Voorstellen van Patrik Vankrunkelsven (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

25 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-14 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 14/7/1999
S. 2-27 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ 25/8/1999
S. 2-107 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen 14/10/1999
S. 2-108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen 14/10/1999
S. 2-130 Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechtten in Birma (Myanmar) 27/10/1999
S. 2-134 Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan 28/10/1999
S. 2-168 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet, betreffende het verbod voor bloed- en aanverwanten om in dezelfde gemeenteraad zitting te nemen 18/11/1999
S. 2-210 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 30/11/1999
S. 2-311 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 25/1/2000
S. 2-474 Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt 15/6/2000
S. 2-484 Voorstel van resolutie over het vluchtelingenbeleid 21/6/2000
S. 2-507 Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie 6/7/2000
S. 2-584 Voorstel van resolutie over de herziening van de internationale drugsverdragen 29/11/2000
S. 2-585 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 30/11/2000
S. 2-648 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 8/2/2001
S. 2-716 Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen 6/4/2001
S. 2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 9/5/2001
S. 2-907 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanwezigheid van terroristische organisaties op het Belgisch grondgebied en hun relatie met de georganiseerde misdaad 19/9/2001
S. 2-1120 Wetsvoorstel houdende instelling van een verkeershandhavingsfonds en tot wijziging van artikel 62 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1999 25/4/2002
S. 2-1300 Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel 10/10/2002
S. 2-1302 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, teneinde de draagkracht van alleenstaanden en eenoudergezinnen te vergroten 11/10/2002
S. 2-1334 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 35 van de gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering met het oog op de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting 4/11/2002
S. 2-1358 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van de wegcode met betrekking tot de toegelaten maximumsnelheid 18/11/2002
S. 2-1503 Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker 26/2/2003
S. 2-1622 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 9/4/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007