Voorstellen van Armand De Decker (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-22 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 27/6/1995
S. 1-133 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis, houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen bij de uitoefening van de economische en sociale rechten 19/10/1995
S. 1-153 Wetsvoorstel tot oprichting van een Koninklijke School voor Bestuurskunde 8/11/1995
S. 1-183 Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening door de federale regering van de raamovereenkomst van de Raad van Europa ter bescherming van de nationale minderheden 30/11/1995
S. 1-860 Voorstel van resolutie over Algerije 29/1/1998
S. 1-951 Wetsvoorstel tot instelling van een militaire of niet-militaire vrijwilligersdienst 8/4/1998

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003