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7779
Digitale gegevens - Diefstal - Heling - Strafwetboek - Veroordelingen - Klachten - Nederland (5-7261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7261
Digitale gegevens - Diefstal - Heling - Strafwetboek - Veroordelingen - Klachten - Nederland (5-7262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7262
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking - Evaluatie van niet-gouvernementele organisaties - Resultaten - Klachten (5-7693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7693
Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten (5-7804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7804
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Yoeri Vastersavendts, senator-opvolger
5-77
p. 5 5-77 p. 5 (PDF)
Een ministerieel besluit tot invoering van een verbod op het verhandelen van een reinigingsproduct (Total Clean - Kaliumhydroxyde) (5-3485)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 21-23 5-230 COM p. 21-23 (PDF)
Energierekening van de overheid - Besparingen - Energiemanager - Nederlandse studie - Lichtplannen (5-7773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7773
Energierekening van de overheid - Besparingen - Energiemanager - Nederlandse studie - Lichtplannen (5-7774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7774
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid - Landenlijst en bedragen (5-8551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8551
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid - Landenlijst en bedragen (5-8552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8552
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid - Landenlijst en bedragen (5-8553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8553
Federale Overheidsdienst KMO's en Middenstand - Ziektedagen (5-8631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8631
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Ziektedagen (5-8635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8635
Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Ziektedagen (5-8644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8644
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Ziektedagen (5-8637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8637
Federale Overheidsdienst Economie - Ziektedagen (5-8640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8640
Federale Overheidsdienst Energie - Ziektedagen (5-8641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8641
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Ziektedagen (5-8629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8629
Federale Overheidsdienst Justitie - Ziektedagen (5-8639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8639
Federale Overheidsdienst Leefmilieu - Ziektedagen (5-8642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8642
Federale Overheidsdienst Mobiliteit - Ziektedagen (5-8643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8643
Federale Overheidsdienst Sociale Zaken en Volksgezondheid - Ziektedagen (5-8638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8638
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Ziektedagen (5-8647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8647
Fiscale regularisatie - Overzicht - Landen van oorsprong (5-8554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8554
Fiscale regularisatie - Overzicht - Landen van oorsprong (5-8555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8555
Fiscale rulings - Aantal aanvragen - Beperkte "roll back" van rulings (5-7719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7719
Flash balls - Inzet bij politiediensten - Controverse in Frankrijk - Vrije verkoop (5-7731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7731
Flash balls - Inzet bij politiediensten - Controverse in Frankrijk - Vrije verkoop (5-7732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7732
Fraude - Meldpunten sociale fraude - Nederlands voorbeeld - Communicatie naar de bevolking toe - Klachten ontvangen bij de administratie (5-7781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7781
Gebrekkige BSE-controle in Polen - Risico's voor volksgezondheid - Importvlees (5-7724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7724
Gedetineerden - Invaliditeitsuitkering ten gevolge van verwondingen door misdrijf - Cijfermateriaal (5-7797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7797
Gedetineerden - Vervroegde invrijheidstelling - Cijfermateriaal (5-7785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7785
Geesteszieke personen - Gedwongen opnames - Tussenkomst van de politie - Rol - Richtlijnen - Opleiding (5-10959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10959
Gevangenissen - Deradicaliseren - Denemarken - Inzetten geestelijken (5-7819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7819
Geweld tegen holebi's - Vervolgde incidenten - Aantallen (5-7733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7733
Geweld tegen holebi's - Vervolgde incidenten - Aantallen (5-7734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7734
GeŽncrypteerde smartphones - Toegang voor de ordediensten tot de gegevens - Stand van zaken - Gevolgen (5-8752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8752
GeŽncrypteerde smartphones - Toegang voor de ordediensten tot de gegevens - Stand van zaken - Gevolgen (5-8753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8753
Giften - Fiscale aftrek - Kwijtschriften - Erkenningsprocedure van instellingen - Stand van zaken (5-7672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7672
Grensarbeiders - Belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen - Toewijzing pro rata - Feitelijke benadeling (5-7508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7508
Het afschaffen van de munten van 1 en 2 eurocent (5-1290)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-138
p. 31-33 5-138 p. 31-33 (PDF)
Het beleggen in zeldzame aardmetalen (Dysprosium, europium, yttrium e.a. - Fraude) (5-4628)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee en aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-281 COM
p. 16-17 5-281 COM p. 16-17 (PDF)
Het beperken van files door het gebruik van motorfietsen (Toelaten van motorrijders op bijzonder overrijdbare beddingen) (5-3252)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-213 COM
p. 13-15 5-213 COM p. 13-15 (PDF)
Het gebruik van de sociale media door de politie (Beleidsinitiatieven - Richtlijnen) (5-765)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-84
p. 15-17 5-84 p. 15-17 (PDF)
Het neerleggen van conclusies in burgerlijke zaken per e-mail (5-863)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-92
p. 22-23 5-92 p. 22-23 (PDF)
Het nieuwe parket van Asse en de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel (Personeel voor de bemanning van het parketgebouw) (5-3932)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-254 COM
p. 15-17 5-254 COM p. 15-17 (PDF)
Het verkeer als eerste milieuvervuiler (Verplichte roetfilters) (5-3452)      
  Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-225 COM
p. 13-14 5-225 COM p. 13-14 (PDF)
Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Detectie - Vervolgingen (5-7711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7711
Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Detectie - Vervolgingen (5-7712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7712
Identiteitsfraude - Autonome incriminatie - Definitie - Bestraffing - Stand van zaken (5-7823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7823
Illegaal verwijderen van asbest - Stand van zaken - Controles (5-7512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7512
Illegaal verwijderen van asbest - Stand van zaken - Controles (5-7513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7513
Illegalen - Transitkampen - Incidenten op de spoorweg in Oostende - Kraakpanden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (5-7726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7726
Illegalen - Transitkampen - Incidenten op de spoorweg in Oostende - Kraakpanden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (5-7727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7727
Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Cijfers (5-7739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7739
Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype (5-7506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7506
Inspectie van de sociale wetten - Inspectieopdrachten - Gevolgen - Cijfergegevens (5-7675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7675
Integriteitsbeleid en anticorruptiebeleid - Ranglijst Transparency International - Administratie (5-7518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7518
Internationale criminele netwerken - Valse internetbankiers - Fraude met aandelen - Boiler Room fraude - Stand van zaken (5-8518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8518
Internationale criminele netwerken - Valse internetbankiers - Fraude met aandelen - Boiler Room fraude - Stand van zaken (5-8519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8519
Internationale transporten - Vrachtwagenchauffeurs - Filippijnse chauffeurs - Sociale fraude (5-8437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8437
Internationale transporten - Vrachtwagenchauffeurs - Filippijnse chauffeurs - Sociale fraude (5-8438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8438
Internet - Cookiewetgeving - Supercookies - "Device fingerprinting" of digitale vingerafdruk - Privacy - Europese Unie (5-10281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10281
Internet - The "Cloud" - Elektronische gegevens - Bescherming - Toegang door overheden - Uitwisseling - Mutual Legal Assistance Treaties - Privacy (5-7807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7807
Kaupthing Bank - IJsland - Luxemburg - Faillissement - Verdachte transacties - Onderzoek - Belangen van de belastingbetaler - Burgerlijk partij (5-7782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7782
Kinderpornografie - Versleutelde bestanden - Decryptiebevel - Wetgevend initiatie (5-7521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7521
Kredietratingbureaus - Collectieve procedures - Aansluiting - Kringloopfonds (5-7313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7313
Kredietratingbureaus - Collectieve procedures - Aansluiting - Kringloopfonds (5-7314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7314
LibiŽ - Deblokkeren gelden van Kadhafi regime - Cijfers beslag - Soorten activa - Voorwaarden en timing (5-7721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7721
LibiŽ - Deblokkeren gelden van Kadhafi regime - Cijfers beslag - Soorten activa - Voorwaarden en timing (5-7722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7722
LibiŽ - Deblokkeren gelden van Kadhafi regime - Cijfers beslag - Soorten activa - Voorwaarden en timing (5-7723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7723
Malafide uitzendkantoren - Schijnzelfstandigen - Sociale fraude - Controles (5-7515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7515
Medische inspectie - Inspectieopdrachten - Gevolgen - Cijfergegevens (5-7676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7676
Mensenhandel in minderjarigen - Europol - Aanpassing wettelijke bepalingen - Stand van zaken (5-7737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7737
Mensenhandel in minderjarigen - Europol - Aanpassing wettelijke bepalingen - Stand van zaken (5-7738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7738
Meubilair - Matrassen - Brandbaarheid - Gevolgen - Normen voor gebruik van brandvrij materiaal - Beleid (5-7997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7997
Mogelijke import van vlees dat niet werd gecontroleerd op BSE - Controle in slachthuizen (5-7725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7725
Motorfietsen - Verkeersongevallen - Politie - Airbags (5-10074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10074
Motorongevallen - Gevolgen - Verkeersongevallen (5-7749)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7749
Multidisciplinaire hormonencel - Productie van hormonen en anabolica - Grondstoffen - Laboratoria - Maatregelen - Vermogensonderzoeken (5-9534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9534
Multidisciplinaire hormonencel - Productie van hormonen en anabolica - Grondstoffen - Laboratoria - Maatregelen - Vermogensonderzoeken (5-9535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9535
Multidisciplinaire hormonencel - Autostradedierenartsen - Illegale handel in hormonen en geneesmiddelen - Stand van zaken (5-9531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9531
Multidisciplinaire hormonencel - Autostradedierenartsen - Illegale handel in hormonen en geneesmiddelen - Stand van zaken (5-9532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9532
Multidisciplinaire hormonencel - Autostradedierenartsen - Illegale handel in hormonen en geneesmiddelen - Stand van zaken (5-9533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9533
Nationale Bank - Goudreserves - Dalende goudprijs - Eventuele verkoop (5-10714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-10714
Nationale Bank - Goudreserves - Dalende goudprijs - Eventuele verkoop (5-10715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10715
Nationale Bank van BelgiŽ - Goudreserves - Fysieke locatie - Waarde - Eventuele verkoop (5-8179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8179
Nederland - Malafide webwinkels - Decryptieplicht voor verdachten - Terughackbevoegdheid voor de politie - Evolutie - Wetgeving (5-11192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11192
Nederland - Malafide webwinkels - Decryptieplicht voor verdachten - Terughackbevoegdheid voor de politie - Evolutie - Wetgeving (5-11193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11193
Nederland - Malafide webwinkels - Decryptieplicht voor verdachten - Terughackbevoegdheid voor de politie - Evolutie - Wetgeving (5-11194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11194
Nederlandse politie - Mobiele applicaties - Gestolen kunst - Vermiste personen (5-7321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7321
Nieuw koninklijk besluit betreffende reprografie - Uitdeinend heffingsmodel - Kostprijs voor de particulier - Wetenschappelijk onderzoek (5-11386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11386
OCAD - Ondersteunende diensten - Communicatie - Veiligheidsincidenten (5-7802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7802
Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Impact op begroting (5-7718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7718
Online aankopen - Betalingen - Klachten - Overzicht (5-8655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8655
Ontwerp van programmawet (5-1894)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 40-45 5-85 p. 40-45 (PDF)
   Wijziging van de bijdrageplicht op de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen die de werkgevers aan de werknemers uitbetalen
5-85
p. 44 5-85 p. 44 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-2397)      
  Verslag van de heren Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts
5-2397/3
p. 1-16 5-2397/3 p. 1-16 (PDF)
Onverzekerde voertuigen - Ongevallen - Actieplan (5-10076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10076
Organen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Adviesorganen inzake volksgezondheid - Aantal vrouwelijke leden - Stand van zaken (5-7674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7674
Overheidspensioenen - Evolutie (5-7671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7671
Partydrug Gamma Hydroxy Boterzuur of GHB - Gebruik - Gevaarlijkheid - Analyse stalen (5-8702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8702
Partydrug Gamma Hydroxyboterzuur of GHB - Gebruik - Gevaarlijkheid - Veroordelingen (5-7766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7766
Partydrug Gamma Hydroxyboterzuur of GHB - Gebruik - Gevaarlijkheid - Veroordelingen (5-7767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7767
Partydrug Gamma Hydroxyboterzuur of GHB - Gebruik - Gevaarlijkheid - Veroordelingen (5-9075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9075
Pensioenfondsen - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten (5-9751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9751
Pensioenfondsen - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten (5-9752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9752
Pensioenfondsen - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie in ruil voor minder rente (5-7509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7509
Politie - Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Werking - Centralisatie (5-10121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10121
Politie - Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Werking - Centralisatie (5-10122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10122
Politie - Nieuwe rijbewijzen - Ondersteunende mobiele applicaties ("apps") (5-7320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7320
Politie - Ziektedagen (5-8633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8633
Postbodes - Honden - Bijtincidenten (5-7673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7673
Pro-Deosysteem - Vergoedingen - Evaluatie (5-7762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7762
Proeven op dieren - Alternatieven - Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven - Oprichting - Stand van zaken (5-7780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7780
Rechters - Ipads - Pilootproject (5-7720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7720
Regie der Gebouwen - Leegstand - Gelegenheidsbewoners - Voorwaarden en kosten (5-7768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7768
Restaurants - Btw-bonnetjes - Controles (5-7692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7692
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Ziektedagen (5-8627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8627
Rijksdienst voor pensioenen - Ziektedagen (5-8630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8630
Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Controleurs (5-7695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7695
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Controleurs - Stand van zaken (5-7694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7694
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ziektedagen (5-8636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8636
Sabam - Arrest van het Europees Hof van Justitie SCF tegen M. Del Corso (C-135/10) - Stopzetten van het innen van de billijke vergoeding in tandartspraktijken, inclusief hun wachtruimten (5-8132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8132
Salafisten - Radicalisering - Screening - Preventie - Verklaring Duitse minister van Binnenlandse Zaken (5-7817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7817
Salafisten - Radicalisering - Screening - Preventie - Verklaring Duitse minister van Binnenlandse Zaken (5-7818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7818
Sociale fraude - Buitenlandse activa of vermogens - Plan van aanpak en cijfers - Nederland (5-7769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7769
Sociale media - Nepaccounts - Identiteitsdiefstal - Regelgeving - Juridische aanpak - Uitbreiding (5-7764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7764
Sociale media - Nepaccounts - Identiteitsdiefstal - Regelgeving - Juridische aanpak - Uitbreiding (5-7765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7765
Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Klachten - Preventie - Veroordelingen (5-7754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7754
Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Klachten - Preventie - Veroordelingen (5-7755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7755
Sociale zekerheidsuitkeringen - Fraude met bisregisternummers - Stand van zaken (5-7771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7771
Spysoftware - Politieonderzoeken - Grondwet - Privacywetgeving (5-7756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7756
Statuut van de deskundigen in strafzaken (5-2138)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2138/1
p. 1-79 5-2138/1 p. 1-79 (PDF)
Stichting Reprorecht - KopieŽn van auteursrechtelijk beschermd materiaal - Digitale kopieŽn - Vergoeding (5-8029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8029
Stichting Reprorecht - KopieŽn van auteursrechtelijk beschermd materiaal - Digitale kopieŽn - Vergoeding (5-8721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8721
Strafuitvoering - Korte gevangenisstraffen - Stand van zaken (5-7763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7763
Strijd tegen de handel in hormonen bij veeteelt - Doping - Hormonencel - Onderzoekscapaciteit - Autostradedierenartsen - Vermogensonderzoeken - Verbeurdverklaringen (5-9536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9536
Strijd tegen de handel in hormonen bij veeteelt - Doping - Hormonencel - Onderzoekscapaciteit - Autostradedierenartsen - Vermogensonderzoeken - Verbeurdverklaringen (5-9537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9537
Strijd tegen radicalisering - Nederland - Training voor professionals - Informatiebijeenkomsten (5-7830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7830
Strijd tegen radicalisering - Nederland - Training voor professionals - Informatiebijeenkomsten (5-7831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7831
Supercookies - Inbreuk op privacy van internetgebruikers - Optreden overheid en privacycommissie (5-7757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7757
Supercookies - Inbreuk op privacy van internetgebruikers - Optreden overheid en privacycommissie (5-7758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7758
Supercookies - Inbreuk op privacy van internetgebruikers - Optreden overheid en privacycommissie (5-8722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8722
Tandartsen - Wachtdiensten - Organisatie - Erkenning - Provinciale geneeskundige commissies Antwerpen en West-Vlaanderen - Gelijke behandeling (5-7829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7829
Technische inspectie - Inspectieopdrachten - Gevolgen - Cijfergegevens (5-7677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7677
Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen (5-7263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7263
Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen (5-7264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7264
Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen (5-7265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7265
Tijdskrediet - Impact op de loopbaan - Rapporten - Stand van zaken (5-7678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7678
Trajectcontrole - Controletrajecten - Controles - Overtredingen (5-10077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10077
Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Stand van zaken - Aanpak (5-11195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11195
Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Stand van zaken - Aanpak (5-11196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11196
Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Multidisciplinaire Hormonencel (5-7713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7713
Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Multidisciplinaire Hormonencel (5-7714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7714
Verhoren van verdachten en getuigen - "Telehoren" - Nederland (5-7735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7735
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering - Onverzekerde voertuigen - Ongevallen (5-10075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10075
Vervalste kunstwerken - Inbeslagname - Handel in vervalste kunst - Overzicht (5-8180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8180
Vervalste kunstwerken - Inbeslagname - Handel in vervalste kunst - Overzicht (5-8181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8181
Vlaamse luchthavens - Personeel - Bestuur der Luchtvaart - Examens - Taalwetgeving - Benadeling Nederlandstaligen (5-7828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7828
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen (5-8003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8003
Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen (5-8004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8004
Voorlopige bewindvoerder - Procedures - Aanstellingen - Aantallen (5-9588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9588
Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft (5-2072)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2072/1
p. 1 5-2072/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, ß 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, ß 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Verslag van de heren Philippe Moureaux en Yoeri Vastersavendts
5-2244/3
p. 1 5-2244/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-1982)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1982/1
p. 1-13 5-1982/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-2074)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2074/1
p. 1 5-2074/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (5-2058)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2058/1
p. 1 5-2058/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (Antihomoklimaat) (5-2334)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2334/2
p. 1 5-2334/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanhoudende protesten in Turkije (5-2163)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-2163/1
p. 1-6 5-2163/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (5-1068)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Marie Arena en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1068/3
p. 1 5-1068/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Duurzame ontwikkeling) (5-1520)      
  Amendement nr 16 van de heren Yoeri Vastersavendts en Bert Anciaux
5-1520/3
p. 5 5-1520/3 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen, Yoeri Vastersavendts en Bert Anciaux en de dames Olga Zrihen, Sabine Vermeulen, Dominique Tilmans en Vanessa Matz
5-2119/1
p. 1-7 5-2119/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Columbia (5-1833)      
  Amendementen nrs 13 tot 34 van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts
5-1833/2
p. 5-18 5-1833/2 p. 5-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2337/3
p. 1-16 5-2337/3 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verspreiding van Belgische wapens in internationale conflicten (Vraag aan de regering om contact op te nemen met de gewestregeringen om zo te komen tot een betere coŲrdinatie van het federale buitenlandse beleid en het wapenexportbeleid van de gewesten - Onderzoek naar de verspreiding van Belgische wapens en het gebruik ervan in conflictgebieden - Steun aan initiatieven in landen of regio's die streven naar het traceren en inzamelen van wapens in conflictgebieden - Harmonisering op Europees niveau van het beleid inzake wapenexport) (5-2358)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2358/1
p. 1-12 5-2358/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.
5-456/2
p. 2 5-456/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt over de zware Franse accijnsverhoging voor bier (5-1836)      
  Bespreking
5-80
p. 56-59 5-80 p. 56-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het ethisch verantwoord gebruik van war drones en het aanmoedigen van een internationaal wetgevend kader (5-2281)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-2281/1
p. 1-10 5-2281/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land (5-2166)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Armand De Decker, Johan Verstreken, Bert Anciaux, Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Marie Arena
5-2166/1
p. 1-16 5-2166/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten (5-2073)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2073/1
p. 1 5-2073/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Marie Arena en de heren Rik Torfs, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-1931/1
p. 1-5 5-1931/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Verslag van de heren Francis Delpťrťe en Yoeri Vastersavendts
5-1370/3
p. 1-97 5-1370/3 p. 1-97 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (Veroordeling voor "propaganda tegen het regime" - Politiek asiel) (5-1038)      
  Amendement nr 11 van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.
5-1038/2
p. 4 5-1038/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (5-135)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.
5-135/4
p. 1-3 5-135/4 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-135/5
p. 1-8 5-135/5 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de 1 en 2 eurocent (5-2339)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts en Rik Daems
5-2339/1
p. 1-6 5-2339/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot instelling van een importverbod van dons van levend geplukte ganzen en eenden (5-2267)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2267/1
p. 1-3 5-2267/1 p. 1-3 (PDF)
Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen (5-8510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8510
Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen (5-8511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8511
Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Vervanging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking - Actualisering - Gouvernementele samenwerking - Multilaterale samenwerking - Niet-gouvernementele samenwerking - Humanitaire hulp - Coherentie van het beleid ten gunste van ontwikkeling - Rechten van de Mens - Verslaggeving aan het Federale parlement - Evaluatie) (5-1908)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1908/4
p. 1-15 5-1908/4 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte (Advocatenakte - Bijzondere bewijskracht - Uitvoerbare kracht) (5-1936)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-1936/3
p. 1-7 5-1936/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendementen nrs 145 tot 164 van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1189/6
p. 1-9 5-1189/6 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-108
p. 37-54 5-108 p. 37-54 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie (Autonoom beheer binnen de rechterlijke organisatie - College van de hoven en rechtbanken - College van het openbaar ministerie - Uitzondering voor het Hof van Cassatie - Beheersovereenkomsten en beheerplannen - Directiecomitťs in de lokale gerechtelijke entiteiten - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek) (5-2408)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 58-63 5-139 p. 58-63 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Uitstel datum inwerkingtreding - Communautarisering van het jeugdsanctierecht) (5-2409)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2409/2
p. 1-3 5-2409/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 6 5-133 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Amendement nr 22 van de heer Yoeri Vastersavendts
   Wijziging van een aantal bepalingen m.b.t. de wetgeving inzake de onbekwaamheid en de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid : inwerkingtreding
5-2443/2
p. 14 5-2443/2 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 20 et 21 van de heren Yoeri Vastersavendts en Guy Swennen
   Mogelijkheid om de aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving of de verwerping te verrichten ten overstaan van een notaris
5-2443/2
p. 11-14 5-2443/2 p. 11-14 (PDF)
  Verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2443/3
p. 1-65 5-2443/3 p. 1-65 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 10 5-143 p. 10 (PDF)
  5-143
p. 35-40 5-143 p. 35-40 (PDF)
   De directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding dient een magistraat te zijn
5-143
p. 38 5-143 p. 38 (PDF)
   Rechtscolleges in beroep met ťťn rechter
5-143
p. 38 5-143 p. 38 (PDF)
   Terechtzittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis of in de nabijheid ervan
5-143
p. 38 5-143 p. 38 (PDF)
  5-143
p. 40 5-143 p. 40 (PDF)
   Toewijzing van het hoger beroep in strafzaken aan een kamer met 3 rechters indien dit wordt gevraagd door de burgerlijke partij of de burgerlijk aansprakelijke partij binnen 15 dagen na de dagvaarding of de oproeping (Artikel 91 Gerechtelijk Wetboek)
5-143
p. 10 5-143 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Strafuitvoering : voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis : elektronisch dossier voor de inverdenkinggestelde en zijn raadsman, persoonlijke verschijning van de verdachte - Strafwetboek : verzwarende omstandigheden bij geweld tegen personeelsleden van vervoersmaatschappijen en van strafinrichtingen, inzage in het strafdossier, uitbreiding rechten benadeelde persoon - Wetboek van Strafvordering : bevoegdheden procureur inzake gijzelingen of afpersing - Wijzigingen inzake uitstel en probatie - Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie : bekrachtiging koninklijke besluiten - Aanpassing registratiesysteem voor wapens - Verbetering van de Franse tekst van artikel 50 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het coŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - Zie ook doc. 5-1863) (5-1864)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-1864/3
p. 1-25 5-1864/3 p. 1-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (Wijziging wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" ; uitbreiding van de beperking voor cash betalingen tot 5000 euro tot de verkopen van goederen door particulieren aan handelaren in edele metalen - Wijziging Strafwetboek en Wetboek van vennootschappen : notie "ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd" - Wijziging van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen [I] door uitbreiding van de identificatieverplichting tot de verkoop van metalen die door de klant betaald worden in cash geld - Wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemingen door de inschrijving van de ambtshalve schrapping van het KBO-nummer van de vennootschappen die voor het derde opeenvolgende jaar geen jaarrekeningen hebben neergelegd) (5-2127)      
  Verslag van mevrouw Christine Defraigne en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2127/4
p. 1-6 5-2127/4 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-109
p. 15 5-109 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Betere afstemming tussen de procedure en de bemiddeling - Vereenvoudiging van de voorwaarden voor toegang van rechtspersonen - Invoering van het belang bij het middel : voorkoming dat de nietigverklaring zou kunnen worden uitgesproken op grond van onregelmatigheden - Procedure in kortgeding - Moduleren in de tijd van de gevolgen van arresten betreffende individuele gevallen - Uitvoering van arresten, de injunctiebevoegdheid en de dwangsom - Bestuurlijke lus : mogelijkheid van tussenarresten - Vereenvoudiging van interne organisatorische procedures : evaluatie, vervroegde pensionnering, jaarverslag, werving van de griffiers, korpschef auditoraat, coŲrdinatiebureau, algemene vergadering, consolidatie uitbreidingskader) (5-2277)      
  Verslag van mevrouw Cťcile Thibaut en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2277/3
p. 1-62 5-2277/3 p. 1-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012 (5-2800)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2800/2
p. 1-4 5-2800/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 60-61 5-148 p. 60-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 oktober 2010 (5-1838)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1838/3
p. 1-5 5-1838/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen te GenŤve op 15 juni 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95ste zitting (5-2802)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2802/2
p. 1-4 5-2802/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 61-62 5-148 p. 61-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek KroatiŽ betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011 (5-1837)      
  Verslag van de heren Piet De Bruyn en Yoeri Vastersavendts
5-1837/3
p. 1-8 5-1837/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van artikel XII.5 in het boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht (Juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij - Bevoegdheden van de Koning - Zie ook doc. 5-2342) (5-2343)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2343/2
p. 1-4 5-2343/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Zie ook doc. 5-1861) (5-1862)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-1862/2
p. 1 5-1862/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Zie ook doc. 5-1862) (5-1861)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-1861/2
p. 1-7 5-1861/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Overgangsregelingen om de overgang naar de twaalf arrondissementen op 1 april 2014 zo vlot mogelijk te organiseren - Regeling voor de periode tussen de inwerkingtreding van de wet en de komst van de nieuwe korpschef) (5-2741)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2741/3
p. 1-4 5-2741/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-145
p. 42-43 5-145 p. 42-43 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Verslag van mevrouw Christine Defraigne en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2212/4
p. 1-92 5-2212/4 p. 1-92 (PDF)
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (en wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken, de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, en de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - Zie ook doc. 5-2734) (5-2735)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2735/2
p. 1 5-2735/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 40-41 5-148 p. 40-41 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van het ontwerp 5-1922) (5-1923)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1923/2
p. 1-3 5-1923/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieŽn van veroordeelden - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende modaliteiten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Zie ook doc. 5-1953) (5-1952)      
  Verslag van mevrouw Zakia Khattabi en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1952/3
p. 1-6 5-1952/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissingen betreffende de bescherming van kinderen die een andere verdragsluitende Staat heeft genomen - Conflictenrecht : loskoppeling van de regels betreffende de meerderjarige onbekwamen van die inzake minderjarigen - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Internationaal Privaatrecht - Zie ook doc. 5-2311) (5-2310)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2310/2
p. 1-4 5-2310/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek (Probatie als autonome straf in het Strafwetboek - Zie ook doc. 5-2735) (5-2734)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2734/2
p. 1-5 5-2734/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 40-41 5-148 p. 40-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden (De sanctie van nietigheid in de strafprocedure kan slechts worden toegepast voor zover er sprake is van concrete belangenschade en indien de wet de nietigheid uitdrukkelijk heeft bevolen) (5-1924)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-1924/3
p. 1-19 5-1924/3 p. 1-19 (PDF)
  5-1924/8
p. 1-9 5-1924/8 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht op het gebied van goederen en diensten en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid betreft (Uitvoering van het arrest C-236/09 van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 1 maart 2011 en het arrest 116/2011 van 30 juni 2011 van het Grondwettelijk Hof) (5-1880)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-1880/2
p. 1-5 5-1880/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 47-48 5-83 p. 47-48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus1992 op het politieambt (Voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Zie ook doc. 5-1864) (5-1863)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-1863/2
p. 1-3 5-1863/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft (Verlenging) (5-2189)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 15-16 5-113 p. 15-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische communicatienetwerken en -diensten en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 2010/13/EU [AMD] - Aanbieden audiovisuele media - Universele dienst - Nieuwe diensten van de audiovisuele media - Omzetting richtlijn 2002/22/EG [universele dienstrichtlijn]) (5-1892)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-1892/2
p. 1-4 5-1892/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (Hervorming van het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen met het oog op een doeltreffender kredietstelsel - Mogelijkheid om een pand te vestigen zonder buitenbezitstelling, waaraan de publiciteit wordt verzekerd door inschrijving in een "pandregister" - Vereenvoudigde uitwinningsprocedure - Uitdrukkelijke regeling van het pandrecht - Nieuwe bepalingen inzake het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud - Uitdrukkelijke regeling van aangelegenheden die thans door de rechtspraak worden beslecht - Wijziging van de hypotheekwet, het Wetboek van Koophandel, de faillissementswet van 8 augustus 1997, de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur - Opheffing van de wet van 15 april 1884 betreffende de landbouwleningen en van de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel - Zie ook doc. 5-1923) (5-1922)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1922/4
p. 1-27 5-1922/4 p. 1-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure (Vereenvoudiging en versnelling van de procedure - Aapassing van de procedure aan de vereisten van de hedendaagse rechtsstaat - Opname van een specifieke rubriek in het Gerechtelijk Wetboek betreffende het cassatieberoep in tuchtzaken in plaats van talrijke bepalingen verspreid over specifieke wetgevingen - Wijziging van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen, de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten, de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen, de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmeters-experten, de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, de kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, het KB nr 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde des geneesheren en het KB nr 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers - Opheffing van de artikelen 468, ß3, 609, 4į, en 614 van het Gerechtelijk Wetboek en van het KB nr 261 van 24 maart 1936 betreffende de termijnen van voorziening in tuchtzaken) (5-2807)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2807/2
p. 1-4 5-2807/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 43-44 5-148 p. 43-44 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Aanpassingen in het administratief en geldelijk statuut van het gerechtspersoneel, de griffiers en de secretarissen - Bepalingen inzake de weging van de functies van niveau A - Bepalingen inzake de benoemingsvoorwaarden, de evaluatie en de machtiging tot het verrichten van opdrachten - Referendarissen en parketjuristen - Bepalingen inzake de rechtshulp en de schadeloosstelling in geval van zaakschade - Magistraten) (5-2771)      
  Algemene bespreking
5-148
p. 42-43 5-148 p. 42-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Strenger optreden ten aanzien van een bepaalde categorie van recidivisten - Verhoging, ten aanzien van een bepaalde categorie van veroordeelden, van de tijdsvoorwaarden om voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling of een voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering in aanmerking te komen - Wijziging van de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de voorlopige invrijheidsstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering - Wijziging van de toekenningsprocedure van een strafuitvoeringsmodaliteit ten aanzien van de veroordeelden tot de meest zware straffen - Wijziging van de voorwaarden van de procedures tot voorwaardelijke invrijheidsstelling en uitbreiding van de samenstelling van de strafuitvoeringsrechtbank wanneer deze uitspraak doet over bepaalde categorieŽn van veroordeelden - Zie ook doc. 5-1952) (5-1953)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft (Afzonderlijke rekening voor gelden en effecten van cliŽnten of derden) (5-2288)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-2288/2
p. 1-12 5-2288/2 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 52 5-129 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - ContinuÔteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Verslag van mevrouw Inge Faes en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2315/3
p. 1-37 5-2315/3 p. 1-37 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen (Verbinden van de evolutie van de geldelijke loopbaan aan het evaluatieproces - Mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die grote entiteiten leiden) (5-2770)      
  Algemene bespreking
5-148
p. 41-42 5-148 p. 41-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Amendementen nrs 76 tot 116 en 119 tot 127 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2001/3
p. 29-55 5-2001/3 p. 29-55 (PDF)
  5-2001/3
p. 56-59 5-2001/3 p. 56-59 (PDF)
  Amendementen nrs 137, 138, 140 en 143 tot 155 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2001/4
p. 7-16 5-2001/4 p. 7-16 (PDF)
  Amendementen nrs 156 tot 169 en 175 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-2001/5
p. 1-6 5-2001/5 p. 1-6 (PDF)
  5-2001/5
p. 9 5-2001/5 p. 9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux, Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Nele Lijnen
5-2445/1
p. 1-30 5-2445/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomitťs, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomitť : verankering in de wet van de rol van het comitť : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische CoŲperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiŽle bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Algemene bespreking
5-127
p. 10-85 5-127 p. 10-85 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (Samenbrengen en opfrissen van de bepalingen van het Wetboek van strafvordering over de strafprocedure voor het Hof van Cassatie - Oplossingen om de toestroom van cassatieberoepen in strafzaken in te dijken - Wijziging van het Wetboek van strafvordering, de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven m.b.t. de procedure in criminele en correctionele zaken, de wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning en de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geÔnterneerde personen - Zie ook doc. 4-1488) (5-1832)      
  Amendement nr 6 van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.
5-1832/3
p. 3-30 5-1832/3 p. 3-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde het statuut van de kunstenaars efficiŽnter te maken (en opheffing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst) (5-1981)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Yoeri Vastersavendts en Jean-Jacques De Gucht
5-1981/1
p. 1-6 5-1981/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Louis Siquet, Ludo Sannen, Richard Miller en Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-1873/1
p. 1-6 5-1873/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Yoeri Vastersavendts en Etienne Schouppe c.s.
5-1873/2
p. 1-7 5-1873/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-102
p. 34-37 5-102 p. 34-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ter voorkoming van woekerrentes en verborgen kosten bij minikredieten (Flitskredieten) (5-1874)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Richard Miller, Peter Van Rompuy en Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-1874/1
p. 1-6 5-1874/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een uitzondering van roerende voorheffing voor lokale overheden bij verrichtingen zonder winstoogmerk (Inkomsten verworven door gemeenten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten, OCMW's, openbare kerkelijke instellingen en de polders en waterkeringen) (5-2381)      
  Amendement nr 1 van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.
5-2381/2
p. 1-2 5-2381/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd (Opheffing van de wet op de filmkeuring) (5-2042)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Dirk Claes, Bert Anciaux, Yoeri Vastersavendts en Rik Daems en mevrouw Martine Taelman
5-2042/1
p. 1-3 5-2042/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (Extreem gruwelijke misdrijven - Recidive bij moord en doodslag - Three strikes and you're out) (5-658)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 34-47 5-94 p. 34-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet (Omgekeerd woonkrediet - De eigenaar verkoopt zijn woning aan de bank) (5-2070)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2070/1
p. 1 5-2070/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beŽindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Verslag van de heer Yoeri Vastersavendts
5-422/4
p. 1-14 5-422/4 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 12-15 5-147 p. 12-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in ťťn gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (5-2059)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavents
5-2059/1
p. 1 5-2059/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek (Tegengaan van erfenisruzies) (5-2338)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui en Martine Taelman
5-2338/1
p. 1-12 5-2338/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 44-49 5-143 p. 44-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft (Interpretatieve wet - Werk in toeristische centra buiten het seizoen) (5-2076)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2076/1
p. 1 5-2076/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendement nr 55 van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.
5-1067/6
p. 1-2 5-1067/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 57 van de heer Yoeri Vastersavendts en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1067/6
p. 2-3 5-1067/6 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 56, 58 tot 72 en 76 van de heer Yoeri Vastersavendts
5-1067/6
p. 2-23 5-1067/6 p. 2-23 (PDF)
  Amendementen nrs 79 en 80 van de heer Yoeri Vastersavendts en mevrouw Martine Taelman
5-1067/6
p. 24 5-1067/6 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 84 tot 86, 89 en 90 van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1067/7
p. 1-5 5-1067/7 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Verslag van mevrouw Cťcile Thibaut en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1579/2
p. 1 5-1579/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak - Bemiddelingsprocedure - Gevolgen van de retroactieve werking van vernietigingsarresten : bevoegdheid om te bepalen dat rechtsgevolgen van vernietigde individuele bestuurshandelingen tot stand kunnen blijven - Herstel van een vormgebrek - Schorsingsprocedure - Verlenen aan de afdeling bestuursrechtspraak van de bevoegdheid bindende instructies te geven over de wijze waarop een vernietigingsarrest dient te worden uitgevoerd - Verdubbeling van het aantal leden van de Raad van State dat kan worden gedetacheerd) (5-1965)      
  Verslag van mevrouw Cťcile Thibaut en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1965/2
p. 1 5-1965/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening (Rekeningtegoeden van een derdenrekening mogen geen deel uitmaken van het vermogen van de rekeninghouder, zodat ze gevrijwaard blijven in geval van insolventie van deze laatste - Rechtszekerheid ten aanzien van tegoeden aangehouden door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van een derde) (5-1243)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-1243/2
p. 1 5-1243/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 52 5-129 p. 52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft (Facturatie per minuut) (5-2075)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2075/1
p. 1 5-2075/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Gebruik van mobiele camera's louter gericht op nummerplaatherkenning) (5-2159)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2159/1
p. 1-3 5-2159/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte (5-1977)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1977/1
p. 1-6 5-1977/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's (De algemene vergadering komt minimum tweemaal samen - Termijn voor bijeenroeping van de algemene vergadering - Raad van bestuur : adreswijziging van de maatschappelijke zetel - Aantal bestuurders - Activiteitenverslag) (5-2349)      
  Amendement nr 3 van de heren Jean-FranÁois Istasse en Yoeri Vastersavendts
5-2349/2
p. 2 5-2349/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen (Inning van de billijke vergoeding alleen wanneer de producent of uitvoerder lid is van de vennootschap welke die int) (5-2069)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2069/1
p. 1 5-2069/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen (5-2060)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2060/1
p. 1 5-2060/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie (Aanmoediging in kleine ondernemingen - Winstparticipatie zonder bijgaand investeringsspaarplan : gunstige fiscale en sociale behandeling - Wijziging artikelen 113 en 117 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - RSZ-bijdrage : wijziging artikel 38 wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (5-2064)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren RIK Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2064/1
p. 1 5-2064/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft (Afzonderlijke bankrekening voor het professionele beheer van geld van derden) (5-1354)      
  Verslag van de heren Ahmed Laaouej en Yoeri Vastersavendts
5-1354/2
p. 1 5-1354/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 52 5-129 p. 52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht (Devolutie van de nalatenschap naar bloedverwanten, inclusief de plaats van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende levensgenoot in deze nalatenschap - Regels inzake de verdeling van de nalatenschap, de inbreng van schenkingen en van schulden, en gevolgen van de verdeling - Reserve van de kinderen, van de ouders en van de langstlevende echtgenoot, en regels van de inkorting - Begrip onbelaste reserve, mogelijkheid om daarvan af te wijken ten voordele van zorgkinderen en mogelijkheid om aan de reserve te verzaken - Mogelijkheid om erfovereenkomsten te sluiten) (5-2207)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Christine Defraigne en de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts
5-2207/1
p. 1-82 5-2207/1 p. 1-82 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven (Afschaffing artikel 1587 Burgerlijk Wetboek dat de voorwaarde bevat dat er geen koop is zolang de koper niet heeft geproefd) (5-2068)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2068/1
p. 1 5-2068/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft (Afschaffing van de vrijstelling voor kooplieden, ambachtslieden, landbouwers, ...) (5-2067)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Rik Daems en Guido De Padt en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2067/1
p. 1 5-2067/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft (Rechter van de plaats van het ongeval) (5-1978)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1978/1
p. 1-5 5-1978/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek teneinde te voorzien in de koppeling van de nummerplaatregistratie met de uitkeringsbestanden ter bestrijding van de sociale fraude (5-1968)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1968/1
p. 1-6 5-1968/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1823/4
p. 1-29 5-1823/4 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (Online grooming) (5-2253)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2253/3
p. 1-9 5-2253/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden (Aftrek van de BTW op de bouw of verbouwing van onroerende goederen) (5-2063)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2063/1
p. 1 5-2063/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer (Artikel 66, ß4 - Aftrek van de waardevermindering van het voertuig bij verkoop) (5-2065)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2065/1
p. 1 5-2065/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten (Aftrek van de huurlasten en vervoerskosten van studenten) (5-2062)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2062/1
p. 1 5-2062/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (Versoepeling van de voorwaarden zodat ondernemingen de vermindering kunnen genieten wanneer alle aandelen, zowel van de onderneming als van de holding, op naam zijn - Familiale holding - Artikel 215 WIB 1992) (5-2066)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2066/1
p. 1 5-2066/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft (5-2071)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2071/1
p. 1 5-2071/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals (5-1983)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Martine Taelman
5-1983/1
p. 1-12 5-1983/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (Politieambtenaar - Behoud van de anonimiteit - Klachtprocedure met burgerlijke partijstelling) (5-1993)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Alain Courtois, Dirk Claes en Jean-Jacques De Gucht en de dames Martine Taelman en Fauzaya Talhaoui
5-1993/1
p. 1-4 5-1993/1 p. 1-4 (PDF)
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Nepvacatures - Thuiswerk - Preventie - Maatregelen (5-9559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9559
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8616
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8617
Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Bankrekeningen - Preventie (5-8618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8618
Young Innovative Companies - Onderzoeksprogramma's - Fiscale maatregelen - Wetenschappelijk personeel - Wijziging lijst diploma's (5-7507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7507
Zelfmoorden - Aantallen (5-8646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8646
Zelfmoorden - Aantallen (5-9049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9049
Zelfmoorden - Aantallen (5-9827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9827
Zelfstandigen in bijberoep - Ambtenaren - Werknemers - Duur - Uitkeringsgerechtigde werklozen (5-7691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7691
Zelfstandigen in bijberoep - Uitkeringsgerechtigde werklozen - Aantal (5-7690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7690
Zieke ouderen - Brussel - OCMW - Voorlopige bewindvoerder - Procedure voor de vrederechter (5-8550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8550
Zorgsector - Prikincidenten - Bloedoverdraagbare aandoeningen - Beroepsrisico's - Stand van zaken - Preventie - Maatregelen (5-7826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7826
Zwartwerk - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Controles - 2012 (5-8562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8562
Zwartwerk - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Controles - 2012 (5-8563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8563
Zwartwerk in combinatie met een werkloosheidsuitkering - Vaststellingen - Fysieke controles - Maatregelen (5-7510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7510
Zwartwerk in combinatie met een werkloosheidsuitkering - Vaststellingen - Fysieke controles - Maatregelen (5-7511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7511
de Bitcoin (5-11317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11317
de controleurs bij de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (5-11361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11361
de meerwaardebelasting op obligatiefondsen (5-11374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11374
de mobiele ondersteunende applicaties voor de politie (5-11320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11320
de ziektedagen bij de brandweer (5-11318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11318
de ziektedagen bij de civiele bescherming (5-11319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11319
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999