Wetgevingsstukken en wetgevingsdossiers : een woordje uitleg

De wetgevingsprocedure verloopt aan de hand van officiële documenten, "wetgevingsstukken" genaamd. In de loop van de procedure worden verscheidene wetgevingsstukken gepubliceerd : de oorspronkelijke tekst, de verslagen van de bespreking in commissie, eventuele amendementen, een geamendeerde tekst, de goedgekeurde tekst, enz.

Een "wetgevingsdossier" bevat naast de wetgevingsstukken ook alle andere informatie over een procedure (datum van indiening van het document, indieners, opschrift, wetgevingsstukken, historiek, termijnen, ...). In de wetgevingsdossiers vindt u naast de wetsvoorstellen en –ontwerpen ook de voorstellen tot grondwetsherziening, de voorstellen van resolutie, de lijsten van kandidaten voor voordrachten en benoemingen, verslagen, aanbevelingen, beleidsnota’s en adviezen.

1995 - nu: wetgevingsdossiers en -stukken

Elk wetgevingsdossier bevat de lijst met bijhorende wetgevingsstukken, met links naar de tekst in html en pdf-formaat.

1979 - 1995: wetgevingsdossiers

Alle wetgevingsdossiers van de legislaturen 1979-1981, 1981-1985, 1985-1988, 1988-1991 en 1991-1995 zijn beschikbaar. Zij bevatten de lijst van de bijhorende wetgevingsstukken. De koppeling met de tekst van de stukken zelf (in pdf-formaat) wordt progressief gelegd.

1834 - 1995: wetgevingsstukken

Alle oude wetgevingsstukken (1834-1995) kunnen worden geraadpleegd in pdf-formaat. Dit is de vrucht van het Digidoc-project waarbij alle in de archieven beschikbare wetgevingsstukken van Kamer en Senaat werden ingescand. Bij die operatie werd voor elk stuk het nummer, de datum en de zitting genoteerd. Dit zijn momenteel dan ook de enige parameters waarmee men deze stukken kan opzoeken. De tekst is enkel beschikbaar in pdf-formaat.