Voorstellen van Geert Lambert (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit 12/7/2007
S. 4-179 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 12/9/2007
S. 4-180 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 12/9/2007
S. 4-343 Voorstel van resolutie over de situatie in Birma 30/10/2007
S. 4-344 Wetsvoorstel tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke handel 5/11/2007
S. 4-642 Voorstel van resolutie om BelgiŽ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen 13/3/2008
S. 4-687 Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 10/4/2008
S. 4-694 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 14/4/2008
S. 4-706 Wetsvoorstel betreffende het verbod op racistische, negationistische en neonazistische organisaties 17/4/2008
S. 4-707 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 17/4/2008
S. 4-794 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee belast is de verantwoordelijkheden vast te stellen en duidelijkheid te scheppen omtrent de moord op volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Kommunistische Partij van BelgiŽ Julien Lahaut, door onbekenden gepleegd op 18 augustus 1950 te Seraing 3/6/2008
S. 4-807 Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 13/6/2008
S. 4-875 Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 14/7/2008
S. 4-888 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 66, vijfde lid, van het Strafwetboek inzake opruiing 30/7/2008
S. 4-889 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŽ toelaat van de troepen van de met BelgiŽ door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen 30/7/2008
S. 4-915 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde 8/9/2008
S. 4-1049 Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 9/12/2008
S. 4-1160 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft 4/2/2009
S. 4-1224 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen 12/3/2009
S. 4-1542 Voorstel van resolutie betreffende een wettelijke regeling voor betaalstakingen bij het openbaar vervoer 11/12/2009
S. 4-1546 Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra 15/12/2009
S. 4-1674 Voorstel van resolutie over het beheer van de voorraden van vaccins tegen de A/H1N1-griep en over het risico van belangenconflicten ter zake 24/2/2010