Laatste wijzigingen betreffende de senatoren en de samenstelling van de Senaat

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen betreffende de senatoren en de samenstelling van de Senaat in onze databanken sinds zaterdag 19 januari 2019.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de gegevens consulteren.

Wijzigingen sinds        

Adreswijzigingen van de senatoren : /
Aanvang of beŽindiging van het mandaat van senator : /
Wijzigingen in het Bureau : /
Wijziging in een fractie : /
Wijziging in de samenstelling van commissiesgewijzigd
Danielle Godderis T'Jonck : aanvang lidmaatschap van Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden (lid) op 22/1/2019 23/1/2019
Andries Gryffroy : aanvang lidmaatschap van Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat (lid) op 22/1/2019 23/1/2019