Fauzaya Talhaoui

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat
(Nr 3-1686, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven
(Nr 3-1778, 2005-2006)
Bekrachtigd op 25 april 2007

Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet
(Nr 3-1053, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 mei 2007

Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet
(Nr 3-1052, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 mei 2007