Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mahoux Philippe" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Belasting op de bedrijfsinkomsten van dierenartsen      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3443 1-67 p. 3443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3706 1-71 p. 3706 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995 BZ)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995-1996)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-5
p. 77-78 1-5 p. 77-78 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1996-1997)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-68
p. 1744-1745 1-68 p. 1744-1745 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1997-1998)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-132
p. 3539-3540 1-132 p. 3539-3540 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1998-1999)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-212
p. 6182-6183 1-212 p. 6182-6183 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De "dreigende" sluiting van 200 plaatselijke postkantoren      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De BTW-fraude in de horecasector      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-44
p. 1029-1030 1-44 p. 1029-1030 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De achterstand bij de politierechtbanken      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-88
p. 2324-2325 1-88 p. 2324-2325 (PDF)
De behandeling en de analyse van de informatie die voor en ten tijde van de genocide in Rwanda en bij de moord op de paracommando's werd verstrekt      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De benoeming van een ambassadeur met bijzondere opdracht voor het gebied rond de Grote Meren in Afrika      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De berichten over de privatisering van de ontwikkelingssamenwerking      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-128
p. 3364-3366 1-128 p. 3364-3366 (PDF)
De bijzondere toestand in de Rechtbank van eerste aanleg te Namen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-139
p. 3727 1-139 p. 3727 (PDF)
De bilaterale overeenkomsten ter bevordering en bescherming van de investeringen (Sociale normen en leefmilieunormen - Mensenrechten - BLEU - Multilaterale overeenkomst inzake investeringen)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-218
p. 6337-6339 1-218 p. 6337-6339 (PDF)
De campagne van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen ten voordele van het onderwijs in de Rwandese vluchtelingenkampen in ZaÔre      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-7
p. 156-157 1-7 p. 156-157 (PDF)
De circulaires betreffende het asielbeleid      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-228
p. 6652-6653 1-228 p. 6652-6653 (PDF)
De cofinanciering van de projecten en de reactie van de Franstalige NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-50 COM
p. 413-417 1-50 COM p. 413-417 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De door BelgiŽ aan Tanzania gevraagde uitlevering van majoor Ntuyahaga (Moord op 10 Belgische para's in Rwanda)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-211
p. 6110-6111 1-211 p. 6110-6111 (PDF)
De dossiers van Rwandese onderdanen tegen wie in BelgiŽ een onderzoek is ingesteld (Volkenmoord)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-203
p. 5822-5824 1-203 p. 5822-5824 (PDF)
De eerste resultaten van de hervorming van het statuut van de NGO's en van hun medefinanciering      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-182
p. 5342-5345 1-182 p. 5342-5345 (PDF)
De evolutie van het Belgische beleid inzake ontwikkelingshulp in het gebied van de Grote Meren (Burundi, Rwanda, e.a.)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Bespreking
1-211
p. 6136-6139 1-211 p. 6136-6139 (PDF)
De financiŽle regeling voor potentieel invaliderende en chronische ziekten bij kinderen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-101
p. 2720-2721 1-101 p. 2720-2721 (PDF)
De fiscale fraude waarbij buitenlandse banken of hun filialen betrokken zijn (KB/Lux-dossier)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-123
p. 3266 1-123 p. 3266 (PDF)
De genocide in Rwanda en de falende informatievergaring      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De gerechtelijke dossiers van sommige Rwandese staatsburgers in BelgiŽ (Volkenmoord)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De geruchten in verband met de vestiging van een nieuw centrum voor kandidaat-politieke vluchtelingen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-133
p. 3569-3570 1-133 p. 3569-3570 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De herstructurering van de belastingdiensten (BTW en Directe belastingen - Problemen inzake indeling van de ambtenaren)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-218
p. 6333 1-218 p. 6333 (PDF)
De hervorming van het ABOS en het advies van de Raad van State      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-141
p. 3775-3777 1-141 p. 3775-3777 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De inhoud en de omvang van de maatregelen aangekondigd door de minister op 20 november 1995 in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
De inlichtingen waarover BelgiŽ beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Destexhe en Mahoux en stemming over de gewone motie
1-34
p. 803-804 1-34 p. 803-804 (PDF)
De luchtaanvallen op Kosovo en de getuigenissen over het mishandelen van burgers door de Servische strijdkrachten (NAVO, OVSE)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-216
p. 6304-6305 1-216 p. 6304-6305 (PDF)
De medefinanciering van NGO-projecten      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-123
p. 3273-3274 1-123 p. 3273-3274 (PDF)
De moord op de Belgische Blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De nieuwe verdeling van de subsidies zoals die is vastgesteld in de uitvoeringsbesluiten betreffende de medefinanciering van de NGO's      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-174
p. 5137-5139 1-174 p. 5137-5139 (PDF)
De noodzakelijke reorganisatie van het ABOS      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bribosia-Picard aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 94-100 1-13 COM p. 94-100 (PDF)
De normen voor het dioxinegehalte in melk      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-169
p. 5040-5042 1-169 p. 5040-5042 (PDF)
De onmiddellijke schorsing van de directeur-generaal van het ABOS      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-135
p. 3637-3638 1-135 p. 3637-3638 (PDF)
De ontworpen nieuwe regeling betreffende de NGO's      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-57
p. 1375-1376 1-57 p. 1375-1376 (PDF)
De overbevolking in de gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-115
p. 3075 1-115 p. 3075 (PDF)
De plannen om de arbeidsauditoraten en de arbeidsrechtbanken te reorganiseren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-167
p. 4498-4499 1-167 p. 4498-4499 (PDF)
   Bespreking
1-168
p. 5009-5010 1-168 p. 5009-5010 (PDF)
De politieke situatie in Burundi      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-19
p. 424-426 1-19 p. 424-426 (PDF)
De reactie van BelgiŽ na de executie van negen Ogonie-activisten in Nigeria      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-11 COM
p. 81-85 1-11 COM p. 81-85 (PDF)
De resultaten van de recente reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 14-21 1-4 COM p. 14-21 (PDF)
De rol die de Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan vervullen bij het toezicht op de banken      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-145
p. 3844-3845 1-145 p. 3844-3845 (PDF)
De rol van de Belgische strijdkrachten in de NAVO-vredesmacht voor BosniŽ en KroatiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-10 COM
p. 74-78 1-10 COM p. 74-78 (PDF)
De situatie in Algerije      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-140
p. 3759-3761 1-140 p. 3759-3761 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De situatie in Congo      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3392-3395 1-128 p. 3392-3395 (PDF)
De situatie waarin de Algerijnse kandidaat-politieke vluchtelingen zich in BelgiŽ bevinden en de maatregelen die in BelgiŽ en op Europees vlak genomen zijn of overwogen worden om het islamitisch terrorisme te bestrijden      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-150
p. 3968-3971 1-150 p. 3968-3971 (PDF)
De sluiting van postkantoren      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De sluiting van postkantoren in de streek van Charleroi      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De stand van de onderhandelingen betreffende Kivu (Steun aan de uitgehongerde volkeren)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-73
p. 1948-1949 1-73 p. 1948-1949 (PDF)
De stand van zaken in het dossier van majoor Ntuyahaga, die in beschuldiging is gesteld voor het internationaal tribunaal van Arusha (Rwanda - Vervolging door de Belgische gerechtelijke autoriteiten in het kader van de moord op de 10 para's)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-242
p. 7067-7068 1-242 p. 7067-7068 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de Belgische ontwikkelingssamenwerking met Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-176
p. 5195-5199 1-176 p. 5195-5199 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met de Republiek Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-176
p. 5195-5199 1-176 p. 5195-5199 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (Niet-discriminatie tussen lokale en buitenlandse investeerders - WHO, OESO)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-166
p. 4433-4438 1-166 p. 4433-4438 (PDF)
De toekomst van de gevangenis van Namen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-23
p. 499-500 1-23 p. 499-500 (PDF)
De toepassing van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied van de rechten van de mens      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-41
p. 935-936 1-41 p. 935-936 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De toestand van de Hutu-vluchtelingen in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-107
p. 2903-2908 1-107 p. 2903-2908 (PDF)
De toewijzing van de middelen die zijn toegekend aan de Centrale Vrijzinnige Raad      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4364-4365 1-164 p. 4364-4365 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De uitlevering van Rwandezen die verdacht worden van medeplichtigheid aan de genocide      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verklaringen van de gouverneur van de Nationale Bank over de "zwarte" economie (Bestrijding van belastingontduiking - Bijzondere Belastinginspectie)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-84
p. 2220-2222 1-84 p. 2220-2222 (PDF)
De vermogensbelasting en belasting op inkomsten uit kapitaal      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-48
p. 1119-1128 1-48 p. 1119-1128 (PDF)
De verspillingen op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 94-100 1-13 COM p. 94-100 (PDF)
De voorbereiding van een nieuw koninklijk besluit betreffende de NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2625-2627 1-99 p. 2625-2627 (PDF)
De vraag van de UNO aan BelgiŽ om aan een internationale krijgsmacht deel te nemen (Westelijke Sahara)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-157
p. 4186-4188 1-157 p. 4186-4188 (PDF)
De weigering van de regering om Brussel voor te dragen als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2004      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Dehaene, eerste minister
1-6
p. 109-113 1-6 p. 109-113 (PDF)
De werking van de Belgische ambassade in ZaÔre inzake adopties      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-20 COM
p. 148-154 1-20 COM p. 148-154 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De zaak-Ntezimana en de zaak-Bagosora (Volkenmoord in Rwanda)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-57
p. 1378-1381 1-57 p. 1378-1381 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Mahoux, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
   Vraag van de heer Mahoux en antwoorden van de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek, van mevrouw Roelandt en van de heren Schotsmans en Englert , leden van de Beperkte Commissie en van de heer Delruelle, corapporteur van de Beperkte Commissie
1-147
p. 3914-3915 1-147 p. 3914-3915 (PDF)
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Gemiddelde kosten van de terugbetalingen van het RIZIV voor ziekenhuisopnames      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1728 1-35 p. 1728 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1979 1-40 p. 1979 (PDF)
Groepering van de diensten voor zuigelingen te Namen      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2627 1-52 p. 2627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2749-2750 1-54 p. 2749-2750 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Mahoux c.s.
1-628/1
p. 1-6 1-628/1 p. 1-6 (PDF)
Het aanpassen van de situatie van illegaal in BelgiŽ verblijvende Algerijnen en uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-150
p. 3968-3971 1-150 p. 3968-3971 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in Brussel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102 COM
p. 786-792 1-102 COM p. 786-792 (PDF)
Het asielbeleid      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het dioxinegehalte in melk      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-169
p. 5040-5042 1-169 p. 5040-5042 (PDF)
Het financieel beheer van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-77
p. 2070-2071 1-77 p. 2070-2071 (PDF)
Het gebruik en de vervaardiging van elektrische wapens      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2769-2770 1-102 p. 2769-2770 (PDF)
Het initiatief van Europees commissaris Sir Leon Brittan in verband met de "New Transatlantic Marketplace"      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-178
p. 5242 1-178 p. 5242 (PDF)
Het inschakelen van helderzienden bij gerechtelijke onderzoeken      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2472-2473 1-93 p. 2472-2473 (PDF)
Het koninklijk besluit van 4 december 1997 betreffende het toekennen voor 1997 van een aanvullende subsidie van 50 miljoen frank aan de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en het gebruik van dat bedrag      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4364-4365 1-164 p. 4364-4365 (PDF)
Het leger en het gerechtelijk apparaat in Burundi      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-19
p. 424-426 1-19 p. 424-426 (PDF)
Het nieuwe beleid dat door De Post gevoerd wordt (Herstructureringsplan - Sluiting van postkantoren)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
Het nieuwe koninklijk besluit betreffende de NGO's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2625-2627 1-99 p. 2625-2627 (PDF)
Het onderzoek en eventuele boycot ervan, naar de bende van Nijvel en nieuwe onthullingen ter zake      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van Belgische militairen, burgerlijke of politieke instanties bij de moord op 10 Belgische para's en honderdduizenden Tutsi's in de eerste maanden van 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het ontwerp-KB tot privatisering van het ABOS      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Dehaene, eerste minister
1-128
p. 3364-3366 1-128 p. 3364-3366 (PDF)
Het oppoetsen van het imago van de ontwikkelingshulp      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 94-100 1-13 COM p. 94-100 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering inzake de bevriezing van de Europese begrotingsonderdelen inzake ontwikkeling, strijd tegen de armoede en verdediging van de mensenrechten (NGO's)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-211
p. 6111-6112 1-211 p. 6111-6112 (PDF)
Het stopzetten van de onderhandelingen over de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (Niet-discriminatie tussen lokale en buitenlandse investeerders - WHO, OESO)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-182
p. 5332-5333 1-182 p. 5332-5333 (PDF)
Het toepassen van de veiligheidsmaatregelen bij het opstarten van de kerncentrale Chooz B      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-60 COM
p. 493-497 1-60 COM p. 493-497 (PDF)
Het verzoek van de VN aan BelgiŽ om deel te nemen aan een internationale vredesmacht in de Westelijke Sahara      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-157
p. 4186-4188 1-157 p. 4186-4188 (PDF)
Het ziekenvervoer door het Rode Kruis      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-104
p. 2848 1-104 p. 2848 (PDF)
Hulde (1995-1996)      
  Herdenking van de slachtoffers van de holocaust
1-44
p. 1025 1-44 p. 1025 (PDF)
  ter nagedachtenis aan zijn Eminentie Kardinaal Suenens
1-44
p. 1026 1-44 p. 1026 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan de heren Swaelen en Nothomb voor hun dertigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Urbain en Bourgeois n.a.v. hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum
1-199
p. 5735-5736 1-199 p. 5735-5736 (PDF)
  1-199
p. 5736-5738 1-199 p. 5736-5738 (PDF)
  1-199
p. 5738 1-199 p. 5738 (PDF)
  1-199
p. 5738-5740 1-199 p. 5738-5740 (PDF)
  1-199
p. 5740-5741 1-199 p. 5740-5741 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan de heer Frank Swaelen ter gelegenheid van zijn tienjarig voorzitterschap van de Senaat
1-217
p. 6313-6316 1-217 p. 6313-6316 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Mahoux, Coene, Jonckheer, Boutmans en Anciaux
1-33
p. 787-794 1-33 p. 787-794 (PDF)
Ontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Belarus, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995      
  Verslag van de heer Mahoux
1-459/2
p. 1-3 1-459/2 p. 1-3 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Amsterdam, 2 oktober 1997      
  Voorstel van resolutie van het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
   Algemene beraadslaging over het voorstel van resolutie
1-190
p. 5516-5517 1-190 p. 5516-5517 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda      
  Verslag van de heren Verhofstadt en Mahoux
1-611/7
p. 1-736 1-611/7 p. 1-736 (PDF)
  Bijlage nr 1 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Verslag d.d. 7 januari 1997 van de ad-hocgroep-Rwanda aan de Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat (en bijlagen)
1-611/8
p. 1-113 1-611/8 p. 1-113 (PDF)
  Bijlage nr 2 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Verslag van de zending naar Rwanda van de heer Philippe Mahoux, ondervoorzitter van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (23 tot 30 augustus 1997)
1-611/9
p. 1-23 1-611/9 p. 1-23 (PDF)
  Bijlage nr 3 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Studies over de vraag of een parlementaire commissie leden van het kabinet van de koning kan ondervragen
1-611/10
p. 1-13 1-611/10 p. 1-13 (PDF)
  Bijlage nr 4 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Rapport d'ensemble enseignements tirťs de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (Minuar) - Octobre 1993-Avril 1996 (dťcembre 1996)
1-611/11
p. 1-40 1-611/11 p. 1-40 (PDF)
  Bijlage nr 5 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Verslag van de commissie Kigali
1-611/12
p. 1-144 1-611/12 p. 1-144 (PDF)
  Bijlage nr 6 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Vaststelling van de verantwoordelijkheden van de verschillende internationale actoren tijdens de gebeurtenissen in Rwanda
1-611/13
p. 1-24 1-611/13 p. 1-24 (PDF)
  Bijlage nr 7 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   De appreciatie van politieke verantwoordelijkheden door een onderzoekscommissie van de Senaat
1-611/14
p. 1-5 1-611/14 p. 1-5 (PDF)
  Bijlage nr 10 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Rapport van Kolonel Heyvaert van 13 mei 1993 over de lessen van Belbat II
1-611/15
p. 11-17 1-611/15 p. 11-17 (PDF)
  Bijlage nr 11 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Rapport de mission au Sector East Unprofor du 13 mars 92 ŗ fin aoŻt 92
1-611/15
p. 18-23 1-611/15 p. 18-23 (PDF)
  Bijlage nr 12 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Tťlťgramme envoyť le 11 janvier 1994 par le Gťnťral Dallaire ŗ New York (UNDPKO)
1-611/15
p. 24-25 1-611/15 p. 24-25 (PDF)
  Bijlage nr 13 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Nota van 3 november 1993 van Luitenant Generaal Charlier aan de minister van Landsverdediging
1-611/15
p. 26-35 1-611/15 p. 26-35 (PDF)
  Bijlage nr 8 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   L'usage de la dette extťrieure du Rwanda (1990-1994) - La responsabilitť des bailleurs de fonds)
1-611/15
p. 2-7 1-611/15 p. 2-7 (PDF)
  Bijlage nr 9 bij het verslag van de heren Mahoux en Verhofstadt
   Inspectieverslag van Majoor Guťrin van 31 januari 1994
1-611/15
p. 8-10 1-611/15 p. 8-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Voorstel van beslissing van de Senaat : verlenging van het mandaat van de commissie
1-123
p. 3277-3279 1-123 p. 3277-3279 (PDF)
  Bespreking van het verslag
1-152
p. 4001-4013 1-152 p. 4001-4013 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, Caluwť en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 77 van het Reglement van de Senaat (Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : plaatsvervangers)      
  Verslag namens het Bureau door de heer Mahoux
1-182/2
p. 1-2 1-182/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
1-323/1
p. 1-3 1-323/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
1-736/1
p. 1-2 1-736/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
1-1219/1
p. 1-2 1-1219/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam (Intergouvernementele Conferentie)      
  Bespreking van de amendementen
1-190
p. 5516-5517 1-190 p. 5516-5517 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
1-788/1
p. 1-2 1-788/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder      
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft      
  Algemene beraadslaging
1-208
p. 5975-5994 1-208 p. 5975-5994 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) (Indianen - Zapatisten) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de moorden in de Staat Chiapas (Mexico)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
1-844/1
p. 1-2 1-844/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schema van algemene tariefpreferenties ingesteld door de EG-verordening 3281/94 van de Raad van 19 december 1994 (Kinderarbeid in ontwikkelingslanden) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de invoeging van een bepaling over de naleving van de grondrechten van kinderen in de EG-verordening nr 3281/94 betreffende de tariefpreferenties die aan bepaalde ontwikkelingslanden worden toegekend)      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
1-350/1
p. 1-2 1-350/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Mahoux
1-350/2
p. 1 1-350/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over Algerije (Moordpartijen)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Urbain
1-840/1
p. 1-4 1-840/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo)      
  Beraadslaging
1-43
p. 1014-1019 1-43 p. 1014-1019 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-45
p. 1055-1068 1-45 p. 1055-1068 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie)      
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7624-7626 1-262 p. 7624-7626 (PDF)
  1-262
p. 7626-7629 1-262 p. 7626-7629 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Mahoux en Foret, van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming
1-263
p. 7682-7683 1-263 p. 7682-7683 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS : onbevoegdheid van de Raad van State inzake het beheerscontract en de toewijzingsovereenkomsten) (Zie ook doc. Senaat 1-1073)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6608 1-226 p. 6601-6608 (PDF)
  1-226
p. 6611 1-226 p. 6611 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogsschade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948 waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastreven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat wordt gelegd (Vergoeding)      
  Mondeling verslag van de heer Bock, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-270
p. 7812-7815 1-270 p. 7812-7815 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met : 1. de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; 2. het Protocol inzake het doorgaand treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; 3. de bijzondere Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; 4. het Protocol inzake de oprichting van een tripartiet intergouvernementeel comitť, ondertekend te Brussel op 15 december 1993      
  Verslag van de heer Mahoux
1-396/2
p. 1-4 1-396/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coŲrdinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, de Bijlage en de Slotakte, gedaan te Brussel op 8 december 1997      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1227/2
p. 1-5 1-1227/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek BoliviŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van de investeringen, gedaan te Brussel op 25 april 1990      
  Verslag van de heer Mahoux
1-205/2
p. 1 1-205/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Chili inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 15 juli 1992      
  Verslag van de heer Mahoux + Bijlagen
1-160/2
p. 1-11 1-160/2 p. 1-11 (PDF)
  1-160/2
p. 13-23 1-160/2 p. 13-23 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met de uitwisseling van brieven, ondertekend te Nicosia op 26 februari 1991      
  Verslag van de heer Mahoux
1-207/2
p. 1 1-207/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Paraguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 6 oktober 1992      
  Verslag van de heer Mahoux
1-206/2
p. 1 1-206/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 4 november 1991      
  Verslag van de heer Mahoux
1-216/2
p. 1 1-216/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Hong Kong inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1996      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
1-256
p. 7411-7412 1-256 p. 7411-7412 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998      
  Stemverklaringen van de heren Ceder, Jonckheer, Mahoux, Hostekint en Hatry en eindstemming
1-263
p. 7675-7676 1-263 p. 7675-7676 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te New Delhi op 31 oktober 1997      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1256/2
p. 1-4 1-1256/2 p. 1-4 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
1-256
p. 7411-7412 1-256 p. 7411-7412 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Kazachstan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Almaty op 16 april 1998      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
1-256
p. 7411-7412 1-256 p. 7411-7412 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van het beginsel "ne bis in idem", gedaan te Brussel op 25 mei 1987 (Recht om niet meerdere malen in verschillende Staten gevonnist te worden voor dezelfde feiten)      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1228/2
p. 1-4 1-1228/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van OekraÔne tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
1-222
p. 6436 1-222 p. 6436 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te KaÔro op 3 januari 1991      
  Verslag van de heer Mahoux
1-222/2
p. 1 1-222/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993      
  Verslag van de heer Mahoux
1-195/2
p. 1 1-195/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 22 april 1993      
  Verslag van de heer Mahoux
1-296/2
p. 1-4 1-296/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Mexico op 24 november 1992      
  Verslag van de heer Mahoux
1-224/2
p. 1-4 1-224/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I tot VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995      
  Beraadslaging, stemverklaringen van mevrouw Dardenne, de heren Mahoux, Anciaux, Verreycken, Vautmans, Erdman, Boutmans, mevrouw Lizin en terugzending naar de commissie
1-131
p. 3520-3522 1-131 p. 3520-3522 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988      
  Verslag van de heer Mahoux
1-267/2
p. 1-3 1-267/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende de gevolgen van de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin voor een aantal bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen, gedaan te Bonn op 26 april 1994      
  Verslag van de heer Mahoux
1-268/2
p. 1-2 1-268/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en OekraÔne, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 april 1997      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1026/2
p. 1-3 1-1026/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek MoldaviŽ, anderzijds, gedaan te Brussel op 15 mei 1997      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1028/2
p. 1-3 1-1028/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 mei 1997      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1029/2
p. 1-3 1-1029/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen, en met de Technische Bijlage, gedaan te Sofia op 31 oktober 1988      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1214/2
p. 1-5 1-1214/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart, gedaan te Montreal op 24 februari 1988      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1200/2
p. 1-3 1-1200/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest, gedaan te Turijn op 21 oktober 1991      
  Verslag van de heer Mahoux
1-340/2
p. 1-4 1-340/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper, en met de Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989      
  Verslag van de heer Mahoux
1-822/2
p. 1-5 1-822/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, en met de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, gedaan te Espoo op 25 februari 1991      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1326/2
p. 1-3 1-1326/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 162 betreffende de veiligheid bij het gebruik van asbest, aangenomen te GenŤve op 4 juni 1986 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tweeŽnzeventigste zitting      
  Verslag van de heer Mahoux
1-266/2
p. 1-3 1-266/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te GenŤve op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting      
  Verslag van de heer Mahoux
1-339/2
p. 1-8 1-339/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1995, opgemaakt te Londen op 5 december 1994      
  Verslag van de heer Mahoux
1-1316/2
p. 1-4 1-1316/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten : a) Protocol betreffende de toetreding van de regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek, gedaan te Brussel op 28 april 1995; b) Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden, en Slotakte, gedaan te Brussel op 28 april 1995      
  Verslag van de heer Mahoux
1-408/2
p. 1-4 1-408/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1. de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), Bijlage, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995; 2. het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 24 juli 1996; 3. en het Protocol, opgesteld op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, gedaan te Brussel op 19 juni 1997      
  Verslag van de heer Mahoux
1-938/2
p. 1-16 1-938/2 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten)      
  Amendement nr 64 van de heer Mahoux
1-758/6
p. 13 1-758/6 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074)      
  Amendement nr 9 van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
1-1073/3
p. 2-3 1-1073/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de heer Mahoux c.s.
1-1073/3
p. 1-2 1-1073/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6611 1-226 p. 6601-6611 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont")      
  Amendement nr 97 van de heer Mahoux
1-704/2
p. 49 1-704/2 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1410, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek (Enkel goederen vatbaar voor overdracht, kunnen in pand worden gegeven - Niet vatbaar voor overdracht of beslag : bedragen uitgekeerd als geneeskundige verstrekking - Ziekenhuiswet art. 106)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heren Lallemand, Hotyat en Mahoux
1-1080/2
p. 3-4 1-1080/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, ß5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten)      
  Belangenconflict
   Verslag over het overleg tussen het Bureau van de Senaat en een delegatie van het Vlaams Parlement uitgebracht door de heer Mahoux
1-806/2
p. 1-10 1-806/2 p. 1-10 (PDF)
   Verslag over het overleg tussen het Bureau van de Senaat en een delegatie van het Vlaams Parlement en bespreking
1-178
p. 5248-5249 1-178 p. 5248-5249 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990)      
  Mondeling verslag van de heer Pinoie en algemene beraadslaging
1-260
p. 7570-7573 1-260 p. 7570-7573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies (Drugsverslaving : concretisering van het "Tienpuntenprogramma" van de regering - "Spuitenruil" - Substitutiebehandeling met methadon)      
  Verslag van de heer Mahoux
1-846/5
p. 1-43 1-846/5 p. 1-43 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6018-6022 1-209 p. 6018-6022 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten (Genetisch gemodificeerde organismen)      
  Voorstel van de heer Mahoux
1-842/1
p. 1-5 1-842/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (Voorspellend genetisch onderzoek - Aids)      
  Voorstel van de heer Mahoux
1-127/1
p. 1-8 1-127/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering (Onderzoeksrechter - Verzoek, uitgaande van de verdachte of van de burgerlijke partij, om inzage te krijgen in het dossier of om een onderzoeksdaad te stellen)      
  Amendement nr 1 van de heer Mahoux
1-9/2
p. 1 1-9/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende toekenning van het actief en het passief kiesrecht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen aan niet-Belgen      
  Voorstel van de heren Lallemand, Mahoux c.s.
1-653/1
p. 1-6 1-653/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren (Sociale bijdragen)      
  Voorstel van de heer Mahoux
1-1188/1
p. 1-6 1-1188/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel ter uniformisering van de wetgeving inzake gewaarborgd loon en tot afschaffing van de carensdag (Wijzigingen wet van 3 juli 1978)      
  Voorstel van mevrouw Maximus en de heer Mahoux
1-10/1
p. 1-6 1-10/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen (Kinderbijslag - Moederschapsverlof - Invaliditeitsuitkeringen - Vervroegd pensioen - Pensioenrecht voor periodes van vrijstelling - Afschaffing van de maximumbedragen voor berekening van de sociale bijdragen - Variabel maken van de forfaitaire bijdrage voor de vennootschappen)      
  Voorstel van de heer Mahoux
1-1187/1
p. 1-17 1-1187/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming (DNA-onderzoek)      
  Voorstel van de heer Mahoux
1-960/1
p. 1-3 1-960/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen      
  Voorstel van de heer Mahoux
1-1189/1
p. 1-6 1-1189/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op antipersoonslaserwapens en antisensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen      
  Over de inoverwegingneming
1-44
p. 1026 1-44 p. 1026 (PDF)
  1-44
p. 1034 1-44 p. 1034 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens (Toestand van de werkende kinderen)      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
1-328/1
p. 1-4 1-328/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vreemdelingen : nationaliteitsverklaring)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Mahoux c.s.
1-629/1
p. 1-7 1-629/1 p. 1-7 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999