Voorstellen van Jacques Devolder (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-106 Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan 13/10/1999
S. 2-119 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet 22/10/1999
S. 2-595 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 7/12/2000
S. 2-787 Voorstel tot wijziging van artikel 63 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-788 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-789 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-790 Voorstel tot opheffing van de artikelen 72 en 73 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-791 Voorstel tot invoeging van een artikel 74bis in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-792 Voorstel tot invoeging van een artikel 74ter in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-843 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering 5/7/2001
S. 2-1174 Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta 30/5/2002
S. 2-1455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten 6/2/2003

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999