Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mahoux Philippe" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2013-2014)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-117
p. 4 5-117 p. 4 (PDF)
24e jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Helsinki, 5 - 9 juli 2015) (Crisis in OekraÔne - Herdenking Helsinki +40 - Terroristische dreiging - Vluchtelingen in de Middellandse zee - Economische crisis - Energieveiligheid - Klimaatverandering - Mensenhandel) (6-231)      
  Verslag namens de Belgische delegatie op de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Nahima Lanjri (K) en de heer Philippe Mahoux (S)
6-231/1
p. 1-24 6-231/1 p. 1-24 (PDF)
25ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Tbilisi, 1 - 5 juli 2016) (Modernisering document van Wenen betreffende vertrouwenwekkende maatregelen - Transnationaal terrorisme - Russische agressie in OekraÔne - Bevroren conflicten : Moldova, Zuidelijke Kaukasus, Nagorno Karabach, Azerbeidzjan en ArmeniŽ - Rol van de vrouw in conflictzones - Corruptie - Conflict in GeorgiŽ - Migratiestromen - Regulering van offshore banking centers - Voedselverspilling - Samenwerking in de energiesector - Hernieuwbare energiebronnen - Mensenrechten - Vluchtelingencrisis - Discriminatie - LGBT-rechten) (6-285)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door de heer Denis Ducarme (K) en de heer Philippe Mahoux (S)
6-285/1
p. 1-31 6-285/1 p. 1-31 (PDF)
Achterstand bij de ratificering van verdragen      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
3-20
p. 57 3-20 p. 57 (PDF)
Activiteitenverslag 2010 en observatoriumrapport 2010 van het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten (5-1392)      
  Verslag van de heren Koenraad Degroote (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1392/1
p. 1-11 5-1392/1 p. 1-11 (PDF)
Activiteitenverslag en Observatoriumrapport 2009 van het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten (5-754)      
  Verslag van de heren Koenraad Degroote (K) en Philippe Mahoux (S)
5-754/1
p. 1-283 5-754/1 p. 1-283 (PDF)
Activiteitenverslagen 2003 van de hoven van beroep (3-454)      
  Bespreking
3-56
p. 31-37 3-56 p. 31-37 (PDF)
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Advocaten - Erelonen - Baremaís - Overleg tussen de regering en de balies (4-1128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1128
Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking (4-350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-350
Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking (4-351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-351
Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking (4-546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-546
Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking (4-607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-607
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1) (3-1150)      
  Bespreking
3-156
p. 31-34 3-156 p. 31-34 (PDF)
Anesthesieverpleegkundigen - Statuut - Erkenning - Stand van zaken (6-1533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1533
Arbeidsgeneeskunde (Onderneming "Mensura Medische Controle" - Controlegeneeskunde - Reclame toegespitst op de werkhervatting)(4-55)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 17-18 4-6 COM p. 17-18 (PDF)
Arbeidsomstandigheden - Gevolgen van de warmte op het werk (3-1663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 2005-2006 3-29 p. 2005-2006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2126-2127 3-30 p. 2126-2127 (PDF)
Arbeidsongevallen - "FARAO-plan" - Jonge werknemers en uitzendkrachten - Specifieke maatregelen (3-890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1070-1071 3-16 p. 1070-1071 (PDF)
Arbeidsongevallen - Inspecteurs op de werkvloer (Versterking van de inspectiediensten) (3-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 737-738 3-12 p. 737-738 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1068-1070 3-16 p. 1068-1070 (PDF)
Armoede in BelgiŽ - Toename - Statistieken (3-2261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2898 3-38 p. 2898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4210-4211 3-49 p. 4210-4211 (PDF)
Asbest - Gebruik van vervangingsvezels - Gevolgen voor het milieu (Bescherming van de werknemers) (3-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 713 3-11 p. 713 (PDF)
Asbestfonds - Slachtoffers van mesothelioom of asbestose - Hulp van een derde persoon - Toelage - Zorgverzekering - Cumulatie - Toelating (6-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-770
Asielzoekers - Richtlijn 2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten - Omzetting (3-1843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2261-2262 3-32 p. 2261-2262 (PDF)
Asielzoekers - Richtlijn 2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten - Omzetting (Bijdrage van het Rode Kruis en van de Liga voor de rechten van de mens) (3-1844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2306 3-33 p. 2306 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2501-2503 3-34 p. 2501-2503 (PDF)
BTW - Personen met zware ademhalingsstoornissen - BTW-tarief voor bepaalde medische apparatuur (Zuurstofconcentrators) (3-395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 317-318 3-5 p. 317-318 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 584 3-9 p. 584 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Bespreking
2-194
p. 53-69 2-194 p. 53-69 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8) (4-1212)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Louis Ide
4-74
p. 12-13 4-74 p. 12-13 (PDF)
  4-74
p. 17-18 4-74 p. 17-18 (PDF)
Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1) (Belangenconflict m.b.t. de bepaling dat kandidaat-huurders van een sociale woning zich bereid moeten verklaren om Nederlands te leren) (3-1853)      
  Bespreking
3-183
p. 21-30 3-183 p. 21-30 (PDF)
Belasting op de bedrijfsinkomsten van dierenartsen      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3443 1-67 p. 3443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3706 1-71 p. 3706 (PDF)
Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO) - Opdrachten - Overname van filialen van Belgolaise (3-4958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6848 3-68 p. 6848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7938 3-74 p. 7938 (PDF)
Belgische vertegenwoordiging in het buitenland en in de internationale organen - Ambassades - Diplomaten - Aantal - Verdeling volgens leeftijd en geslacht - Eventuele toekomstige selectie van de kandidaten (4-3342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3342
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (5-1649)      
  Terugzending naar commissie
5-62
p. 47-48 5-62 p. 47-48 (PDF)
Benoeming van de commissies      
  Over de beslissing om geen Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen te installeren
6-5
p. 10-13 6-5 p. 10-13 (PDF)
  Over de manier waarop de drie vaste commissies van de Senaat tot stand zijn gekomen
6-5
p. 8-13 6-5 p. 8-13 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Luc Blondeel
   Stemming
3-45
p. 41-44 3-45 p. 41-44 (PDF)
  3-45
p. 48 3-45 p. 48 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995 BZ)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995-1996)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-5
p. 77-78 1-5 p. 77-78 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1996-1997)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-68
p. 1744-1745 1-68 p. 1744-1745 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1997-1998)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-132
p. 3539-3540 1-132 p. 3539-3540 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1998-1999)      
  Benoeming van de heer Mahoux tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
1-212
p. 6182-6183 1-212 p. 6182-6183 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Betaald educatief verlof - Aanvragen tot terugbetaling door de werkgevers - Jaar 2005-2006 (4-1262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1262
Betaald educatief verlof - Aanvragen tot terugbetaling door de werkgevers - Jaar 2005-2006 (4-1390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1390
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Bij de bespreking van het verzoek nr 6-117 werd er een debat gehouden over de te volgen procedures inzake informatieverslagen      
  6-10
p. 29-34 6-10 p. 29-34 (PDF)
Bovenwettelijke pensioenen - Aftrek van de werkgeversbijdragen - Normale duur van de beroepsactiviteit - Afwijkingen (2-1960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2851-2852 2-53 p. 2851-2852 (PDF)
Brief gericht door de Voorzitter aan een commissievoorzitster betreffende incidenten die zich hebben voorgedaan in commissie en tegelijkertijd verstuurd naar de pers, zonder betrokkene te hebben gehoord      
  Motie van orde van de heer Mahoux
2-273
p. 6 2-273 p. 6 (PDF)
Briefing van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2011 te Brussel (Controle aan de binnengrenzen - Schengen - Controle aan de buitengrenzen - Frontex - Integratie van de Roma - Europees Semester en Euro Plus-Pact - Griekenland - Europees economisch beleid - Eigen middelen van de Europese Unie - Uitbreiding van de Europese Unie : KroatiŽ - Arabische lente - Ontwikkelingssamenwerking - Eengemaakte digitale markt - De vergrijzing en de loonsonderhandelingen) (5-1116)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1116/1
p. 1 5-1116/1 p. 1 (PDF)
Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
Colloquium betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, Ljubljana, 11 januari 2008 (Nationale parlementen : gelijke partners in het besluitvormingsproces in de EU ? - Europees Parlement - Verdrag van Lissabon : versterking van de rol van de nationale parlementen in de EU - Hoe luid klinkt de stem van de nationale parlementen in Europa ?) (4-518)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Camille Dieu (K) en de heren Stefaan Vercamer (K) en Philippe Mahoux (S)
4-518/1
p. 1-14 4-518/1 p. 1-14 (PDF)
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) - Niet-professionele tolken - Maatregelen die betrouwbaarheid en bekwaamheid moeten garanderen - Werkgroep over het statuut van de tolken (4-2873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2873
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) Ė Niet-professionele tolken - Maatregelen die betrouwbaarheid en bekwaamheid moeten garanderen - Werkgroep over het statuut van de tolken (4-2023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-2023
Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Comitťs P en I      
  Vertegenwoordiging van de Senaat in de Commissie - Wijzigingen
2-4
p. 5 2-4 p. 5 (PDF)
Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal (5-3620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3620
Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal (5-4369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4369
Commissies van de Senaat (2005-2006)      
  Samenstelling van commissies - Wijzigingen - Aanwijzing van plaatsvervangers
3-126
p. 5 3-126 p. 5 (PDF)
Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XXVIIe COSAC), Kopenhagen, 17 en 18 oktober 2002      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Pieters (K) en Mahoux (S)
   Toekomstige rol van de nationale parlementen - Hervorming van COSAC - Europese Conventie : stand van zaken - Uitbreiding van de Europese Unie
2-1422/1
p. 1-14 2-1422/1 p. 1-14 (PDF)
Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden XXVIIIe COSAC, Brussel, 27 en 28 januari 2003      
  Tussentijds verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Hervorming van de COSAC - Nieuw COSAC-reglement - Toekomstige rol van de nationale parlementen in de EU
2-1526/1
p. 1-19 2-1526/1 p. 1-19 (PDF)
Controle op de beschikbaarheid van werklozen - Sancties - Versoepeling van het systeem (3-2424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3127-3128 3-40 p. 3127-3128 (PDF)
Copernicus-plan - Plaats van het Belgisch Staatsblad (2-1780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456 2-47 p. 2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2659-2660 2-50 p. 2659-2660 (PDF)
Cosmetische producten - Houdbaarheid en samenstelling - Richtlijn 2003/15/EG van 27 februari 2003 tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG (3-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2891 3-38 p. 2891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3030-3031 3-39 p. 3030-3031 (PDF)
De invoering van een internationaal verdrag tot uitbanning van clustermunitie (Internationaal verbod - Voortrekkersrol voor BelgiŽ) (3-1262)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-187
p. 9-11 3-187 p. 9-11 (PDF)
De "dreigende" sluiting van 200 plaatselijke postkantoren      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De BTW-fraude in de horecasector      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-44
p. 1029-1030 1-44 p. 1029-1030 (PDF)
De Belgische houding inzake de erkenning van Palestina als niet-lidstaat met waarnemersstatus bij de Verenigde Naties (5-721)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-81
p. 6-10 5-81 p. 6-10 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De Belgische verbintenissen inzake het verbod op clustermunitie (Houding tegenover Protocol VI van de Toetsingsconferentie van het Verdrag over bepaalde conventionele wapens - Toelating of beperking van clustermunitie) (5-288)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-35
p. 23-26 5-35 p. 23-26 (PDF)
De Conventie over de toekomst van de Europese Unie (Deelname van de nationale parlementen aan de voorbereiding van een intergouvernementele conferentie (IGC) die moet leiden tot een herziening van de Europese verdragen)      
  Tussentijds verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
2-1176/1
p. 1-41 2-1176/1 p. 1-41 (PDF)
   Rol van de nationale parlementen in de EU - Europees Veiligheids- en Defensiebeleid - Samenwerking tussen de Europese instellingen [Raad van Europa])
2-1176/2
p. 1-66 2-1176/2 p. 1-66 (PDF)
   Sociaal beleid van de EU
2-1176/3
p. 1-77 2-1176/3 p. 1-77 (PDF)
   "Montesquieu en de EU" (Voorstellen van de Belgische eerste minister inzake de toekomst van Europa)
2-1176/4
p. 1-37 2-1176/4 p. 1-37 (PDF)
   Een eerste balans
2-1176/5
p. 1-13 2-1176/5 p. 1-13 (PDF)
De Europese Energie-unie (Creatie van een Energie-unie door een progressief klimaatbeleid gebaseerd op energiezekerheid - Solidariteit tussen de lidstaten bij het creŽren van een volledig geÔntegreerde energiemarkt - Energie-efficiŽntie - Afbouwen van het belang van steenkool voor de economie - De bevordering van onderzoek en innovatie) (6-346)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-346/1
p. 1-33 6-346/1 p. 1-33 (PDF)
De Europese Raad van 1 en 2 maart 2012 - Prebriefing 29 februari 2012 (Economisch beleid : budgettaire consolidatie - Groei en werkgelegenheid - Nationale hervormingsplannen - Stabiliteits- en convergentieplannen - Euro Plus-Pact - Alert Mechanism Report - Werkgelegenheid voor jongeren - Economic governance - Two-pack - Interne markt - Digitale eenheidsmarkt - KMO's - Regulering van de financiŽle sector - O & O, innovatie - Fiscaliteit - Banken - Project Bonds - Europa 2020 - Internationale toppen : G8 - G20 - VN Rio+20 - Duurzame ontwikkeling - IMF - Buitenlandse beleid : Arabische Lente - SyriŽ - Toetreding ServiŽ tot EU en Bulgarije en RoemeniŽ tot Schengen - Herverkiezing voorzitter Europese Raad - Taks op financiŽle verrichtingen) (5-1504)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1504/1
p. 1-16 5-1504/1 p. 1-16 (PDF)
De Europese Raad van 12 en 13 december 2003 (Europese actie voor groei [HST - Yzeren Rijn] - Uitbreiding EU - Europees veiligheids- en defensiebeleid - Zetel van de Europese Raad in het "Residence Palace" in Brussel - Zetels van de 9 gespecialiseerde EU-agentschappen - Intergouvernementele Conferentie - Buitenlands beleid - Justitie en binnenlandse zaken - Buitenlandse handel [WHO] - Concurrentievermogen - Illegalen en Europees asielbeleid - Turkije - Cyprus) (3-374)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-374/1
p. 1-65 3-374/1 p. 1-65 (PDF)
De Europese Raad van 14 en 15 december 2006 (Absorptiecapaciteit van de EU en uitbreiding van de EU - Derde pijler : Justitie en Binnenlandse Zaken - Grondwettelijk Verdrag : vordering van de besprekingen - Turkije - Congo - Sluiting van filialen van multinationals : intra-Europese delokalisering - Justitie, veiligheid, migratie - Nabuurschapsbeleid : mediterrane regio, Palestina) (3-1984)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1984/1
p. 1-32 3-1984/1 p. 1-32 (PDF)
De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 (3-1533)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1533/1
p. 1-20 3-1533/1 p. 1-20 (PDF)
De Europese Raad van 15 en 16 juni 2006 (Problematiek van de Eurozone - Constitutioneel proces - Uitbreiding van de EU) (3-1830)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1830/1
p. 1-140 3-1830/1 p. 1-140 (PDF)
De Europese Raad van 16 en 17 december 2004 (Opening van de toetredingsonderhandelingen met Turkije - Probleem Cyprus - FinanciŽle vooruitzichten teneinde de uitgebreide EU voldoende middelen te geven om al haar taken te vervullen - Toestand in Centraal Afrika - Uitbreiding van de EU met RoemeniŽ, Bulgarije, KroatiŽ - Ontwerp van Europese Grondwet - Betrekkingen met China - Handhaving van de vrede in Oost-Congo - Relaties met Latijns-Amerika) (3-973)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-973/1
p. 1-27 3-973/1 p. 1-27 (PDF)
De Europese Raad van 16 en 17 juni 2005 (FinanciŽle vooruitzichten voor de periode 2007-2013 - Bekrachtiging van de Europese Grondwet) (3-1262)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1262/1
p. 1-59 3-1262/1 p. 1-59 (PDF)
De Europese Raad van 17 en 18 juni 2004 (Benoeming voorzitter Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger GBVB - Terrorisme - Toetredingsonderhandelingen met Bulgarije, RoemeniŽ en KroatiŽ - Hervormingen in Turkije - FinanciŽle vooruitzichten - Economie, werkgelegenheid en strategie van Lissabon - Externe betrekkingen en Europese veiligheidsstrategie) (3-749)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-749/1
p. 1-7 3-749/1 p. 1-7 (PDF)
De Europese Raad van 22 en 23 maart 2005 (Groei- en stabiliteitspact - Strategie van Lissabon - Richtlijn Bolkestein aangaande de liberalisering van de diensten) (3-1109)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1109/1
p. 1-32 3-1109/1 p. 1-32 (PDF)
De Europese Raad van 23 en 24 maart 2006 (Sociaal economisch beleid - Energiebeleid - Investering in kennis en innovatie - KMO's - Mondialisering - Vergrijzing - Lissabonstrategie - Eurozone - Convergentie - Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid - Richtlijn betreffende de liberalisering van diensten - FinanciŽle perspectieven - Europees Instituut voor Technologie) (3-1627)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1627/1
p. 1-29 3-1627/1 p. 1-29 (PDF)
De Europese Raad van 25 en 26 maart 2004 (Strijd tegen het terrorisme - Intergouvernementele Conferentie - Strategie van Lissabon : sociaal economisch en milieubeleid; uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling; werkgelegenheidsbeleid - Midden-Oosten - Cyprus - Nieuwe zetel van de Europese Raad in Brussel, in het Residence Palace - Irak - Afghanistan - ServiŽ-Montenegro en Kosovo - Rusland - Ivoorkust - Directie van de Europese Centrale Bank - FinanciŽle vooruitzichten) (3-567)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-567/1
p. 1-44 3-567/1 p. 1-44 (PDF)
De Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 (Stand van zaken en jaarlijkse doorlichting van de Lissabonstrategie - Actieplan rond administratieve vereenvoudiging op Europees vlak - Energie- en klimaatwijziging, m.n. vastleggen van een gezamenlijk beleid met concrete doelstellingen) (3-2132)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2132/1
p. 1-72 3-2132/1 p. 1-72 (PDF)
De Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
   Hervorming van de Raad - Vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt - Liberalisatie van de markten inzake spoorwegen, telecommunicatie en post - Gemeenschapsoctrooi - Technologie en wetenschappelijk onderzoek - Wegtransport - Omzetting van de richtlijnen betreffende de interne markt - Ruimtevaartprogramma Galileo - Sociale agenda, werkgelegenheid, invoering van nieuwe technologieŽn, kwaliteit van de arbeid en armoede - Activiteit van de werknemers tussen 55 en 64 jaar - Ontwikkelingshulp en conferentie van Monterrey - Toestand in het Midden-Oosten - Europees defensie-initiatief in MacedoniŽ - Amerikaanse interventie in Irak
2-1081/1
p. 1-103 2-1081/1 p. 1-103 (PDF)
De Europese Raad van Brussel van 16 en 17 december 2010 (Permanent mechanisme voor stabiliteit in de eurozone - Verdragsherziening - Gemeenschappelijk buitenlands beleid - EU 2020 - Bankheffingen - Kandidaat-lidstaat Montenegro - Evaluatie van het Belgisch voorzitterschap - Eurobonds, Euro-obligaties en Economic governance - Schengen, visa en migratie - EU-octrooi) (5-577)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K) en Philippe Mahoux (S)
5-577/1
p. 1-49 5-577/1 p. 1-49 (PDF)
De Europese Raad van Brussel van 20 en 21 maart 2003      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Irak-crisis - Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid - Lissabon-proces, sombere economische toestand en begrotingsbeleid - Stemprocedure binnen de Europese Centrale Bank - Gebruik der talen, o.a. in het kader van het gemeenschapsoctrooi - Conventie over de toekomst van Europa - Toestand in het Midden-Oosten - Heropbouw van Irak en humanitaire hulp - Openbare diensten, overheidssteun en mededinging
2-1542/1
p. 1-39 2-1542/1 p. 1-39 (PDF)
De Europese Raad van Brussel van 24 en 25 oktober 2002      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Uitbreiding van de Europese Unie - Kaliningrad - Werkzaamheden van de Conventie - Landbouwuitgaven - Stemmenweging in de Raad van de Europese Unie
2-1387/1
p. 1-34 2-1387/1 p. 1-34 (PDF)
De Europese Raad van Brussel, 16-17 oktober 2003 (Intergouvernementele Conferentie - Stabiliteitspact - Europese veiligheid en defensie) (3-222)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-222/1
p. 1-49 3-222/1 p. 1-49 (PDF)
De Europese Raad van Brussel, 4 en 5 november 2004 (Ruimte van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid : programma van Den Haag - Asiel, immigratie, beheer van de buitengrenzen, strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad, gerechtelijke en politionele samenwerking, burgerlijk recht - Voorbereiding van de evaluatie halverwege de strategie van Lissabon - EU en Irak) (3-949)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-949/1
p. 1-128 3-949/1 p. 1-128 (PDF)
De Europese Raad van GŲteborg (15 en 16 juni 2001)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
2-841/1
p. 1-28 2-841/1 p. 1-28 (PDF)
De Europese Raad van Kopenhagen van 12 en 13 december 2002      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   UE-uitbreiding - Financieel kader van de uitbreiding ; landbouwbeleid - Toetreding Bulgarije en RoemeniŽ - Kwestie Cyprus - Toetreding Turkije - Europees veiligheid- en defensiebeleid en samenwerkingsakkoord met de NAVO - Toekomstige werking van de Raad : Voorzitterschap - Stand van zaken in de Europese Conventie - Plaats waar het Europees Agentschap voor de maritieme veiligheid zal worden gevestigd - Institutionele hervormingen van de EU - Gebruik der talen in de Europese Unie - Deelname van de nationale parlementen aan de controle "ex ante" van de subsidiariteit - Naleving van de VN-resolutie 1441 door Irak
2-1423/1
p. 1-30 2-1423/1 p. 1-30 (PDF)
De Europese Raad van Laken (14 en 15 december 2001)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Buitenlands beleid van de EU en internationale problemen ; EVDB ; optreden van de EU in het buitenland - EU-uitbreiding - Overgang naar de euro - Kwantitatieve en kwalitatieve werkgelegenheidsindicatoren - Europees octrooi - Verklaring van Laken - Conventie over de toekomst van de EU en forum - Zetelkwestie - Bevoegdheidsafbakening - NAVO - Strijd tegen terrorisme - Asiel- en migratiebeleid - Sociaal-economisch beleid en duurzame ontwikkeling - Verdediging van universele waarden - Gekwalificeerde meerderheid - Belgisch leger en NAVO - Parlementair debat over Centraal-Afrika - Pensioendebat - Satelliet-navigatiesysteem Galileo - Uitwerking van een Europese grondwet
2-988/1
p. 1-42 2-988/1 p. 1-42 (PDF)
De Europese Raad van Nice (7, 8 en 9 december 2000)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Samenstelling van de Europese Commissie - Stemmenweging in de Raad - Uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheid - Versterkte samenwerking - Toekomst van de EU
2-609/1
p. 1-18 2-609/1 p. 1-18 (PDF)
De Europese Raad van Sevilla (21-22 juni 2002)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Asiel- en immigratiebeleid - Werkzaamheden van de Conventie over de toekomst van de Unie - Verklaring over de Ierse neutraliteit - Europees veiligheids- en defensiebeleid - Uitbreiding van de Gemeenschap - Voorbereiding van de Wereldtop Duurzame ontwikkeling in Johannesburg - Globale economische richtsnoeren - Onderhandelingen met Rusland over Kalingrad - Toestand in het Midden-Oosten - Verbetering werking van de Europese Raad en de Raad van de Unie - Uitbouw Europese wijk in Brussel - Hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Stabiliteitspact - Cyprus
2-1263/1
p. 1-41 2-1263/1 p. 1-41 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 18 en 19 februari 2016 te Brussel (Het Verenigd Koninkrijk - Concurrentievermogen - Vrij verkeer en sociale rechten - Economic governance van de eurozone - Turkije - SyriŽ en LibiŽ) (6-258)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-258/1
p. 1-34 6-258/1 p. 1-34 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2011 (Controle aan de binnengrenzen - Schengen - Controle aan de buitengrenzen - Frontex - Integratie van de Roma - Europees Semester en Euro Plus-Pact - Griekenland - Europees economisch beleid - Eigen middelen van de Europese Unie - Uitbreiding van de Europese Unie : KroatiŽ - Arabische lente - Ontwikkelingssamenwerking - Eengemaakte digitale markt - De vergrijzing en de loonsonderhandelingen) (5-1133)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1133/1
p. 1-48 5-1133/1 p. 1-48 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 december 2016 te Brussel (Migratie - Veiligheid - Werk, groei en jeugd - Externe betrekkingen - Brexit) (6-313)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-313/1
p. 1-17 6-313/1 p. 1-17 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 en 16 september 2016 te Bratislava (Turkije - Vluchtelingenproblematiek - Terrorismebestrijding en veiligheid - Brexit - Europese defensie - Economische ontwikkeling en sociale dumping - TTIP - CETA) (6-288)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
   Briefing
6-288/1
p. 1-23 6-288/1 p. 1-23 (PDF)
   Resultaten
6-288/2
p. 1-14 6-288/2 p. 1-14 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 22, 23 en 26 oktober 2011 (Situatie in Griekenland - Economisch bestuur [sixpack] - G20 - Heffing op financiŽle transacties - Herkapitalisatie banken - Excessive Dept Procedure - ESER-boekhouding - Economische groei - Begroting in evenwicht - Euro-obligaties - Versterking EFSF - Vertrouwen burger in EU - Wijziging Verdrag) (5-1281)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1281/1
p. 1-39 5-1281/1 p. 1-39 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2017 te Brussel (Migratie - Werkgelegenheid - Groei en concurrentievermogen - De westelijke Balkan - Veiligheid en defensie - De toekomst van de Europese Unie - Voorbereiding van de viering van de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome - Voorstel voor een tweede ambtstermijn voor de Voorzitter van de Europese Raad) (6-333)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-333/1
p. 1-17 6-333/1 p. 1-17 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van maandag 22, donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2015 te Brussel (Het Europees migratiebeleid - Defensie en veiligheid - Economische agenda - Europees Semester - Europees investeringsfonds - Digitale agenda - TTIP - Verdieping van de EMU - Toekomst van het Verenigd Koninkrijk in de EU - Griekenland en de EU - Aanslagen in TunesiŽ) (6-221)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
   Toelichting over de agenda
6-221/1
p. 1-19 6-221/1 p. 1-19 (PDF)
   Resultaten
6-221/2
p. 1-15 6-221/2 p. 1-15 (PDF)
De Europese Raad van de Staats- en Regeringsleiders van de Eurozone van 11 maart 2011 (Zuidelijke nabuurschap en LibiŽ : gewelddadige repressie van de revolutie - Mensenrechten - Humanitaire hulp - Militaire interventie - Eurozone Top en Competitiviteitspact : verdediging van de gemeenschappelijke munt - Permanent reddingsmechanisme EFSF - Verhoging van de competitiviteit en economische convergentie - Versterking financiŽle sector - Europa 2020 - Europees semester) (5-833)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Stefaan Vercamer (K) en mevrouw Muriel Gerkens (K) en de heren Frank Vandenbroucke (S) en Philippe Mahoux (S)
5-833/1
p. 1-47 5-833/1 p. 1-47 (PDF)
De Europese Raad van de Staatshoofden en Regeringsleiders van woensdag 22 mei 2013 (Energieproblematiek : verdieping van de binnenlandse energiemarkt met de bedoeling de elektriciteits- en gasstromen binnen de EU te verhogen ; meest kwetsbare consumenten ; investeringen in de energiesector ; diversificatie van de energievoorziening ; energieprijzen voor gezinnen en ondernemingen - Fiscaal beleid : strijd tegen belastingfraude en -ontduiking, agressieve fiscale planning en winstverschuiving door multinationals ; automatische uitwisseling van inlichtingen ; uitbreiding van de spaarrichtlijn - Verdieping van de economische en monetaire unie - Aantal Europese commissarissen) (5-2086)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Bruno Tuybens(K) en Philippe Mahoux (S)
5-2086/1
p. 1-20 5-2086/1 p. 1-20 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders (Informele Top van Biarritz van 13 en 14 oktober 2000)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese aangelegenheden door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Samenstelling van de Europese Commissie - Herbeweging van de stemmen in de Raad - Uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheid - Versterkte samenwerking - Wijziging artikel 7 van het Verdrag van de EU - Werkzaamheden omtrent het Handvest van de grondrechten voor de EU
2-580/1
p. 1-64 2-580/1 p. 1-64 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders (Top van Feira van 19 en 20 juni 2000) - De institutionele hervormingen van de Europese Unie      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Intergouvernementele Conferentie over de institutionele hervorming : versterkte samenwerking en uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheid - Handvest van de grondrechten - Defensie- en veiligheidsbeleid - GBVB - Uitbreiding van de EU - Toetreding van Griekenland tot de euro - Fiscale harmonisering - Handvest voor KMO's - Volksgezondheid en voedselveiligheid - Situatie in de Westelijke Balkan en Rusland - Opdeling van de verdragen - Samenstelling van de Europese Commissie - Veiligheid van transporten op zee - Migratiebeleid - Sociaal Europa - Oostenrijkse kwestie - Economische, financiŽle en monetaire zaken - Actieplan "e-Europe"
2-537/1
p. 1 2-537/1 p. 1 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 18 en 19 oktober 2012 (Pact voor groei en werkgelegenheid - Tussentijds verslag over de Economische en Monetaire Unie - Buitenlands beleid) (5-1821)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1821/1
p. 1-18 5-1821/1 p. 1-18 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 19 en 20 december 2013 (Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Industrieel defensiebeleid - Europese defensieuniversiteit - Defensie en diplomatie - European Battle Group - Operatie SERVAL, EU-FAST - Conflict in Centraal-Afrika - Relatie EU-NAVO - Social dumping - Verdieping van de Economische en Monetaire Unie - Bankenunie - Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de EMU - Rol van de nationale parlementen - UkraÔne - Vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten) (5-2412)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2412/1
p. 1-19 5-2412/1 p. 1-19 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 24 en 25 oktober 2013 (Bankenunie - Europese Investeringsbank : steunmaatregelen KMO's - Backstop - Pensioenfondsen en high frequency trading - Digitale strategie en cyberveiligheid - Sociale dimensie van de EMU - Energiebeleid - Rol van nationale parlementen - Parlementaire vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied - Het drama van Lampedusa [immigratie] - Vraagstuk van het Turkse EU-lidmaatschap) (5-2307)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2307/1
p. 1-18 5-2307/1 p. 1-18 (PDF)
  Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 24 en vrijdag 25 oktober 2013 te Brussel
   Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-2307/2
p. 1-10 5-2307/2 p. 1-10 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 27 en 28 juni 2013 (Europees semester - Jongerenwerkgelegenheid - Europees indrustrieel beleid - Verdieping van de Europese Economische en Monetaire Unie - Nieuw lid : KroatiŽ - Toetreding van Letland tot de eurozone - Strategisch partnerschap met China - Meerjarenprogramma inzake Justitie en Binnenlandse Zaken - Relancebeleid - Turkije) (5-2168)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2168/1
p. 1-14 5-2168/1 p. 1-14 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 19 en vrijdag 20 maart 2015 te Brussel - Toelichting over de agenda (De energie-unie - Het Europees Semester, groei en banen - OekraÔne en Rusland - Oostelijk Partnerschap - LibiŽ) (6-189)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-189/1
p. 1-16 6-189/1 p. 1-16 (PDF)
  Resultaten
   Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-189/2
p. 1-16 6-189/2 p. 1-16 (PDF)
De Europese richtlijn over de octrooieerbaarheid van software (Belgisch standpunt) (3-286)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-52
p. 21-22 3-52 p. 21-22 (PDF)
De Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) (6-356)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-356/1
p. 1-18 6-356/1 p. 1-18 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Lissabonstrategie - Belgisch nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 (Uitbouw van het mededingingsbeleid - Energie - Innovatie - Internet - Maximale rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen - Administratieve vereenvoudiging - Modernisering van het wettenarsenaal op economisch vlak - Werkgelegenheidsbeleid - Verhoging van de activiteitsgraad van oudere werknemers - Generatiepact - Beroepsopleiding - Regionale tewerkstellingsdispariteiten - E-government) (3-1966)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Mahoux
3-1966/1
p. 1 3-1966/1 p. 1 (PDF)
De Post - Verdwijning van zendingen - Klachten - Controlemaatregelen voor het personeel van de sorteercentra (4-1036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1036
De Rwandese onderdanen die bij de genocide betrokken waren en de situatie van majoor Ntuyahaga (Eťn van de verantwoordelijken voor de moord op de 10 Belgische para's te Kigali in 1994 - Dossier Higaniro en van twee nonnen) (2-100)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-25
p. 15-17 2-25 p. 15-17 (PDF)
De Rwandese onderdanen die bij de volkenmoord waren betrokken, en over de stand van het dossier betreffende majoor Ntuyahaga (Vraag om uitlevering van de majoor door de Belgische en Rwandese overheid aan de Tanzaniaanse overheid) (2-456)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 27-29 2-89 p. 27-29 (PDF)
De Rwandese onderdanen naar wie in BelgiŽ een onderzoek is ingesteld met betrekking tot hun vermeende deelname aan de genocide in Rwanda (Rwandezen die in BelgiŽ verblijven - Evolutie van de juridische dossiers - Uitlevering van majoor N'Tuyaga) (2-3)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 43-45 2-6 p. 43-45 (PDF)
De aankondiging van de Deense post dat zij zich zullen terugtrekken uit het kapitaal van De Post (Meerwaarde verworven door de Deense post dankzij de inspanningen van het personeel - Verminderde dienstverlening aan de bevolking, druk op het personeel en vermindering van de statutaire bescherming) (4-606)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-62
p. 13-16 4-62 p. 13-16 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis (2-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in BelgiŽ      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De achterstand bij de politierechtbanken      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-88
p. 2324-2325 1-88 p. 2324-2325 (PDF)
De afschaffing van de gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad (On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1122)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De behandeling en de analyse van de informatie die voor en ten tijde van de genocide in Rwanda en bij de moord op de paracommando's werd verstrekt      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De bekrachtiging van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Oppakken of vasthouden van een persoon in opdracht van de Staat - Misdaad volgens het internationaal strafrecht) (4-427)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-46
p. 10-11 4-46 p. 10-11 (PDF)
De benoeming van een ambassadeur met bijzondere opdracht voor het gebied rond de Grote Meren in Afrika      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De berichten over de privatisering van de ontwikkelingssamenwerking      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-128
p. 3364-3366 1-128 p. 3364-3366 (PDF)
De bescherming tegen zogenaamde associatieve discriminatie (Discriminatie op basis van bepaalde kenmerken van een van zijn naasten) (4-870)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-86
p. 20-22 4-86 p. 20-22 (PDF)
De bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (in gevaarlijke zones - Resolutie van de Senaat van 10 mei 2005, doc. 3-12) (4-1099)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 49-51 4-92 p. 49-51 (PDF)
De bescherming van de vertrouwenspersoon in het kader van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (Bijzondere juridische bescherming) (3-345)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-62
p. 12-14 3-62 p. 12-14 (PDF)
De beschikbare informatie op de federale portaalsite (Stemrecht voor vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (3-544)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-95
p. 16-17 3-95 p. 16-17 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De bevoegdheden van het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken (Behoud van de specificiteit van het arbeidsauditoraat) (2-452)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 28-30 2-110 p. 28-30 (PDF)
De bijzondere toestand in de Rechtbank van eerste aanleg te Namen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-139
p. 3727 1-139 p. 3727 (PDF)
De bilaterale overeenkomsten ter bevordering en bescherming van de investeringen (Sociale normen en leefmilieunormen - Mensenrechten - BLEU - Multilaterale overeenkomst inzake investeringen)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-218
p. 6337-6339 1-218 p. 6337-6339 (PDF)
De blaasworm bij de mens en de problemen die deze ziekte meebrengt voor de volksgezondheid (Prevalentie bij vossen en huisdieren - Te nemen maatregelen) (2-825)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 23-25 2-216 p. 23-25 (PDF)
De buitengewone Europese Raad van Stockholm van 23 en 24 maart 2001      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Opvolging van de top van Lissabon : kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de werkgelegenheid en een grotere sociale cohesie, liberalisatie van de gas- en elektriciteitssector, efficiŽntere regeling van de effectenmarkten binnen de EU, invoering van een dimensie van duurzame ontwikkeling, europees asiel- en immigratiebeleid, organisatie binnen de eurozone, bestrijding van de armoede en de sociale uitsluiting
2-748/1
p. 1-62 2-748/1 p. 1-62 (PDF)
De buitensporige tarieven die door sommige operatoren in de sector van de mobiele telefonie worden toegepast (GSM - SMS) (3-96)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-26
p. 18-19 3-26 p. 18-19 (PDF)
De campagne van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen ten voordele van het onderwijs in de Rwandese vluchtelingenkampen in ZaÔre      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-7
p. 156-157 1-7 p. 156-157 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De circulaires betreffende het asielbeleid      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-228
p. 6652-6653 1-228 p. 6652-6653 (PDF)
De cofinanciering van de projecten en de reactie van de Franstalige NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-50 COM
p. 413-417 1-50 COM p. 413-417 (PDF)
De controlegeneeskunde in de bedrijven (3-119)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-45
p. 33-35 3-45 p. 33-35 (PDF)
De conventie van Faro (Bescherming van het cultureel erfgoed - Goedkeuring door BelgiŽ) (5-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-102 COM
p. 6-7 5-102 COM p. 6-7 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De derde Onderzoeksconferentie over het Verdrag voor bepaalde conventionele wapens (Probleem van de wapens met submunities) (3-1298)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-191
p. 16-18 3-191 p. 16-18 (PDF)
De diplomatieke conferentie over het Verdrag inzake de wapenhandel (Reglementering van de handel in "klassieke" wapens) (5-596)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-63
p. 6-8 5-63 p. 6-8 (PDF)
De discriminatie tussen arbeiders en bedienden in geval van brugpensioen (WIB : belasting op vakantiegeld) (2-136)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-29
p. 6-7 2-29 p. 6-7 (PDF)
De discriminatie waarvan de oorlogswezen het slachtoffer zijn (Erkenning van de hoedanigheid van oorlogswees en de daaraan verbonden compensaties) (5-629)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-70
p. 21-23 5-70 p. 21-23 (PDF)
De discriminaties waarvan oorlogswezen het slachtoffer zijn (vooral op het gebied van de erkenning van die hoedanigheid en de eraan verbonden compensaties) (4-547)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-57
p. 6-7 4-57 p. 6-7 (PDF)
De door BelgiŽ aan Tanzania gevraagde uitlevering van majoor Ntuyahaga (Moord op 10 Belgische para's in Rwanda)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-211
p. 6110-6111 1-211 p. 6110-6111 (PDF)
De dossiers van Rwandese onderdanen tegen wie in BelgiŽ een onderzoek is ingesteld (Volkenmoord)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-203
p. 5822-5824 1-203 p. 5822-5824 (PDF)
De eerste resultaten van de hervorming van het statuut van de NGO's en van hun medefinanciering      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-182
p. 5342-5345 1-182 p. 5342-5345 (PDF)
De erkenning die het Belgacom mogelijk maakt toegang te verkrijgen tot "publilink" met het oog op een ADSL-aansluiting (Toegang van de gemeenten tot Internet via een ADSL-aansluiting) (2-1051)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 60-61 2-218 p. 60-61 (PDF)
De erkenning van afasie als een specifieke handicap (Hersenletsel in de spraakzone) (2-715)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-144
p. 30-31 2-144 p. 30-31 (PDF)
De erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten (2-361)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
De ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel (Anti-joodse slogans en schade tijdens de betoging van Gaza - Identificatie van de daders - Schadevergoeding) (4-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 26-28 4-59 p. 26-28 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De ernstige incidenten te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat) (2-699)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 9-11 2-141 p. 9-11 (PDF)
De europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 3 februari 2017 te Malta (Migratie - De internationale situatie en de verkiezing van Donald Trump - De toekomst van de Europese Unie) (6-322)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-322/1
p. 1-14 6-322/1 p. 1-14 (PDF)
De eventuele wijzigingen in het protocol bij officiŽle plechtigheden en manifestaties (Burgerlijk karakter van de plechtigheden op 21 juli en 15 november - Voorrang van de voorzitters van de assemblees) (3-117)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 88-89 3-41 p. 88-89 (PDF)
De evolutie van het Belgische beleid inzake ontwikkelingshulp in het gebied van de Grote Meren (Burundi, Rwanda, e.a.)      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Bespreking
1-211
p. 6136-6139 1-211 p. 6136-6139 (PDF)
De financiŽle regeling voor potentieel invaliderende en chronische ziekten bij kinderen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-101
p. 2720-2721 1-101 p. 2720-2721 (PDF)
De fiscale fraude waarbij buitenlandse banken of hun filialen betrokken zijn (KB/Lux-dossier)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-123
p. 3266 1-123 p. 3266 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De fraude bij orgaantransplantaties in Duitsland (Manipulatie van de wachtlijsten) (5-772)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-87
p. 24-25 5-87 p. 24-25 (PDF)
De geautomatiseerde stemming (Studie over de geautomatiseerde stemming - Ontwikkeling van een optisch leessysteem) (2-568)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-148
p. 49-51 2-148 p. 49-51 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gebrekkige representativiteit van het eenheidsloket voor de behandeling van consumentenklachten in de verzekeringssector (Niet-vertegenwoordiging van de overheid en van de consumentenorganisaties) (3-555)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-96
p. 20-21 3-96 p. 20-21 (PDF)
De gegevensbank van Europol (Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de EU-burgers) (2-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 16-18 2-9 p. 16-18 (PDF)
De genocide in Rwanda en de falende informatievergaring      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De gerechtelijke dossiers van sommige Rwandese staatsburgers in BelgiŽ (Volkenmoord)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De gerechtelijke gevolgen voor personen die betrokken waren bij de Rwandese genocide (Stand van zaken van de processen in BelgiŽ - Naturalisatieaanvragen en Veiligheid van de Staat) (5-69)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 29-31 5-15 p. 29-31 (PDF)
De geruchten in verband met de vestiging van een nieuw centrum voor kandidaat-politieke vluchtelingen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-133
p. 3569-3570 1-133 p. 3569-3570 (PDF)
De gesprekken tussen de Europese Unie en de ACS-landen en de akkoorden inzake de bescherming van investeringen (Belgisch standpunt op Europees niveau - Opnemen van sociale en milieu-clausules in de bilaterale akkoorden inzake de bescherming van investeringen) (3-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-173
p. 13-17 3-173 p. 13-17 (PDF)
De gevangenen van Guantanamo (Lot van de gevangenen, vermeende leden van Al Qaeda, vanuit Afghanistan naar Guantanamo Bay overgebracht [Cuba] - Strijd tegen terrorisme - Naleving van de mensenrechten en de rechten van verdediging [Conventie van GenŤve]) (2-834)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 7-9 2-175 p. 7-9 (PDF)
De gevechten in Kisangani (2-167)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-55
p. 19-29 2-55 p. 19-29 (PDF)
De gevolgen die gegeven dienen te worden aan het verslag van het universiteitenconsortium betreffende het elektronisch stemmen (4-14)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 11-12 4-2 COM p. 11-12 (PDF)
De gevolgen van de Brexit voor BelgiŽ (6-352)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-352/1
p. 1-18 6-352/1 p. 1-18 (PDF)
De gevolgen van de herstructurering bij Volkswagen Vorst      
  Debat
3-190
p. 7-22 3-190 p. 7-22 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De harmonisering van de arbeiders- en bediendenstatuten (Vooruitgang van het dossier) (3-1218)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-177
p. 16-18 3-177 p. 16-18 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De heer Karl Vanlouwe protesteert tegen het feit dat een lid van de PS tijdens de stemmingen niet op zijn plaats zit      
  5-86
p. 11-12 5-86 p. 11-12 (PDF)
De heer Philippe Mahoux vraagt een bijkomend punt te agenderen, met name het voorstel van resolutie 5-917 betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ      
  5-31
p. 6 5-31 p. 6 (PDF)
De herstructurering van de belastingdiensten (BTW en Directe belastingen - Problemen inzake indeling van de ambtenaren)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-218
p. 6333 1-218 p. 6333 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van het ABOS en het advies van de Raad van State      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-141
p. 3775-3777 1-141 p. 3775-3777 (PDF)
De hervorming van het Belgisch Staatsblad (Afschaffing van de gedrukte versie - On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1118)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De hervorming van het systeem van de vermindering van werkgeversbijdragen voor werknemers onder APE-statuut (Werkgelegenheidssteun - RSZPPO - Sociale sector) (5-1236)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-135
p. 12-13 5-135 p. 12-13 (PDF)
De houding van Buitenlandse Zaken in de "zaak Simon Leys" (5-4506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4506
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Indiening van een gewone motie door de dames Defraigne en Lizin en de heer Mahoux
3-25
p. 44-45 3-25 p. 44-45 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 37-42 3-25 p. 37-42 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
3-28
p. 48-50 3-28 p. 48-50 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
De houding van de regering op het vlak van de nucleaire ontwapening (in BelgiŽ en Europa) (4-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-113
p. 8-10 4-113 p. 8-10 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De hulp van BelgiŽ aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De hygiŽnecontroles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Scholen die een opleiding tot slager, kok of bakker aanbieden) (3-441)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-83
p. 13-15 3-83 p. 13-15 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De informele Europese Raad van 23 mei 2012 (Initiatieven voor groei en werkgelegenheid - Regulering van de financiŽle sector en zijn rol ten opzichte van KMO's - Interne markt en buitenlandse handel - Nieuwe financiŽle actiemiddelen - Mobiliteit aan de grenzen - Buitenlandse markten, douanerechten - Heffing op financiŽle transacties - Euro-obligaties - Problematische situatie in sommige Staten - Situatie van Griekenland - Financiering van de lokale overheden - ECB - EID - Jongerenwerkgelegenheid - Europese structuurfondsen - Allianties tussen Staten binnen de EU) (5-1637)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1637/1
p. 1-25 5-1637/1 p. 1-25 (PDF)
De informele Europese Raad van 4 februari 2011 (Energiebeleid - Innovatie - Economic Governance en Europees Semester - Europees brevet - Situatie in Egypte - Christelijke minderheden) (5-761)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Herman De Croo (K)
5-761/1
p. 1-9 5-761/1 p. 1-9 (PDF)
De informele Europese Raad van Gent van 19 oktober 2001      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Invoering van de euro - Economische gevolgen van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Verklaring van Laken - Strijd tegen het terrorisme - Uitbreiding van de EG
2-935/1
p. 1-34 2-935/1 p. 1-34 (PDF)
De inhoud en de omvang van de maatregelen aangekondigd door de minister op 20 november 1995 in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
De inlichtingen waarover BelgiŽ beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Destexhe en Mahoux en stemming over de gewone motie
1-34
p. 803-804 1-34 p. 803-804 (PDF)
De internationale conferentie te Oslo over clusterbommen (3-1373)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 16-18 3-200 p. 16-18 (PDF)
De internationale vervuiling van een waterloop (Lozing zwavelzuur in een bijriviertje van de Maas door stakende arbeiders van een fabriek in Givet - Bevoegdheden en aansprakelijkheden) (2-329)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-67
p. 12-14 2-67 p. 12-14 (PDF)
De inventaris van de bilaterale relaties tussen BelgiŽ en IsraŽl (Richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl bezette gebieden om in aanmerking te komen voor door de EU gefinancierde subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten : gevolg dat BelgiŽ aan de richtsnoeren geeft - Zie ook mondelinge vraag 5-1146) (5-1281)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-138
p. 15-16 5-138 p. 15-16 (PDF)
De inwerkingstelling van de wetten van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis en van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (4-702)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 58-59 4-62 p. 58-59 (PDF)
De juridische randvoorwaarden voor het organiseren van het "Festival of European Motorcycling" te Koksijde in september 2001 (2-465)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Stemming over de geamendeerde motie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Moens en Vandenberghe
2-128
p. 45 2-128 p. 45 (PDF)
  2-128
p. 71 2-128 p. 71 (PDF)
De kindsoldaten en de ratificatie van het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (Rekrutering van vrijwilligers) (2-635)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 17-18 2-122 p. 17-18 (PDF)
De kostprijs van een hospitalisatie voor de patiŽnt (Prijsverschillen tussen de ziekenhuizen - Honorariumsupplementen) (5-710)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-78
p. 19-22 5-78 p. 19-22 (PDF)
De kwaliteit van werk in BelgiŽ en in de Europese Unie (Belang van de gezondheid van de werknemers in het concept economisch bestuur) (5-262)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-30
p. 20-22 5-30 p. 20-22 (PDF)
De liberalisering van de winkeltijden (3-298)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 14-16 3-56 p. 14-16 (PDF)
De luchtaanvallen op Kosovo en de getuigenissen over het mishandelen van burgers door de Servische strijdkrachten (NAVO, OVSE)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-216
p. 6304-6305 1-216 p. 6304-6305 (PDF)
De medefinanciering van NGO-projecten      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-123
p. 3273-3274 1-123 p. 3273-3274 (PDF)
De milieu-aspecten van blaasworm bij de mens (Toename van het aantal besmette gebieden - Gevaar verbonden aan het eten van bosvruchten en producten van de biologische landbouw - Te nemen maatregelen) (2-826)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 25-30 2-216 p. 25-30 (PDF)
De militaire privť-maatschappijen (CommerciŽle bedrijven in BelgiŽ gespecialiseerd in levering van militaire diensten) (3-761)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-121
p. 6-7 3-121 p. 6-7 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendement nr 87 van de heer Mahoux
3-603/4
p. 12 3-603/4 p. 12 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De mobiliteit van patiŽnten in de Europese Unie (3-578)      
  Bespreking
3-161
p. 27-31 3-161 p. 27-31 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties - Verdaging van de stemming
5-138
p. 41-45 5-138 p. 41-45 (PDF)
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De moderniseringswerken aan het station te Namen (Bouw van een tunnelbrug en toekomst van de centrale ateliers) (2-1273)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-275
p. 25-27 2-275 p. 25-27 (PDF)
De mogelijke besmetting van de bedrijven van aardappelproducenten (Bruinrot) (3-2)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-10
p. 19-21 3-10 p. 19-21 (PDF)
De mond- en klauwzeerepidemie (2-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland (4-491)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 32-33 4-50 p. 32-33 (PDF)
De monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland (Agentschap voor geldtransfer - Misbruik van dominante positie - Hoge kosten voor de transfers) (3-1185)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 28-30 3-172 p. 28-30 (PDF)
De moord op de Belgische Blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Rapport Jacqmin en rapport Maes)      
  Bespreking
2-142
p. 54-68 2-142 p. 54-68 (PDF)
De nieuwe Raad voor mensenrechten van de Verenigde Naties (Nieuwe instelling ter vervanging van de Commissie voor de rechten van de mens - Waarborg van eerbiediging van de mensenrechten door de zetelende Staten) (3-1138)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-165
p. 11-13 3-165 p. 11-13 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De nieuwe verdeling van de subsidies zoals die is vastgesteld in de uitvoeringsbesluiten betreffende de medefinanciering van de NGO's      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-174
p. 5137-5139 1-174 p. 5137-5139 (PDF)
De noodzakelijke reorganisatie van het ABOS      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bribosia-Picard aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 94-100 1-13 COM p. 94-100 (PDF)
De normen voor het dioxinegehalte in melk      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-169
p. 5040-5042 1-169 p. 5040-5042 (PDF)
De octrooieerbaarheid van software (Ontwerp van Europese richtlijn - Belgisch standpunt - Raad "Mededinging") (3-609)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-100
p. 23-25 3-100 p. 23-25 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen (2-328)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 45-47 2-92 p. 45-47 (PDF)
De omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen (2-339)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 45-47 2-92 p. 45-47 (PDF)
De omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht (5-1940)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1940/1
p. 1-10 5-1940/1 p. 1-10 (PDF)
De omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving (5-1369)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1369/1
p. 1-41 5-1369/1 p. 1-41 (PDF)
De onderhandelingen over de liberalisering van de diensten die werden gehouden op 5 en 6 oktober laatstleden in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (Uitsluiting van de overheidssector uit de commerciŽle diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-341)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De onmiddellijke schorsing van de directeur-generaal van het ABOS      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-135
p. 3637-3638 1-135 p. 3637-3638 (PDF)
De onterechte kosten die worden aangerekend in de sector van het hypothecair krediet (in geval van herfinanciering van de lening bij een andere kredietinstelling of in geval van vervroegde terugbetaling van het krediet - Terugbetaling van die kosten) (3-1046)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-154
p. 9-10 3-154 p. 9-10 (PDF)
De ontwikkeling van een gedragscode inzake "sociaal verantwoorde beleggingen" (Gemeenschappelijke beleggingsfondsen - Nood aan een duidelijke omschrijving van ethische beleggingen - Wapenindustrie - Antipersoonsmijnen) (3-245)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 40-43 3-56 p. 40-43 (PDF)
De ontworpen nieuwe regeling betreffende de NGO's      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-57
p. 1375-1376 1-57 p. 1375-1376 (PDF)
De oorlog in TsjetsjeniŽ (2-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De openbare diensten en de wereldhandel (Onderhandelingen over de liberalisering van de diensten in GenŤve in het kader van de Wereldhandelsorganisatie - Uitsluiting van de openbare diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-338)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De orgaandonatie (FinanciŽle compensatie voor de donor) (5-580)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-62
p. 15-16 5-62 p. 15-16 (PDF)
De organisatie en de taken van de Europese Dienst voor Externe Actie (5-991)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Karl Vanlouwe (S), FranÁois-Xavier de Donnea (K), Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-991/1
p. 1-14 5-991/1 p. 1-14 (PDF)
De overbevolking in de gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-115
p. 3075 1-115 p. 3075 (PDF)
De palliatieve zorg (Sluiting van dagcentra)      
  Debat
3-86
p. 14-22 3-86 p. 14-22 (PDF)
De plannen om de arbeidsauditoraten en de arbeidsrechtbanken te reorganiseren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-167
p. 4498-4499 1-167 p. 4498-4499 (PDF)
   Bespreking
1-168
p. 5009-5010 1-168 p. 5009-5010 (PDF)
De politieke situatie in Burundi      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-19
p. 424-426 1-19 p. 424-426 (PDF)
De politieke vernieuwing      
  Inleidende bespreking (Bijlage [ Voorgestelde thema's te bespreken] : rechtstreekse democratie, vertegenwoordigende democratie - verkiezingen, deontologie van de politieke mandataris, politiek en maatschappij, burgerschap en politiek, efficiŽntie van de democratie, bescherming van de democratie, werking van het parlement, Arbitragehof, depolitisering, politieke partijen, vervroegde ontbinding van de raden, Handvest van de sociaal verzekerde, asielzoekers, vluchtelingen, vrije meningsuiting, afschaffing Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, versoepeling voorwaarden om als representatieve vakbond erkend te worden, afschaffing ministeriŽle kabinetten, afschaffing pariteit Ministerraad, taalkennis ministers, afschaffing faciliteiten
   Verslag van de dames Genot (K), Schauvliege (K) en Thijs (S) en van de heren Bacquelaine (K), Mahoux (S) en Wille (S)
2-491/1
p. 1-27 2-491/1 p. 1-27 (PDF)
De politieke vernieuwing - Directe democratie (Referendum - Volksraadpleging - Volksinitiatief - Petitierecht)      
  Interimverslag namens de commissies (Kamer en Senaat) voor de politieke vernieuwing uitgebracht door de heer Mahoux (S) en mevrouw Schauvliege (K)
2-416/1
p. 1 2-416/1 p. 1 (PDF)
  Verslag over de bespreking van het advies uitgebracht door het Wetenschappelijk Comitť namens de commissies (Kamer en Senaat) voor de politieke vernieuwing uitgebracht door de Heer Mahoux (S) en mevrouw Schauvliege (K)
2-416/3
p. 1-130 2-416/3 p. 1-130 (PDF)
De prioriteiten van het Cypriotisch EU-voorzitterschap (Een efficiŽnter en duurzaam Europa - Een Europa met een krachtigere, op groei gebaseerde economie - Een Europa met meer relevantie voor zijn burgers, met solidariteit en sociale cohesie - Een Europa dat in de wereld en dichter bij zijn buren staat - Sociaal-economische maatregelen - FinanciŽle en handelsmaatregelen - Schengen - Buitenlands beleid - Relaties met Turkije) (5-1717)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1717/1
p. 1-12 5-1717/1 p. 1-12 (PDF)
De prioriteiten van het Deense EU-voorzitterschap (Eurocrisis - Europees semester - Six Pack - Ontwikkeling van de interne markt - Markt voor risicokapitaal - 20-20-20 doelstellingen - Schengensysteem - Gemeenschappelijk asielbeleid - Politieke situatie in de lidstaten - Buitenlands beleid - Uitbreiding van de EU - Voorzitterschap van Cyprus - Economische situatie - Meerjarig financieel kader van de EU) (5-1474)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1474/1
p. 1-10 5-1474/1 p. 1-10 (PDF)
De prioriteiten van het Estse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (Een open en innovatieve Europese economie - Een veilig Europa - Een digitaal Europa en vrij verkeer van gegevens - Een inclusief en duurzaam Europa) (6-361)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-361/1
p. 1-10 6-361/1 p. 1-10 (PDF)
De prioriteiten van het Grieks voorzitterschap van de Europese Unie (Groei, jobs en cohesie - Integratie van de eurozone - Migratie, grenzen en mobiliteit - Maritiem beleid - Single Resolution Mechanism [SRM] - Bankenunie - Uitbreiding van de EU - Nabuurschapsbeleid - Griekenland) (5-2448)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-2448/1
p. 1-9 5-2448/1 p. 1-9 (PDF)
De prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie (Prioriteit groei en banen : interne markt, kmo's, ... - Prioriteit stabiliteit : economic governance, bankenunie, Meerjarig Financieel Kader - Externe dimensie van de EU : vrijhandelsakkoord met de VS, toetreding KroatiŽ - Sociale dumping - Milleniumdoelstellingen - Relatie EU-burger) (5-1951)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1951/1
tekst 5-1951/1 tekst (PDF)
De prioriteiten van het Lets Voorzitterschap van de Europese Unie (Bestrijding van terrorisme - FinanciŽle en fiscale stabiliteit - Fonds voor structurele investeringen - Energieveiligheid - Economische en Monetaire Unie - Bankenunie - Digitale economie - Europese Dienst voor externe actie - Oostelijk Partnerschapsprogramma - Handelsakkoord met de VS - Sociale dumping) (6-148)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-148/1
p. 1-7 6-148/1 p. 1-7 (PDF)
De prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (Eurogroep - Griekse crisis - Migratiestromen rond de Middellandse zee - Spreidingsplan voor de vluchtelingen - Europees fonds voor strategische investeringen, EFSI - Fiscale fraude - Vrijhandelsakkoorden met de Verenigde Staten en Canada, TTIP en CETA - Partnerschap met het oosten - Uitbreiding - Sociale dumping - Bestrijding van terrorisme en de PNR - De houding van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de EU) (6-228)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-228/1
p. 1-10 6-228/1 p. 1-10 (PDF)
De prioriteiten van het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (Migratie en veiligheid - Innovatie en jobcreatie - FinanciŽn van de Europese Unie - Energie en klimaat - Brexit - TTIP - "Passenger Name Records" [PNR] - Militaire interventie in SyriŽ - Vluchtelingencrisis - Nederlands referendum over het associatieverdrag tussen de EU en OekraÔne - Sociale dumping - Benelux) (6-259)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-259/1
p. 1-9 6-259/1 p. 1-9 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Germeaux, Dedecker, Cheron en Van Nieuwkerke en mevrouw Nyssens
3-112
p. 92-94 3-112 p. 92-94 (PDF)
  3-112
p. 127 3-112 p. 127 (PDF)
De problematiek van de oerbossen (Verdrag inzake biologische diversiteit - Duurzaam beheer - Invoerverbod - Bekken van de Congostroom) (3-238)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-46
p. 9-10 3-46 p. 9-10 (PDF)
De problematiek van de slachtoffers van de Rwandese genocide (3-258)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-49
p. 19-20 3-49 p. 19-20 (PDF)
De problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie (2-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De publicatie van de zwarte lijst van ondernemingen die een activiteit uitoefenen die verband houdt met antipersoonsmijnen of submunitie (Lijst van ondernemingen in overtreding met de wet van 20 maart 2007 - Lijst van ondernemingen die voor meer dan de helft aandeelhouder zijn van de veroordeelde ondernemingen) (4-100)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-15
p. 19-21 4-15 p. 19-21 (PDF)
De ratificatie van het UNESCO-Verdrag van 1970 over de bescherming van cultuurgoederen (2-889)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-241
p. 43-44 2-241 p. 43-44 (PDF)
De rationele aanwending van het bloed (en van bloedderivaten in ziekenhuizen - Besluiten van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) (3-735)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-119
p. 39-41 3-119 p. 39-41 (PDF)
De reactie van BelgiŽ na de executie van negen Ogonie-activisten in Nigeria      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-11 COM
p. 81-85 1-11 COM p. 81-85 (PDF)
De recente verklaringen van de Iraanse president (Negationisme - Ter discussiestelling van het bestaansrecht van IsraŽl) (3-907)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-140
p. 19-21 3-140 p. 19-21 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De reclame voor antidepressiva (Trazolan - Voorschrift als slaapmiddel - Dubbelzinnige reclame) (3-512)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-91
p. 22-24 3-91 p. 22-24 (PDF)
De regeling van de geestelijkegezondheidszorgberoepen (Onderwijs voor sociale promotie) (5-1293)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139
p. 18-19 5-139 p. 18-19 (PDF)
De regularisatie van mensen zonder papieren (Toename hongerstakingen - Hanteren van objectieve regularisatiecriteria - Moratorium op de uitwijzingen - Alternatieven voor de opsluiting van kinderen) (4-90)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-13
p. 31-33 4-13 p. 31-33 (PDF)
De resultaten van de recente reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 14-21 1-4 COM p. 14-21 (PDF)
De revalidatiecentra voor longziekten (Erkenning en terugbetaling) (2-583)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-108
p. 18-19 2-108 p. 18-19 (PDF)
De richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl bezette gebieden om in aanmerking te komen voor door de Europese Unie gefinancierde subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten (Gevolg dat BelgiŽ aan de richtsnoeren geeft - Zie ook mondelinge vraag 5-1281) (5-1146)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-122
p. 29-31 5-122 p. 29-31 (PDF)
De rol die de Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan vervullen bij het toezicht op de banken      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-145
p. 3844-3845 1-145 p. 3844-3845 (PDF)
De rol van de Assemblee van de West-Europese Unie (WEU) (3-2378)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2378/1
p. 1-7 3-2378/1 p. 1-7 (PDF)
De rol van de Belgische strijdkrachten in de NAVO-vredesmacht voor BosniŽ en KroatiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-10 COM
p. 74-78 1-10 COM p. 74-78 (PDF)
De rol van de nationale en regionale Parlementen in de Europese Unie en de samenwerking met het Europees Parlement en het Comitť van de regio's (5-2352)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-2352/1
p. 1-6 5-2352/1 p. 1-6 (PDF)
De sancties bij niet-betaling van de RSZ-voorschotten (Moeilijkheden van de sociale, pedagogische of humanitaire vzw's door de overheid gesubsidieerd) (2-385)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-79
p. 9-11 2-79 p. 9-11 (PDF)
De schadevergoeding voor de dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog (2-849)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 45-47 2-178 p. 45-47 (PDF)
De situatie in Algerije      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-140
p. 3759-3761 1-140 p. 3759-3761 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De situatie in Congo      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3392-3395 1-128 p. 3392-3395 (PDF)
De situatie in Darfoer (Soedan)      
  Debat
3-199
p. 6-19 3-199 p. 6-19 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De situatie waarin de Algerijnse kandidaat-politieke vluchtelingen zich in BelgiŽ bevinden en de maatregelen die in BelgiŽ en op Europees vlak genomen zijn of overwogen worden om het islamitisch terrorisme te bestrijden      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-150
p. 3968-3971 1-150 p. 3968-3971 (PDF)
De slechte behandeling waarvan iemand die tot ťťn jaar gevangenisstraf veroordeeld werd, het slachtoffer zou zijn geweest (Controlerecht van het parlement) (2-498)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 19-20 2-94 p. 19-20 (PDF)
De sluiting van postkantoren      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De sluiting van postkantoren in de streek van Charleroi      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De sociale dumping in de transportsector (Vervanging van Belgische chauffeurs door Oost-Europese onderaannemers die onder lokale voorwaarden werken - Stand van zaken KB dat de toelatingsvoorwaarden vastlegt voor buitenlandse transportfirma's) (4-818)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 27-29 4-80 p. 27-29 (PDF)
De sociale dumping in de transportsector (Vervanging van Belgische chauffeurs door onderaannemers uit Oost-Europa - Controle van de arbeidsomstandigheden en transportvergunningen - Noodzaak om akkoorden te sluiten met de buurlanden) (4-583)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 37-40 4-60 p. 37-40 (PDF)
De staat van het Justitiepaleis te Luik (Betere en veiligere arbeidsomstandigheden) (2-447)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 26-28 2-110 p. 26-28 (PDF)
De stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft (Hoederecht, alimentatiegelden, tenuitvoerlegging van vonissen en "verstoting") (2-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht (3-1584)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1584/1
p. 1-207 3-1584/1 p. 1-207 (PDF)
De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht (3-1967)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1967/1
p. 1-54 3-1967/1 p. 1-54 (PDF)
De stand van de onderhandelingen betreffende Kivu (Steun aan de uitgehongerde volkeren)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-73
p. 1948-1949 1-73 p. 1948-1949 (PDF)
De stand van zaken in het dossier van majoor Ntuyahaga, die in beschuldiging is gesteld voor het internationaal tribunaal van Arusha (Rwanda - Vervolging door de Belgische gerechtelijke autoriteiten in het kader van de moord op de 10 para's)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-242
p. 7067-7068 1-242 p. 7067-7068 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de Belgische ontwikkelingssamenwerking met Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-176
p. 5195-5199 1-176 p. 5195-5199 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met de Republiek Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-176
p. 5195-5199 1-176 p. 5195-5199 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (Niet-discriminatie tussen lokale en buitenlandse investeerders - WHO, OESO)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-166
p. 4433-4438 1-166 p. 4433-4438 (PDF)
De stomapatiŽnten (Ziekteverzekering) (2-203)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-38
p. 11-12 2-38 p. 11-12 (PDF)
De strategische veiligheids- en preventieplannen (Plaats van het hoofdstuk verslavingen - Financiering) (5-743)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-83
p. 20-21 5-83 p. 20-21 (PDF)
De stress op het werk en de beroepsziekten (Lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling - Aanvulling met stressgebonden ziekten) (2-1210)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 6-8 2-264 p. 6-8 (PDF)
De tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB) (Hoorzitting en gedachtewisseling) (5-2447)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Fauzaya Talhaoui (S)
5-2447/1
p. 1-39 5-2447/1 p. 1-39 (PDF)
De terugbetaling door het RIZIV van het geneesmiddel "Neurontin" (voor suikerzieken met polyneuropathie) (2-1283)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-277
p. 22-23 2-277 p. 22-23 (PDF)
De terugbetaling van de geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer (2-720)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-148
p. 18-20 2-148 p. 18-20 (PDF)
De toegang van ontwikkelingslanden tot generische geneesmiddelen (Ratificatie van het protocol tot wijziging van de TRIPS-akkoorden bij de Wereldhandelsorganisatie) (4-24)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 17-18 4-3 COM p. 17-18 (PDF)
De toegankelijkheid van de lokalen van De Post en van haar website (Gehandicapte personen - Toegenomen probleem sinds de sluiting van sommige postkantoren - Toekennen van het AnySurferlabel aan de website van De Post en aan de federale internetsites) (4-850)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-72
p. 49-51 4-72 p. 49-51 (PDF)
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Stemming over het amendement en de geamendeerde motie
5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 64 5-31 p. 64 (PDF)
De toekomst van de gevangenis van Namen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-23
p. 499-500 1-23 p. 499-500 (PDF)
De toekomstige verklaring van Berlijn (Verklaring voor de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome - Herinnering aan de Europese waarden - Verwijzing naar de joods-christelijke waarden - Weer op gang brengen van het grondwettelijk verdrag) (3-1425)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 34-36 3-205 p. 34-36 (PDF)
De toepassing op de werkloosheidsuitkeringen van de regels die gelden voor ziekte en invaliditeit (Definitie van gezinshoofd - Scheeftrekking tussen werkloosheidsvergoeding en ziekteverzekering) (3-1464)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-210
p. 32-33 3-210 p. 32-33 (PDF)
De toepassing van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (Instantie bevoegd om te beslissen of de klachtenprocedure al dan niet misbruikt werd en over de gevolgen voor het statutair of contractueel personeel) (3-1123)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-164
p. 8-10 3-164 p. 8-10 (PDF)
De toepassing van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied van de rechten van de mens      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-41
p. 935-936 1-41 p. 935-936 (PDF)
De toestand in Colombia (2-739)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 21-24 2-196 p. 21-24 (PDF)
De toestand in KabyliŽ (Algerije : ontevredenheid over de sociaal-economische toestand) (2-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 10-11 2-134 p. 10-11 (PDF)
De toestand in Madagaskar (Houding van BelgiŽ ten opzichte van de crisis op Madagaskar) (2-818)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 41-44 2-214 p. 41-44 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Overbevolking en tekort aan gevangenisbewakers) (2-901)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 21-23 2-188 p. 21-23 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De toestand van de Hutu-vluchtelingen in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-107
p. 2903-2908 1-107 p. 2903-2908 (PDF)
De toewijzing van de middelen die zijn toegekend aan de Centrale Vrijzinnige Raad      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4364-4365 1-164 p. 4364-4365 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De uitlevering van Rwandezen die verdacht worden van medeplichtigheid aan de genocide      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De uitwijzing van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland (5-438)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-36 COM
p. 12-16 5-36 COM p. 12-16 (PDF)
De uitzetting van ernstig zieke en seropositieve asielzoekers (Voortzetten van de behandeling - Zie ook mondelinge vraag 5-1378) (5-3925)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-250 COM
p. 4-9 5-250 COM p. 4-9 (PDF)
De uitzetting van ernstig zieke en seropositieve migranten zonder papieren (Zie ook vraag om uitleg 5-3925) (5-1378)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-146
p. 28-30 5-146 p. 28-30 (PDF)
De vergoeding voor dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog (3-1335)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 16-18 3-195 p. 16-18 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen die aan diabetes lijden (2-23)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-12
p. 18-20 2-12 p. 18-20 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verklaringen van de Paus over de strijd tegen aids (Uitspraak paus in Kameroen dat verdeling condooms geen oplossing betekent voor aidsprobleem, maar het nog verergert - Nood om paus tot de orde te roepen zodat werk hulporganisaties niet wordt tenietgedaan) (4-693)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-68
p. 40-43 4-68 p. 40-43 (PDF)
De verklaringen van de gouverneur van de Nationale Bank over de "zwarte" economie (Bestrijding van belastingontduiking - Bijzondere Belastinginspectie)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-84
p. 2220-2222 1-84 p. 2220-2222 (PDF)
De verkoop van valse geneesmiddelen (Valse, niet vergunde en/of illegale geneesmiddelen - Illegale distributiekanalen of via Internet) (3-1095)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-160
p. 25-27 3-160 p. 25-27 (PDF)
De vermogensbelasting en belasting op inkomsten uit kapitaal      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-48
p. 1119-1128 1-48 p. 1119-1128 (PDF)
De verspillingen op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 94-100 1-13 COM p. 94-100 (PDF)
De vervroegde pensioenen van magistraten (Probleem van de vervanging) (5-208)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 24-25 5-26 p. 24-25 (PDF)
De verzorgingscentra voor autisme (Criteria gehanteerd bij de keuze van de referentiecentra - Geografische spreiding) (3-722)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-116
p. 26-27 3-116 p. 26-27 (PDF)
De voor werknemers schadelijke chemicaliŽn en de Europese REACH-verordening (Noodzaak om lijst met gevaarlijke producten uit te breiden) (4-746)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-75
p. 18-20 4-75 p. 18-20 (PDF)
De voorbereiding van een nieuw koninklijk besluit betreffende de NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2625-2627 1-99 p. 2625-2627 (PDF)
De vooruitzichten met betrekking tot het stationeren van een eenheid van de civiele veiligheid in Gembloux (4-715)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-71
p. 12-15 4-71 p. 12-15 (PDF)
De vraag van de UNO aan BelgiŽ om aan een internationale krijgsmacht deel te nemen (Westelijke Sahara)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-157
p. 4186-4188 1-157 p. 4186-4188 (PDF)
De vrijlating van generaal Pinochet (2-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-24
p. 48-54 2-24 p. 48-54 (PDF)
De weigering van de regering om Brussel voor te dragen als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2004      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Dehaene, eerste minister
1-6
p. 109-113 1-6 p. 109-113 (PDF)
De werkgelegenheid in de banksector (Ongerustheid bij de werknemers, in het bijzonder bij die van de ING-groep : wijziging van de arbeidsvoorwaarden) (3-862)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-134
p. 42-43 3-134 p. 42-43 (PDF)
De werkgelegenheid in de banksector (Ongerustheid bij de werknemers, in het bijzonder bij die van de ING-groep : wijziging van de arbeidsvoorwaarden) (3-923)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-142
p. 27-29 3-142 p. 27-29 (PDF)
De werking van de Belgische ambassade in ZaÔre inzake adopties      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-20 COM
p. 148-154 1-20 COM p. 148-154 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De zaak-Ntezimana en de zaak-Bagosora (Volkenmoord in Rwanda)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-57
p. 1378-1381 1-57 p. 1378-1381 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Debat over de toestand in LibiŽ (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van BelgiŽ - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-50
p. 4-37 3-50 p. 4-37 (PDF)
  3-51
p. 24-32 3-51 p. 24-32 (PDF)
Dienstencheques - Evolutie naar een duurzame baan - Cijfers (4-1005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1005
Dierproeven - Alternatief - Toxicogenomica - Ontwikkeling - Belgisch Centrum voor toxicogenomica - Oprichting - Stand van zaken (6-764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-764
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2002, begroting voor het dienstjaar 2003 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2004      
  Bespreking
   Eerlijke handel
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Energiebesparing
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Toegankelijkheid van de Senaat voor mensen met een handicap
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Bespreking
3-142
p. 11-13 3-142 p. 11-13 (PDF)
  3-142
p. 31-37 3-142 p. 31-37 (PDF)
   Beveiliging van de informaticasystemen in de Senaat
3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
   Energiebezuiniging in de Senaat - Energieaudit
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Investering van liquiditeiten door de Senaat in ethische beleggingen
3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Maatregelen genomen ten voordele van gehandicapten in de Senaat
3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (3-1937)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Mahoux en Dubiť en mevrouw de Bethune
3-195
p. 67-69 3-195 p. 67-69 (PDF)
  3-195
p. 99-100 3-195 p. 99-100 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 (5-449)      
  Bespreking
5-9
p. 20-30 5-9 p. 20-30 (PDF)
   Doelstelling om 6% minder uit te geven tegen eind 2014 - Oprichting van een interne werkgroep bestaande uit het bestuur van de Senaat en de Quaestuur en een werkgroep Kamer/Senaat
5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2012 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2014 (5-2357)      
  Bespreking
5-134
p. 23-28 5-134 p. 23-28 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2013 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2015 (6-119)      
  Bespreking
6-7
p. 21-29 6-7 p. 21-29 (PDF)
   Persartikels - Hervorming van de Senaat - Aantal personeelsleden
6-7
p. 24-29 6-7 p. 24-29 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2014 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2016 (6-245)      
  Bespreking
6-14
p. 81-89 6-14 p. 81-89 (PDF)
   Artikel 174 van de Grondwet - De Senaat stelt zelf de dotatie vast - Amendement op de begroting in de Kamer
6-14
p. 86 6-14 p. 86 (PDF)
  6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
  6-14
p. 83 6-14 p. 83 (PDF)
  6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
   Personeel - Organigram
6-14
p. 88 6-14 p. 88 (PDF)
  6-14
p. 86-87 6-14 p. 86-87 (PDF)
  6-14
p. 83-84 6-14 p. 83-84 (PDF)
  6-14
p. 85 6-14 p. 85 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2015 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2017 (6-304)      
  Bespreking
   Budgetaire gegevens - Besparingen - Verdeelseutel met de Kamer - Kosten voor de veiligheid - Loonkosten - Financiering van de politieke partijen - Rol van de Senaat - Meerjarenperspectief
6-24
p. 19-33 6-24 p. 19-33 (PDF)
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Duurzame ontwikkeling - Advies van het Planbureau en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) (Integratie van de federale beleidsdomeinen - Uitvoering van het federaal plan 2000-2004) (3-2429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3146-3147 3-40 p. 3146-3147 (PDF)
EU - Meerjarig Financieel Kader 2014 - 2020 (Vastlegging van de uitgavenplafonds 2014-2020 voor het beleid van de EU - Hervorming van het BTW-stelsel - Taks op financiŽle transacties - Correctiemechanismen - Douanerechten - Concurrentiekracht - Cohesiebeleid - Structuur- en cohesiefondsen - Duurzame groei en natuurlijke hulpbronnen - Veiligheid en burgerschap - Europa in de wereld - Administratie - Begrotingsdiscipline) (5-1663)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1663/1
p. 1-15 5-1663/1 p. 1-15 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Philippe Mahoux, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Mahoux, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Philippe Mahoux, gecoŲpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Mahoux, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Mahoux, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Philippe Mahoux, gecoŲpteerd senator
6-4
p. 6 6-4 p. 6 (PDF)
Een Britse kijk op Europa - Gedachtewisseling met Lord Grenfell, Voorzitter van de "European Union Committee" van het Britse Hogerhuis (Europese Unie) (3-2375)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2375/1
p. 1-18 3-2375/1 p. 1-18 (PDF)
Elektronisch versturen van commissieverslagen - Mevrouw Liesbeth Homans vraagt om de bewering dat sommige leden van de N-VA-fractie hun e-mailadres niet hebben doorgegeven, in te trekken      
  5-52
p. 64-65 5-52 p. 64-65 (PDF)
Elektronische stemming - Verslag van het consortium van universiteiten -†Gevolgen die eraan dienen te worden gegeven (4-482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-482
Elektronische stemming - Verslag van het consortium van universiteiten -†Gevolgen die eraan dienen te worden gegeven (4-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-629
Energiesector - Eenzijdige contractaanpassingen (Praktijken inzake tarieven : storten van een waarborg versus overfacturatie) (3-871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 977-978 3-15 p. 977-978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1146-1147 3-18 p. 1146-1147 (PDF)
Ervaringsfonds - FinanciŽle hulp - Werknemers ouder dan 55 jaar (3-956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1210-1211 3-19 p. 1210-1211 (PDF)
Europees Comitť voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) - Bezoek aan BelgiŽ van 23 tot 27 april 2012 - Verslag - Aanbevelingen - Opvolging (5-8888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8888
Europees Comitť voor de voorkoming van marteling en onmenselijke of onterende straf of behandeling van de Raad van Europa (CPT)- Verslagen - Publicatie (6-1373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1373
Europees reglement op grensoverschrijdende betalingen - Verschillende behandeling in sommige banken - Nog aanrekenen van onkosten - Onderzoek van de Europese verbruikersverenigingen (3-5643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7656 3-72 p. 7656 (PDF)
Europees reglement op grensoverschrijdende betalingen - Verschillende behandeling in sommige banken - Nog aanrekenen van onkosten - Onderzoek van de Europese verbruikersverenigingen (3-5644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7771 3-73 p. 7771 (PDF)
Europese Commissie - Initiatief met het oog op transparanter lobby's (Vrijwillig registratiesysteem versus verplichte transparantiesysteem) (3-5529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7406 3-71 p. 7406 (PDF)
Europese Commissie - Initiatief voor meer transparantie bij de lobby's (Relaties tussen de Europese instellingen en de lobby) (3-5723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7883 3-74 p. 7883 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  Bespreking en stemming over de gewone motie
2-182
p. 49-55 2-182 p. 49-55 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Europese Raad van 24 en 25 maart 2011 (en Raad Eurozone van 11 maart 2011) (Het Europees Semester - Versterking begrotingstoezicht - Betalingsbalansonevenwichtigheden - De "stress test" voor de banken - Het Pact voor de Euro - FinanciŽle steunmechanismes voor de euro - Werking van de arbeidsmarkt - Hervorming van de pensioenstelsels - Energie - Verdieping van de eenheidsmarkt - Competitiviteitspact - European Financial Stability Facility - Europees stabiliteitsmechanisme - Economic governance - Euro Plus Pact - LibiŽ - Ratingagentschappen - Gevolgen van de natuurramp en het nucleaire ongeval in Japan) (5-879)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Herman De Croo (K), mevrouw Muriel Gerkens (K) en de heren Yvan Mayeur (K) en Philippe Mahoux (S)
5-879/1
p. 1-121 5-879/1 p. 1-121 (PDF)
Europese Raad van 24 en 25 maart 2011 - Het Europees Semester (Versterking begrotingstoezicht - Betalingsbalansonevenwichtigheden - De "stress test" voor de banken - Het Pact voor de Euro - FinanciŽle steunmechanismes voor de euro - Werking van de arbeidsmarkt - Hervorming van de pensioenstelsels - Energie - Verdieping van de eenheidsmarkt - Competitiviteitspact - European Financial Stability Facility - Europees stabiliteitsmechanisme - Economic governance - Euro Plus Pact en economische en financiŽle crisis - LibiŽ - Ratingagentschappen - Gevolgen van de natuurramp en het nucleaire ongeval in Japan) (5-931)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-931/1
p. 1 5-931/1 p. 1 (PDF)
Europese Raad van 28 en 29 oktober 2010 en Top Europese Unie/Verenigde Staten van 20 november 2010 (Economic Governance : verslag van de task force over de noodzaak van een crisisberekeningsmechanisme voor de Eurozone - Aanpassing van het Verdrag van Lissabon - G20-top in Seoel : hervorming van de internationale financiŽle instellingen - Klimaatconferentie van Cancun - Top EU/Afrika - Top EU/US - Top EU/Rusland) (5-474)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-474/1
p. 1-27 5-474/1 p. 1-27 (PDF)
Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van maandag 30 januari 2012 te Brussel (Begrotingsdiscipline - Groei en economische heropleving - Europees Financieel Stabiliteitsfonds [EFSF] - Griekenland - Ontwerpverdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie) (5-1460)      
  erslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1460/1
p. 1-52 5-1460/1 p. 1-52 (PDF)
Europese Unie - Hervorming van het cohesiebeleid - Programma's voor communautaire initiatieven (PCI) - Vervanging van de programma's EQUAL, URBAN II en LEADER + (3-2451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3227-3228 3-41 p. 3227-3228 (PDF)
Europese Unie - Hervorming van het cohesiebeleid - Programma's voor communautaire initiatieven - Vervanging van de programma's EQUAL, URBAN II en LEADER + (3-2450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3168-3169 3-41 p. 3168-3169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7220-7221 3-70 p. 7220-7221 (PDF)
Europese Unie - Nieuwe lidstaten - Toegang van werknemers tot de Belgische arbeidsmarkt (3-5568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7586-7587 3-71 p. 7586-7587 (PDF)
Europese Unie - Opnamecapaciteit (Principes waarop die definitie is gebaseerd - Publieke opinie) (3-5545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7682-7683 3-72 p. 7682-7683 (PDF)
Europese Unie en Rusland - Partnerschapsovereenkomst - Onderhandelingen (Mogelijke opheffing van het Russische embargo voor Poolse landbouwproducten) (3-7211)      
  Schriftelijke vraag van de h. Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9927-9928 3-88 p. 9927-9928 (PDF)
Euthanasie en de voorafgaande verklaring (4-408)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-38
p. 10-11 4-38 p. 10-11 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
   Vraag van de heer Mahoux en antwoorden van de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek, van mevrouw Roelandt en van de heren Schotsmans en Englert , leden van de Beperkte Commissie en van de heer Delruelle, corapporteur van de Beperkte Commissie
1-147
p. 3914-3915 1-147 p. 3914-3915 (PDF)
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Evaluatie van de opvang van vreemdelingen (4-1203)      
  Bespreking
4-82
p. 37-52 4-82 p. 37-52 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming      
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Facultatief protocol van 18 december 2002 bij het VN-verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie door BelgiŽ - Stand van zaken (6-987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-987
Geboorteaangifte - Onduidelijk geslacht - Kinderbijslag (3-950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1167 3-19 p. 1167 (PDF)
Gebruik van het evocatierecht      
  4-121
p. 39 4-121 p. 39 (PDF)
Gedachtewisseling (5-973)      
  met de heer Jean-Luc Dehaene, vaste rapporteur "eigen middelen" voor de begrotingscommissie van het Europees Parlement over de eigen middelen van de Europese Unie
   Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Frank Vandenbroucke (S) en mevrouw Muriel Gerkens (K)
5-973/1
p. 1-19 5-973/1 p. 1-19 (PDF)
Gedachtewisseling door Mevr. Viviane Reding, vice-voorzitter van de Europese Commissie, betreffende het tweede verslag over het burgerschap en de toekomst van de Europese Unie (5-2090)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2090/1
tekst 5-2090/1 tekst (PDF)
Gedachtewisseling met de eerste minister over de asielcrisis (6-233)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-233/1
p. 1-30 6-233/1 p. 1-30 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Andrus Ansip, ondervoorzitter van de Europese Commissie belast met de "Digital Single Market" (Europese digitale ruimte - Belgische digitale agenda - Content - Auteursrechten - Culturele diversiteit - E-commerce - E-overheid - Rurale zones - Startups - Gelijk speelveld - Databescherming - Roaming - Digitale vaardigheden - Netneutraliteit) (6-232)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-232/1
p. 1-8 6-232/1 p. 1-8 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie (Rol van de Benelux in de oprichting van de EU - Verantwoording van de Commissie ten aanzien van de nationale Parlementen - Europa van de Regio's - Brexit - Economische en monetaire unie - Stabiliteitspact - Kloof tussen de Europese instellingen en de burger - Fiscale regelgeving - Sociale dumping - CETA - Europees investeringsplan - Richtlijn inzake detachering) (6-323)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-323/1
p. 1-14 6-323/1 p. 1-14 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Jean-Luc Dehaene, vaste rapporteur "eigen middelen" voor de begrotingscommissie van het Europees Parlement over de eigen middelen van de Europese Unie (5-907)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-907/1
p. 1 5-907/1 p. 1 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Johan Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, over de Griekse crisis (Euro) (6-234)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-234/1
p. 1-11 6-234/1 p. 1-11 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Maros Sefcovic, ondervoorzitter van de Europese Commissie (De implicaties van het Verdrag van Lissabon voor de nationale parlementen - Het wetgevende programma van de Europese Commissie - De politieke actualiteit - Euro Plus Pact) (5-920)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-920/1
p. 1-16 5-920/1 p. 1-16 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid (Gezonde voeding en lichaamsbeweging - Goede werkomstandigheden - Risicofactoren voorkomen, zoals alcohol en tabak - De gezondheid beschermen door schadelijke stoffen en dreigingen te bestrijden - Grensoverschrijdende samenwerking - Medische situatie in Griekenland - Nooddiensten - Voorzorgprincipe : glyfosaat - Hormoonverstoorders - Europees Geneesmiddelenagentschap [EMA] - AntimicrobiŽle resistentie - Onderzoek - Bepalen van prioriteiten) (6-350)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-350/1
p. 1-17 6-350/1 p. 1-17 (PDF)
Gedachtewisseling met de heren Perpinŗ-Robert Peyra en Rotfeld, leden van de door de secretaris-generaal van de NAVO aangestelde expertengroep met het oog op de uitwerking van een nieuw strategisch concept (4-1735)      
  Verslag van mevrouw Juliette Boulet (K) en de heer Philippe Mahoux (S)
4-1735/1
p. 1-13 4-1735/1 p. 1-13 (PDF)
Gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over het verslag van de reflexiegroep over de "Toekomst van Europa", opgericht op initiatief van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Guido Westerwelle (5-1856)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1856/1
p. 1 5-1856/1 p. 1 (PDF)
Gedachtewisseling met mevrouw Cecilia MalmstrŲm, Europees Commissaris voor Handel (Het Europees handelsbeleid - Positieve economische gevolgen van het TTIP - Transparantie van de onderhandelingen - Inachtneming van de Europese beschermingsnormen - Het investeringsbeschermingsmechanisme [ISDS] - De gevolgen van het TTIP voor de overheidsdiensten - Het gewicht van de Europese Unie bij de onderhandelingen - De blijken van tegenkanting tegen het Verdrag - De amerikaanse overheidsopdrachten - De samenwerking op het gebied van regelgeving - Het lobbywerk - Impact van het TTIP op de kmo's - De spionnagepraktijken door de NSA - De culturele uitzondering - De resultaten van de impactstudies) (6-207)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-207/1
p. 1-23 6-207/1 p. 1-23 (PDF)
Gedachtewisseling met mevrouw Eleftheria Galathianaki, ambassadeur van Griekenland in BelgiŽ (Vluchtelingenprobleem - Economische en financiŽle toestand) (6-301)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-301/1
p. 1-10 6-301/1 p. 1-10 (PDF)
Gedachtewisseling over de Raad Ecofin van 22 juni 2012 (Landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester - Buitensporigetekortenprocedure voor Duitsland, Bulgarije en Hongarije - Taks op financiŽle transacties - Richtlijn inzake energiebelasting - Europees meerjarig financieel kader voor het budget van de EU - Vermindering van de bedragen die de lidstaten mogen inhouden op de namens de EU geheven douanerechten - Pensioenleeftijd - Loonindexering - Fiscale harmonisatie - Bankentoezicht - Europees octrooi - Concurrentievermogen) (5-1704)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux (S) en Jenne De Potter (K)
5-1704/1
p. 1-19 5-1704/1 p. 1-19 (PDF)
Gedachtewisseling over de overeenkomsten ter bevordering en bescherming van investeringen (5-1976)      
  Verslag van de heren Herman De Croo (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1976/1
p. 1-34 5-1976/1 p. 1-34 (PDF)
Gedachtewisseling over de voorstelling van de jaarverslagen 2011 van de Europese Rekenkamer (5-1853)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1853/1
p. 1-17 5-1853/1 p. 1-17 (PDF)
Gedachtewisseling over het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 (Versterken van de bestrijding van overlast - Verhogen van de aanwezigheid van de wijkagenten en de gemeenschapswachten - Aantastingen van de fysieke integriteit - Diefstallen gewapenderhand - Geweld in de openbare ruimte, in het bijzonder op openbaar vervoer en door stadsbendes - Drugs - Illegale handel in vuurwapens - Terrorisme - Huiselijk geweld - Mensenhandel - Sociale fraude, fiscale fraude en fraude inzake afvalbeheer - Witwassen - Informaticacriminaliteit - Inbraken in woningen en andere gebouwen - Nieuwe prioritaire plaatsen met criminaliteit - Aandacht voor grote steden en de hoofdstad - Betere bestrijding van radicalisering - Versterking van de verkeersveiligheid - Betere coŲrdinatie bij crisissituaties - Versterking van de internationale politiesamenwerking - Organisatie van de federale politie) (5-1620)      
  Verslag van de heren Koenraad Degroote (K), Dirk Claes (S) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Jacqueline Galant (K)
5-1620/1
p. 1-148 5-1620/1 p. 1-148 (PDF)
Gedachtewisseling over het verslag van de reflectiegroep over de toekomst van Europa (rapport-Westerwelle) (5-1875)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K), Philippe Mahoux (S), FranÁois-Xavier de Donnea (K) en Karl Vanlouwe (S)
5-1875/1
p. 1-19 5-1875/1 p. 1-19 (PDF)
Gemiddelde kosten van de terugbetalingen van het RIZIV voor ziekenhuisopnames      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1728 1-35 p. 1728 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1979 1-40 p. 1979 (PDF)
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Globalisering - Voorstel voor een verordening van de Europese Commissie - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Criteria voor een beroep op het Fonds (Steun aan de werknemers die het slachtoffer werden van de globalisering) (3-5382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7398 3-71 p. 7398 (PDF)
Groepering van de diensten voor zuigelingen te Namen      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2627 1-52 p. 2627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2749-2750 1-54 p. 2749-2750 (PDF)
Guinee - Veiligheidsstrijdkrachten - Schendingen van de mensenrechten (Verslag van "Human Rights Watch") (3-6135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8576-8577 3-79 p. 8576-8577 (PDF)
Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE Parlementaire Conferentie inzake Energieveiligheid en het Leefmilieu - Athene (8-11 oktober 2009) (4-1471)      
  Verslag van de heren FranÁois-Xavier de Donnea (K) en Philippe Mahoux (S)
4-1471/1
p. 1-23 4-1471/1 p. 1-23 (PDF)
Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE - Parlementaire Conferentie inzake de strijd tegen georganiseerde misdaad - Palermo (8-11 oktober 2010) (5-509)      
  Verslag van de heren FranÁois-Xavier de Donnea (K) en Philippe Mahoux (S)
5-509/1
p. 1-31 5-509/1 p. 1-31 (PDF)
Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE te Ulaanbaatar (16-17 september 2015) (De rol van de parlementsleden en de bevordering van de regionale samenwerking - De strijd tegen terrorisme en mensenhandel - Veiligheid in Centraal AziŽ - De crisis in OekraÔne - De toestand in Afghanistan - De strijd tegen Islamitische Staat - De economische en ecologische dimensie - De humane dimensie) (6-240)      
  Verslag namens de Belgische delegatie op de PA-OVSE uitgebracht door de heren Peter De Roover (K) en Philippe Mahoux (S)
6-240/1
p. 1-10 6-240/1 p. 1-10 (PDF)
Hervorming van de Senaat      
  5-151
p. 76-77 5-151 p. 76-77 (PDF)
  5-151
p. 78 5-151 p. 78 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen : jury) (3-2446)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-2446/1
p. 1-9 3-2446/1 p. 1-9 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen : jury) (4-106)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-106/1
p. 1-9 4-106/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
4-84
p. 7-8 4-84 p. 7-8 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen) (4-1380)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe
4-1380/1
p. 1-6 4-1380/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
4-84
p. 7-8 4-84 p. 7-8 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst)      
  Bespreking (Verdaging)
2-102
p. 30-32 2-102 p. 30-32 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Rechten van het kind) (4-800)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit (3-480)      
  Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 6į, dat het recht op water waarborgt
   Voorstel van de heer Mahoux
3-480/1
p. 1-3 3-480/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit (4-107)      
  Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 6į, dat het recht op water waarborgt
   Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-107/1
p. 1-3 4-107/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 63, ß 2 en ß 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven (Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-437)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-437/1
p. 1-6 3-437/1 p. 1-6 (PDF)
Herziening van artikel 63, ß 2 en ß 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven (Kamer van volksvertegenwoordigers) (4-78)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-78/1
p. 1-6 4-78/1 p. 1-6 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde)      
  Voorstel van de heren Lallemand en Mahoux c.s.
1-628/1
p. 1-6 1-628/1 p. 1-6 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Voorstel van de heren Cornil, Martens, Delpťrťe, Hugo Vandenberghe, Mahoux en Vankrunkelsven en de dames Talhaoui, Van de Casteele en de T'Serclaes
3-1778/1
p. 1-6 3-1778/1 p. 1-6 (PDF)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 14 van de heer Mahoux c.s.
2-465/3
p. 3-4 2-465/3 p. 3-4 (PDF)
Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (1 juli - 31 december 2001)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   1. Eerste verslag
2-673/1
p. 1-34 2-673/1 p. 1-34 (PDF)
   Actieplan van de EU voor Centraal-Afrika
2-673/1
p. 4 2-673/1 p. 4 (PDF)
  2-673/1
p. 5-6 2-673/1 p. 5-6 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 23 2-673/1 p. 23 (PDF)
  2-673/1
p. 23 2-673/1 p. 23 (PDF)
   Belasting op speculatieve kapitaalstromen
2-673/1
p. 18 2-673/1 p. 18 (PDF)
   Bevordering van de sociale economie
2-673/1
p. 15 2-673/1 p. 15 (PDF)
   Bevordering van een duurzame economische groei
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 16-18 2-673/1 p. 16-18 (PDF)
   Creatie van een Europese ruimte van onderzoek en innovatie
2-673/1
p. 18 2-673/1 p. 18 (PDF)
   Duurzame ontwikkeling in de EU
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 20-22 2-673/1 p. 20-22 (PDF)
   EU-beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
2-673/1
p. 23 2-673/1 p. 23 (PDF)
   EU-energiebeleid
2-673/1
p. 22 2-673/1 p. 22 (PDF)
   Energie- en milieufiscaliteit
2-673/1
p. 22 2-673/1 p. 22 (PDF)
   Europees asiel- en immigratiebeleid
2-673/1
p. 5 2-673/1 p. 5 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
  2-673/1
p. 10-11 2-673/1 p. 10-11 (PDF)
  2-673/1
p. 19 2-673/1 p. 19 (PDF)
  2-673/1
p. 19 2-673/1 p. 19 (PDF)
   Europees concurrentiebeleid
2-673/1
p. 17-18 2-673/1 p. 17-18 (PDF)
   Europees cultuurbeleid
2-673/1
p. 16 2-673/1 p. 16 (PDF)
   Europees veiligheids- en defensiebeleid
2-673/1
p. 4 2-673/1 p. 4 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
  2-673/1
p. 24-25 2-673/1 p. 24-25 (PDF)
   Extern beleid van de EU
2-673/1
p. 23-25 2-673/1 p. 23-25 (PDF)
   Gemeenschappelijk economisch beleid (EU)
2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 16-18 2-673/1 p. 16-18 (PDF)
   Gemeenschappelijk landbouwbeleid
2-673/1
p. 21 2-673/1 p. 21 (PDF)
   Gemeenschappelijk transportbeleid
2-673/1
p. 21-22 2-673/1 p. 21-22 (PDF)
   Gerechtelijke samenwerking EU
2-673/1
p. 19 2-673/1 p. 19 (PDF)
  2-673/1
p. 20 2-673/1 p. 20 (PDF)
   Gezamenlijk Europees project inzake de informatiesamenleving - E-government
2-673/1
p. 18 2-673/1 p. 18 (PDF)
   Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid
2-673/1
p. 21 2-673/1 p. 21 (PDF)
   Invoering van de euro
2-673/1
p. 7-8 2-673/1 p. 7-8 (PDF)
  2-673/1
p. 11 2-673/1 p. 11 (PDF)
  2-673/1
p. 17 2-673/1 p. 17 (PDF)
   Leefmilieubeleid op Europees niveau
2-673/1
p. 20-21 2-673/1 p. 20-21 (PDF)
  2-673/1
p. 21-22 2-673/1 p. 21-22 (PDF)
  2-673/1
p. 22 2-673/1 p. 22 (PDF)
   Ontwerprichtlijn inzake spaarfiscaliteit
2-673/1
p. 18 2-673/1 p. 18 (PDF)
   Overleg met de gewest- en gemeenschapsregeringen over het opstellen van het programma van het Belgisch EU-voorzitterschap
2-673/1
p. 8-9 2-673/1 p. 8-9 (PDF)
  2-673/1
p. 9 2-673/1 p. 9 (PDF)
   Relatie EU-Rusland
2-673/1
p. 5 2-673/1 p. 5 (PDF)
  2-673/1
p. 10 2-673/1 p. 10 (PDF)
   Relatie EU-Verenigde Staten
2-673/1
p. 5 2-673/1 p. 5 (PDF)
  2-673/1
p. 5-6 2-673/1 p. 5-6 (PDF)
  2-673/1
p. 10 2-673/1 p. 10 (PDF)
   Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten
2-673/1
p. 23-24 2-673/1 p. 23-24 (PDF)
   Samenwerking van politiediensten
2-673/1
p. 19-20 2-673/1 p. 19-20 (PDF)
   Schending van de mensenrechten in Birma
2-673/1
p. 9 2-673/1 p. 9 (PDF)
   Sociale dimensie van het Belgische EU-voorzitterschap : engagement voor de kwaliteit van arbeidsplaatsen, strijd voor gelijke kansen en tegen uitsluiting en armoede
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 14-16 2-673/1 p. 14-16 (PDF)
   Totstandkoming van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 18-20 2-673/1 p. 18-20 (PDF)
   Uitbouw van het Europees sociaal model
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 14 2-673/1 p. 14 (PDF)
   Uitbreiding van de EU
2-673/1
p. 4 2-673/1 p. 4 (PDF)
  2-673/1
p. 4-5 2-673/1 p. 4-5 (PDF)
  2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 22-23 2-673/1 p. 22-23 (PDF)
   Uitdieping van het debat over de toekomst van Europa - Verdrag van Nice - Verklaring van Laken/Brussel
2-673/1
p. 2-3 2-673/1 p. 2-3 (PDF)
  2-673/1
p. 4 2-673/1 p. 4 (PDF)
  2-673/1
p. 6 2-673/1 p. 6 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
  2-673/1
p. 9-10 2-673/1 p. 9-10 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 12-14 2-673/1 p. 12-14 (PDF)
   Verdere voltooiing van de interne markt
2-673/1
p. 17 2-673/1 p. 17 (PDF)
   Versterking van het Euro-Mediterrane partnerschap
2-673/1
p. 23 2-673/1 p. 23 (PDF)
   Voedselveiligheid
2-673/1
p. 21 2-673/1 p. 21 (PDF)
   Voorbereiding door de regering van het Belgische EU-voorzitterschap
2-673/1
p. 2-4 2-673/1 p. 2-4 (PDF)
  2-673/1
p. 9-34 2-673/1 p. 9-34 (PDF)
   WHO-onderhandelingen
2-673/1
p. 24 2-673/1 p. 24 (PDF)
   Wapenindustrie en concurrentieregels van de EU
2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
   2. Tweede verslag
2-673/2
p. 1-28 2-673/2 p. 1-28 (PDF)
   De prioriteitennota (Invoering van de euro - Indicatoren inzake kwaliteit van de arbeid - Modernisering van de sociale zekerheid en duurzaamheid van de pensioenen - Extern luik van het fiscaal pakket (Spaarfiscaliteit) - Aanzet voor een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid - Vaste Europese eenheid van magistraten : Eurojust - Duurzame ontwikkeling en zorg voor een betere levenskwaliteit - Europese voedselautoriteit - Gemeenschapsoctrooi - Verder zetten van de EU-uitbreiding - Externe dimensie van de EU - Europees Veiligheids- en Defensiebeleid : crisisbeheer en stabilisatie van conflicten - Streek van de Balkan - Vredesproces in het Midden-Oosten - Centraal Afrika - Rusland - Toekomst van de EU : naar een ambitieuze Verklaring van Brussel-Laken - Verdeling van bevoegdheden - Belasting op het kapitaalverkeer, "Tobin"-belasting - Rol voor de constitutionele regio's in de Europese besluitvormingsprocedures - Relatie van de EU met de Verenigde Naties; Amerikaanse defensieraketten - Bestrijding van de proliferatie van lichte wapens - Ontwikkelingssamenwerking)
2-673/2
p. 1-28 2-673/2 p. 1-28 (PDF)
   Interparlementaire ontmoetingen
2-673/3
p. 1-11 2-673/3 p. 1-11 (PDF)
Het Europees Semester voor economische beleidscoŲrdinatie : uitvoering van de prioriteiten voor 2014 (6-139)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-139/1
p. 1-23 6-139/1 p. 1-23 (PDF)
Het Europees asiel- en immigratiebeleid (Herziening van de conventie van Dublin : uitwerking van een communautaire wetgeving die het mogelijk maakt vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag ingediend in ťťn van de lidstaten)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
2-773/1
p. 1-49 2-773/1 p. 1-49 (PDF)
Het Europese standpunt met betrekking tot de handel in diensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (Liberalisering van de handel in diensten - Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten [GATS] - Uitzondering van de diensten verleend in de uitoefening van de overheidsbevoegdheid - Gelijkheidsbeginsel onder alle mensen - Ontwikkelingslanden - Volksgezondheid, onderwijs en werkgelegenheid - Nieuwe informatie- en communicatietechnologie - Taak van de overheidsdiensten - Houding van BelgiŽ en de UE - Aan de gang zijnde onderhandelingen - Diensten die de EU wil zien liberaliseren in de andere WTO-lidstaten) (2-799)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 51-57 2-210 p. 51-57 (PDF)
Het Fins voorzitterschap van de Europese Unie (juli - december 2006) (Toekomst van de EU - Uitbreiding - Concurrentiekracht van de EU en van haar Lidstaten - Innovatie - Energie - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Buitenlandse betrekkingen) (3-2130)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2130/1
p. 1-16 3-2130/1 p. 1-16 (PDF)
Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie : Hoorzitting 7 december 1999      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
2-340/1
p. 1-82 2-340/1 p. 1-82 (PDF)
Het Oostenrijks voorzitterschap van de Europese Unie (januari - juni 2006) (3-1598)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1598/1
p. 1-49 3-1598/1 p. 1-49 (PDF)
   Bureau voor de grondrechten (EU)
3-1598/1
p. 8 3-1598/1 p. 8 (PDF)
   Dienstenrichtlijn
3-1598/1
p. 4 3-1598/1 p. 4 (PDF)
  3-1598/1
p. 8-9 3-1598/1 p. 8-9 (PDF)
   Europees beleid inzake economische groei en werkgelegenheid - Europees sociaal beleid
3-1598/1
p. 3 3-1598/1 p. 3 (PDF)
  3-1598/1
p. 4 3-1598/1 p. 4 (PDF)
  3-1598/1
p. 9-10 3-1598/1 p. 9-10 (PDF)
   Externe betrekkingen van de EU - Kosovo - Rusland
3-1598/1
p. 7-8 3-1598/1 p. 7-8 (PDF)
   FinanciŽle perspectieven en toekomstige financiering van de EU
3-1598/1
p. 3 3-1598/1 p. 3 (PDF)
  3-1598/1
p. 9 3-1598/1 p. 9 (PDF)
   Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
3-1598/1
p. 5-6 3-1598/1 p. 5-6 (PDF)
   Hervorming van de VN
3-1598/1
p. 8 3-1598/1 p. 8 (PDF)
   Mogelijke uitbreiding van de eurozone
3-1598/1
p. 10 3-1598/1 p. 10 (PDF)
   Subsidiariteit
3-1598/1
p. 5 3-1598/1 p. 5 (PDF)
   Toekomst van de Europese Unie
3-1598/1
p. 3 3-1598/1 p. 3 (PDF)
  3-1598/1
p. 7 3-1598/1 p. 7 (PDF)
   Uitbreiding van EU
3-1598/1
p. 4 3-1598/1 p. 4 (PDF)
Het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens (Bekrachtiging van het vijfde protocol i.v.m. ontplofbare oorlogsresten ; probleem van de munitie en de submunitie - Naleving van het Verdrag) (3-1250)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-185
p. 8-9 3-185 p. 8-9 (PDF)
Het aanpassen van de situatie van illegaal in BelgiŽ verblijvende Algerijnen en uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-150
p. 3968-3971 1-150 p. 3968-3971 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in Brussel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102 COM
p. 786-792 1-102 COM p. 786-792 (PDF)
Het activiteitenverslag 2009 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Onderzoek OCAD - Audit van de Staatsveiligheid - Onderzoek in de zaak Belliraj - Onderzoek betreffende de zaak "de Bonvoisin" - Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten - Samenwerking tussen de politiediensten, de Veiligheid van de Staat en de ADIV - Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten en internationale instanties - Toezichtsonderzoek over de rellen in Vorst - Bestuurlijke commissie in het kader van de BIM-wet) (5-545)      
  Bespreking
5-13
p. 38-44 5-13 p. 38-44 (PDF)
Het akkoord over het spreidingsplan voor de nachtvluchten (Luchthaven Brussel-Nationaal) (3-98)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-26
p. 33-37 3-26 p. 33-37 (PDF)
Het akkoord tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven (Bescherming van de privacy) (5-282)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-34
p. 22-25 5-34 p. 22-25 (PDF)
Het asbestprobleem (2-353)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
Het asielbeleid      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het begeleidingsplan voor werklozen (Evaluatie - Verschuiving van uitgesloten personen van RVA naar OCMW's - Gevolgen voor de begrotingen) (4-668)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 36-39 4-66 p. 36-39 (PDF)
Het behoud van regionale kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in plattelandsgebieden (5-1263)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Koen Geens, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-137
p. 34-35 5-137 p. 34-35 (PDF)
Het beleid inzake landsverdediging (De situatie inzake veiligheid - Antwoord van de internationale samenleving - Politieke OriŽntatienota van juni 2008 - Kwalitatieve ambities - Militaire operaties voor vrede en veiligheid - Begroting - Personeel - Welzijn - Investeringen in materieel - Organisatie - Rechtvaardigheidsagenda : vrouwen, clustermunitie, piraterij) (4-1215)      
  Verslag van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux en mevrouw Els Schelfhout
4-1215/1
p. 1-19 4-1215/1 p. 1-19 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het boordpersoneel van Sabena (Specifieke pensioenregeling - Vrijwaring van de voordelen mits behoud van het statuut van werkloze of bruggepensioneerde - Werkloosheidsval) (3-130)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-35
p. 12-14 3-35 p. 12-14 (PDF)
Het controleren van werknemers door middel van quality monitoring (Opname van de verschillende contacten van de werknemers met de klanten voor hun bedrijf - Telefoontap - Geolokalisatie van werknemers) (5-668)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-76
p. 15-17 5-76 p. 15-17 (PDF)
Het cyberpesten (Nood aan bewustwordingscampagne en voldoende strafbepalingen om jongeren te beschermen) (4-733)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 55-57 4-64 p. 55-57 (PDF)
Het dioxinegehalte in melk      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-169
p. 5040-5042 1-169 p. 5040-5042 (PDF)
Het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden (Vooruitgang van het dossier) (3-1784)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-177
p. 16-18 3-177 p. 16-18 (PDF)
Het elektronisch stemmen (Probleem van de firma's die zich tegelijk bezighouden met het geautomatiseerd stemsysteem en met de controle daarop) (3-674)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-112
p. 13-16 3-112 p. 13-16 (PDF)
Het elektronisch stemmen (Uitbreiding van de geautomatiseerde stemming - Kostprijs - Ticketingsysteem [afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier] en stemopneming door optische lezing) (3-197)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-51
p. 62-66 3-51 p. 62-66 (PDF)
Het evaluatiesysteem voor het personeel van Belgacom (2-929)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-193
p. 22-24 2-193 p. 22-24 (PDF)
Het financieel beheer van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-77
p. 2070-2071 1-77 p. 2070-2071 (PDF)
Het gebruik en de vervaardiging van elektrische wapens      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2769-2770 1-102 p. 2769-2770 (PDF)
Het geleidelijke verbod op het gebruik van perchloorethyleen in de stomerijen (5-508)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister en aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-57
p. 26-28 5-57 p. 26-28 (PDF)
Het geneesmiddelenbeleid tegen overgewicht (3-1754)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 33-36 3-175 p. 33-36 (PDF)
Het gevangenzitten van minderjarige kinderen in gesloten centra (Weigering door de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken die kinderen een dag buiten te laten) (4-20)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 8-10 4-3 COM p. 8-10 (PDF)
Het geÔntegreerde budgettaire en macro-economische toezicht van de Europese Commissie in het kader van het Europees semester - Hoorzitting met Europees commissaris Marianne Thyssen, bevoegd voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit (De positie van BelgiŽ in het kader van het Europees Semester - Het Witboek over de toekomst van Europa en het belang van een sociaal Europa - Beleid ten aanzien van de jeugd - Regionale analyse in plaats van op het niveau van de Lidstaten - Fiscaliteit en begroting - Werkgelegenheid - Investeringsbeleid en begroting - Dienstenrichtlijn - De sociale pijler - Toekomst van de EU) (6-338)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-338/1
p. 1-17 6-338/1 p. 1-17 (PDF)
Het huren van gevangeniscellen in Nederland (Gevolgen voor de overbevolking, de begroting en het bezoeken van gevangenen) (4-760)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 14-16 4-76 p. 14-16 (PDF)
Het initiatief van Europees commissaris Sir Leon Brittan in verband met de "New Transatlantic Marketplace"      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-178
p. 5242 1-178 p. 5242 (PDF)
Het inleggen van kantelbaktreinen op de lijn Brussel-Luxemburg (Voortgang) (5-628)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 41-42 5-81 COM p. 41-42 (PDF)
Het inschakelen van helderzienden bij gerechtelijke onderzoeken      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2472-2473 1-93 p. 2472-2473 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het investeringsplan voor Europa (plan Juncker) (6-213)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-213/1
p. 1-15 6-213/1 p. 1-15 (PDF)
Het jaarboek voor het Afrika van de Grote Meren (Wetenschappelijk onderzoek - Etnische identificatie - Gevaar voor aanzetting tot rassenhaat - Rwanda versus Burundi - FinanciŽle steun publicatie) (2-913)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-190
p. 16-18 2-190 p. 16-18 (PDF)
Het koninklijk besluit betreffende de wilsverklaring bij euthanasie (2-1184)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 30-31 2-253 p. 30-31 (PDF)
Het koninklijk besluit dat nog genomen moet worden om het begrip "kind ten laste" in de zin van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek te definiŽren (na aanneming van de wet van 24 maart 2000 strekkende tot aanpassing van het bedrag van het loon niet vatbaar voor overdracht of beslag) (2-1236)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 19-21 2-270 p. 19-21 (PDF)
Het koninklijk besluit van 4 december 1997 betreffende het toekennen voor 1997 van een aanvullende subsidie van 50 miljoen frank aan de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en het gebruik van dat bedrag      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4364-4365 1-164 p. 4364-4365 (PDF)
Het leger en het gerechtelijk apparaat in Burundi      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-19
p. 424-426 1-19 p. 424-426 (PDF)
Het militiegetuigschrift (Administratieve vereenvoudiging - Aanvragen van werkzoekenden en pensioengerechtigden) (3-144)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 13-14 3-36 p. 13-14 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (2-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
Het nationaal hervormingsprogramma en het stabiliteitsprogramma (5-2054)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2054/1
p. 1-30 5-2054/1 p. 1-30 (PDF)
Het niet tijdig versturen van de aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen (Gevolgen voor de gemeentelijke financiŽn) (2-404)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-83
p. 12-14 2-83 p. 12-14 (PDF)
Het niet-erkennen van de mobiele urgentiegroep (MUG) van Virton (Arrondissementen waar geen ziekenhuis is met een dienst voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg) (2-1251)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-271
p. 21-23 2-271 p. 21-23 (PDF)
Het nieuwe beleid dat door De Post gevoerd wordt (Herstructureringsplan - Sluiting van postkantoren)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
Het nieuwe koninklijk besluit betreffende de NGO's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2625-2627 1-99 p. 2625-2627 (PDF)
Het onderzoek en eventuele boycot ervan, naar de bende van Nijvel en nieuwe onthullingen ter zake      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek inzake de opsporing van borstkanker en de intenties van een Amerikaanse firma (Verkrijgen van een Europees octrooi voor alle diagnostische methodes evenals voor het onderzoek naar de genen die deze vormen van kanker erfelijk maken) (2-947)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-201
p. 16-18 2-201 p. 16-18 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de gewelddadige feiten die zich op 9 juni jongstleden te Voeren hebben voorgedaan (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat) (2-685)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 12-14 2-137 p. 12-14 (PDF)
Het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van Belgische militairen, burgerlijke of politieke instanties bij de moord op 10 Belgische para's en honderdduizenden Tutsi's in de eerste maanden van 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het ontbreken van een zwarte lijst van ondernemingen die activiteiten uitoefenen die verband houden met antipersoonsmijnen en submunitie (4-306)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-30
p. 35-37 4-30 p. 35-37 (PDF)
Het ontbreken van sociale en milieuclausules in internationale overeenkomsten betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (BLEU) (2-232)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-42
p. 7-8 2-42 p. 7-8 (PDF)
Het ontwerp-KB tot privatisering van het ABOS      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Dehaene, eerste minister
1-128
p. 3364-3366 1-128 p. 3364-3366 (PDF)
Het oppoetsen van het imago van de ontwikkelingshulp      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 94-100 1-13 COM p. 94-100 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het resultaat van de stemming in eerste lezing van het Europees Parlement inzake het voorstel van dienstenrichtlijn (Criteria voor de diensten van algemeen belang - Gezondheidszorg - Oorsprongslandbeginsel - Recht van toepassing als er een geschil rijst tussen een consument en een dienstverrichter) (3-1408)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 48-51 3-153 p. 48-51 (PDF)
Het stabiliteitsprogramma van BelgiŽ (2015-2018) en het nationaal hervormingsprogramma 2015 (6-204)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-204/1
p. 1-47 6-204/1 p. 1-47 (PDF)
Het standpunt dat BelgiŽ zal innemen over de dienstenrichtlijn op de Raad Concurrentievermogen van 28 en 29 november (Richtlijn Bolkestein - Toepassingsgebied, oorsprongslandbeginsel en bescherming van de werknemers - Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel) (3-852)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-133
p. 23-25 3-133 p. 23-25 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering inzake de bevriezing van de Europese begrotingsonderdelen inzake ontwikkeling, strijd tegen de armoede en verdediging van de mensenrechten (NGO's)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-211
p. 6111-6112 1-211 p. 6111-6112 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het statuut van slachtoffer van mensenhandel (4-378)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-36
p. 27-30 4-36 p. 27-30 (PDF)
Het stopzetten van de onderhandelingen over de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (Niet-discriminatie tussen lokale en buitenlandse investeerders - WHO, OESO)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-182
p. 5332-5333 1-182 p. 5332-5333 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van het Tweede Bataljon Commando naar Kosovo (Naleving van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over Rwanda - Veiligheid van de soldaten) (2-1153)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-247
p. 16-19 2-247 p. 16-19 (PDF)
Het systematisch afmaken van de hele veestapel van een bedrijf wanneer een geval van BSE ontdekt wordt      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 28-30 2-253 p. 28-30 (PDF)
Het taalgebruik op de luchthaven Brussel-Nationaal (Reclameboodschappen - Weerspiegeling van de culturele realiteit van de landstalen) (2-106)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-25
p. 11-13 2-25 p. 11-13 (PDF)
Het testproject "kiezen via internet" bij de eerstvolgende provincie-en gemeenteraadsverkiezingen (3-810)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-130
p. 32-33 3-130 p. 32-33 (PDF)
Het toepassen van de veiligheidsmaatregelen bij het opstarten van de kerncentrale Chooz B      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-60 COM
p. 493-497 1-60 COM p. 493-497 (PDF)
Het transport van plutonium op ons grondgebied (3-80)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-22
p. 15-16 3-22 p. 15-16 (PDF)
Het treinongeval dat op 23 mei 2009 plaatsvond in het station van Dinant (Treinbegeleider en reiziger onder de wielen - Evaluatie nodig van instap- en vertrekprocedure) (4-788)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-78
p. 23-26 4-78 p. 23-26 (PDF)
Het verzoek van de VN aan BelgiŽ om deel te nemen aan een internationale vredesmacht in de Westelijke Sahara      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-157
p. 4186-4188 1-157 p. 4186-4188 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2005 (Aanzwengelen van de economische groei - Ratificeren van de Europese Grondwet in elk van de lidstaten - Overeenkomst over de financiŽle perspectieven - Goede werking van de nieuwe uitgebreide Unie - Welvaart, veiligheid en solidariteit - Justitie en Binnenlandse Zaken - Nabuurschapsbeleid van de EU en uitbreiding van de EU - Afrika - Westelijke Balkan - Immigratie en asielbeleid - Strategie van Lissabon - Dienstenrichtlijn - Octrooieerbaarheid van software - Richtlijn over de organisatie van de arbeidstijd - Havendiensten - Derde Spoorwegpakket - Milieukwesties : richtlijn "REACH" en klimaatverandering - Subsidiariteitsbeginsel - Belasting van spaargeld en fiscale paradijzen - Schuldkwijtschelding van de derde wereld - Stabiliteits- en groeiplan - Cyprus - Europees ruimtevaartbeleid) (3-1119)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1119/1
p. 1-156 3-1119/1 p. 1-156 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2012 (Veiligstellen van de financiŽle stabiliteit van de eurozone : spoedmaatregelen en nieuw Europees bestuur - Groei en tewerkstelling - Competitiviteit - Jeugdwerkloosheid - Europees Semester : nationaal hervormingsprogramma en budgettaire stabilisatie - Verdrag rond versterkte begrotingsdiscipline - Prioriteiten van het Deense voorzitterschap : een verantwoordelijk Europa, een dynamisch Europa, een groen Europa en een veilig Europa - Regulering van de financiŽle sector - Annual Growth Survey - Europees patent - Mobiliteit van werknemers - Twopack : versterking van economisch en budgettair toezicht, correctie van buitensporige tekorten - Gouden regel - Eigen middelen en uitgaven van de EU - Uitbreiding van de EU) (5-1484)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Andrť Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1484/1
p. 1-20 5-1484/1 p. 1-20 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 (Europese defensie - De uitbouw van een unie van de veiligheid - Een nieuw migratiebeleid - Consolidering van het acquis - Regulering en mondialisering - De Brexit en de toekomst van de EU - Energie en klimaat - Het sociale Europa - De interne markt) (6-337)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-337/1
p. 1-17 6-337/1 p. 1-17 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2013 (Terugblik op de reactie van de EU in 2012 op de crisis in de eurozone - Werkprogramma : cohesiebeleid - Financiering van de Europese politieke partijen - Europees jaar van de Burger - Handelsonderhandelingen met Canada, Singapore, India, Japan en de VS - Uitbreiding van de EU : Montenegro, MacedoniŽ, ServiŽ, AlbaniŽ - Bevriezing van fondsen en goederen i.v.m. terrorisme - EMU - Europees semester - Bankenunie - Kapitaalvereisten voor de banken - Industrieel beleid - Concurrentiekracht - Europese omkadering van nationale begrotingen - Economisch herstel - Meerjarenbegroting 2014-2020 - Overheidsopdrachten - Initiatieven van het Ierse voorzitterschap) (5-1930)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-1930/1
p. 1-21 5-1930/1 p. 1-21 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2015 (Het Griekse vraagstuk - Openbare financiŽn - De mogelijke uitstap van het Verenigd Koninkrijk - De verdieping van de Economisch en Monetaire Unie - De versterking van de Schengenbuitengrenzen - Het EU-Passenger Name Record (EU-PNR) - Het optimaliseren van de uitwisseling van informatie en dreigingsanalyses - De illegale vuurwapenhandel - De samenwerking met internetproviders om onaanvaardbare gegevens van websites te verwijderen - Het deradicaliseringsproces - De Rusland-problematiek - De energie-unie - Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) - Fiscaliteit - Vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten) (6-147)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-147/1
p. 1-10 6-147/1 p. 1-10 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004 en de prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie (EU-uitbreiding - Intergouvernementele conferentie - FinanciŽle vooruitzichten - Duurzame groei en kwalitatief betere banen - Een veiliger Unie - Internationale betrekkingen - Afrika - FinanciŽn - Justitie en binnenlandse zaken - Raad Concurrentievermogen - Sociale zaken en volksgezondheid - Leefmilieu - Vervoer) (3-569)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-569/1
p. 1-43 3-569/1 p. 1-43 (PDF)
Het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2006 (Welvaart, solidariteit en veiligheid - Toekomst van de EU - Duurzame ontwikkeling - Toetreding van Bulgarije, RoemeniŽ, KroatiŽ en Turkije - Budgettaire perspectieven - Coreper - Prioritaire acties - Richtlijn over de liberalisering van de diensten - Investeren in kennis en innovatie - KMO's - Mondialisering - Vergrijzing - Energiebeleid - Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd - Werkgelegenheid en sociale zekerheid : "flexibele zekerheid" - Vrede in het Midden-Oosten - Tobin-taks - Overeenkomsten met Marokko inzake visserij - Strategie van Lissabon - Mobiliteit van de werknemers - Ruimtevaartbeleid - Kwestie-Cyprus - Oprichting van een Europees Instituut voor Technologie) (3-1628)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
3-1628/1
p. 1-157 3-1628/1 p. 1-157 (PDF)
  3-1628/2
p. 1-83 3-1628/2 p. 1-83 (PDF)
Het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007 (3-2101)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2101/1
p. 1-150 3-2101/1 p. 1-150 (PDF)
Het ziekenvervoer door het Rode Kruis      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-104
p. 2848 1-104 p. 2848 (PDF)
Hof van Cassatie      
  Verslag 2003
   Bespreking
3-56
p. 31-37 3-56 p. 31-37 (PDF)
Hongarije (Betwiste wettelijke en grondwettelijke veranderingen - Onafhankelijkheid van de centrale bank en van justitie, ...) (5-354)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-43
p. 22-24 5-43 p. 22-24 (PDF)
Hoorzitting met de sociale partners over het thema van de sociaal-economische governance      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
2-796/1
p. 1-74 2-796/1 p. 1-74 (PDF)
Houders van een statuut van nationale erkentelijkheid en hun rechthebbenden - Gratis openbaar vervoer - Uitbreiding - Rechthebbenden van de houders van het statuut van gewapend weerstander (4-3049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3049
Hulde (1995-1996)      
  Herdenking van de slachtoffers van de holocaust
1-44
p. 1025 1-44 p. 1025 (PDF)
  ter nagedachtenis aan zijn Eminentie Kardinaal Suenens
1-44
p. 1026 1-44 p. 1026 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan de heren Swaelen en Nothomb voor hun dertigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Urbain en Bourgeois n.a.v. hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum
1-199
p. 5735-5736 1-199 p. 5735-5736 (PDF)
  1-199
p. 5736-5738 1-199 p. 5736-5738 (PDF)
  1-199
p. 5738 1-199 p. 5738 (PDF)
  1-199
p. 5738-5740 1-199 p. 5738-5740 (PDF)
  1-199
p. 5740-5741 1-199 p. 5740-5741 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan de heer Frank Swaelen ter gelegenheid van zijn tienjarig voorzitterschap van de Senaat
1-217
p. 6313-6316 1-217 p. 6313-6316 (PDF)
Hulde (2002-2003)      
  aan het personeel van de Senaat
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Hulde (2010-2011)      
  Huldebetoon aan de heer Luc Blondeel, secretaris-generaal van de Senaat, uittredend griffier
5-10
p. 5-6 5-10 p. 5-6 (PDF)
Hulde (2013-2014)      
  Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gťrard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum
5-149
p. 4-22 5-149 p. 4-22 (PDF)
Hulde (2014-2015)      
  aan mevrouw Sabine de Bethune, uittredend voorzitster
6-5
p. 5 6-5 p. 5 (PDF)
IVde Top Europa - Latijns-Amerika en CaraÔben (Vrijhandels- en associatieakkoorden met de Andeslanden en met de Mercosur) (3-5531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7620-7621 3-72 p. 7620-7621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7925-7926 3-74 p. 7925-7926 (PDF)
IVde Top Europa, Latijns-Amerika en CaraÔben (3-5530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7406-7407 3-71 p. 7406-7407 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
3-101
p. 23-26 3-101 p. 23-26 (PDF)
   Stemmingen over de moties
3-102
p. 54-62 3-102 p. 54-62 (PDF)
  3-102
p. 81-84 3-102 p. 81-84 (PDF)
Informatica en vrijheden (Internet) (5-1428)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-1428/1
p. 1-79 5-1428/1 p. 1-79 (PDF)
  Bespreking
5-53
p. 23-27 5-53 p. 23-27 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Mahoux, Coene, Jonckheer, Boutmans en Anciaux
1-33
p. 787-794 1-33 p. 787-794 (PDF)
Interparlementaire conferentie over het economisch en financieel bestuur in de Europese Unie (art. 13 van het EU-verdrag) - Europees Parlement - 20 en 21 januari 2014 (5-2304)      
  Verslag van de heer Georges Gilkinet (K) en mevrouw Marie-Claire Lambert (K) en de heren Stefaan Vercamer (K) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Fauzaya Talhaoui (S)
5-2304/2
p. 1-28 5-2304/2 p. 1-28 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Jaarverslag van de minister van Justitie betreffende het contentieux van BelgiŽ voor het Europees Hof voor de rechten van de mens tijdens de periode 2015-2016 (Problemen rond asiel en migratie - De overbevolking in de gevangenissen en de detentieomstandigheden in de strafinrichtingen - De medische verzorging van geÔnterneerden in gevangenissen - Het overschrijden van de redelijke termijn van gerechtelijke procedures - De eerbiediging van het recht op een eerlijk proces - Zaken van politiegeweld - Risico's op slechte behandeling bij uitlevering) (6-334)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
6-334/1
p. 1-24 6-334/1 p. 1-24 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Kamp Ashraf - Aanval - Gijzelneming Ė Onafhankelijke onderzoeken (5-10259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10259
Kandidaat-lidstaten van de Europese Unie en de rol van het Internationaal Strafhof voor ex-JoegoslaviŽ (ServiŽ, KroatiŽ, BosniŽ-Herzegovina) (5-578)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-578/1
p. 1-28 5-578/1 p. 1-28 (PDF)
Kosovo - Vrijheid van meningsuiting en vereniging - Dood van een geŽngageerde burger - Onafhankelijk onderzoek - Burgermobilisatie - Relaties tussen BelgiŽ en Kosovo - Stand van zaken (6-1235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1235
LIIste COSAC - 30 november-2 december 2014 - Rome (De toekomst van de supranationale democratie vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon : Welke rol voor de Europese instellingen en de Nationale Parlementen - Herziening van de Europa 2020-strategie : groei, tewerkstelling en concurrentievermogen - De Rol van de Europese Unie in de wereld en de toepassing van haar beleid in het Middellandse Zeegebied en in Oost-Europa - Democratisch toezicht op de Europese agentschappen) (6-140)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Christine Defraigne (S) en de heren Jan Becaus (S) en Philippe Mahoux (S)
6-140/1
p. 1-35 6-140/1 p. 1-35 (PDF)
LIVe COSAC - Luxemburg - 29 november - 1 december 2015 (Het gemeenschappelijk asielbeleid en het legale migratiebeleid - Strijd tegen illegale migratie en versterking van de Europese buitengrenzen - De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU - Een digitale eengemaakte markt voor Europa - EU-uitbreidingsbeleid - Intensiveren van de politieke dialoog door het invoeren van de "groene kaart" en het verbeteren van de procedure van het gemotiveerd advies "gele kaart) (6-243)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux
6-243/1
p. 1-44 6-243/1 p. 1-44 (PDF)
LV COSAC - DEN HAAG - 12 tot 14 juni 2016 (Parlementair toezicht, uitwisseling van best practices - Rol van de parlementen in de bescherming van de rechtsstaat in de EU - Parlementaire diplomatie - De europese rekenkamer - Migratie - Akkoord tussen de EU en Turkije - Visumliberalisering - Vluchtelingenbeleid in de EU) (6-283)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-283/1
p. 1-45 6-283/1 p. 1-45 (PDF)
LVII COSAC - MALTA - 28-30 mei 2017 (De rol van de nationale parlementen in de EU van de toekomst - Resultaat van het Britse referendum - Uitbreiding van de blauwe economie : Naar een duurzamer geÔntegreerd maritiem EU-beleid - Migratie - Strijd tegen mensensmokkel en -handel en het uitstippelen van een humaan en efficiŽnt terugkeer- en readmissiebeleid) (6-358)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-358/1
p. 1-41 6-358/1 p. 1-41 (PDF)
LVIde COSAC - Bratislava - 13-15 november 2016 (Terugblik op het Slovaaks voorzitterschap door de heer Robert Fico, eerste minister van Slowakije - Versterkte rol van de nationale parlementen - Het Transatlantic Trade and Investment Partnership [TTIP] : een handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika [en zijn uidagingen, opportuniteiten en risico's] - 2016 : het jaar van de beslissing voor de Energie-Unie - De beveiliging van de EU-buitengrenzen in een context van illegale migratie) (6-315)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Philippe Mahoux (S)
6-315/1
p. 1-55 6-315/1 p. 1-55 (PDF)
Madagaskar (Houding van BelgiŽ ten opzichte van de crisis op Madagaskar) (2-816)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 41-44 2-214 p. 41-44 (PDF)
Magistraten - Rechtsgegevensbanken - Toegang - Project voor een unieke databank - Reden - Budgettaire impact (5-2753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2753
Mededeling van de eerste minister (16 januari 2015 - Regering Charles Michel I)      
  4. Bespreking
6-8
p. 17-58 6-8 p. 17-58 (PDF)
   Regeringsbeleid : Europees semester - Begroting - Investeringen - Economische ontwikkeling - Werkgelegenheid - Sociaal overleg - Werkloosheid - Fiscaliteit - Administratieve vereenvoudiging - Energie - Pensioenen - Sociale zekerheid - Armoede
6-8
p. 19-22 6-8 p. 19-22 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 47-49 6-8 p. 47-49 (PDF)
  6-8
p. 36 6-8 p. 36 (PDF)
   Terrorisme - Aanslagen te Parijs (Charlie hebdo) - Actieplan
6-8
p. 57 6-8 p. 57 (PDF)
  6-8
p. 49 6-8 p. 49 (PDF)
  6-8
p. 17-18 6-8 p. 17-18 (PDF)
  6-8
p. 34 6-8 p. 34 (PDF)
  6-8
p. 28-30 6-8 p. 28-30 (PDF)
  6-8
p. 21 6-8 p. 21 (PDF)
  6-8
p. 26-27 6-8 p. 26-27 (PDF)
  6-8
p. 24 6-8 p. 24 (PDF)
  6-8
p. 22-23 6-8 p. 22-23 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 40-41 6-8 p. 40-41 (PDF)
  6-8
p. 44-46 6-8 p. 44-46 (PDF)
  6-8
p. 41-43 6-8 p. 41-43 (PDF)
  6-8
p. 54-55 6-8 p. 54-55 (PDF)
   Zesde staatshervorming - Rol van de Senaat
6-8
p. 18-19 6-8 p. 18-19 (PDF)
  6-8
p. 43-44 6-8 p. 43-44 (PDF)
  6-8
p. 32-34 6-8 p. 32-34 (PDF)
  6-8
p. 57-58 6-8 p. 57-58 (PDF)
  6-8
p. 34-36 6-8 p. 34-36 (PDF)
  6-8
p. 30-32 6-8 p. 30-32 (PDF)
  6-8
p. 46-47 6-8 p. 46-47 (PDF)
  6-8
p. 56-57 6-8 p. 56-57 (PDF)
  6-8
p. 24-26 6-8 p. 24-26 (PDF)
  6-8
p. 27-28 6-8 p. 27-28 (PDF)
  6-8
p. 50-51 6-8 p. 50-51 (PDF)
  6-8
p. 37-40 6-8 p. 37-40 (PDF)
  6-8
p. 23 6-8 p. 23 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Mededeling van de regering - De heer Elio Di Rupo, eerste minister, kondigt aan dat Koning Albert II op 21 juli 2013 zal aftreden en zal worden opgevolgd door zijn zoon prins Filip - Hulde      
  Bespreking
5-110
p. 6-14 5-110 p. 6-14 (PDF)
Mededeling van het rapport van kolonel Jacqmin aan de onderzoekscommissie over Rwanda      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
2-1 COM
p. 15-16 2-1 COM p. 15-16 (PDF)
Mededelingen van de heer Paul Magnette, minister-president van de Waalse Regering, de heer Rudy Demotte, minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap/Federatie WalloniŽ-Brussel en van de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-9
p. 6-17 6-9 p. 6-17 (PDF)
Mensenhandel - Slachtoffers - Statuut (4-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-1119
Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden (4-1120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1120
Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden (4-2679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2679
Mevrouw Cťcile Thibaut vraagt om terug te komen op de beslissing van het bureau om het Advies aan de Europese Commissie over de overeenkomst tussen de VS en de EU inzake het gebruik en de doorgifte van passagiersgegevens van de agenda te halen (Doc. 5-1451) - Reglement van de Senaat, artikel 20 - Stemming - Verwerping      
  5-56
p. 5-6 5-56 p. 5-6 (PDF)
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt dat het verslag van wetsontwerp 5-1532 integraal wordt voorgelezen in de plenaire vergadering, omdat niet alle senatoren dit verslag in hun mailbox hebben ontvangen op de dag vůůr de algemene bespreking - Artikel 27, 4į, van het Reglement van de Senaat - Stemming - Instemming      
  5-52
p. 8-9 5-52 p. 8-9 (PDF)
Milieudelicten - Voorstel voor een Europese richtlijn - Uitvoering van de straffen (3-7201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10066-10067 3-89 p. 10066-10067 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10425-10427 3-90 p. 10425-10427 (PDF)
Militairen - Detachering naar politiezones (3-4560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6046-6047 3-63 p. 6046-6047 (PDF)
Militairen - Detachering naar politiezones (3-4561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6057 3-63 p. 6057 (PDF)
Mobiliteitspremie voor werklozen (3-962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1163 3-19 p. 1163 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-36
p. 2746-2747 3-36 p. 2746-2747 (PDF)
Moederschapsbescherming - Preventieve verwijdering van de arbeidsplaats (Gezien de risico's die het werk inhoudt voor de zwangere vrouw en het ongeboren kind) (3-6988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9840 3-88 p. 9840 (PDF)
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens      
  Debat
3-139
p. 7-12 3-139 p. 7-12 (PDF)
  3-139
p. 13-15 3-139 p. 13-15 (PDF)
Mogelijkheid om een gemotiveerde motie in te dienen als besluit van een vraag om uitleg - Techniek om over te gaan tot de orde van de dag door een amendement aan te nemen op de gemotiveerde motie      
  5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 56-57 5-31 p. 56-57 (PDF)
Mogelijkheid om een louter technische correctie aan te brengen in een wetsontwerp houdende diverse bepalingen      
  5-9
p. 14-15 5-9 p. 14-15 (PDF)
Mucoviscidose - Neonatale opsporing (6-1011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1011
NMBS - Veiligheidsplan - Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten - Naleving (Bevoegdheid van de veiligheidsagenten) (3-1001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1260-1261 3-21 p. 1260-1261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6502-6503 3-66 p. 6502-6503 (PDF)
NMBS - Verlof om persoonlijke redenen - Opnieuw in dienst nemen van het personeelslid (3-344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 263 3-4 p. 263 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 414-415 3-6 p. 414-415 (PDF)
NMBS -staking van 20†mei†2008 - Federale ambtenaren - Regels - Aantal gewettigde afwezigheden (4-1035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1035
Naar een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Studiedag van 20 april 2001 (Justitie en Binnenlandse Aangelegenheden : Europees asiel- en immigratiebeleid - Politionele en gerechtelijke samenwerking in strafzaken)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
2-840/1
p. 1-95 2-840/1 p. 1-95 (PDF)
Natuurrampen - Dekking - Premie (Uitbreiding van de brandverzekering - Bedrag van de premie) (3-697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 735-736 3-12 p. 735-736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 942-944 3-14 p. 942-944 (PDF)
Nieuwe verdeling van de mandaten - Samenstelling van de commissies      
  Bespreking
6-25
p. 56-58 6-25 p. 56-58 (PDF)
Nucleaire ontwapening (Herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag - Aanwezigheid van kernwapens op het Belgisch grondgebied - Het kernwapen in het strategisch concept van het Atlantisch bondgenootschap) (4-1630)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1630/1
p. 1-163 4-1630/1 p. 1-163 (PDF)
Octrooien - Generische geneesmiddelen - Uitvoer (Uitvoer naar landen van het Zuiden - EU-verordening ter uitvoering van een WHO-beslissing) (3-1266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1385 3-23 p. 1385 (PDF)
Omzetting en toepassing van het Europees recht in BelgiŽ      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
2-1251/1
p. 1-183 2-1251/1 p. 1-183 (PDF)
Onderhoudsuitkering - Inkomensgarantie voor ouderen in aanvulling op een pensioen - Beslag (3-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1426-1427 3-23 p. 1426-1427 (PDF)
Onderzoek van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2009) (5-823)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Bart Tommelein
5-823/1
p. 1-104 5-823/1 p. 1-104 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Rechtstreeks verkozen senatoren en senatoren-opvolgers, gemeenschapssenatoren en gecoŲpteerde senatoren) (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-38
p. 4 5-38 p. 4 (PDF)
  5-95
p. 7-8 5-95 p. 7-8 (PDF)
  5-121
p. 8 5-121 p. 8 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoŲpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
6-22
p. 9 6-22 p. 9 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2009)      
  Senatoren aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
   Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-89
p. 8 4-89 p. 8 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  GecoŲpteerde senatoren
   Verslag van de heer Mahoux
3-75
p. 5 3-75 p. 5 (PDF)
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van de heer Mahoux
3-75
p. 4-5 3-75 p. 4-5 (PDF)
  3-198
p. 5 3-198 p. 5 (PDF)
Ontmoeting, op 19 oktober 2000, met de heer Shimon Peres, Nobelprijswinnaar, die zal spreken over de toestand in het Midden-Oosten      
  2-71
p. 23 2-71 p. 23 (PDF)
Ontslag van een lid van de Senaat, mevrouw Kim Geybels - Geldigheid - Verzoek om intrekking van het ontslag - Rol van de voorzitter van de Senaat - Ontbreken van een beroepsprocedure - Onduidelijkheid van het reglement van de Senaat aangaande de ontslagprocedure      
  5-4
p. 5-8 5-4 p. 5-8 (PDF)
Ontslag van senatoren (2016-2017)      
  de heer Philippe Mahoux - Heropneming door de heer Christophe Lacroix van zijn mandaat als gecoŲpteerd senator
6-32
p. 31 6-32 p. 31 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpťrťe en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen      
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe, Mahoux, Thissen, Monfils, Van Hauthem en Vankrunkelsven en van mevrouw Nagy
2-118
p. 118-124 2-118 p. 118-124 (PDF)
  2-118
p. 242-243 2-118 p. 242-243 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden ("Vlinderakkoord") (5-2369)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen      
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof (Wettelijke onderbouw voor de controle en goedkeuring van de begroting en rekeningen van het Arbitragehof) (3-1063)      
  Amendement nr 1 van de heren Wille, Delpťrťe en Mahoux
3-1063/2
p. 1-2 3-1063/2 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
3-212
p. 70-71 3-212 p. 70-71 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ("Vlinderakkoord" - Beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij een sanctie wordt opgelegd aan kandidaten verkozen om te zetelen in de Kamer - Zie ook doc. 5-2374 en 5-2376) (5-2375)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten ("Vlinderakkoord") (5-2373)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 23-31 3-7 p. 23-31 (PDF)
  3-8
p. 8-16 3-8 p. 8-16 (PDF)
  3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 13 juli 2001 (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (Toewijzing aan de gemeenten van de federale bijdrage ter compensatie van hun inkomstenderving ingevolge de liberalisering van de electriciteitsmarkt "Elia-heffing" - "Energiedividend" - Intercommunales - Vrijstelling van de federale bijdrage - Gewestelijke bevoegdheid) (3-659)      
  Stemming en stemverklaring van de dames de Bethune en Durant en de heren Wille en Mahoux
3-64
p. 26-27 3-64 p. 26-27 (PDF)
  3-64
p. 48 3-64 p. 48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte (Wijziging indieningstermijnen om te voorkomen dat de betrokkenen jaarlijks verscheidene aangiften zouden moeten indienen) (4-1093)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1093/2
p. 1-4 4-1093/2 p. 1-4 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vůůr de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
5-52
p. 60-64 5-52 p. 60-64 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Politiehervorming - Financiering
2-226
p. 47-49 2-226 p. 47-49 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 49-62 2-87 p. 49-62 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Algemene bespreking
   Overname door de Staat van de leningen door de NV BELFIN afgesloten ter herstructurering van Sabena
2-136
p. 40 2-136 p. 40 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Overdracht van het personeel - Impact op de gemeentefinanciŽn - Sociale zekerheid van het personeel
2-169
p. 15-24 2-169 p. 15-24 (PDF)
  Ronddeling van commissieverslagen - Deels niet vertaald verslag - Artikel 27 Reglement van de Senaat
2-169
p. 4-5 2-169 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
   Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-170
p. 12-13 2-170 p. 12-13 (PDF)
   Privatisering van BIAC
2-170
p. 14-20 2-170 p. 14-20 (PDF)
   Privatisering van BIAC - Verkoop van gronden van de luchthaven
2-170
p. 8-10 2-170 p. 8-10 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
   Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
2-171
p. 16 2-171 p. 16 (PDF)
  2-171
p. 16 2-171 p. 16 (PDF)
  2-171
p. 17 2-171 p. 17 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Aanpassing van de energiebijdrage - Protocol van Kyoto - Aanzetten van gezinnen om over te schakelen van huisbrandolie naar aardgas
3-9
p. 18-19 3-9 p. 18-19 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Elektronische identiteitskaart : uitreiking door De Post
3-10
p. 32 3-10 p. 32 (PDF)
   KB houdende instelling van de commissie belast met de controle op het onderzoek op embryo's in vitro (Wet 11 mei 2003)
3-10
p. 33 3-10 p. 33 (PDF)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-10
p. 32 3-10 p. 32 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Dedecker en Thissen en van de dames Lizin, Durant, de T'Serclaes, de Bethune en Laloy
3-12
p. 20-23 3-12 p. 20-23 (PDF)
  3-12
p. 31 3-12 p. 31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-1492/5
p. 1-5 3-1492/5 p. 1-5 (PDF)
   Subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand (Wijziging Gerechtelijk Wetboek)
3-1492/5
p. 1-5 3-1492/5 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-2427)      
  Algemene bespreking
   Sociale bescherming van de zelfstandigen
3-216
p. 136 3-216 p. 136 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-424/5
p. 1-40 3-424/5 p. 1-40 (PDF)
   Benoeming van de toegevoegde rechter die voor een taalexamen slaagde (Wijziging artikel 261bis Gerechtelijk Wetboek) - Brussel
3-424/5
p. 5 3-424/5 p. 5 (PDF)
  3-424/5
p. 13-14 3-424/5 p. 13-14 (PDF)
  3-424/5
p. 18-19 3-424/5 p. 18-19 (PDF)
   Extraterritoriale rechtsmacht van de Belgische gerechten inzake schendingen van het internationaal recht
3-424/5
p. 10-11 3-424/5 p. 10-11 (PDF)
  3-424/5
p. 22 3-424/5 p. 22 (PDF)
  3-424/5
p. 25-26 3-424/5 p. 25-26 (PDF)
   Geldigheid van de attesten uitgereikt aan personen die slaagden in het toegangsexamen tot de magistratuur
3-424/5
p. 16 3-424/5 p. 16 (PDF)
   Gerechtelijke stagiairs - Functie van rechter (Wijziging artikel 191 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 6-7 3-424/5 p. 6-7 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
  3-424/5
p. 16-17 3-424/5 p. 16-17 (PDF)
   Gerechtelijke stagiairs - Plaatsvervanging (Wijziging artikel 259octies Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 6 3-424/5 p. 6 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
  3-424/5
p. 16-17 3-424/5 p. 16-17 (PDF)
  3-424/5
p. 20 3-424/5 p. 20 (PDF)
   Herstructurering van de gerechtelijke arrondissementen - Brussel
3-424/5
p. 14 3-424/5 p. 14 (PDF)
  3-424/5
p. 18 3-424/5 p. 18 (PDF)
   Juridische eerstelijnshulp : opheffing forfaitaire bijdrage (Wijziging artikel 508/5 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 9-10 3-424/5 p. 9-10 (PDF)
  3-424/5
p. 21 3-424/5 p. 21 (PDF)
   Kandidaten korpschef (Wijziging artikel 287 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 7 3-424/5 p. 7 (PDF)
   Nationale Tuchtraad van de rechterlijke orde
3-424/5
p. 10 3-424/5 p. 10 (PDF)
  3-424/5
p. 20-21 3-424/5 p. 20-21 (PDF)
   Niet voor beslag vatbare sommen per kind ten laste : definitie "kind ten laste" - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning (Wijziging artikel 1409 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 10 3-424/5 p. 10 (PDF)
  3-424/5
p. 17-18 3-424/5 p. 17-18 (PDF)
  3-424/5
p. 22 3-424/5 p. 22 (PDF)
  3-424/5
p. 24-25 3-424/5 p. 24-25 (PDF)
   Opheffing van de erkenning van de rijksambtenaren voogd over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
3-424/5
p. 23 3-424/5 p. 23 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
3-424/5
p. 13 3-424/5 p. 13 (PDF)
  3-424/5
p. 16 3-424/5 p. 16 (PDF)
  3-424/5
p. 17-18 3-424/5 p. 17-18 (PDF)
  3-424/5
p. 19 3-424/5 p. 19 (PDF)
   Rechters in sociale zaken en in handelszaken (Wijzigingen artikelen 202, 316 en 390 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 7-8 3-424/5 p. 7-8 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
   Referendarissen en parketjuristen (Wijziging artikelen 156ter en 206ter Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 5-6 3-424/5 p. 5-6 (PDF)
  3-424/5
p. 14-15 3-424/5 p. 14-15 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
   Specifieke mandaten van werkende rechters, met inbegrip van toegevoegde rechters (Wijziging artikel 80 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 4-5 3-424/5 p. 4-5 (PDF)
  3-424/5
p. 19-20 3-424/5 p. 19-20 (PDF)
   Statuut van de Europese vennootschap
3-424/5
p. 26 3-424/5 p. 26 (PDF)
   Toegang advokaten tot de magistratuur
3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
  3-424/5
p. 16 3-424/5 p. 16 (PDF)
   Uitzonderingen op de verplichting voor vzw's een dubbele boekhouding te voeren
3-424/5
p. 24 3-424/5 p. 24 (PDF)
   Verhoging van de werkingskosten van het Bureau voor juridische bijstand
3-424/5
p. 21 3-424/5 p. 21 (PDF)
   Voorlopig bewind - Centraal register der verklaringen
3-424/5
p. 22-23 3-424/5 p. 22-23 (PDF)
   Vordering tegen de reglementen van de Orden van advocaten (Wijziging artikelen 497, 498, 501, 502 en 505 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 9 3-424/5 p. 9 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
  3-424/5
p. 16 3-424/5 p. 16 (PDF)
  3-424/5
p. 20 3-424/5 p. 20 (PDF)
   Werking van de Brusselse rechtbanken - Gebruik der talen - Functionele splitsing
3-424/5
p. 13-14 3-424/5 p. 13-14 (PDF)
  3-424/5
p. 18-19 3-424/5 p. 18-19 (PDF)
   Werkingsverslagen van de rechtscolleges (Artikelen 340 en 346 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 7 3-424/5 p. 7 (PDF)
  3-424/5
p. 7 3-424/5 p. 7 (PDF)
   Wijziging wet 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten : schadevergoeding in geval van corruptie
3-424/5
p. 26 3-424/5 p. 26 (PDF)
   Wijziging wet 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt : directiecomitť van de Nationale Kamer
3-424/5
p. 27 3-424/5 p. 27 (PDF)
   Wraking van een rechter (Wijziging artikelen 835 en 837 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 8 3-424/5 p. 8 (PDF)
  3-424/5
p. 21-22 3-424/5 p. 21-22 (PDF)
  3-424/5
p. 24 3-424/5 p. 24 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 28 3-30 p. 28 (PDF)
   Werking van de rechtbanken te Brussel - Gebruik der talen - Functionele opsplitsing
3-30
p. 26-27 3-30 p. 26-27 (PDF)
   Zelfstandigenbeleid
3-30
p. 13 3-30 p. 13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Verslag van de heer Mahoux
   Geldelijke valorisatie, voor de magistraten, van de inschrijving bij de balie en de uitoefening van het ambt van notaris
3-966/5
p. 3-4 3-966/5 p. 3-4 (PDF)
  3-966/5
p. 1-38 3-966/5 p. 1-38 (PDF)
   Aanpassing van artikel 76 van het Burgerlijk Wetboek aan het Wetboek van internationaal privaatrecht : verplichte vermelding in de huwelijksakte van de naamsverandering wanneer de nationale wet van een der echtgenoten dat toelaat
3-966/5
p. 12 3-966/5 p. 12 (PDF)
   Adoptie : Samenwonenden - Beroep tegen een beslissing van de federale centrale autoriteit - Overgangsmaatregelen inzake geldigheid van een sociaal onderzoek en over de reikwijdte van vroegere beslissingen - Inleiding van het verzoek tot adoptie bij eenzijdig verzoekschrift - Adviezen door de procureur des Konings te voegen bij het dossier
3-966/5
p. 15-16 3-966/5 p. 15-16 (PDF)
  3-966/5
p. 25 3-966/5 p. 25 (PDF)
   Betere concordantie tussen de Nederlandse en de Franse tekst van sommige bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
3-966/5
p. 12 3-966/5 p. 12 (PDF)
   Bevoegdheid m.b.t. controle van films
3-966/5
p. 26-27 3-966/5 p. 26-27 (PDF)
   Bewust maken van de magistraten van de financiŽle weerslag van hun vorderingen tot telefoontap
3-966/5
p. 5-7 3-966/5 p. 5-7 (PDF)
  3-966/5
p. 17 3-966/5 p. 17 (PDF)
  3-966/5
p. 24 3-966/5 p. 24 (PDF)
  3-966/5
p. 26 3-966/5 p. 26 (PDF)
  3-966/5
p. 29-30 3-966/5 p. 29-30 (PDF)
   Centraal bestand van berichten van beslag : Aanwijzing van de voorzitter van het beheerscomitť
3-966/5
p. 13 3-966/5 p. 13 (PDF)
   Delegatie van parketmagistraten naar het parket bij het Hof van Cassatie
3-966/5
p. 11 3-966/5 p. 11 (PDF)
   Herwaardering van het vakantiegeld van de magistraten
3-966/5
p. 19 3-966/5 p. 19 (PDF)
   Mogelijkheid bepaalde categorieŽn van personeelsleden van de rechterlijke orde opdrachten te laten vervullen bij gefedereerde entiteiten, bij de strategische organen en secretariaten die de kabinetten van de federale ministers hebben vervangen : Copernicus-hervorming
3-966/5
p. 12 3-966/5 p. 12 (PDF)
  3-966/5
p. 31 3-966/5 p. 31 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
3-966/5
p. 2-3 3-966/5 p. 2-3 (PDF)
  3-966/5
p. 17 3-966/5 p. 17 (PDF)
  3-966/5
p. 27-29 3-966/5 p. 27-29 (PDF)
   Regularisatie van het statuut van de parochieassistenten - Bedienaars van de Islamitische eredienst : wedde en nieuwe hiŽrarchie van de graden
3-966/5
p. 7-9 3-966/5 p. 7-9 (PDF)
  3-966/5
p. 20-23 3-966/5 p. 20-23 (PDF)
   Spelen aangeboden in het kader van TV-programma's bij middel van betaallijnen
3-966/5
p. 16 3-966/5 p. 16 (PDF)
  3-966/5
p. 20 3-966/5 p. 20 (PDF)
  3-966/5
p. 30-31 3-966/5 p. 30-31 (PDF)
   TarifiŽring van gerechtelijke vorderingen voor het opsporen en lokaliseren van privť-telecommunicatie
3-966/5
p. 5-7 3-966/5 p. 5-7 (PDF)
  3-966/5
p. 26 3-966/5 p. 26 (PDF)
   Toegang tot het beroep van advocaat voor kandidaten die in een ander EU-land hun diploma hebben verworven
3-966/5
p. 4 3-966/5 p. 4 (PDF)
  3-966/5
p. 17 3-966/5 p. 17 (PDF)
   Veiligheidscorps - Bevoegdheid van de veiligheidsbeambte-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken en de leden van het Veiligheidsdetachement Nationale Luchthaven voor het overbrengen van illegale vreemdelingen
3-966/5
p. 13 3-966/5 p. 13 (PDF)
   Vereenvoudiging procedure voor de machtiging van giften en legaten - Formaliteiten voor oprichting en erkenning van stichtingen van openbaar nut en van internationale verenigingen zonder winstoogmerk - Commissie voor boekhoudkundige normen
3-966/5
p. 9-11 3-966/5 p. 9-11 (PDF)
  3-966/5
p. 18-19 3-966/5 p. 18-19 (PDF)
  3-966/5
p. 26 3-966/5 p. 26 (PDF)
  3-966/5
p. 30 3-966/5 p. 30 (PDF)
   Verhoging van het aantal afdelingsvoorzitters van het Hof van Cassatie
3-966/5
p. 11-12 3-966/5 p. 11-12 (PDF)
   Verlenen van de nationaliteit aan vreemdelingen met 7-jarige wettelijke verblijfplaats
3-966/5
p. 16-17 3-966/5 p. 16-17 (PDF)
  3-966/5
p. 31 3-966/5 p. 31 (PDF)
   Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
3-966/5
p. 13-15 3-966/5 p. 13-15 (PDF)
  3-966/5
p. 19-20 3-966/5 p. 19-20 (PDF)
  3-966/5
p. 24 3-966/5 p. 24 (PDF)
  3-966/5
p. 25-26 3-966/5 p. 25-26 (PDF)
  3-966/5
p. 30 3-966/5 p. 30 (PDF)
  Algemene bespreking
   Adoptie : eisen betreffende de voorafgaande samenwoning en bescherming van de privacy
3-90
p. 5 3-90 p. 5 (PDF)
   Nieuw boekhoudkundig stelsel van de VZW : uitstel met 1 jaar van de verplichting de statuten aan te passen en van de naleving van de nieuwe wet
3-90
p. 5 3-90 p. 5 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
3-90
p. 4 3-90 p. 4 (PDF)
   Regularisatie van het statuut van de parochieassistenten
3-90
p. 5 3-90 p. 5 (PDF)
   TarifiŽring van gerechtelijke vorderingen voor het opsporen en lokaliseren van privť-telecommunicatie - Problematiek van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
3-90
p. 5 3-90 p. 5 (PDF)
   Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
3-90
p. 4-5 3-90 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   Procťdť van de programmawetten
3-90
p. 27 3-90 p. 27 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   De gewoonte van de regering om een groot aantal artikelen te verpakken in een programmawet of een wet houdende diverse bepalingen, om de evocatieprocedure te gebruiken om de behandeling te versnellen en om teksten in te dienen in de vorm van wetsvoorstellen
4-53
p. 10-12 4-53 p. 10-12 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Algemene bespreking
5-68
p. 29-31 5-68 p. 29-31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-2169)      
  Algemene bespreking
5-109
p. 25-32 5-109 p. 25-32 (PDF)
   Strijd tegen de sociale fraude in de sector van de kinderbijslag - Nota van de staatssecretaris - De heer Louis Ide wenst dat deze nota bij amendement wordt aangenomen
5-109
p. 25-31 5-109 p. 25-31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-1986/4
p. 1-12 3-1986/4 p. 1-12 (PDF)
   Wapens - Rechten en retributies
3-1986/4
p. 2-7 3-1986/4 p. 2-7 (PDF)
  Algemene bespreking
   Opheffing van de vereiste van een minimumpensioenbedrag bij toekenning van het pensioen als werknemer
3-196
p. 28-30 3-196 p. 28-30 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-2397)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 12-13 5-133 p. 12-13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (3-1987)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-1987/4
p. 1-20 3-1987/4 p. 1-20 (PDF)
   Achterstand bij de betaling door het ministerie van Justitie van eisbare facturen inzake gerechtskosten
3-1987/4
p. 12 3-1987/4 p. 12 (PDF)
  3-1987/4
p. 13 3-1987/4 p. 13 (PDF)
   Kritiek op de techniek van programmawetten
3-1987/4
p. 11-12 3-1987/4 p. 11-12 (PDF)
   Verbetering van de werking van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring - Vervollediging van het personeelsbestand met twee magistraten die de rol van verbindingsofficier vertolken (Wijziging wet 26 maart 2003)
3-1987/4
p. 5-6 3-1987/4 p. 5-6 (PDF)
   Wettelijke grondslag van de gerechtskosten in strafzaken en daarmee gelijkgestelde zaken (Kosten t.l.v. budget FOD Justitie - Vaststellings- en betalingsprocedure - Commissie voor de Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek - Betwistingsprocedure - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Opheffing wetten 1 juni 1849 en 16 juni 1919)
3-1987/4
p. 2-3 3-1987/4 p. 2-3 (PDF)
  3-1987/4
p. 6-14 3-1987/4 p. 6-14 (PDF)
   Wijziging wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten : toekenning van een vergoeding bij opname in een regulier centrum dat een geÔnterneerde met weinig risico's zal onderbrengen
3-1987/4
p. 4 3-1987/4 p. 4 (PDF)
  3-1987/4
p. 14-15 3-1987/4 p. 14-15 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-2413)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 12-13 5-133 p. 12-13 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-258
p. 4-18 2-258 p. 4-18 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Controle door het Grondwettelijk Hof van de wettigheid van de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij sancties worden opgelegd aan kandidaten verkozen voor de Kamer - Zie ook doc. 5-2375 en 5-2376) (5-2374)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Uitsluiten van elke procedure inzake belangenconflicten betreffende federale regels die betrekking hebben op de vestiging en de toepassing van de personenbelasting) (5-2371)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gewestelijke volksraadplegingen) (5-2372)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten)      
  Amendement nr 3 van de heren Mahoux, Istasse en Dubiť
2-596/2
p. 3 2-596/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Mahoux c.s.
2-596/2
p. 4 2-596/2 p. 4 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-85
p. 49-50 2-85 p. 49-50 (PDF)
  2-85
p. 53 2-85 p. 53 (PDF)
  2-85
p. 60 2-85 p. 60 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-85
p. 36-38 2-85 p. 36-38 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Bespreking
5-151
p. 31-61 5-151 p. 31-61 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiŽren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Mahoux
3-2377/2
p. 1 3-2377/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpťrťe, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17-18 3-217 p. 17-18 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 26-27 3-217 p. 26-27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30-31 3-217 p. 30-31 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33-34 3-217 p. 33-34 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 34-35 3-217 p. 34-35 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 35-36 3-217 p. 35-36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 43-44 3-217 p. 43-44 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 45-46 3-217 p. 45-46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46-47 3-217 p. 46-47 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 49-50 3-217 p. 49-50 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
  3-217
p. 68-69 3-217 p. 68-69 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
  3-217
p. 73-74 3-217 p. 73-74 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
  3-217
p. 75-76 3-217 p. 75-76 (PDF)
  3-217
p. 76-77 3-217 p. 76-77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
  3-217
p. 78-79 3-217 p. 78-79 (PDF)
  3-217
p. 79 3-217 p. 79 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 80 3-217 p. 80 (PDF)
  3-217
p. 80-81 3-217 p. 80-81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 82 3-217 p. 82 (PDF)
  3-217
p. 82-83 3-217 p. 82-83 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
  3-217
p. 83-84 3-217 p. 83-84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84-85 3-217 p. 84-85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85-86 3-217 p. 85-86 (PDF)
  3-217
p. 86-87 3-217 p. 86-87 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89-90 3-217 p. 89-90 (PDF)
  3-217
p. 90-91 3-217 p. 90-91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91-92 3-217 p. 91-92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93-94 3-217 p. 93-94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
  Aangehouden stemming
2-288
p. 56-57 2-288 p. 56-57 (PDF)
  2-288
p. 96 2-288 p. 96 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Cheron
2-288
p. 54-55 2-288 p. 54-55 (PDF)
  2-288
p. 94-95 2-288 p. 94-95 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Verslag van de heer Mahoux
   Zie document 3-424/5
3-425/3
p. 1 3-425/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 28 3-30 p. 28 (PDF)
   Werking van de rechtbanken te Brussel - Gebruik der talen - Functionele opsplitsing
3-30
p. 26-27 3-30 p. 26-27 (PDF)
   Zelfstandigenbeleid
3-30
p. 13 3-30 p. 13 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-967)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-967/4
p. 1-4 3-967/4 p. 1-4 (PDF)
   Bewust maken van de magistraten van de financiŽle weerslag van hun vorderingen tot telefoontap
3-967/4
p. 2-4 3-967/4 p. 2-4 (PDF)
Ontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Belarus, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995      
  Verslag van de heer Mahoux
1-459/2
p. 1-3 1-459/2 p. 1-3 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Financiering - Eventuele heffing op vliegtickets (3-4201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5585 3-61 p. 5585 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6326-6327 3-65 p. 6326-6327 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Financiering - Eventuele heffing op vliegtickets (3-4202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5600 3-61 p. 5600 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6401-6405 3-65 p. 6401-6405 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten (4-1033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1033
Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten (4-1034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1034
Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten (4-2675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2675
Oprichting van een werkgroep "Dotaties" binnen de Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden      
  2-148
p. 57-58 2-148 p. 57-58 (PDF)
Opwerping van een belangenconflict tussen enerzijds de hoedanigheid van corapporteur en anderzijds het ambt en het werk van mevrouw De Sutter - Bespreking informatieverslag 6-98/2 - Draagmoederschap - De Senaat besluit bij zitten en opstaan dat er geen belangenconflict is      
  6-14
p. 70 6-14 p. 70 (PDF)
  6-14
p. 36-37 6-14 p. 36-37 (PDF)
  6-14
p. 34 6-14 p. 34 (PDF)
  6-14
p. 68 6-14 p. 68 (PDF)
Ordedienst van de Senaat, die waakt over de onschendbaarheid van de ruimten van de Senaat      
  5-4
p. 6-7 5-4 p. 6-7 (PDF)
  5-4
p. 8 5-4 p. 8 (PDF)
Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) - Waterbeleid - Belgisch standpunt (4-1336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1336
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 5-1001/1 tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen      
  5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Over de regeling van werkzaamheden      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
2-17
p. 9 2-17 p. 9 (PDF)
Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting (6-1363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1363
Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting (6-1364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1364
Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting (6-1365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1365
Overheidsopdrachten - Actieplan van de Europese Commissie inzake de elektronische overheidsopdrachten - In BelgiŽ genomen maatregelen - Omzetting van richtlijnen (Indiening van een offerte voor overheidsopdrachten via elektronische weg - Technische normen - Beperking van de administratieve formaliteiten) (3-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2758-2760 3-36 p. 2758-2760 (PDF)
Overlevingspensioen - Toegelaten arbeid (3-852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 998-1000 3-15 p. 998-1000 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408)      
  Stemming over de moties en stemverklaring van de heer de Clippele
2-288
p. 40-41 2-288 p. 40-41 (PDF)
  2-288
p. 82 2-288 p. 82 (PDF)
Pensioenen - Betaling op een buitenlandse bankrekening (Uitbreiding tot andere landen) (3-1194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1425-1426 3-23 p. 1425-1426 (PDF)
Pensioenen - Betaling per circulaire cheque - Vertraging - Eventuele storting op een zichtrekening (3-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1029 3-16 p. 1029 (PDF)
Pensioenen - Betaling per circulaire cheque - Vertraging - Eventuele storting op een zichtrekening (3-906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1030 3-16 p. 1030 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1100-1101 3-17 p. 1100-1101 (PDF)
Pensioenen - Pensioenen gestort aan alleenstaanden en overlevingspensioenen - Storting op bankrekening - Datum van de storting (3-1285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-24
p. 1440-1441 3-24 p. 1440-1441 (PDF)
Pensioenen van de burgerlijke oorlogsslachtoffers - Herziening van de wet van 5 maart 1954 - Vereniging van afkomstigen uit BelgiŽ in IsraŽl - Resolutie (5-10208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10208
Pensioensparen - Cijfers voor 2006 - Evolutie (4-300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-300
Pensioensparen - Cijfers voor 2006 - Evolutie (4-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-517
Personen die anoniem begraven worden (Identificatie - DNA-afname - Vergelijking met dat van de familieleden van vermiste personen) (3-1484)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-213
p. 36-37 3-213 p. 36-37 (PDF)
Pesterijen op het werk - Moeilijkheden bij de interpretatie van de wetgeving - Preventieadviseur - Verslagen (3-891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1072 3-16 p. 1072 (PDF)
Politie - Verminderde prestaties wegens ziekte (3-4850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6704-6705 3-67 p. 6704-6705 (PDF)
Prioriteiten van het Duits voorzitterschap van de Europese Unie (januari - juni 2007) (Internationale context - Verklaring van Berlijn - Rol en toekomst van de EU - Binnenlands beleid - Buitenlands beleid - G8) (3-2051)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2051/1
p. 1-27 3-2051/1 p. 1-27 (PDF)
Prioriteiten van het Hongaarse EU-voorzitterschap (Economic governance - Europa 2020-strategie - Gemeenschappelijk landbouw- en cohesiebeleid - Energiebeleid - Leefmilieu en duurzame ontwikkeling - De Roma gemeenschap - Vrijheid, veiligheid en justitie - Uitbreiding EU - Armoedebestrijding - Hongaarse mediawetgeving - Europa en de burgers) (5-723)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Andrť Flahaut (K)
5-723/1