Voorstellen van Yoeri Vastersavendts (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1569 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten 13/1/2010
S. 4-1720 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering 24/3/2010

Legislatuur 2010-2014