Voorstellen van Chris Vandenbroeke (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1995-1999

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-107 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen 14/10/1999
S. 2-134 Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan 28/10/1999
S. 2-135 Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs 28/10/1999
S. 2-136 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie en het beheer van het archiefwezen 28/10/1999
S. 2-137 Voorstel van resolutie over de meldingsplicht van de fiscale administratie in het kader van de procedure voor de toekenning van studietoelagen aan leerlingen van het secundair onderwijs 28/10/1999
S. 2-1305 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 14/10/2002

Legislatuur 1995-1999