Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verreycken Wim" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
"Nouveau mouvement rťvolutionnaire anti-fasciste" - Stand van het onderzoek - Informeren van de slachtoffers (2-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-30
p. 1473 2-30 p. 1473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1575 2-32 p. 1575 (PDF)
"Snel-Belg-wet" - Arrestatie van een genaturaliseerde Belg in het buitenland (Gevolg van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten) (2-1859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2679-2680 2-51 p. 2679-2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2898-2899 2-53 p. 2898-2899 (PDF)
Aankoop van een pand door het stadsbestuur - Aankoopdossier dat werd gestaafd met een schattingsverslag van de administratie van het Kadaster - Regels (2-1982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2854 2-53 p. 2854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3091-3092 2-56 p. 3091-3092 (PDF)
Ambt als rechter bij het Arbitragehof - Cumul met andere mandaten - Toelatingscriteria (Leeropdracht - Organiseren door de Vrije Universiteit Brussel van een benefiet voor illegalen in samenwerking met extreem-links) (2-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 577-578 2-13 p. 577-578 (PDF)
Arbeidsvergunningen - Buitenlandse gelegenheidsarbeiders bij Indisch huwelijk te Mechelen (Bouw van een imitatietempel) (2-2368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3402 2-61 p. 3402 (PDF)
Arbeidsvergunningen - Buitenlandse gelegenheidsarbeiders bij Indisch huwelijk te Mechelen (Bouw van een imitatietempel) (2-2369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3420 2-61 p. 3420 (PDF)
Asielcentra - Misdrijven gepleegd door asielzoekers - Vergoeding van de slachtoffers (Vergoeding in der minne door de directeur van het centrum - Verwittiging van de politie) (2-1138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1526 2-31 p. 1526 (PDF)
Asielcentra - Misdrijven gepleegd door asielzoekers - Vergoeding van de slachtoffers (Vergoeding in der minne door de directeur van het centrum - Verwittiging van de politie) (2-950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1323 2-28 p. 1323 (PDF)
Asielcentrum op de Antwerpse Linkeroever (Diverse inlichtingen) (2-1139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1527-1528 2-31 p. 1527-1528 (PDF)
Asielcentrum op de Antwerpse Linkeroever (Diverse inlichtingen) (2-951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1323-1324 2-28 p. 1323-1324 (PDF)
Asielzoekers - Bevel tot het verlaten van het grondgebied - Asielcentra (Gegevens per gerechtelijk arrondissement - Kennis van het Nederlands om het bevel te begrijpen) (2-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-48
p. 2512-2513 2-48 p. 2512-2513 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2785-2786 2-52 p. 2785-2786 (PDF)
Belasting op personenwagens - Inning (District Borgerhout - Belgische en vreemde belastingplichtigen) (2-2212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3160 2-58 p. 3160 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3612-3613 2-64 p. 3612-3613 (PDF)
Belgacom - Taalgebruik (Gebruik van het engels) (2-657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 801 2-18 p. 801 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 883 2-19 p. 883 (PDF)
Belgische wapenleveringen aan landen met interne conflicten (2-561)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 19-21 2-105 p. 19-21 (PDF)
Bezoek aan Marokko - Samenstelling van de delegatie (Ministers en staatssecretarissen - Personen zonder band met de federale overheid) (2-600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 734-735 2-16 p. 734-735 (PDF)
Buitenlandse banken in BelgiŽ - Erkenning - Leningen - Tarieven (2-2214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3161 2-58 p. 3161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3432-3433 2-61 p. 3432-3433 (PDF)
Buitenlandse banken in BelgiŽ - Erkenning - Leningen - Tarieven (2-2215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3162 2-58 p. 3162 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3446-3447 2-61 p. 3446-3447 (PDF)
Buitenlandse bezoeken - Samenstelling van delegaties (Ministers en staatssecretarissen - Personen zonder band met de federale overheid) (2-599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 709-710 2-16 p. 709-710 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - "Ondemocratische bewegingen" - Verzameling van gegevens (2-403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 457 2-11 p. 457 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Klachten (2-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3237-3238 2-59 p. 3237-3238 (PDF)
Chaotische doorstroming van informatie tussen commissies en plenaire vergadering - Verzoek om bijeenroeping van het bureau van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden      
  2-105
p. 9 2-105 p. 9 (PDF)
Chili - Procedure voor de High Court te Londen - Advokaten- en gerechtskosten (Zaak Pinochet) (2-679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-18
p. 805 2-18 p. 805 (PDF)
De Arabisch-Europese Liga (Te nemen maatregelen ten opzichte van de voorzitter van de Liga) (2-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-214
p. 17-19 2-214 p. 17-19 (PDF)
De Staatsveiligheid en het niet-respecteren van de argumentatie van de Raad van State door de minister (Toegang tot de dossiers van de Staatsveiligheid - Openbaarheid van bestuur - Privacy - Gegevens betreffende parlementsleden tijdens hun parlementair mandaat) (2-354)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 25-29 2-96 p. 25-29 (PDF)
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van terroristische organisaties in Brussel, tijdens een congres van 2 tot 4 mei 2001 (2-475)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-121
p. 19-23 2-121 p. 19-23 (PDF)
De archieven over de repressie en de collaboratie (Versoepeling van de voorwaarden voor raadpleging - Aanpassing archiefwet) (2-1108)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-264
p. 17-19 2-264 p. 17-19 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57-59 2-178 p. 57-59 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De eerbiediging door de pers van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van een verdachte (Gooien van paaseitjes naar de prinsen) (2-588)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 23-24 2-110 p. 23-24 (PDF)
De extreem-linkse betogers in GŲteborg (Europese top - Gewelddaden - Afwending van subsidies - Website) (2-657)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-128
p. 7-9 2-128 p. 7-9 (PDF)
De geldinzamelingen in BelgiŽ voor de terreurgroep Hamas (Zuiver humanitaire hulp in de Palestijnse gebieden versus steun aan intifada-activiteiten - Organisatie Al-Aqsa) (2-943)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 53-56 2-265 p. 53-56 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van de politiediensten      
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren de Clippele, Verreycken, Lozie, Thissen en Wille en mevrouw Thijs
2-133
p. 5-8 2-133 p. 5-8 (PDF)
  2-133
p. 56-57 2-133 p. 56-57 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (Evaluatie van de uitvoering van de hervorming van de politiediensten - FinanciŽle repercussies - Hoorzittingen met de beleidsverantwoordelijken van het lokale vlak [burgemeesters, zonechefs, vereniging van steden en gemeenten] en aanbevelingen van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden)      
  Bespreking
2-259
p. 4-27 2-259 p. 4-27 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaring van de heer Verreycken
2-260
p. 42 2-260 p. 42 (PDF)
  2-260
p. 50 2-260 p. 50 (PDF)
De herziening van de veroordeling uitgesproken tegen Leo Vindevogel (Burgemeester van Ronse, ter dood veroordeeld na de tweede wereldoorlog) (2-406)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 18-22 2-104 p. 18-22 (PDF)
De illegale bouwwerken aan het toekomstige asielcentrum te Wommelgem (2-261)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-47
p. 7-9 2-47 p. 7-9 (PDF)
De inbrakengolf in de Antwerpse regio (2-418)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 57-59 2-84 p. 57-59 (PDF)
De informatiebrochure omtrent de drugswet (Scheiding der machten) (2-623)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-119
p. 11-13 2-119 p. 11-13 (PDF)
De informatiefolders in de inkomhal van het Hof van Beroep te Antwerpen (Schending van de taalwetten) (2-1072)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-231
p. 12 2-231 p. 12 (PDF)
De kampen voor asielzoekers die de regering gepland heeft (2-365)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-76
p. 9-10 2-76 p. 9-10 (PDF)
De kampen voor asielzoekers die de regering gepland heeft (Inspraak van de gemeentebesturen) (2-358)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-74
p. 10-12 2-74 p. 10-12 (PDF)
De klacht van de minister van Buitenlandse Zaken tegen Umberto Bossi (Lega-Nord-leider in ItaliŽ - Aantijgingen i.v.m. pedofiliedossiers in BelgiŽ) (2-801)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 18-19 2-168 p. 18-19 (PDF)
De maatregelen tegen Pakistan, na de vliegtuigkaping waarvan ondermeer een Vlaming het slachtoffer was (2-45)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-24
p. 45-48 2-24 p. 45-48 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ      
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De minachting voor de rechtsstaat vanwege sommige regeringsleden (Schorsing door de Raad van State van het KB betreffende de regularisatie van illegalen) (2-6)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-6
p. 36-38 2-6 p. 36-38 (PDF)
De ministeriŽle opdracht aan de militaire veiligheidsdienst om parlementsleden te bespioneren (o.m. Vlaams-nationalisten) (2-140)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-54
p. 50-53 2-54 p. 50-53 (PDF)
De niet-beteugeling van snelheidsovertredingen wanneer het "prominenten" betreft (Wildgroei van prioritaire voertuigen) (2-918)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-190
p. 9-10 2-190 p. 9-10 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57-59 2-178 p. 57-59 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De ongeloofwaardigheid van de minister van Buitenlandse Zaken (Uithaal naar de Italiaanse premier Silvio Berlusconi) (2-722)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-148
p. 8-9 2-148 p. 8-9 (PDF)
De ontsnapping van een moordenaar uit de Antwerpse gevangenis (Veiligheids-, infrastructuur-, overbevolkings- en personeelstekortproblemen in de gevangenissen) (2-973)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 26-28 2-204 p. 26-28 (PDF)
De oprichting van de commissie voor de regularisatie (Vergoeding - Kandidaturen - Samenstelling - Taalgebruik) (2-78)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-22
p. 14-15 2-22 p. 14-15 (PDF)
De opvang van een Palestijn door BelgiŽ (Plaats, voorwaarden en kosten van het verblijf - Houding van sommige moskeeŽn in BelgiŽ) (2-996)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-208
p. 18-20 2-208 p. 18-20 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De private militie AEL en de start van Vlaamse wandelpatrouilles (Arabisch-Europese Liga versus buurtcomitť van Borgerhout) (2-1175)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 17-19 2-253 p. 17-19 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57-59 2-178 p. 57-59 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en SŁrya)      
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De regularisatiecommissie (Moeilijkheden qua werking van de commissie en qua behandeling van de dossiers : valse documenten en meervoudige identiteiten - Signaal van de vlaamse magistraten dat de wet omzeild wordt) (2-452)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 14-19 2-89 p. 14-19 (PDF)
De risico's inzake een aanslag op kerncentrales (2-877)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
De situatie in Antwerpen (Misbruik van gemeenschapsgelden door de politietop, door de top van de ambtenarij en door leden van het schepencollege door oneigenlijk gebruik van kredietkaarten door de stad Antwerpen ter beschikking gesteld) (2-1277)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 12-13 2-275 p. 12-13 (PDF)
De spoorinvesteringen tot ontsluiting van de Antwerpse haven (2-2)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-8
p. 4-12 2-8 p. 4-12 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven (2-15)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-8
p. 4-12 2-8 p. 4-12 (PDF)
De uitnodiging van China voor een bezoek aan Tibet (Situatie van de mensenrechten in Tibet - Ontmoeting met de Dalai Lama) (2-630)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 15-16 2-122 p. 15-16 (PDF)
De uitspraken van de minister over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Politieke drugsnota : dubbelzinnige interpretatie) (2-413)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 33-39 2-104 p. 33-39 (PDF)
De uitspraken van ťťn van de regeringsleden over het Vlaams Blok (Verklaring van de heer Picquť voor de televisie dat de mogelijkheid om extreem-rechts te verbieden zou moeten worden onderzocht) (2-282)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-83
p. 32-37 2-83 p. 32-37 (PDF)
De verantwoordelijkheid voor prinselijke toespraken in de Senaat (Alsook de onverantwoordelijkheid van medewerkers van het Hof : getuigenis in enquÍtecommissie) (2-279)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-54
p. 6-8 2-54 p. 6-8 (PDF)
De verwijten aan Oostenrijk (Regeringsdeelname van de extreem-rechtse partij FPO - Actie van de Belgische regering) (2-115)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-26
p. 16-19 2-26 p. 16-19 (PDF)
De vestiging van een drugsmuseum te Antwerpen (Drugspropagandacentrum vermomd als "museum" - Aanbod op internet) (2-524)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 25-28 2-100 p. 25-28 (PDF)
De vrijlating van generaal Pinochet (2-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Amendement van de heren Verreycken en Van Hauthem, ingediend op de motie
2-25
p. 44-45 2-25 p. 44-45 (PDF)
De wijze waarop de Staatsveiligheid vonnissen negeert en dossiers aanlegt over parlementsleden (o.a. Vlaams Blok - Europese Conventie voor de rechten van de mens) (2-161)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 62-65 2-57 p. 62-65 (PDF)
De wooncontrole en de bepaling van het aantal te begeven lokale raadszetels (Controle op nepadressen - Vreemdelingen - Districtraden in Antwerpen) (2-85)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-25
p. 10-11 2-25 p. 10-11 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1999, begroting voor het dienstjaar 2000 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2001      
  Bespreking
   Parlementaire vergoeding in verhouding tot de aanwezigheid van de leden
2-87
p. 85 2-87 p. 85 (PDF)
   Stijging van het budget van de Senaat, enerzijds, daling van het aantal senatoren, anderzijds
2-87
p. 85 2-87 p. 85 (PDF)
   Vervanging van de archaÔsche telexen voor het ontvangen van de Belgaberichten
2-87
p. 85 2-87 p. 85 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2000, begroting voor het dienstjaar 2001 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2002      
  Bespreking
   Protest tegen de wijze waarop in het Bureau van de Senaat de bespreking van het ontwerp van de dotatie geschiedt en tegen het niet opnemen ervan in het verslag - Reglement van de Senaat, art. 27
2-164
p. 44-45 2-164 p. 44-45 (PDF)
   Voorstel tot vermindering van de dotatie aan de Senaat
2-164
p. 44-45 2-164 p. 44-45 (PDF)
E-government op het vlak van de federale, provincie- en gemeentebesturen (Nieuwe informatie- en communicatietechnologie voor bestuursdaden)      
  Bespreking
2-93
p. 4-24 2-93 p. 4-24 (PDF)
Edgard Ryckaertsplein te Berchem - Heraanleg - Overeenkomst met de NMBS (2-1172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1601 2-33 p. 1601 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1822-1823 2-37 p. 1822-1823 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Verreycken, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  Bespreking en stemming over de gewone motie
2-182
p. 49-55 2-182 p. 49-55 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming      
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen      
  Bespreking
2-99
p. 13-21 2-99 p. 13-21 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Combinatie gezinsleven-arbeid
2-43
p. 23-24 2-43 p. 23-24 (PDF)
   Gelijkheid man-vrouw : rol van de Staat
2-43
p. 23-24 2-43 p. 23-24 (PDF)
  2-43
p. 25 2-43 p. 25 (PDF)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 24 2-43 p. 24 (PDF)
   Invoering van een opvoedersloon - Thuiswerkende ouder
2-43
p. 24 2-43 p. 24 (PDF)
   Paritaire democratie
2-43
p. 25 2-43 p. 25 (PDF)
   Seksuele verminking
2-43
p. 24 2-43 p. 24 (PDF)
  2-43
p. 24 2-43 p. 24 (PDF)
Evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid van de regering (Veiligheids- en preventieplannen - Veiligheidscontracten en preventiecontracten - Hoorzitting met de heer Van de Vloedt, vaste secretaris voor het preventiebeleid)      
  Bespreking
2-103
p. 60-70 2-103 p. 60-70 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Representatieve vakorganisaties - Bezoldigingen betaald aan sommige afgevaardigden - Vrijstelling van terugbetaling (2-212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 257-259 2-7 p. 257-259 (PDF)
Gemeenteraadslid - Vervallenverklaring van het mandaat - Opvolger - Beroepsprocedure (bij de Raad van State - Schorsing) (2-2595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3782 2-68 p. 3782 (PDF)
Gezinshereniging - Aanvragen - Toename - Gearrangeerde huwelijken (2-2042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2919 2-54 p. 2919 (PDF)
Groepsverkrachtingen - Evolutie (Gegevens) (2-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2176 2-43 p. 2176 (PDF)
Grootstedelijk beleid - Verwerving van een partijgebouw (2-1863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2684-2685 2-51 p. 2684-2685 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2826-2827 2-52 p. 2826-2827 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden      
  Herziening van artikel 10 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht op gelijkheid van Vlamingen en Walen
   Voorstel van de heer Verreycken
2-718/1
p. 1-3 2-718/1 p. 1-3 (PDF)
Het Europese asielbeleid en de gevolgen daarvan voor ons land (2-1016)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-212
p. 33-37 2-212 p. 33-37 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het aanvaarden van de Arabisch-Europese Liga (AEL) als officiŽle gesprekspartner (Klachten over racisme bij de Antwerpse politie - Initiatief van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Benadering van de eerste minister) (2-1238)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 10-12 2-270 p. 10-12 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57-59 2-178 p. 57-59 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het eventueel cassatieberoep in het proces tegen het Vlaams Blok (Voortzetting door het Centrum-Leman van het politiek proces tegen het Vlaams Blok - Beslissing van de raad van bestuur) (2-1266)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-273
p. 16 2-273 p. 16 (PDF)
Het gevaar voor radioactieve besmetting wanneer een vliegtuig neerstort op een kerncentrale (2-868)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
Het geweld in Voeren (Pogingen tot het verhinderen van een openbare verkoop van enkele gemeente-eigendommen - Sancties) (2-581)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 17-18 2-114 p. 17-18 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over de motie
2-178
p. 44 2-178 p. 44 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het ontslag van de Vlaamse magistraten van de Commissie regularisatie (Moeilijkheden qua werking van de commissie en qua behandeling van de dossiers : valse documenten en meervoudige identiteiten - Signaal van de vlaamse magistraten dat de wet omzeild wordt) (2-460)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 14-19 2-89 p. 14-19 (PDF)
Het politieoptreden tegen GeorgiŽrs in Antwerpen (Criminaliteit) (2-110)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-38
p. 27-30 2-38 p. 27-30 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
Het taalgebruik bij de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis (2-158)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-32
p. 22-23 2-32 p. 22-23 (PDF)
Het uitblijven van instructies aan de burgemeester over de politiehervorming te Antwerpen (Proefprojecten - Operationele samenwerking politiediensten) (2-190)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 15-16 2-37 p. 15-16 (PDF)
Het uitlekken van het jaarverslag van het Comitť I in een krant en het mogelijk destabiliseren van het Westers bondgenootschap door SVR-agenten (Voormalig KGB) (Uitsluiting van een lid van het Vlaams Blok uit de begeleidingscommissie van het Comitť I) (2-479)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-121
p. 12-14 2-121 p. 12-14 (PDF)
Het uitnodigen van een moslimfundamentalist naar Antwerpen (de heer Mohammed Cheppih, directeur van de organisatie World Moslim League in Nederland) (2-1117)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-241
p. 6-7 2-241 p. 6-7 (PDF)
Het vandalisme van de Arabisch-Europese Liga (AEL) in Borgerhout en het optreden van de hoofdcommissaris van de politie (Inzet van de federale politie - Schadeloosstelling van de slachtoffers) (2-1146)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-247
p. 13-16 2-247 p. 13-16 (PDF)
Het voorstel om via nepsollicitaties de discriminatie van allochtonen bij aanwerving te controleren (2-542)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-102
p. 7-8 2-102 p. 7-8 (PDF)
Huwelijk van Prins Filip - Inzet van militairen (2-118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-4
p. 155-156 2-4 p. 155-156 (PDF)
Jeugdgevangenis - Beslissing tot inplanting - Bevoegdheid (2-496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 573 2-13 p. 573 (PDF)
Kabinet - Aanwerving van een nieuwe medewerker (2-1259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1761 2-36 p. 1761 (PDF)
Kindergeld - Uitkering aan allochtonen - Richtlijnen (Inning van cheques op naam van de echtgenote door de echtgenoot) (2-2153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3113 2-57 p. 3113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3266-3267 2-59 p. 3266-3267 (PDF)
Kindergeld - Uitkering aan allochtonen - Richtlijnen (Inning van cheques op naam van de echtgenote door de echtgenoot) (2-2154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3116 2-57 p. 3116 (PDF)
Koninklijke Schenking (2-5)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 14-15 2-1 p. 14-15 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-2
p. 80-81 2-2 p. 80-81 (PDF)
Leefloon - Voorwaarden - Vreemdelingen van Marokkaanse nationaliteit - Controle (Onroerend bezit in het buitenland) (2-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3222 2-59 p. 3222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3330-3331 2-60 p. 3330-3331 (PDF)
Middenvakrijders - Processen-verbaal - Maatregelen (2-1823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2625-2626 2-50 p. 2625-2626 (PDF)
Misdrijven die gepleegd werden door een minderjarige - Procedure - Informatie aan het slachtoffer (2-1934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2765 2-52 p. 2765 (PDF)
Moskee in de Van Kerckhovenstraat te Antwerpen - Financiering - Aanwending van de infrastructuur (Aanvraag tot erkenning - Witwassen van geld - Buitenlandse financiering - Segregatie man-vrouw) (2-2546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3693 2-66 p. 3693 (PDF)
Moskee te Genk - Financiering - Beheer (2-1860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2680-2681 2-51 p. 2680-2681 (PDF)
MoskeeŽn - Erkenning (Advies van de Staatsveiligheid) (2-2247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3224 2-59 p. 3224 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3543-3544 2-63 p. 3543-3544 (PDF)
MoskeeŽn - Erkenning - Brandverzekering (2-2248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3224-3225 2-59 p. 3224-3225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3544 2-63 p. 3544 (PDF)
NGO's - Subsidies - Controle door de overheid (2-1181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1653-1655 2-34 p. 1653-1655 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1873-1874 2-38 p. 1873-1874 (PDF)
Nationale Loterij - Definitief winstverdelingsplan (2-2610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3834 2-69 p. 3834 (PDF)
Nationale Loterij - Dienstjaar 1999 - Winstverdelingsplan (2-209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 241 2-7 p. 241 (PDF)
Nationale Loterij - Dienstjaar 1999 - Winstverdelingsplan (2-456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-12
p. 512 2-12 p. 512 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  van een senator-opvolger, ter vervanging van de heer Raes, ontslagnemend
2-100
p. 7 2-100 p. 7 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 208 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-1248/8
p. 1 2-1248/8 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Bestrijding van de digitale kloof
2-223
p. 43 2-223 p. 43 (PDF)
   Bijdrage van de lokale besturen in de kosten van de 100-diensten
2-223
p. 42 2-223 p. 42 (PDF)
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-223
p. 42 2-223 p. 42 (PDF)
   Politiehervorming - Commissie ter begeleiding op lokaal niveau
2-223
p. 42 2-223 p. 42 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-223
p. 41 2-223 p. 41 (PDF)
  Algemene bespreking (Derde deel)
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-225
p. 25 2-225 p. 25 (PDF)
  2-225
p. 33 2-225 p. 33 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Politiehervorming - Financiering
2-226
p. 52-53 2-226 p. 52-53 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 19 van de heer Verreycken
   Opeisingsrecht m.b.t. verlaten gebouwen (Opvang asielzoekers)
2-600/2
p. 9-10 2-600/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Verreycken
   Asielzoekers en vreemdelingen : strafbaar stellen van huisjesmelkerij en meervoudige verhuring van hetzelfde pand (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)
2-600/2
p. 3 2-600/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 19 van de heer Verreycken, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking van het wetsontwerp in zijn geheel
   Asielbeleid
2-85
p. 10-11 2-85 p. 10-11 (PDF)
  2-85
p. 13 2-85 p. 13 (PDF)
  2-85
p. 24 2-85 p. 24 (PDF)
   Asielcentra
2-85
p. 11-12 2-85 p. 11-12 (PDF)
   Asielzoekers en vreemdelingen : strafbaar stellen van huisjesmelkerij en meervoudige verhuring van hetzelfde pand (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)
2-85
p. 12 2-85 p. 12 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-85
p. 12-13 2-85 p. 12-13 (PDF)
   Opeisingsrecht m.b.t. verlaten gebouwen (Opvang asielzoekers)
2-85
p. 12 2-85 p. 12 (PDF)
   Opvang van asielzoekers - Asielcentra
2-85
p. 10-11 2-85 p. 10-11 (PDF)
  2-85
p. 11 2-85 p. 11 (PDF)
  2-85
p. 11-12 2-85 p. 11-12 (PDF)
   RepatriŽring van uitgewezen asielzoekers
2-85
p. 11 2-85 p. 11 (PDF)
  2-85
p. 12 2-85 p. 12 (PDF)
  2-85
p. 24 2-85 p. 24 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-85
p. 9-10 2-85 p. 9-10 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 68-69 2-87 p. 68-69 (PDF)
  2-87
p. 69-70 2-87 p. 69-70 (PDF)
   Asielcentra
2-87
p. 68-70 2-87 p. 68-70 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Amendement nr 4 van de heer Verreycken
   Eenmalige gegevensopslag : mededeling en uitwisseling van gegevens tussen federale overheidsdiensten
2-989/2
p. 2 2-989/2 p. 2 (PDF)
  Ronddeling van commissieverslagen - Deels niet vertaald verslag - Artikel 27 Reglement van de Senaat
2-169
p. 4-5 2-169 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
   Afschaffing van de vervangingsplicht bij loopbaanonderbreking
2-170
p. 5 2-170 p. 5 (PDF)
   Eenmalige gegevensopslag, e-government en administratieve vereenvoudiging : mededeling en uitwisseling van gegevens tussen federale overheidsdiensten
2-170
p. 6-7 2-170 p. 6-7 (PDF)
   Politiehervorming en taalwetgeving - Aanwijzingen bij de centrale diensten van de federale politie en bij de algemene inspectie zonder taalkader
2-170
p. 4-5 2-170 p. 4-5 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
   Politiehervorming
2-171
p. 18 2-171 p. 18 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
2-171
p. 17-18 2-171 p. 17-18 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-171
p. 4-10 2-171 p. 4-10 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Kritiek van het Vlaams Blok op het regeringsbeleid
2-255
p. 26-30 2-255 p. 26-30 (PDF)
   NMBS-schuld
2-255
p. 28 2-255 p. 28 (PDF)
  2-255
p. 29 2-255 p. 29 (PDF)
   Noord-Zuid-transfers
2-255
p. 26-27 2-255 p. 26-27 (PDF)
  2-255
p. 30 2-255 p. 30 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-255
p. 26-28 2-255 p. 26-28 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
2-255
p. 27-28 2-255 p. 27-28 (PDF)
  2-255
p. 29 2-255 p. 29 (PDF)
   Vreemdelingenbeleid
2-255
p. 27-28 2-255 p. 27-28 (PDF)
  2-255
p. 29-30 2-255 p. 29-30 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Kritiek van het Vlaams Blok op het regeringsbeleid
2-255
p. 26-30 2-255 p. 26-30 (PDF)
   NMBS-schuld
2-255
p. 28 2-255 p. 28 (PDF)
  2-255
p. 29 2-255 p. 29 (PDF)
   Noord-Zuid-transfers
2-255
p. 26-27 2-255 p. 26-27 (PDF)
  2-255
p. 30 2-255 p. 30 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-255
p. 26-28 2-255 p. 26-28 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
2-255
p. 27-28 2-255 p. 27-28 (PDF)
  2-255
p. 29 2-255 p. 29 (PDF)
   Vreemdelingenbeleid
2-255
p. 27-28 2-255 p. 27-28 (PDF)
  2-255
p. 29-30 2-255 p. 29-30 (PDF)
Openbaarheid van bestuursdocumenten - (Congres Vlaams Blok van 7 november 1998 : verbieden van de toegang tot het Paleis voor Congressen - MinisteriŽle fax) (2-56)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 16 2-1 p. 16 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-3
p. 121-122 2-3 p. 121-122 (PDF)
Oprichting van een werkgroep "Dotaties" binnen de Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden      
  2-148
p. 57-58 2-148 p. 57-58 (PDF)
Partijfinanciering - Artikel 15ter van de wet - Arrest van het Arbitragehof - Uitvoeringsbesluiten (Wet 4 juli 1989 : partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Racisme) (2-1224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1690-1691 2-35 p. 1690-1691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2201-2202 2-43 p. 2201-2202 (PDF)
Partijfinanciering - Nieuw artikel 15ter van de wet - Arrest van het Arbitragehof - Uitvoeringsbesluiten (Medewerking van een lid van de rechterlijke macht aan het opstellen van uitvoeringsbesluiten - Wet 4 juli 1989 : partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Racisme) (2-1788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2452-2453 2-47 p. 2452-2453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3532-3533 2-63 p. 3532-3533 (PDF)
Personen van vreemde afkomst die hand- en spandiensten verlenen aan criminelen van buitenlandse origine - Vervallenverklaring der Belgische nationaliteit (2-2249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3225-3226 2-59 p. 3225-3226 (PDF)
Personenbelasting - Inning (District Borgerhout - Belgische en vreemde belastingplichtigen) (2-2213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3160 2-58 p. 3160 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3613-3615 2-64 p. 3613-3615 (PDF)
Politiezones - Operationeel personeel - KUL-norm - Minimaal en toegewezen effectief (2-2285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3220 2-59 p. 3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3408-3416 2-61 p. 3408-3416 (PDF)
Prioritaire voertuigen - Titularissen - Toekenning (2-2036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2844 2-53 p. 2844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 2996-2997 2-55 p. 2996-2997 (PDF)
Private Kas Bank - Vestigingen in gerechtsgebouwen - Verhouding met balies en griffies (Vrije concurrentie - "Griffiebons" verstrekt door de bank) (2-567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 665 2-15 p. 665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1137-1139 2-24 p. 1137-1139 (PDF)
Racisme - Strengere aanpak door de parketten (2-1165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-32
p. 1575-1576 2-32 p. 1575-1576 (PDF)
Rechten van slachtoffers      
  Bespreking
2-278
p. 51-60 2-278 p. 51-60 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
  2-217
p. 38 2-217 p. 38 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 20-21 2-7 p. 20-21 (PDF)
   Fiscale discriminatie van de gezinnen
2-7
p. 20-21 2-7 p. 20-21 (PDF)
   Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA])
2-7
p. 20-21 2-7 p. 20-21 (PDF)
   Politieke vernieuwing - Crisis van de instellingen en verlies aan geloofwaardigheid van de instellingen
2-7
p. 21 2-7 p. 21 (PDF)
   Regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
2-7
p. 20-21 2-7 p. 20-21 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 31-32 2-73 p. 31-32 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen ten voordele van het onderwijs
2-73
p. 31 2-73 p. 31 (PDF)
   Spreidingsplan van miljardenbeloftes
2-73
p. 30-31 2-73 p. 30-31 (PDF)
  2-73
p. 33 2-73 p. 33 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
2-73
p. 32-33 2-73 p. 32-33 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Actief buitenlands beleid
2-145
p. 36 2-145 p. 36 (PDF)
  2-145
p. 38 2-145 p. 38 (PDF)
   Administratieve vereenvoudiging - E-government
2-145
p. 38 2-145 p. 38 (PDF)
   Hervorming van de NMBS
2-145
p. 37 2-145 p. 37 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting - Verlaging van de aanslagvoet van 40,17 % naar 34 % en afschaffing van aftrekposten
2-145
p. 36 2-145 p. 36 (PDF)
   Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-145
p. 37 2-145 p. 37 (PDF)
   Politiehervorming
2-145
p. 37 2-145 p. 37 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-145
p. 35-36 2-145 p. 35-36 (PDF)
Regeringsverklaring : Sociaal-economische prioriteitennota 2002-2003 (22 januari 2002 - Regering-Verhofstadt) (Zie ook doc. Kamer van volksvertegenwoordigers 50-1632/001)      
  Bespreking
   Bestrijding van de fiscale fraude (Plan Zenner)
2-176
p. 17 2-176 p. 17 (PDF)
  2-176
p. 17 2-176 p. 17 (PDF)
   Bevorderen van Research and Development
2-176
p. 16 2-176 p. 16 (PDF)
   Ecologische fiscaliteit
2-176
p. 17 2-176 p. 17 (PDF)
   Fiscale behandeling van de activiteiten van Aquafin
2-176
p. 17 2-176 p. 17 (PDF)
   Verlaging van de vennootschapsbelasting
2-176
p. 17 2-176 p. 17 (PDF)
Regularisatiecommissie - Benoeming van een aantal bijkomende leden (Nederlandstalige advokaten en NGO's) (2-1275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1734 2-36 p. 1734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2521-2522 2-48 p. 2521-2522 (PDF)
Regularisatiedossiers - Fraude (Betrokkenheid van allochtone geneesheren en advocaten - Gerechtelijk onderzoek) (2-2246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3223-3224 2-59 p. 3223-3224 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3847-3848 2-69 p. 3847-3848 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comitť I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Ruimtevaartonderzoek - Ruimtevaartindustrie - Toestand in BelgiŽ (2-1821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2572 2-49 p. 2572 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3355-3356 2-60 p. 3355-3356 (PDF)
Saoudi-ArabiŽ - Programma voor het wereldwijd uitbouwen van islamitische centra - Situatie in BelgiŽ (2-873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1241-1243 2-26 p. 1241-1243 (PDF)
Terreuraanslagen in de Verenigde Staten - Afghaanse onderdanen in BelgiŽ - Veiligheidsrisico (Moslimfundamentalisten) (2-1582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2235-2236 2-44 p. 2235-2236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3054-3055 2-56 p. 3054-3055 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1999-2000)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Gelijktijdige vergaderingen van de plenaire vergadering en het Bureau van de Senaat)
2-28
p. 29-30 2-28 p. 29-30 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Late ronddeling van het verslag)
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Uitgaansgelegenheden - Veiligheidsnormen - Toezicht (2-149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 200 2-6 p. 200 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 468 2-11 p. 468 (PDF)
Vakbondspiketten - Optreden als privť-militie (2-1310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-37
p. 1839-1840 2-37 p. 1839-1840 (PDF)
Verkiezingen - Kiesresultaten te Antwerpen - Computerfouten (2-4)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 764-765 2-17 p. 764-765 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk)      
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp - Stem van het Vlaams Blok      
  Persoonlijk feit van de heer Thissen
2-171
p. 17-19 2-171 p. 17-19 (PDF)
Vluchtelingen - Seksueel misbruik door ontwikkelingshelpers (2-1925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2775-2776 2-52 p. 2775-2776 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942)      
  Algemene bespreking
2-132
p. 24-30 2-132 p. 24-30 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť I)      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken
2-111/2
p. 1-2 2-111/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Verreycken, op de tekst aangenomen door het Bureau
2-111/5
p. 1-2 2-111/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-11
p. 23-29 2-11 p. 23-29 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten (Parlementaire Handelingen)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Verreycken
2-39
p. 46 2-39 p. 46 (PDF)
  2-39
p. 70 2-39 p. 70 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
2-33/1
p. 1-2 2-33/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
2-34/1
p. 1-16 2-34/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot oprichting van een fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de afbraak van weekendverblijven (Schending van de reglementering inzake ruimtelijke ordening - Spijzing door de Nationale Loterij)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-47/1
p. 1-5 2-47/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Gemeenschapsverbonden samenstelling van het Hof)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-140/1
p. 1-2 2-140/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793])      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de luchthaven van Zaventem betreft, van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-435/1
p. 1-2 2-435/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging van de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-1046/1
p. 1-3 2-1046/1 p. 1-3 (PDF)
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-58 2-182 p. 55-58 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken
2-1111/2
p. 1-4 2-1111/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1111/6
p. 1 2-1111/6 p. 1 (PDF)
  Bespreking van het amendement
2-219
p. 8-12 2-219 p. 8-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de talenkennis van de uitvoerende macht en de internationale vertegenwoordigers van de federatie      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-8/1
p. 1-3 2-8/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-751/5
p. 1-2 2-751/5 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (Schadelijke gevolgen - Omschakeling van de producenten - Structurele programma's voor plattelandsontwikkeling - Gemeeschappelijk Fonds EG voor tabak)      
  Amendement nr 1 van de heren Verreycken en Buysse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1352/3
p. 1 2-1352/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
2-63/1
p. 1-2 2-63/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-1383/1
p. 1-2 2-1383/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
2-454/1
p. 1-2 2-454/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ      
  Voorstel van de heren Creyelman en Verreycken
2-1382/1
p. 1-3 2-1382/1 p. 1-3 (PDF)
Waarzeggerij - Oplichterij (2-55)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 42-43 2-1 p. 42-43 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt")      
  Amendement nr 58 van de heren Verreycken en Buysse, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1250/5
p. 1 2-1250/5 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 83-91 2-227 p. 83-91 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen)      
  Amendementen nrs 2 tot 51 van de heer Verreycken c.s.
2-202/2
p. 1-37 2-202/2 p. 1-37 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 4, 6, 8, 17, 19, 38 en 44 van de heer Verreycken c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-202/6
p. 1-2 2-202/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Verreycken, Monfils en Ceder en mevrouw Nyssens
2-18
p. 27-31 2-18 p. 27-31 (PDF)
  2-18
p. 46-51 2-18 p. 46-51 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Monfils, Mahoux, Dallemagne, Verreycken, Lozie en Van Quickenborne en mevrouw Nagy
2-18
p. 31-35 2-18 p. 31-35 (PDF)
  2-18
p. 51-52 2-18 p. 51-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-186
p. 30-53 2-186 p. 30-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen      
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Amendementen nrs 15 tot 17 van de heren Creyelman en Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure : Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
2-227/6
p. 1-2 2-227/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Verreycken, Vankrunkelsven en Vandenbroucke en van mevrouw Willame-Boonen
2-68
p. 105-107 2-68 p. 105-107 (PDF)
  2-68
p. 153 2-68 p. 153 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Van Quickenborne en Verreycken en mevrouw Willame-Boonen
2-22
p. 47-50 2-22 p. 47-50 (PDF)
  2-22
p. 64 2-22 p. 64 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek      
  Algemene bespreking
2-268
p. 5-6 2-268 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht)      
  Amendementen nrs 45 en 46 van de heren Verreycken en Creyelman
2-1003/3
p. 18-19 2-1003/3 p. 18-19 (PDF)
  Amendementen nrs 45 en 46 van de heren Verreycken en Creyelman, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1003/6
p. 3 2-1003/6 p. 3 (PDF)
  2-1003/6
p. 4 2-1003/6 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (Algemene regels inzake begroting en boekhouding voor de gefedereerde entiteiten - Uitvoering van artikel 50, ß2, van de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989)      
  Algemene bespreking
2-287
p. 51-54 2-287 p. 51-54 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap      
  Algemene bespreking
2-187
p. 21-33 2-187 p. 21-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (Artikel 8, ß3, eerste lid - Buitenlandse onderdanen)      
  Terugzending naar commissie
2-262
p. 28-30 2-262 p. 28-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (Vereenvoudiging van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen en versterking van de controle erop)      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken
2-523/2
p. 1 2-523/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Aanpassing van de tuchtstraffen - Mogelijkheid voor de betrokkene om gehoord te worden - Creatie van een beroepsprocedure - Invoering van een stelsel voor de herziening van de straffen - Aanmaak van een gegevensbank voor tuchtrechtspraak - Meer bewegingsvrijheid voor de hogere tuchtoverheid)      
  Over de regeling van werkzaamheden
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (Versterking van het interprofessioneel karakter van de representativiteit - Vakbondspremie - Vrijstelling van terugbetaling van de bezoldiging van vaste afgevaardigden)      
  Voorstel tot terugzending
2-167
p. 5-7 2-167 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames De Schamphelaere en de Bethune en van de heren Lozie, Geens, Devolder en Verreycken
2-279
p. 49-51 2-279 p. 49-51 (PDF)
  2-279
p. 76 2-279 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn en van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren (Verkiezingsuitgaven : verduidelijking van het begrip "organisatie van niet-periodieke manifestaties"      
  Algemene bespreking
2-68
p. 91-94 2-68 p. 91-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent)      
  Amendementen nrs 15 tot 18 van de heer Verreycken c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-833/5
p. 1-2 2-833/5 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-148
p. 45-47 2-148 p. 45-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en de heer Verreycken
2-308/2
p. 1-31 2-308/2 p. 1-31 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 15 van de heer Verreycken
2-308/2
p. 36 2-308/2 p. 36 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 14 van de heer Verreycken, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-308/5
p. 1-3 2-308/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-28
p. 45-70 2-28 p. 45-70 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de dames Nyssens en Nagy en de heren Mahoux, Vandenberghe, Verreycken, Lozie en Vankrunkelsven
2-29
p. 36-41 2-29 p. 36-41 (PDF)
  2-29
p. 81-82 2-29 p. 81-82 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant)      
  Amendementen nrs 3 tot 7 van de heer Verreycken
2-1281/2
p. 3-6 2-1281/2 p. 3-6 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 7 van de heer Verreycken, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1281/4
p. 1 2-1281/4 p. 1 (PDF)
  2-1281/4
p. 2 2-1281/4 p. 2 (PDF)
  2-1281/4
p. 2 2-1281/4 p. 2 (PDF)
  2-1281/4
p. 2 2-1281/4 p. 2 (PDF)
  2-1281/4
p. 3 2-1281/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-240
p. 13-19 2-240 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven      
  Amendementen nrs 17 tot 77 van de heer Verreycken c.s.
2-548/5
p. 5-43 2-548/5 p. 5-43 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Van den Brande, Moureaux, Verreycken, Thissen, Vankrunkelsven, Mahoux en Monfils en van mevrouw Nagy en verwerping
2-196
p. 64-70 2-196 p. 64-70 (PDF)
  2-196
p. 77 2-196 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383ter in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
2-37/1
p. 1-5 2-37/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel op het hypnotisme      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-41/1
p. 1-4 2-41/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om abortus opnieuw strafbaar te stellen (Strafwetboek, artt. 348 e.v.)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
2-200/1
p. 1-3 2-200/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afleggen van verantwoording tegenover de belastingsbetaler over de verdeling van zijn geld (Bijvoegen van een inlegblad bij het belastingformulier vermeldende de globale inkomsten voor de federale overheid en hun herverdeling per gewest)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-1604/1
p. 1-2 2-1604/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
2-236/1
p. 1-4 2-236/1 p. 1-4 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, Verreycken, Vandenberghe en Vankrunkelsven en de dames Leduc, Willame-Boonen en Nagy
2-24
p. 33-35 2-24 p. 33-35 (PDF)
  2-24
p. 55 2-24 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588)      
  Vraag om uitstel van de bespreking door mevrouw De Schamphelaere daar de leden van de Senaat het verslag laattijdig zouden hebben gekregen
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen (Beperking van het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht op de lijsten : ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen (Ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Verkiezingslijsten : wijziging Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Kieswetboek en Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-58/1
p. 1-2 2-58/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek door de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-44/1
p. 1-3 2-44/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147quater zodat militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-56/1
p. 1-4 2-56/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van de ambtskledij en het onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-52/1
p. 1-3 2-52/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan organisaties van werknemers en van het overheidspersoneel      
  Voorstel van de heren Ceder en Verreycken
2-601/1
p. 1-5 2-601/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
2-35/1
p. 1-3 2-35/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip "goede zeden" (Afbeeldingen, teksten en films die pornografie of gruwelscŤnes bevatten)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-43/1
p. 1-4 2-43/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
2-61/1
p. 1-2 2-61/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening (na de Tweede Wereldoorlog - Werkgroep belast met het opmaken van een werkmap over het historische fenomeen van verzoening)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-1047/1
p. 1-3 2-1047/1 p. 1-3 (PDF)
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-59 2-182 p. 55-59 (PDF)
  2-182
p. 83-84 2-182 p. 83-84 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
2-62/1
p. 1-3 2-62/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot onttrekking van de daders of verdachten van seksuele misdrijven aan beschermende wetten (DNA-onderzoek - Genetische vingerafdrukken)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-42/1
p. 1-3 2-42/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep)      
  Voorstel van de heer Verreycken en mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-39/1
p. 1-4 2-39/1 p. 1-4 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
2-6
p. 29-30 2-6 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de fiscale discriminatie van gezinnen van gehuwden (WIB 92 : pensioenen, toekenning van een deel van de winst; aftrek hypothecaire intresten; decumul; inkomsten van minderjarige kinderen; belastingvrije basissom; kind ten laste; bouwsparen; vervangingsinkomsten; buitenlandse inkomsten; invorderen van de belastingen)      
  Voorstel van de heer Verreycken en mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-375/1
p. 1-14 2-375/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-55/1
p. 1-3 2-55/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van een openbare instelling genaamd de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Staatshervorming)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-199/1
p. 1-2 2-199/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koninging Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninlijke Hoogheid Prins Laurent (Afschaffing van dotaties aan leden van de Koninklijke familie)      
  Voorstel van de heren Creyelman en Verreycken
2-1175/1
p. 1-3 2-1175/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit en de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen (Repressieslachtoffers - Verwijdering en verbanning)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-1294/1
p. 1-2 2-1294/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemming over de inoverwegingneming
2-231
p. 38-39 2-231 p. 38-39 (PDF)
  2-231
p. 54 2-231 p. 54 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel (Pedofilie)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Van Hauthem
2-40/1
p. 1-2 2-40/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling (Rwandese drama - Ondervraging van hofmedewerkers)      
  Voorstel van de heren Ceder en Verreycken
2-30/1
p. 1-3 2-30/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen      
  Vraag om verwijzing naar het Bureau om na te gaan of het voorstel al dan niet beantwoordt aan de norm van lachwekkendheid
2-18
p. 7 2-18 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot splitsing van de Rijkswacht (Vlaamse Rijkswacht)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-53/1
p. 1-4 2-53/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
2-36/1
p. 1-5 2-36/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
2-84
p. 82-83 2-84 p. 82-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de nieuwe gemeentewet (Benoeming van de burgemeester door het Gemeenschapsparlement - Eedformule)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-54/1
p. 1-7 2-54/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (Bezwaar)      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken
2-570/2
p. 1 2-570/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 92-93 2-227 p. 92-93 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet (Ambtskledij en onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-51/1
p. 1-2 2-51/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet (Ambtskledij en onderscheidingsteken van de burgemeesters en schepenen en van de voorzitters van de districtsraden en de leden van hun bureau - Zie ook doc. 1-432 en 1-433)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-248/1
p. 1-4 2-248/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Vermeerdering van het aantal staatsraden)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 93-94 2-227 p. 93-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 368 tot 371 van het Strafwetboek, betreffende de ontvoering van minderjarigen      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-45/1
p. 1-3 2-45/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Malcorps, Tobback, Dallemagne, Verreycken en Caluwť en mevrouw Nagy
2-243
p. 35-38 2-243 p. 35-38 (PDF)
  2-243
p. 51 2-243 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, om de strijd tegen extreem-rechts op te voeren (Gronden van niet-verkiesbaarheid - Afzetten of schorsen van schepenen)      
  Stemming over de inoverwegingneming van voorstellen en stemverklaring van de heer Verreycken
2-47
p. 7 2-47 p. 7 (PDF)
  2-47
p. 50 2-47 p. 50 (PDF)
  2-47
p. 68-69 2-47 p. 68-69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-59/1
p. 1-2 2-59/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de bevoegdheden van de districtsraden en de voorzitters van de districtsbureaus (Overdracht van bevoegdheid door de burgemeester of de gemeenteraad)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-812/1
p. 1-2 2-812/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-60/1
p. 1-2 2-60/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (Vakantiewoning - Autoradio)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-48/1
p. 1-3 2-48/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-57/1
p. 1-2 2-57/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-46/1
p. 1-2 2-46/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792])      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
2-38/1
p. 1-5 2-38/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 19-22 juli 1791 "relatif ŗ l'organisation d'une police municipale et correctionnelle" en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet (Recht van de politie om openbare gelegenheden te betreden en recht van binnentreden in plaatsen waar kansspelen worden gehouden en waar ontucht wordt bedreven)      
  Voorstel van mevrouw Staveaux-Van Steenberge en van de heer Verreycken
2-1096/1
p. 1-5 2-1096/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten (Gelijkenis tussen foto en persoon)      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-50/1
p. 1-2 2-50/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken      
  Voorstel van de heer Verreycken
2-49/1
p. 1-4 2-49/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
Zaak-Pinochet - Juridische procedures ingezet door BelgiŽ - Kostprijs (Advocaten in Groot-BrittaniŽ) (2-535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 639-640 2-14 p. 639-640 (PDF)
Ziekenhuizen - Overconsumptie - Ziekenfondsen - Controle (2-2123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3004-3007 2-55 p. 3004-3007 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999