Voorstellen van Valère Vautmans (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

4 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-344 Voorstel van resolutie met betrekking tot de onrechtmatige gevangenschap van Koeweitse en niet-Koeweitse burgers in Irak 4/6/1996
S. 1-466 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaïre in het bijzonder 12/11/1996
S. 1-467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering 13/11/1996
S. 1-1005 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 28/5/1998