Voorstellen van Jacqueline Mayence-Goossens (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

10 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-22 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 27/6/1995
S. 1-117 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 6/10/1995
S. 1-133 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis, houdende oprichting van een AdviescomitÚ voor gelijke kansen bij de uitoefening van de economische en sociale rechten 19/10/1995
S. 1-156 Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŰ en Za´re 9/11/1995
S. 1-349 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 6/6/1996
S. 1-466 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Za´re in het bijzonder 12/11/1996
S. 1-496 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren 9/12/1996
S. 1-860 Voorstel van resolutie over Algerije 29/1/1998
S. 1-1119 Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten 20/10/1998
S. 1-1322 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 16/3/1999