EUROPESE ASSEMBLEE VOOR VEILIGHEID EN DEFENSIE
(Assemblee van de West-Europese Unie - WEU)

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, en meer bepaald de impact ervan op de veiligheid en defensie van Europa, hebben de tien Lidstaten van de West-Europese Unie (België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) op 31 maart 2010 beslist om een einde te stellen aan de activiteiten van de Organisatie en het oprichtingsverdrag ervan - het gewijzigde Verdrag van Brussel van 1954 - op te zeggen. Die collectieve beslissing brengt de ontbinding van de WEU en haar Assemblee met zich mee, en dit ten laatste tegen het eind van de maand juni 2011.

De Assemblee heeft haar 60ste en laatste zitting gehouden op maandag 9 mei, een dag met een grote symbolische betekenis voor Europa. Het was een slotzitting, vooral bedoeld als eerbetoon aan het werk dat de instelling gedurende meer dan 60 jaar verwezenlijkt heeft.

Wat betreft de toekomst van de interparlementaire voortgangsbewaking van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) / het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB), heeft de Conferentie van de Parlementsvoorzitters van de Europese Unie, die op 4 en 5 april 2011 in Brussel heeft plaatsgevonden, zich uitgesproken voor de oprichting van een Interparlementaire Conferentie voor het GBVB / GVDB, samengesteld uit delegaties van de nationale parlementen van de Lidstaten van de EU en van het Europees Parlement. De juiste samenstelling (= het aantal parlementsleden) van de delegaties moet nog nader bepaald worden.

Verslagen