Voorstellen van Jan Remans (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

18 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-787 Voorstel tot wijziging van artikel 63 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-789 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-790 Voorstel tot opheffing van de artikelen 72 en 73 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-791 Voorstel tot invoeging van een artikel 74bis in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-792 Voorstel tot invoeging van een artikel 74ter in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-1075 Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag 13/3/2002
S. 2-1082 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 487 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 15/3/2002
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1212 Wetsvoorstel ter bevordering van de arbeidsactiviteit 21/6/2002
S. 2-1217 Voorstel van resolutie over Azerbeidzjan 27/6/2002
S. 2-1247 Wetsvoorstel betreffende de occasionele tewerkstelling in de horecasector 15/7/2002
S. 2-1300 Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel 10/10/2002
S. 2-1334 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 35 van de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering met het oog op de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting 4/11/2002
S. 2-1507 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomité voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten 27/2/2003
S. 2-1608 Voorstel van resolutie betreffende de erelonen van door de arbeidsgerechten aangewezen artsen-experten bij de evaluatie van menselijke schade 9/4/2003
S. 2-1613 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 9/4/2003
S. 2-1617 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 9/4/2003