Nadia Merchiers

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Nr 1-648, 1996-1997)
Bekrachtigd op 29 april 1999

tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
(Nr 1-667, 1996-1997)
Bekrachtigd op 4 mei 1999