Interparlementaire Unie - IPU


Algemene info


Recente Activiteiten

04/03/2009 - Sectie België / Groot-Brittannië

Op uitnodiging van sectievoorzitter Dirk Van der Maelen bracht een Britse parlementaire delegatie geleid door Lord Montgomery een bezoek aan het Federale Parlement.


Details (.pdf, 43 Kb)

     

06/02/2009 – Ontmoeting met Manuel Villalba en Julio García Aspa, Volksvertegenwoordigers in de Nationale Assemblee van Venezuela


Verslag (in het Frans) (.pdf, 90 Kb)

     

21/01/2009 – Interparlementaire werkgroep België-Palestina

Op 21 januari 2009 had de werkgroep een ontmoeting met mevr. Leila Shahid, Algemeen Palestijns Afgevaardigde in België.

Verslag (in het Frans) (.pdf, 54 Kb)

       

13/01/2009 - Sectie België-Israël

Kamerlid Georges Dallemagne (cdH), voorzitter van de sectie, had een ontmoeting met mevr. Colette Avital, ondervoorzitter van de Knesset. Met de leden van de sectie werd er gedebatteerd over de situatie in Gaza en in het Nabije Oosten. Aan het debat namen de kamerleden François-Xavier de Donnea (MR) en André Flahaut (PS) alsook senator Lieve Van Ermen (LDD) deel.

     

17/12/2008 - Sectie België-Hongarije

Senator Anne Delvaux, voorzitster van de sectie, ontmoette de ambassadeur van Hongarije. Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer nam eveneens deel aan het gesprek, dat zowel over de bilaterale relaties tussen België en Hongarije ging als over de voorbereiding van het triovoorzitterschap Spanje-België-Hongarije van de Europese Unie in 2010-2011.


08/12/2008 - Sectie België-Polen

De sectie ontving een Poolse parlementaire delegatie, geleid door de Voorzitter van de Sejm, dhr. Bronislaw Komorowski. Aan de ontmoeting namen, naast de voorzitter van de sectie, volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer, ook de volgende parlementsleden deel : mevr. Gerkens, dhr. De Croo, dhr. Van der Maelen, dhr. Crucke (Kamer) ; dhr. Vandenberghe, dhr. Van den Brande (Senaat).


2-4/12/2008 - Een parlementaire reactie op het geweld tegen vrouwen - Genève

Derde conferentie voor de leden van parlementaire commissies bevoegd voor de status van de vrouw en de seksegelijkheid.

Foto's

Verslag (.pdf, 86 Kb)

     

20-21/11/2008 - Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de UNO

Lees meer (.pdf, 57Kb)


13/11/2008 - Ontmoeting met Z.E.H. Cristian Inchauste, Ambassadeur van de Republiek Bolivia in België

Verslag (in het Frans) (.pdf, 25Kb)


24-31/10/2008 - Sectie België-Cuba

Een delegatie van de sectie onder leiding van senatrice Sfia Bouarfa bracht een bezoek aan Cuba van 24 t/m 31 oktober 2008.

Verslag (.pdf, 10,2Mb)


24/10/2008 - Ontmoeting met Armeense ambassadeur

Verslag (.pdf, 48Kb)


20/10/2008 - Oekraïense delegatie in Federaal parlement

Op 20 oktober 2008 werd een lunchgesprek aangeboden aan een delegatie van het Oekraïense parlement bestaande uit de h. Pavlychko (delegatieleider) en de h. Zhulynskyi (gewezen Vice-Premier en nu adviseur van de President).

Verslag (.pdf, 65Kb)

     

15/10/2008 - Ontmoeting met de echtgenotes van twee van de 'vijf' Cubaanse gevangenen in de USA

Verslag (in het Frans) (.pdf, 55Kb)

Documenten die werden rondgedeeld door de Cubaanse delegatie :

Chronique d'une injustice : bref résumé du cas des cinq Cubains (.pdf, 86Kb)

Chronicle of an injustice : brief summary of the case of the Cuban five (.pdf, 83Kb)

The Cuban Five : legal summary of the case (.pdf, 229Kb)


13-15/10/2008 - 119de Assemblee van de IPU

Een delegatie van de Belgische Groep onder leiding van senator Sabine de Bethune nam deel aan de 119de Assemblee van de IPU in Genève.

Rapport (.pdf, 127Kb)


23-26/09/2008 - Bezoek van de IPU-sectie België-Cyprus aan Cyprus

Verslag (.pdf, 975Kb)

     

11-12/09/2008 - Parlementaire Conferentie over de WTO in Genève

Volksvertegenwoordiger Geert Versnick, lid van het Uitvoerend Comité van de IPU, zat samen met ondervoorzitter dos Santos van het Europees Parlement de conferentie voor.

Lees meer... (.pdf, 1,20Mb)

     

28-29/08/2008 - Bezoek van een delegatie van de Belgische groep bij de IPU aan Georgië

Foto's

Verslag (.pdf, 93Kb)

     

11/08/2008 - Brief aan de president van Georgië

Senator Anne-Marie Lizin, voorzitster van de sectie België-Georgië, schreef een brief
(.pdf, 51Kb) aan president Saakashvili naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Georgië.


03-07/08/2008 - XVIIe Internationale Aidsconferentie in Mexico

Senator Marleen Temmerman, die lid is van de internationale adviesgroep over HIV/AIDS van de IPU, woonde de conferentie bij en gaf een uiteenzetting in het kader van een speciale briefingsessie voor parlementsleden.
Ook senator Wouter Beke woonde de conferentie bij.

Foto

Programma en verslag van de parlementaire briefing

Uiteenzetting van mevr. Temmerman (in het Engels) (.pdf, 96Kb)

     

16/07/2008 - Sectie België-Japan

Op 16 juli 2008 ontving volksvertegenwoordiger Luc Goutry, voorzitter van de sectie, een delegatie van zes leden van de Japanse Kamer van Raadsleden (senaat) geleid door dhr. Katsuya Ogawa. Volksvertegenwoordigers Colette Burgeon en Gerald Kindermans en senatoren Philippe Mahoux en Lieve Van Ermen namen eveneens deel aan de ontmoeting.

Foto's

Verwelkoming door dhr. Goutry (in het Frans) (.pdf, 65Kb)

     

26/06/2008 - Sectie België-Pakistan: ontmoeting met een delegatie uit Azad Jammu & Kashmir

Verslag


25/06/2008 - Sectie België-Roemenië

Senator Elke Tindemans, voorzitster van de sectie, ontmoette de ambassadeur van Roemenië voor een gesprek over de toekomstige activiteiten van de sectie.

Verslag (in het Frans) (.pdf, 1,46Mb)

     

24/06/2008 - Sectie België-Indonesië: ontmoeting met een Indonesisch parlementslid

Volksvertegenwoordiger Tinne Van der Straeten, voorzitster van de sectie, had een ontmoeting met dhr. Abdillah Toha, voorzitter van de commissie voor Interparlementaire Samenwerking van het Indonesische parlement en lid van het Uitvoerend Comité van de IPU.

Verslag (.pdf, 41Kb)


24/06/2008 - Bezoek van Borys Tarasyuk, voorzitter IPU-sectie Oekraïne-België

Lees meer...


20/06/2008 - Buitengewone vergadering van het Uitvoerend Comité van de IPU in Genève

Het Comité bereikte overeenstemming over een amendement op de statuten van de IPU dat het Palestina mogelijk moet maken volwaardig lid te worden van de organisatie. Volksvertegenwoordiger Geert Versnick is lid van het Uitvoerend Comité van de IPU en was erbij.

Verslag (.pdf, 76Kb)


11/06/2008 - Regionale groep Afrika: ontmoeting met een parlementaire delegatie uit Nigeria

Lees meer...


09-11/06/2008 - Speciale zitting over HIV/aids in de UNO

Lees meer... (.pdf, 54Kb)


06/06/2008 - Gesprek met Ambassadeur van Belarus

Verslag


01-06/06/2008 - Sectie België-Cambodja

Een delegatie van de sectie onder leiding van volksvertegenwoordiger Georges Dallemagne bracht een bezoek aan Cambodja van 1 tot 6 juni 2008.

Verslag (.pdf, 366Kb)

     

27/05/2008 - IPU Cuba : ontmoeting met een Cubaanse parlementaire delegatie

Verslag (in het frans)


27/05/2008 - IPU Colombia: ontmoeting met COMOSOC

De organisatie COMOSOC ('Coalitie van sociale bewegingen en organisaties van Colombia') stelde zijn onderzoeksrapport voor over de schending van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging in Colombia. Aan het onderzoek gingen twee jaar studie vooraf.

Lees meer...


20-22/05/2008 - Sectie België-Duitsland

Van 20 tot 22 mei 2008 ontvingen senator Hugo Vandenberghe, voorzitter van de sectie België/Duitsland, alsook andere leden, een delegatie van het Duits parlement, geleid door de heer Markus Löning, Voorzitter van de sectie Duitsland/België.

Lees meer...

     

12-13/05/2008 - Parlementaire samenwerking tussen Oekraïne en de E.U.-lidstaten

Op 12 en 13 mei 2008 nam senator Margriet HERMANS (Open VLD) als voorzitter van de sectie Oekraïne van de Belgische IPU-groep deel aan de 'Eerste interparlementaire conferentie van vriendschapsgroepen van het Oekraïense parlement met de Parlementen van de E.U.-lidstaten'

Verslag (.pdf, 83Kb)


13-18/04/2008 - 118de Assemblee

Een delegatie van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie (UIP) nam deel aan de 118de Assemblee van de IPU in Kaapstad, Zuid-Afrika (13-18 april 2008).

Lees meer...

     

09/04/2008 - Sectie België-Roemenië

Op 9 april 2008 ontving senator Elke Tindemans, voorzitster van de sectie, een delegatie van de Roemeense Senaat geleid door de heer Vacaroiu, Voorzitter van de Roemeense Senaat. Senator Isabelle Durant nam eveneens deel aan die ontmoeting.

Foto's

     

04/03/2008 - IPU Zuid-Afrika : ontmoeting met dhr. Basson, Chief director bij de Zuid-Afrikaanse ambassade te Brussel

Verslag (.pdf, 79Kb)


Algemene info

De Interparlementaire Unie is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en heeft haar internationaal secretariaat in Genève.

De IPU bestaat sinds 1889 en is daarmee de oudste multilaterale politieke organisatie. Op dit ogenblik zijn de parlementen van ongeveer 150 soevereine staten lid van de IPU, terwijl 7 internationale assemblees, waaronder het Europees Parlement en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, geassocieerd lid zijn.


De Interparlementaire Unie heeft tot doel:

De IPU is een referentie geworden:


De Assemblee van de Interparlementaire Unie vergadert tweemaal per jaar. Daarnaast organiseert de IPU geregeld gespecialiseerde vergaderingen, met name in het raam van de grote VN-conferenties en andere mondiale intergouvernementele bijeenkomsten.

Sinds 2003 organiseert de Interparlementaire Unie samen met het Europees Parlement éénmaal per jaar een Parlementaire Conferentie over de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

In het kader van haar programma voor capaciteitsversterking ten behoeve van de parlementen organiseert de IPU sinds enkele jaren ook seminaries die zich specifiek richten tot de parlementen van bepaalde regio's in de wereld of tot de parlementaire commissies die zich met een bepaald domein bezighouden (mensenrechten, genderkwesties).

Belgische Groep van de IPU

De Belgische Groep van de IPU bestaat uit al de leden van het Federale Parlement die willen toetreden. De meeste fracties schrijven hun leden collectief in voor de Groep.

De Belgische Groep vaardigt een delegatie af naar de halfjaarlijkse assemblees van de IPU, maar ontplooit tevens een aantal eigen activiteiten. Zo functioneert in het raam van de Groep een commissie Mensenrechten.

Verslagen van de Belgische delegatie over de IPU-assemblees

Belgische parlementsleden met een verkozen functie binnen de IPU

Senator Philippe Mahoux : lid van het comité voor de Mensenrechten van Parlementsleden (tot april 2012)

Volksvertegenwoordiger Geert Versnick : lid van het Uitvoerend comité (tot oktober 2010)

Volksvertegenwoordiger François-Xavier de Donnea : plaatsvervangend lid van het comité Midden-Oosten (tot oktober 2011)

Het Bureau van de Belgische Groep van de IPU

De leiding van de Belgische IPU-groep is in handen van een Bureau bestaande uit 14 personen. De voorzitters van Kamer en Senaat nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van het Bureau.

Samenstelling van het Bureau van de Belgische Groep

Voorzitter van de Groep
de Bethune Sabine (CD&V)
Senatoren Kamerleden
Beke Wouter (CD&V) de Donnea François-Xavier (MR)
de Bethune Sabine (CD&V) Deseyn Roel (CD&V)
Destexhe Alain (MR) Moriau Patrick (PS)
Temmerman Marleen (sp.a+Vl.Pro) Versnick Geert (Open VLD)
plaatsvervangers plaatsvervangers
Delvaux Anne (CDH) Bacquelaine Daniel (MR)
Mahoux Philippe (PS) Jambon Jan (CD&V)
Hermans Margriet (Open VLD) Van der Maelen Dirk (sp.a+Vl.Pro)

De bilaterale secties van de Belgische Groep van de IPU

In het raam van de Belgische Groep functioneren eveneens 91 secties van parlementsleden die de bilaterale contacten met andere landen willen bevorderen.

De Belgische groep van de IPU heeft secties opgericht voor de volgende landen:
West-Europa: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk.
Zuid-Europa: Cyprus, Griekenland, Israël, Italië, Portugal, Spanje en Turkije
Centraal-Europa: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Litouwen, Macedonië, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Tsjechische Republiek en Balkan (werkgroep)
Eurazië: Armenië, Azerbaïdjan, Belarus, Georgie, Kazakstan, Kyrghyzstan, Moldavie, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland en Tadzjikistan
Midden-Oosten en Noord-Afrika: Algerije, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Saoedi-Arabië, Syrië, Tunesië en Palestina (werkgroep)
Afrika: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Ethiopië, Ivoorkust, Kameroen, Mali, Rwanda, Senegal, Zambia en Zuid-Afrika
Azië-Oceanië: Afghanistan, Australië, Bangladesh, Cambodja, China, India, Indonesië, Japan, Korea, Mongolië, Pakistan, Thailand en Vietnam
Amerika: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Mexico, Nicaragua, Peru, Venezuela en de VSA