Auteurs- en sprekersregister betreffende "Galand Pierre" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
"Het nieuwe fiscale kader voor de diamantsector te Antwerpen" en de overeenstemming daarvan met de wetgeving inzake het witwassen van geld (Besluit over de registratie - Regels i.v.m. het witwassen - Uitbreiding van het mechanisme tot de handel in edelstenen) (3-1260)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-187
p. 19-20 3-187 p. 19-20 (PDF)
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl (Palestijnse kwestie - Opschorting van de overeenkomst als drukkingsmiddel - Levering van wapens door IsraŽl aan milities in Libanon - Contracten inzake wapenhandel en militaire uitrusting - Toetreding van IsraŽl tot de NATO) (3-5844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8201-8202 3-77 p. 8201-8202 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8565-8567 3-79 p. 8565-8567 (PDF)
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl - Douanesamenwerking - Technische regeling -Toepassing (Producten afkomstig uit bezette gebieden) (3-3061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3970 3-48 p. 3970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7674-7675 3-72 p. 7674-7675 (PDF)
Chemische wapens - Voorraden - Verplichting tot vernietiging tegen 2012 - Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 (3-2053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2467-2468 3-34 p. 2467-2468 (PDF)
De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) (Landenlijst - Verdeling van het budget per land en per onderneming - Verzoenen van de doelstellingen van financieel rendement en impact op de ontwikkeling - Local Currency Fund - Relaties tussen BTC, DGOS en BIO) (3-596)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-100
p. 15-17 3-100 p. 15-17 (PDF)
De Belgische positie op de Raad over het begrip "diensten van algemeen economisch belang" in het kader van de voorgestelde dienstenrichtlijn van de Europese Commissie (Richtlijn Bolkestein - Toepassingsgebied - Economische activiteiten in de watersector : distributie en zuivering) (3-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-142
p. 9-10 3-142 p. 9-10 (PDF)
De Delcrederedienst en de publieke ontwikkelingshulp (Schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo - Bijdrage ministerie van FinanciŽn en privť-sector) (3-273)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 12-13 3-51 p. 12-13 (PDF)
  3-51
p. 16-17 3-51 p. 16-17 (PDF)
De Economische Gemeenschap van de Landen van de Grote Meren (3-1578)      
  Verslag van de heer Galand en mevrouw Van de Casteele
3-1578/1
p. 1-16 3-1578/1 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking
3-153
p. 38-43 3-153 p. 38-43 (PDF)
De Palestijnen die in IsraŽlische gevangenissen opgesloten zijn (3-27)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 15-17 3-18 p. 15-17 (PDF)
De bedragen die worden besteed aan conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-150)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De begroting voor ontwikkelingssamenwerking (Inschrijving van uitgaven die niet te beschouwen vallen als echte acties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking) (3-487)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-87
p. 26-28 3-87 p. 26-28 (PDF)
De beperking van het aantal partnerlanden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (3-61)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-22
p. 23-25 3-22 p. 23-25 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Verslag van de dames de Bethune en Thijs en de heren Galand en Hostekint
3-253/1
p. 1-2 3-253/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Verslag van mevrouw de Bethune en de heer Galand
3-254/1
p. 1-87 3-254/1 p. 1-87 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De bewustmakingsprogramma's inzake ontwikkelingssamenwerking en de decentralisatie ervan (Sensibilisering van de jeugd - Bewustmakingsprogramma's - Overheveling van de bilaterale samenwerking naar de gemeenschappen en gewesten) (3-194)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 83-86 3-51 p. 83-86 (PDF)
De conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De crisis inzake de huisvesting en het Interministerieel Comitť (Ernstige huisvestingsproblemen van een deel van de bevolking - Forse stijging van de huurprijzen en van de prijs van woningen - Armoede - Sociale huisvesting) (3-663)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-108
p. 11-13 3-108 p. 11-13 (PDF)
De criteria met betrekking tot de hulp die in aanmerking komt voor de bijdrage van elk land inzake publieke ontwikkelingshulp (Uitgaven die betrekking hebben op vluchtelingen) (3-250)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 24-25 3-47 p. 24-25 (PDF)
De deelname van BelgiŽ aan de bestrijding van de veldsprinkhanen door het FAO (Enorme schade aangericht door treksprinkhanen in West-Afrika) (3-419)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-81
p. 27-28 3-81 p. 27-28 (PDF)
De deelname van BelgiŽ aan de hervorming van de Verenigde Naties (Milleniumdoelstellingen) (3-332)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-68
p. 64-69 3-68 p. 64-69 (PDF)
De druk die de Europese Commissie uitoefent op de ACS-landen met het oog op het afsluiten van de onderhandelingen over de economische partnerschapsovereenkomsten vůůr december 2007 (3-1426)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 26-29 3-210 p. 26-29 (PDF)
De eerlijke handel (voor een duurzame ontwikkeling) (3-867)      
  Voorstel van aanbevelingen van de heer Galand en de dames De Roeck en Zrihen tengevolge van de hoorzittingen
3-867/2
p. 1-9 3-867/2 p. 1-9 (PDF)
De erkenning van de NGO's die gemachtigd zijn een fiscaal attest af te geven voor giften ten belope van een gecumuleerd bedrag van meer dan 30 euro per kalenderjaar (Erkenningsprocedure - Uitsluiting van verenigingen die banden hebben met sekten of kinderhandel) (3-118)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-31
p. 18-21 3-31 p. 18-21 (PDF)
De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 (3-1683)      
  Verslag namen de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en voor de Landsverdediging uitgebracht door de dames Annane en de Bethune en de heer Galand
3-1683/1
p. 1-138 3-1683/1 p. 1-138 (PDF)
  Bespreking
3-186
p. 4-26 3-186 p. 4-26 (PDF)
De haalbaarheid van de Millenniumdoelstellingen (Strijd tegen de extreme armoede) (3-288)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-61
p. 51-54 3-61 p. 51-54 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Verslag van mevrouw Annane en de heer Galand
3-1028/1
p. 1-125 3-1028/1 p. 1-125 (PDF)
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De hongersnood in Niger (Droogte - Hulp aan de bevolking)      
  Debat
3-125
p. 8-18 3-125 p. 8-18 (PDF)
De hulp aan Libanon (Hulp bij de wederopbouw) (3-1227)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-181
p. 10-12 3-181 p. 10-12 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendement nr 73 van de heer Galand c.s.
3-603/4
p. 7 3-603/4 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heer Galand en mevrouw De Roeck
3-603/4
p. 9 3-603/4 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 148 van de heer Galand en mevrouw Zrihen
3-603/5
p. 17 3-603/5 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 88 van de heer Galand c.s.
3-603/5
p. 1 3-603/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 89 van de heren Cornil en Galand
3-603/5
p. 2 3-603/5 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 123 tot 137, 139 en 146 van de heer Galand
3-603/5
p. 10-14 3-603/5 p. 10-14 (PDF)
  3-603/5
p. 15 3-603/5 p. 15 (PDF)
  3-603/5
p. 17 3-603/5 p. 17 (PDF)
  Verslag van de dames de Bethune en De Roeck en de heer Galand
3-603/6
p. 1-30 3-603/6 p. 1-30 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
  Bespreking
3-103
p. 4-34 3-103 p. 4-34 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie
3-104
p. 37-39 3-104 p. 37-39 (PDF)
  3-104
p. 86 3-104 p. 86 (PDF)
De nieuwe beperkingen van de toegang tot de bezette Palestijnse gebieden (Gevolg op het werk van de humanitaire organisaties) (3-165)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-39
p. 13-14 3-39 p. 13-14 (PDF)
De onderhandelingen inzake het Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten (GATS) (Liberalisering van sectoren van openbaar belang - Watermarkt - Waterdistributie en toegang tot water - Ontwikkelingslanden) (3-513)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 10-12 3-91 p. 10-12 (PDF)
De preventieve diplomatie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
De rode pest in Angola (Bloedkoorts - Maatregelen door BelgiŽ genomen om de getroffen bevolking ter hulp te komen - WGO - Congo) (3-736)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-118
p. 36-37 3-118 p. 36-37 (PDF)
De toegenomen Belgisch-IsraŽlische betrekkingen (Palestijnse kwestie) (3-277)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 9-13 3-59 p. 9-13 (PDF)
De toestand in Nepal (Situatie van de mensenrechten - Wapenleveringen - Belgische diplomatie en Europese gedragscode) (3-1058)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-155
p. 14-16 3-155 p. 14-16 (PDF)
De uitvoering en opvolging van de resolutie inzake de verplichtingen van de internationale financiŽle instellingen (3-1019)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-152
p. 6-10 3-152 p. 6-10 (PDF)
De verbintenissen van BelgiŽ in verband met de millenniumdoelstellingen (Ontwikkelingssamenwerking - Verhoging van de overheidssteun - Europese Unie - Nieuwe financieringsmiddelen - Schuldproblematiek - Wereldhandelsorganisatie - Landbouwonderhandelingen - OESO - FinanciŽle delinquentie en kapitaalspeculatie - Genderaspect en actieplatform van Peking - Schuldvorderingen van ons land, inbegrepen die van de Delcrederedienst - Invloed van de ontwikkelingslanden in de instellingen van Bretton Woods - Wereldbank - Aanmoediging van investeringen) (3-859)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-115
p. 59-66 3-115 p. 59-66 (PDF)
De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo (3-1814)      
  Verslag van de heren M. Chevalier (K) en Galand (S) en mevrouw de Bethune (S)
3-1814/1
p. 1-73 3-1814/1 p. 1-73 (PDF)
De werkzaamheden van de Commissie voor de mensenrechten te GenŤve (Vervanging van de Commissie door een Raad voor de mensenrechten - Toestand in Nepal) (3-637)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-104
p. 13-15 3-104 p. 13-15 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Sensibilisering van de publieke opinie voor de Noord-Zuid-vraagstukken - Toekenning van subsidies voor audiovisuele producties - Criteria (3-4113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5432-5434 3-60 p. 5432-5434 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5680-5682 3-61 p. 5680-5682 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Galand, gecoŲpteerd senator
3-3
p. 8 3-3 p. 8 (PDF)
Euromediterraan Partnerschap (Barcelona +10) - Tiende verjaardag - Evaluatie van het proces (3-3727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5076-5077 3-57 p. 5076-5077 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5842-5843 3-62 p. 5842-5843 (PDF)
Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking - Voorstel tot cofinanciering van de NGO's voor 2006 (Complementariteit tussen de Europese hulp en de hulp van de lidstaten - Microfinanciering) (3-3063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4055-4056 3-48 p. 4055-4056 (PDF)
G8-top van Gleneagles - Aankondiging van de kwijtschelding van de schulden van bepaalde landen - Verklaring van de Belgische vertegenwoordiger in de Raad van Bewindvoerders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) (3-3058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3964 3-48 p. 3964 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4280-4282 3-50 p. 4280-4282 (PDF)
G8-top van Gleneagles - Aankondiging van de kwijtschelding van de schulden van bepaalde landen - Verklaring van de Belgische vertegenwoordiger in de Raad van Bewindvoerders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) (3-3059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3970 3-48 p. 3970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4304 3-50 p. 4304 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Toegang voor de arme landen - Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom - Standpunt van BelgiŽ (Wereldhandelsorganisatie - HAIE) (3-4159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5590-5591 3-61 p. 5590-5591 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6057-6059 3-63 p. 6057-6059 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Toegang voor de arme landen - Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom - Standpunt van BelgiŽ (Wereldhandelsorganisatie - HAIE) (3-4160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5595 3-61 p. 5595 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6067 3-63 p. 6067 (PDF)
Hervorming van de Verenigde Naties - Hervorming van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) - Belgisch covoorzitterschap - Stand van de werkzaamheden (3-4859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6637 3-67 p. 6637 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6898-6900 3-68 p. 6898-6900 (PDF)
Het advies van het Internationaal Hof van Justitie omtrent de muur die IsraŽl in de bezette gebieden heeft opgetrokken (Muur van de Schande) (3-401)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-73
p. 11-14 3-73 p. 11-14 (PDF)
Het akkoord inzake de invoering van accijnzen op koffie (Storting van een gelijkaardig bedrag aan Ontwikkelingssamenwerking) (3-811)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-132
p. 51-52 3-132 p. 51-52 (PDF)
Het gebruik van het NAIRU-concept door het Federaal Planbureau ("Werkloosheidsgraad die verzoenbaar is met stabiele inflatie" - Evaluatie - Meningsverschillen over de begrippen werkloosheidsgraad en de NAIRU) (3-1509)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-216
p. 23-25 3-216 p. 23-25 (PDF)
Het geweld tegen de Koerdische bevolking in SyriŽ (3-268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 17-20 3-59 p. 17-20 (PDF)
Het houden van InterministeriŽle Conferenties voor buitenlands beleid (Internationale ontwikkelingssamenwerking) (3-1498)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-214
p. 18-19 3-214 p. 18-19 (PDF)
Het koppelen van de notionele interestaftrek aan garanties inzake werkgelegenheid, in het licht van de gebeurtenissen bij VW-Vorst (Koppeling fiscale maatregelen aan werkgelegenheid - Evolutie van de coŲrdinatiecentra naar de notionele intresten) (3-1313)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-193
p. 30-33 3-193 p. 30-33 (PDF)
Het nieuwe fiscale kader voor de diamantsector te Antwerpen en het gevaar voor het witwassen van 'bloeddiamant' (Fiscale gunstmaatregelen in de diamantsector versus bestrijding van de fiscale fraude - Impact op de traceerbaarheid van de diamanten) (3-1182)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-173
p. 6-8 3-173 p. 6-8 (PDF)
Het regeringsstandpunt over de voorstellen van richtlijn van de Europese Commissie betreffende onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten (3-1336)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-195
p. 7-9 3-195 p. 7-9 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ inzake de te hanteren richtsnoeren bij het creŽren van een internationale faciliteit voor de aankoop van geneesmiddelen (International Drug Purchase Facility) (Financiering door een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets) (3-1209)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 11-13 3-175 p. 11-13 (PDF)
Het verzoek van de Wereldbank om het Congolese boswetboek op te heffen (Toekenning van een lening afhankelijk van de herziening van het Wetboek - Nadeel voor de kleine Congolese bosbouwers - Handel in emissierechten - Milieubehoud) (3-992)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 9-10 3-150 p. 9-10 (PDF)
Het voorstel met betrekking tot de 'gecorrigeerde aanbiedingen' van de Europese Commissie (Liberalisering van de dienstensectoren - GATS-onderhandelingen - Belgisch standpunt) (3-712)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-115
p. 20-21 3-115 p. 20-21 (PDF)
Het weer instellen van de directe hulp aan de Palestijnse overheid (3-1474)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 11-15 3-212 p. 11-15 (PDF)
Innovatieve financieringsbronnen voor ontwikkelingshulp - Conclusies Conferentie van Parijs van 28 februari en 1 maart 2006 - Belasting op vliegtuigtickets - Belgisch standpunt (3-4963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6764-6766 3-67 p. 6764-6766 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie over de toekomst van de Europese Unie (3-219)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Galand (S) en Van Rompuy (K)
3-219/1
p. 1-37 3-219/1 p. 1-37 (PDF)
  3-219/2
p. 1-18 3-219/2 p. 1-18 (PDF)
  3-219/3
p. 1-30 3-219/3 p. 1-30 (PDF)
  3-219/4
p. 1-7 3-219/4 p. 1-7 (PDF)
  3-219/5
p. 1-15 3-219/5 p. 1-15 (PDF)
  3-219/6
p. 1- 27 3-219/6 p. 1- 27 (PDF)
International Development Committee van het Britse Parlement - Rapport - "Development Assistance and the occupied Palestinian Territories" - Vredesinitiatieven voor het Midden-Oosten (3-7212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10077-10078 3-89 p. 10077-10078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10614-10615 3-90 p. 10614-10615 (PDF)
Internationale multilaterale instellingen - Belgische aanwezigheid en Belgisch beleid - Kostprijs (3-4858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6636 3-67 p. 6636 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6897-6898 3-68 p. 6897-6898 (PDF)
Iran - Oorlogsdreiging - Standpunt van BelgiŽ (3-7632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10249 3-89 p. 10249 (PDF)
IsraŽlisch-Palestijns conflict - Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 juli 2004 - Verplichtingen van BelgiŽ (Veiligheidsmuur - Respect van de mensenrechten) (3-5445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7679-7680 3-72 p. 7679-7680 (PDF)
IsraŽlisch-Palestijns conflict - Veiligheidsmuur - Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 juli 2004 - Toepassing van het internationaal recht door BelgiŽ en de Europese Unie (3-1812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2219-2221 3-32 p. 2219-2221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3726-3728 3-45 p. 3726-3728 (PDF)
Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst (Bijdrage van de nakomelingen van migranten aan de ontwikkeling van BelgiŽ en van de landen van herkomst - Aanbevelingen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, na hoorzittingen en werkvergaderingen) (3-351)      
  Bespreking
3-71
p. 5-16 3-71 p. 5-16 (PDF)
Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MOD) - Uitvoering - Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Geval van de 18 concentratielanden van de Belgische ontwikkelingshulp (3-4862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6644-6645 3-67 p. 6644-6645 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7936-7937 3-74 p. 7936-7937 (PDF)
Navo en IsraŽl - Samenwerkingsovereenkomsten - Belgische houding (3-6398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9111-9112 3-84 p. 9111-9112 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9446-9448 3-86 p. 9446-9448 (PDF)
Nieuw visserijakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Marokko - Territoriale wateren - Probleem van de Westelijke Sahara (3-3490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4715-4716 3-54 p. 4715-4716 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5832-5833 3-62 p. 5832-5833 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Verslag van de heer Galand
3-1774/6
p. 1-4 3-1774/6 p. 1-4 (PDF)
   Landsverdediging : vastleggingsmachtigingen - Wijziging organieke wet 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen : fonds voor wedergebruik van ontvangsten voortvloeiend uit vervreemding van overtollig materieel, waren en munitie en fonds voor wedergebruik van ontvangsten voortvloeiend uit vervreemding van onroerende goederen
3-1774/6
p. 2-4 3-1774/6 p. 2-4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Verslag van de heer Galand
3-1986/6
p. 1-6 3-1986/6 p. 1-6 (PDF)
   Classificatie en veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
3-1986/6
p. 2 3-1986/6 p. 2 (PDF)
  3-1986/6
p. 4-6 3-1986/6 p. 4-6 (PDF)
   Mechanisme ter financiering van de getransfereerde militairen naar de politie en naar de FOD FinanciŽn
3-1986/6
p. 3 3-1986/6 p. 3 (PDF)
   Oprichting van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Centrum voor internationale conferenties Egmont II-Egmontpaleis"
3-1986/6
p. 2-3 3-1986/6 p. 2-3 (PDF)
  3-1986/6
p. 3-4 3-1986/6 p. 3-4 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Studenten en stagiaires uit lage-inkomenslanden - Onthaal - Samenwerking met de gemeenschappen (3-3855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5100-5101 3-57 p. 5100-5101 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5542-5543 3-60 p. 5542-5543 (PDF)
Politie - Rwandacel - Overplaatsing van de verantwoordelijke commissaris - Stand van zaken (3-3602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4825 3-55 p. 4825 (PDF)
Samenwerkingsakkoord tussen de EU en IsraŽl - Producten die afkomstig zijn van de IsraŽlische nederzettingen en de bezette Palestijnse gebieden (Verschillende interpretatie van het associatieakkoord - Voorkeursdouanetarief voor producten afkomstig van het IsraŽlische grondgebied) (3-274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 235-236 3-3 p. 235-236 (PDF)
Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church (3-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 259-260 3-4 p. 259-260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 519-521 3-8 p. 519-521 (PDF)
Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church (3-341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 268 3-4 p. 268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 529-530 3-8 p. 529-530 (PDF)
Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church (3-342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 271 3-4 p. 271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 539 3-8 p. 539 (PDF)
Strijd tegen het witwassen van geld - Strijd tegen het terrorisme - Belgisch standpunt in de internationale instellingen (3-5811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8193-8194 3-77 p. 8193-8194 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9147-9149 3-84 p. 9147-9149 (PDF)
Strijd tegen het witwassen van geld - Strijd tegen het terrorisme - Belgisch standpunt in de internationale instellingen (3-5812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-77
p. 8247-8248 3-77 p. 8247-8248 (PDF)
Terrorisme - Inlichtingendiensten - Interventie- en infiltratienetwerken - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (Akkoorden in het kader van de Europese Unie en met de VS - Geheime akkoorden - Wettelijkheid - FBI) (3-903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1028 3-16 p. 1028 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1098-1099 3-17 p. 1098-1099 (PDF)
Terrorisme - Inlichtingendiensten - Interventie- en infiltratienetwerken - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (Akkoorden in het kader van de Europese Unie en met de VS - Geheime akkoorden - Wettelijkheid - FBI) (3-904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1029 3-16 p. 1029 (PDF)
Terrorisme - Inlichtingendiensten - Interventie- en infiltratienetwerken - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (Akkoorden in het kader van de Europese Unie en met de VS - Geheime akkoorden - Wettelijkheid - FBI) (3-901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1025-1026 3-16 p. 1025-1026 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1501-1502 3-25 p. 1501-1502 (PDF)
Terrorisme - Inlichtingendiensten - Interventie- en infiltratienetwerken - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (Akkoorden in het kader van de Europese Unie en met de VS - Geheime akkoorden - Wettelijkheid - FBI) (3-902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1027 3-16 p. 1027 (PDF)
Verdragen - Procedure voor het sluiten (Federalisering van de Staat - Gewestelijke ratificatieinstrumenten) (3-343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 262 3-4 p. 262 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 341-342 3-5 p. 341-342 (PDF)
Verenigde Naties - Organisaties - Bijdrage van BelgiŽ - Belgisch personeel (3-6397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9111 3-84 p. 9111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9446 3-86 p. 9446 (PDF)
Verslag 2005 van de bijzondere evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking (3-1706)      
  Verslag van de heren Van der Maelen (K) en Galand (S) en mevrouw de Bethune (S)
3-1706/1
p. 1-199 3-1706/1 p. 1-199 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van GenŤve (Regeling van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict) (3-384)      
  Voorstel van de heren Galand en Mahoux
3-384/1
p. 1-2 3-384/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Galand
3-384/2
p. 1 3-384/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie (Grondwet voor Europa - Europees veiligheids- en defensiebeleid) (3-375)      
  Voorstel van de heren Galand en Mahoux
3-375/1
p. 1-4 3-375/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Galand
3-580/2
p. 1 3-580/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
3-51
p. 45-48 3-51 p. 45-48 (PDF)
  Gepastheid het voorstel van resolutie te behandelen vůůr de herdenking op 7 april, alhoewel het Bureau beslist heeft dit punt van de agenda te schrappen
3-51
p. 39-41 3-51 p. 39-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen (3-1507)      
  Voorstel van mevrouw Zrihen en de heer Galand
3-1507/1
p. 1-8 3-1507/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
3-212
p. 46-48 3-212 p. 46-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie (3-1216)      
  Voorstel van de heren Mahoux, Cornil en Galand en mevrouw Zrihen
3-1216/1
p. 1-3 3-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in HaÔti (3-1632)      
  Verslag van de heer Galand
3-1632/3
p. 1-4 3-1632/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie (3-1057)      
  Bespreking
3-143
p. 24-29 3-143 p. 24-29 (PDF)
  3-143
p. 30-32 3-143 p. 30-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de schuldkwijtschelding voor de armste landen (3-875)      
  Verslag van de heer Galand
3-875/2
p. 1-3 3-875/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ (Tsjaad - Verantwoordelijkheid van Habrť voor de verdwijning, foltering en terechtstelling van duizenden personen) (3-1701)      
  Voorstel van de heer Galand c.s.
3-1701/1
p. 1-3 3-1701/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) (3-1398)      
  Bespreking
3-138
p. 4-10 3-138 p. 4-10 (PDF)
  3-138
p. 10-22 3-138 p. 10-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende eerlijke handel (3-2016)      
  Voorstel van de heer Galand c.s.
3-2016/1
p. 1-18 3-2016/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPO's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen) (3-1877)      
  Voorstel van de heer Galand en mevrouw Kapompolť
3-1877/1
p. 1-9 3-1877/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Annane en de heer Galand
3-1877/2
p. 4 3-1877/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Galand en mevrouw Annane
3-1877/2
p. 4 3-1877/2 p. 4 (PDF)
  Bespreking
3-194
p. 51-54 3-194 p. 51-54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen (3-1065)      
  Bespreking
3-143
p. 24-29 3-143 p. 24-29 (PDF)
  3-143
p. 30-32 3-143 p. 30-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi (3-410)      
  Bespreking
3-35
p. 31-33 3-35 p. 31-33 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (Kindsoldaten) (3-1370)      
  Amendement nr 14 van de heer Galand en mevrouw Van de Casteele
3-1370/4
p. 2 3-1370/4 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Galand
3-1370/5
p. 1-53 3-1370/5 p. 1-53 (PDF)
  Bespreking
3-158
p. 12-18 3-158 p. 12-18 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213)      
  Voorstel van de dames de Bethune, De Roeck, Van de Casteele en Annane en de heren Galand en Brotcorne
3-1213/1
p. 1-5 3-1213/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
3-161
p. 13-22 3-161 p. 13-22 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ (Politiek geweld - Democratiseringsproces - Verkiezingen) (3-1471)      
  Bespreking
3-143
p. 32-35 3-143 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ (Politiek geweld - Democratiseringsproces - Verkiezingen) (3-1470)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Galand
3-1470/2
p. 1-2 3-1470/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Galand
3-1470/4
p. 1-6 3-1470/4 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
3-143
p. 32-35 3-143 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (3-1920)      
  Voorstel van de heer Galand en mevrouw Zrihen
3-1920/1
p. 1-31 3-1920/1 p. 1-31 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 137-139 3-216 p. 137-139 (PDF)
Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering (Ontwikkelingssamenwerking) (3-1582)      
  Bespreking
3-204
p. 48-55 3-204 p. 48-55 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde tot een ruimere transparantie te komen wat betreft de standpunten die BelgiŽ inneemt ten opzichte van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (3-353)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Galand
3-353/1
p. 1-3 3-353/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties (Schending van de mensenrechten) (3-25)      
  Verslag van mevrouw de Bethune en de heer Galand
3-25/3
p. 1-42 3-25/3 p. 1-42 (PDF)
Wereldhandelsorganisatie (WTO) - Onderhandelingsronde van Doha - MinisteriŽle conferentie in Hong Kong - Standpunt van BelgiŽ (Ontwikkelingslanden) (3-3726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5075-5076 3-57 p. 5075-5076 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6508-6511 3-66 p. 6508-6511 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat BelgiŽ betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk BelgiŽ en respectievelijk Guernesey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden (Fiscaliteit inkomsten uit spaargelden - Overeenkomsten afhankelijke gebieden) (3-1209)      
  Verslag van de heer Galand
3-1209/2
p. 1-6 3-1209/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-118
p. 22-28 3-118 p. 22-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Verslag van de heer Galand
3-1493/4
p. 1-19 3-1493/4 p. 1-19 (PDF)
   Afsluitingen van elektriciteit en aardgas - Armoede
3-1493/4
p. 12 3-1493/4 p. 12 (PDF)
  3-1493/4
p. 16 3-1493/4 p. 16 (PDF)
   Algemeen energieplan van de regering - Strijd tegen de energie-armoede - Maatregelen
3-1493/4
p. 11-14 3-1493/4 p. 11-14 (PDF)
  3-1493/4
p. 16-17 3-1493/4 p. 16-17 (PDF)
   BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) : wijziging artikel 161, wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (Aangifte - Marktanalyse - Tarieven van de operatoren)
3-1493/4
p. 3-4 3-1493/4 p. 3-4 (PDF)
   De Post : staatstoelagen ter compensatie van de openbare-dienstverplichtingen (Universele dienst - Wijziging wet 21 maar 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven)
3-1493/4
p. 5 3-1493/4 p. 5 (PDF)
   Eenheidsprijs voor levering van gasolieverwarming - Programmacontracten tussen de minister van Economie en beroepsverenigingen
3-1493/4
p. 7-8 3-1493/4 p. 7-8 (PDF)
  3-1493/4
p. 10 3-1493/4 p. 10 (PDF)
   Elektronische communicatie : informatie aan de zelfstandigen, de KMO's en de ondernemingen over het meest gunstige tarief bij hun operator
3-1493/4
p. 5 3-1493/4 p. 5 (PDF)
   Federale heffing op het elektriciteits- en aardgasverbruik ter spijzing van een fonds dat het de OCMW's toelaat te strijden tegen de energie-armoede
3-1493/4
p. 13-14 3-1493/4 p. 13-14 (PDF)
   Fonds voor de analyse van aardolieproducten (n.v. FAPETRO)
3-1493/4
p. 7 3-1493/4 p. 7 (PDF)
   Gespreide betaling van stookoliefacturen
3-1493/4
p. 8 3-1493/4 p. 8 (PDF)
  3-1493/4
p. 9-10 3-1493/4 p. 9-10 (PDF)
   Ombudsdienst voor telecommunicatie : procedure
3-1493/4
p. 6 3-1493/4 p. 6 (PDF)
   Prefinanciering van het Sociaal Stookoliefonds
3-1493/4
p. 7 3-1493/4 p. 7 (PDF)
  3-1493/4
p. 10 3-1493/4 p. 10 (PDF)
   Sociaal tarief voor elektriciteit
3-1493/4
p. 13 3-1493/4 p. 13 (PDF)
  3-1493/4
p. 14 3-1493/4 p. 14 (PDF)
   Steunregeling voor gecombineerd vervoer per spoor over afstanden van minder dan 300 km
3-1493/4
p. 10 3-1493/4 p. 10 (PDF)
   Verkleinen van de digitale kloof - Project "Internet voor iedereen"
3-1493/4
p. 15 3-1493/4 p. 15 (PDF)
  3-1493/4
p. 15 3-1493/4 p. 15 (PDF)
   Vermindering van de bewaartermijnen van documenten voor de ondernemingen en elektronische archivering van facturen (Wijziging BTW-Wetboek)
3-1493/4
p. 6-7 3-1493/4 p. 6-7 (PDF)
  3-1493/4
p. 15 3-1493/4 p. 15 (PDF)
  3-1493/4
p. 15 3-1493/4 p. 15 (PDF)
   Wijziging wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere d.m.v. leidingen : garantie dat de bestaande opslagcapaciteiten bij voorrang dienen ten gunste van de distributieklanten
3-1493/4
p. 9 3-1493/4 p. 9 (PDF)
   Wijziging wet 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen
3-1493/4
p. 11 3-1493/4 p. 11 (PDF)
   Wijziging wet 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten : technische wijzigingen van de wet zoals aangepast door de wet van 18 december 2002 om richtlijn 2001/95/EG om te zetten
3-1493/4
p. 2 3-1493/4 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Verslag van de heer Galand
3-1775/7
p. 1-13 3-1775/7 p. 1-13 (PDF)
   Duur van het mandaat van de chef Defensie
3-1775/7
p. 2-3 3-1775/7 p. 2-3 (PDF)
   Erkenning van organisaties als NGO's
3-1775/7
p. 8-9 3-1775/7 p. 8-9 (PDF)
   Militair personeel - Arbeidsregeling van 4/5, halftijdse vervroegde uitstap, opvangverlof, adoptieverlof - Voorwaarde inzake de te doorlopen termijn voor de oppensioenstelling wegens leeftijdgrens ; indisponibiliteitstelling
3-1775/7
p. 4 3-1775/7 p. 4 (PDF)
  3-1775/7
p. 5 3-1775/7 p. 5 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking - Definities "financiŽle samenwerking" en "materiŽle uitvoering" - Niet-partnerlanden - Financiering van de BTC via facturatie van gepresteerde diensten - Honoraria van de commissarissen
3-1775/7
p. 9-11 3-1775/7 p. 9-11 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking : schuldverlichting
3-1775/7
p. 9 3-1775/7 p. 9 (PDF)
  3-1775/7
p. 10 3-1775/7 p. 10 (PDF)
  3-1775/7
p. 10-11 3-1775/7 p. 10-11 (PDF)
   Veiligheidsbeambte die voordien militair was of lid van het openbaar ambt : oppensioenstelling
3-1775/7
p. 4 3-1775/7 p. 4 (PDF)
   Verplichting voor de militair die Defensie verlaat en die naar de privť-sector professioneel geheroriŽnteerd wordt, gedurende 10 jaar deel uit te maken van het reservekader - Militair die in operatie of in hulpverlening naar het buitenland wordt gezonden : vergoeding van schade opgelopen tijdens deze zending ; subrogatie van de Staat bij weigering tot tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen
3-1775/7
p. 3-4 3-1775/7 p. 3-4 (PDF)
  3-1775/7
p. 5 3-1775/7 p. 5 (PDF)
   Wijziging wet 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de krijgsmacht : adoptie- en opvangverloven
3-1775/7
p. 3 3-1775/7 p. 3 (PDF)
   Wijziging wet 16 juli 2005 houdende overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever : moederschapsbescherming ; oppensioenstelling
3-1775/7
p. 4-5 3-1775/7 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij (Ontbinding van de FPM in het kader van een procedure van fusie door opslorping van de FPM door de FIM - Belasten van de FIM en de dochtervennootschappen ervan met de taak aan de regering advies te verstrekken over de financiŽle, economische en juridische gevolgen van elk inversterings- en participatieproject in privť-ondernemingen (3-1796)      
  Verslag van de heer Galand
3-1796/2
p. 1-4 3-1796/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Federale Democratische Republiek EthiopiŽ over bilaterale ontwikkelingssamenwerking, ondertekend te Addis Ababa op 9 april 2001 (3-1365)      
  Verslag van de heer Galand
3-1365/2
p. 1-2 3-1365/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Cambodja, ondertekend te Brussel op 29 mei 2001 (3-1353)      
  Verslag van de heer Galand
3-1353/2
p. 1 3-1353/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 17 juni 2002 (3-403)      
  Verslag van de heer Galand
3-403/2
p. 1-3 3-403/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filippijnen, ondertekend te Manilla op 7 december 2001 (3-958)      
  Verslag van de heer Galand
3-958/2
p. 1-2 3-958/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Guernsey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint Peter Port op 19 november 2004 (3-1170)      
  Verslag van de heer Galand
3-1170/2
p. 1 3-1170/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Jersey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint-Helier op 19 november 2004 (3-1171)      
  Verslag van de heer Galand
3-1171/2
p. 1 3-1171/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 9 november 2004 (3-1168)      
  Verslag van de heer Galand
3-1168/2
p. 1 3-1168/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004 (3-1167)      
  Verslag van de heer Galand
3-1167/2
p. 1-8 3-1167/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-118
p. 19 3-118 p. 19 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het eiland Man, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Douglas op 19 november 2004 (3-1169)      
  Verslag van de heer Galand
3-1169/2
p. 1 3-1169/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar Lidstaten (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela), anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 (3-1504)      
  Verslag van de heer Galand
3-1504/2
p. 1-2 3-1504/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-153
p. 34-35 3-153 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004 (3-951)      
  Verslag van de heer Galand
3-951/2
p. 1-2 3-951/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van AustraliŽ inzake de regeling van "werkvakanties", en met de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 (Jongeren de kans bieden in het andere land een vakantie door te brengen waarbij ze de gelegenheid krijgen er te werken) (3-467)      
  Verslag van de heer Galand
3-467/2
p. 1-2 3-467/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002 (3-339)      
  Verslag van de heer Galand
3-339/2
p. 1-2 3-339/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake de regeling van werkvakanties, ondertekend te Brussel op 23 april 2003 (Jongeren de kans bieden in het andere land een vakantie door te brengen waarbij ze de gelegenheid krijgen er te werken) (3-468)      
  Verslag van de heer Galand
3-468/2
p. 1-2 3-468/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, met de Bijlagen I tot en met XVII, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 18 november 2002 (3-215)      
  Verslag van de heer Galand
3-215/2
p. 1-2 3-215/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de bij briefwisseling gesloten Overeenkomst tussen de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de regering van Peru, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke en speciale of dienstpaspoorten, ondertekend te Lima op 12 en 23 februari 2001 (3-1249)      
  Verslag van de heer Galand
3-1249/2
p. 1-2 3-1249/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie betreffende de samenwerking op het gebied van de verkenning en het gebruik van de ruimte voor vreedzame doeleinden, en met de Bijlage, ondertekend te Moskou op 20 december 2000 (3-1212)      
  Verslag van de heer Galand
3-1212/2
p. 1-3 3-1212/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol Nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984 (Uitbreiding van het Europese arsenaal voor de bescherming van de rechten van de mens door het behoud van een parallel met het internationale Pact inzake de burgerlijke en politieke rechten van de VN van 1966 - Nieuwe procedurale waarborgen in het strafrecht en in het vreemdelingenrecht - Uitzetting van vreemdelingen - Hoger beroep in strafzaken - Schadeloosstelling in geval van gerechtelijke dwaling - Recht om niet tweemaal te worden berecht of bestraft - Gelijkheid tussen echtgenoten) (3-1760)      
  Verslag van de heer Galand
3-1760/2
p. 1-6 3-1760/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999 (Grensoverschrijdend goederenvervoer) (3-1866)      
  Verslag van de heer Galand
3-1866/3
p. 1-5 3-1866/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1998 (3-1621)      
  Verslag van de heer Galand
3-1621/2
p. 1-4 3-1621/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de Bijlage bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 30 november 2000 (Uitbreiding van de bevoegdheid van Europol inzake het witwassen van geld) (3-929)      
  Verslag van de heer Galand
3-929/2
p. 1-3 3-929/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, opengesteld voor ondertekening te Berlijn van 1 juni 2006 tot 1 november 2006, tot wijziging van de Overeenkomst inzake de oprichting van een Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst, gesloten te Bonn op 6 juni 1955 (Opsporing van personen verdwenen tijdens W.O. II - Toegankelijkheid van de archieven van Bad Arolsen voor wetenschappelijk onderzoek - Privacy) (3-2376)      
  Verslag van de heer Galand
3-2376/2
p. 1-4 3-2376/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 21-22 3-214 p. 21-22 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2005 (3-2116)      
  Verslag van de heer Galand
3-2116/2
p. 1-3 3-2116/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-212
p. 27 3-212 p. 27 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, gedaan te Montreal op 1 maart 1991 (Vermijden dat terroristen ongemarkeerde plastic springstoffen in handen krijgen - Saboteren van burgervliegtuigen) (3-1373)      
  Verslag van de heer Galand
3-1373/2
p. 1-3 3-1373/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-134
p. 14 3-134 p. 14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van Canada, de regeringen van de Lidstaten van het Europees Ruimte-Agentschap, de regering van Japan, de regering van de Russische Federatie en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking op het gebied van het Civiele Internationale Ruimtestation, gedaan te Washington D.C. op 29 januari 1998 (3-1218)      
  Verslag van de heer Galand
3-1218/2
p. 1-3 3-1218/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 (3-1746)      
  Algemene bespreking
3-176
p. 26-45 3-176 p. 26-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, ondertekend te Brussel op 9 oktober 1985 en met de Uitwisseling van brieven van 9 oktober 1985 en van 29 juni 1998 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (3-1374)      
  Artikelsgewijze bespreking
3-134
p. 15 3-134 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003 (Internationaal onderzoeksinstituut met als mandaat het verbeteren van het behoud en het gebruik van de genetische diversiteit t.b.v. het welzijn van de huidige en toekomstige generaties) (3-1605)      
  Verslag van de heer Galand
3-1605/2
p. 1-4 3-1605/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2005; 2į Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, gedaan te Luxemburg op 10 april 2006; 3į Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008 - 2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiŽle bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn, gedaan te Brussel op 17 juli 2006 (Herziening van de Overeenkomst van Cotonou - Overeenkomst van Lomť) (3-2034)      
  Verslag van de heer Galand
3-2034/2
p. 1-6 3-2034/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-206
p. 24-27 3-206 p. 24-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Fiscale aanmoedigingen inzake bouwen of verwerven van een woning - Uitbreiding tot woningen gelegen in een lidstaat van de EER) (3-2358)      
  Verslag van de heer Galand
3-2358/2
p. 1-3 3-2358/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 22 3-213 p. 22 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiŽle instrumenten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten) (3-377)      
  Verslag van de heer Galand
3-377/5
p. 1-73 3-377/5 p. 1-73 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (Jaarlijkse indiening door de regering bij de Senaat van een voortgangsrapport) (3-579)      
  Verslag van mevrouw De Roeck en de heer Galand
3-579/7
p. 1-2 3-579/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-108
p. 13 3-108 p. 13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŽ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt (3-705)      
  Voorstel van de heer Galand
3-705/1
p. 1-7 3-705/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende toepassing van de scheiding van de Staat en de religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties of gemeenschappen (Religieuze voorschriften versus burgerrechten en politieke rechten - Geen religieus voorschrift kan worden aangevoerd als rechtvaardigingsgrond van een strafrechtelijke inbreuk - OfficiŽle plechtigheden - Protocollijsten van de publieke overheden - Verplichting voor de overheidsambtenaren zich te onthouden van elke uiterlijke manifestatie van een niet-confessionele of religieuze levensbeschouwing - Goederen met openbare bestemming mogen tekens noch voorwerpen dragen die kenmerkend zijn voor een religieuze of niet-confessionele levensbeschouwing - Opheffing artikelen 142 tot 146 Strafwetboek - Opheffing Keizerlijk Decreet van 24 messidor Jaar XII) (3-2115)      
  Voorstel van de heer Galand c.s.
3-2115/1
p. 1-12 3-2115/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren (3-2100)      
  Voorstel van de heren Cornil en Galand
3-2100/1
p. 1-5 3-2100/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Verslag van de heren Galand en Schouppe
3-872/5
p. 1-33 3-872/5 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro (Verlenging van de termijn waarin oude muntstukken kunnen worden ingeleverd en dit ten gunste van de slachtoffers van de vloedgolf in Zuid-Oost-AziŽ) (3-991)      
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heer Galand en mevrouw De Roeck
3-991/8
p. 1-2 3-991/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in "bloededelstenen" (Toepasselijk maken op de handel in edelstenen en halfedelstenen van de bepalingen inzake registratie, controle en witwaspreventie die van toepassing zijn op de handel in diamanten) (3-2385)      
  Voorstel van de heer Galand
3-2385/1
p. 1-4 3-2385/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen (Bescherming bij ontslag) (3-435)      
  Verslag van de heer Galand
3-435/4
p. 1-5 3-435/4 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de schuldeisers in het kader van een gerechtelijk akkoord of faillissement (Principe van onmiddellijke recuperatie van de doorgestorte BTW bij faling van de afnemer - Inkomstenbelastingen : onmiddellijk verlenen van fiscale vrijstelling voor correct aangegeven vorderingen) (3-882)      
  Verslag van de heer Galand
3-882/5
p. 1-20 3-882/5 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
3-98
p. 48-50 3-98 p. 48-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van de mogelijkheid een sticker aan te brengen op verkeerd geparkeerde voertuigen (3-684)      
  Verslag van de heer Galand
3-684/2
p. 1-3 3-684/2 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999