Claude Desmedt

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 472 van het Wetboek van strafvordering
(Nr 1-53, B.Z. 1995)
Bekrachtigd op 4 augustus 1996

Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 1-279, 1995-1996)
Bekrachtigd op 20 mei 1997

betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings
(Nr 1-1066, 1997-1998)
Bekrachtigd op 22 december 1998

met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten
(Nr 1-1235, 1998-1999)
Bekrachtigd op 24 maart 1999

tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van de belangenconflicten
(Nr 1-1006, 1997-1998)
Bekrachtigd op 7 mei 1999