Zoekresultaat wetgevingsdossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
6: Legislatuur 2014-2019

26 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 54-3517 Voorstel van bijzondere wet over de coŲrdinatie van het beleid van de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijn doelstellingen 6/2/2019
S. 6-521 CoŲrdinatie van het beleid in BelgiŽ met betrekking tot klimaatverandering
(Hoorzitting van 11 maart 2019)
11/3/2019
S. 6-498 Voorstel van resolutie ter vrijwaring van mededinging in de digitale economie 22/2/2019
S. 6-488 Voorstel van resolutie met het oog op een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over het groeipad van de 0,7% van het BNI voor ontwikkelingssamenwerking 19/2/2019
S. 6-481 Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing 11/1/2019
S. 6-469 Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor en in hoorns van neushoorns alsook in afgeleide producten 14/11/2018
S. 6-424 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in BelgiŽ 19/4/2018
S. 6-419 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een zone 30 en de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle kinderopvangcentra, en niet alleen rond scholen 22/3/2018
S. 6-391 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 18/1/2018
S. 6-381 Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte 28/11/2017
S. 6-324 Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken 8/3/2017
S. 6-320 Informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging 10/2/2017
S. 6-319 Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt 9/2/2017
S. 6-309 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de Noordzee tegen de verontreiniging door marien zwerfvuil 14/12/2016
S. 6-298 Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte 19/10/2016
S. 6-292 Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken 14/10/2016
S. 6-287 Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod op commerciŽle communicatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen 1/9/2016
S. 6-278 Voorstel van resolutie tot versterking van de financiŽle autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden 15/6/2016
S. 6-253 Informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen 10/12/2015
S. 6-235 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch bestuurlijk beleid inzake klimaat 25/9/2015
S. 6-210 Voorstel van resolutie betreffende de officiŽle erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 29/5/2015
S. 6-201 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geÔntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen 23/4/2015
S. 6-145 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse staat door BelgiŽ 14/1/2015
S. 6-131 Informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht 3/12/2014
S. 6-125 Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geÔntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan†: milieu en chronische ziektes 27/11/2014
S. 6-41 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun 21/10/2014