Nieuwsbrief Senaat nr. 11

17/09/2013Inschrijving op nieuwsbrief

                 
   

       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Jongeren meer dan ooit welkom !

Jongeren helpen ontwikkelen tot kritische en geëngageerde volwassenen, die op een constructieve manier en met respect voor democratische waarden aan het maatschappelijke leven deelnemen : dag in dag uit werkt de Senaat hieraan mee.

Jongeren thuis in het Paleis van de Natie

Wet-wijzer: kom een wet maken

Vanaf september 2013 biedt de Senaat een nieuwe rondleiding aan: Wet-wijzer Ze is speciaal uitgewerkt voor kinderen van het 5de (laatste trimester) en 6de jaar basisonderwijs. In elke bezochte zaal krijgen de leerlingen uitleg over hoe een wet tot stand komt. In een commissiezaal gaan ze uiteindelijk zelf aan de slag: ze debatteren over een wetsvoorstel en stemmen er ook over.

Hun badge van senator en een informatieve brochure krijgen de jonge deelnemers als aandenken mee. Wil u hier met uw klas aan deelnemen of wil u de brochure bestellen? Bel of mail naar Léon Tombal, Protocoldienst: 02/501 73 55 - bezoek@senate.be.

Kinderen en jongeren kunnen voortaan ook terecht op de gloednieuwe 'junior-website' van de Senaat. Op www.junior.senaat.be vinden ze uitleg over de instelling en vooral over activiteiten voor jonge bezoekers.

Het Federale Parlement bezoeken: interessant en gratis !

Van maandag tot zaterdag, het hele jaar door, bezoeken jaarlijks 25.000 jongeren gratis de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers. Een standaardbezoek duurt ongeveer 90 minuten. Eerst kijkt u naar de film over de werking van het parlement, dan volgt een rondleiding door beide assemblees. De gidsen passen de rondleidingen aan de leeftijd en belangstelling van de groep aan. Wanneer gewenst en mogelijk ontmoet u een senator. Als aandenken aan het bezoek ontvangt u van ons een digitale foto van uw groep.
Boeken kan via deze link, telefonisch of per mail: Léon Tombal, 02/501 73 55 - lt@senate.be.

Democracity en Reporters voor de democratie

Jongeren kunnen in klasverband deelnemen aan de projecten Democracity en Reporters voor de Democratie, georganiseerd door de educatieve dienst van het BELvue museum met de steun van de Koning Boudewijn Stichting. Daarna volgt een levensechte ervaring in het Federale Parlement zelf.

Jongeren (2 laatste jaren basisonderwijs en alle jaren van het secundair) leren tijdens de voormiddag de spelregels van de democratie tijdens het inleefspel Democracity in het BELvue museum.

Na de middag ontdekken ze hoe het er in het echt aan toegaat in het Federale Parlement: het werk van parlementsleden, de rol van de Senaat en de Kamer…

De jonge Reporters voor de democratie (10-12 jaar en 16-18 jaar) bereiden 's ochtends in het BELvue museum een nieuwsreportage voor over de werking van het parlement. Nadien realiseren ze hun eigen reportage in het parlement, inclusief een interview van een parlementslid.

Contact: Léon Tombal (02/501 73 55 - lt@senate.be).


In de huid van een parlementslid

Place aux Enfants : 19 oktober 2013

Franstalige kinderen (tussen 8 en 12 jaar) uit Brusselse gemeenten ontdekken via Place aux Enfants de wereld van de volwassenen. Na een korte rondleiding en uitleg over de werking van de democratie, gaan ze zelf aan de slag. In dialoog met senatoren formuleren ze wetsvoorstellen over onderwerpen uit hun leefwereld.

Contact: Léon Tombal (lt@senate.be - 02/501 73 55).

Jeugd Parlement Jeunesse: 3 tot 7 maart 2014

Tijdens de krokusvakantie herbergt de Senaat het Jeugd Parlement Jeunesse. Een 100-tal jongeren (18-25 jaar) uit heel België logeren een week in een Brusselse jeugdherberg. Overdag ontpoppen ze zich tot rasechte politici die na geanimeerde debatten tussen senatoren en ministers wetten aannemen over brandend actuele onderwerpen. Andere jongeren spelen de rol van journalist of tolk.

Contact: Léon Tombal (02/501 73 55 - lt@senate.be).

Kras: een heus Scholierenparlement: 9 mei 2014

Een schooljaar lang nemen scholieren (derde graad secundair onderwijs) uit het Nederlandstalig onderwijs en uit een Franstalige school uit Brussel tijdens hun vrije tijd in eigen streek deel aan een groot rollenspel over een bepaald thema, georganiseerd door Globelink vzw. Dit schooljaar gaat het over voeding. De apotheose van het werkjaar is de overkoepelende slotzitting in Brussel. Ook in het halfrond van de Senaat worden, na een dag noeste arbeid in commissies, uiteindelijk resoluties aangenomen.

Contact: Léon Tombal (02/501 73 55 - lt@senate.be).


Jongeren en herinnering

Herdenkingsdagen: 11 november 2013 - 8 mei 2014

Vooraf ingeschreven kinderen en jongeren nemen deel aan de plechtigheid bij het Graf van de Onbekende Soldaat. Na de lunch volgt in het halfrond een reflectiemoment over oorlog, bezetting, vrede, vrijheid en democratie.

Contact: Léon Tombal (02/501.73.55 - lt@senate.be).


Nationale feestdag

Op 21 juli barstte het Paleis der Natie uit zijn voegen. Na de eedaflegging van Koning Filip in het halfrond van de Kamer van volksvertegenwoordigers, bezochten zo'n 5.000 mensen tijdens de open dag het Federale Parlement. Ze ontdekten er de dagelijkse werkomgeving van de senatoren en volksvertegenwoordigers. De nieuwe bustes van Koning Albert en Koningin Paola waren ook voor het eerst te zien door het grote publiek.

Jong en oud werden uitgedaagd met een kwis. Ze kregen een kleine attentie als beloning voor hun inspanningen. Op 21 juli 2014 opent het Federale Parlement opnieuw zijn deuren voor het grote publiek.
In afwachting bent u met uw groep uiteraard altijd
welkom - gratis - na afspraak via 02/501 73 55 of bezoek@senate.be.

 

© Senaat.be - foto's © G. Goossens

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?