Voorstellen van Jacques Santkin (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1995-1999

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-115 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 19/10/1999
S. 2-223 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 9/12/1999
S. 2-314 Voorstel van resolutie over het invoeren van een belasting op internationale kapitaalbewegingen 27/1/2000
S. 2-345 Wetsontwerp tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen 18/2/2000
S. 2-574 Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten 10/11/2000
S. 2-621 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 15/1/2001

Legislatuur 1995-1999