Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenbroeke Chris" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de provinciŽn - Personeelsformatie - Bezoekers (2-367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 400-401 2-10 p. 400-401 (PDF)
Beperkingen inzake boekenverkoop (2-107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 109 2-3 p. 109 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 556-557 2-12 p. 556-557 (PDF)
De dualiteit tussen uitgereikte getuigschriften als bevoegdheid van de gemeenschappen en de erkenning van diploma's als federale materie (Tweedekansonderwijs - Vacatures uitgeschreven door openbare instellingen) (2-230)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-42
p. 15-16 2-42 p. 15-16 (PDF)
De maatregelen ter voorkoming van de verkoop van ontvreemde archiefstukken (o.a. oorkonde van de abdij van Mesen) (2-20)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-9
p. 23-24 2-9 p. 23-24 (PDF)
De oprichting en organisatie van een magistratenschool (2-364)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-76
p. 15-16 2-76 p. 15-16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Vandenbroeke, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Europese fiscale harmonisatie - Belasting op spaargeld (2-1230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1694 2-35 p. 1694 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2085-2086 2-41 p. 2085-2086 (PDF)
Grenspalen tussen Frankrijk en BelgiŽ - Onderhoud - Bevoegde instanties (2-309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 769-770 2-17 p. 769-770 (PDF)
Het akkoord van de federale regering om, in de toekomst, afcentiemen toe te kennen (Personenbelasting - Gewestelijke versus federale bevoegdheden - Eigen fiscaliteit van gewesten en gemeenschappen) (2-60)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-22
p. 19-20 2-22 p. 19-20 (PDF)
Het terugschroeven van de vervroegde pensionering van leerkrachten (2-306)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-59
p. 17-19 2-59 p. 17-19 (PDF)
Het uitreiken van diplomatieke paspoorten (Inperking van het diplomatieke statuut - EfficiŽnte werking van gewestelijke exportdiensten Export Vlaanderen en AWEX) (2-451)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 23-24 2-89 p. 23-24 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie en het beheer van het archiefwezen      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke
2-136/1
p. 1-3 2-136/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de meldingsplicht van de fiscale administratie in het kader van de procedure voor de toekenning van studietoelagen aan de leerlingen van het secundair onderwijs      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke
2-137/1
p. 1-3 2-137/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie)      
  Amendement nr 1 van de heren Van Quickenborne, Vankrunkelsven en Vandenbroeke, op de tekst aangenomen door de commissie
2-322/4
p. 1-2 2-322/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen      
  Voorstel van de heren Vankrunkelsven en Vandenbroeke
2-107/1
p. 1-4 2-107/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke
2-135/1
p. 1-5 2-135/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke c.s.
2-134/1
p. 1-3 2-134/1 p. 1-3 (PDF)
Ziekteverzekering - Echtscheiding - Dekking van de kinderen (kleine risico's) (2-308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 367 2-9 p. 367 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999