Laatste wijzigingen betreffende de senatoren en de samenstelling van de Senaat

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen betreffende de senatoren en de samenstelling van de Senaat in onze databanken sinds dinsdag 26 maart 2019.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de gegevens consulteren.

Wijzigingen sinds        

Adreswijzigingen van de senatoren : /
Aanvang of beŽindiging van het mandaat van senator : /
Wijzigingen in het Bureau : /
Wijziging in een fractiegewijzigd
Alain Destexhe : beŽindiging van lidmaatschap van MR (lid) op 27/2/2019 28/3/2019
Alain Destexhe : aanvang lidmaatschap van Onafhankelijke (lid) op 28/2/2019 28/3/2019
 
Wijziging in de samenstelling van commissiesgewijzigd
Vincent Van Peteghem : aanvang lidmaatschap van Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer (lid) op 14/3/2019 1/4/2019
Alain Destexhe : beŽindiging van lidmaatschap van Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden (lid) op 29/3/2019 29/3/2019
Anne Barzin : beŽindiging van lidmaatschap van Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat (plaatsvervanger) op 29/3/2019 29/3/2019
Alain Destexhe : beŽindiging van lidmaatschap van Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat (lid) op 29/3/2019 29/3/2019
Rita Bellens : aanvang lidmaatschap van Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer (plaatsvervanger) op 10/1/2019 29/3/2019
Gilles Mouyard : aanvang lidmaatschap van Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden (lid) op 29/3/2019 29/3/2019
Anne Barzin : aanvang lidmaatschap van Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat (lid) op 29/3/2019 29/3/2019
Olivier Henry : aanvang lidmaatschap van Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer (lid) op 29/11/2018 27/3/2019