Informatieverslagen

De Senaat stelt informatieverslagen op wanneer een regel invloed heeft op die van een ander bevoegdheidsniveau (Staat, Gemeenschappen, Gewesten). In de informatieverslagen wordt nagegaan hoe moet worden samengewerkt tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus.
23/03/2018

Hormoonverstorende stoffen: informatieverslag

21/03/2018

Informatieverslag over de verbetering van de luchtkwaliteit 6-391
Hoorzitting met Laurent Willaert (FEBIAC) en Patrick Van den Bossche (AGORIA)

9/03/2018

Persconferentie over hormoonverstoorders

12/01/2018

Beleidsmaatregelen en administratieve vereenvoudiging voor zelfstandige ondernemers en kmo's

07/07/2017

De samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof

12/05/2017

Ruimte voor mHealth in onze zorg

28/04/2017

De bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging

24/02/2017

De preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie

06/02/2017

Burden-sharing van de klimaatdoelstellingen

20/05/2016

25 aanbevelingen ter verbetering van het openbaar vervoer

26/02/2016

Strijd tegen kinderarmoede in België

11/12/2015

Onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap

29/05/2015

Informatieverslag over de omzetting van E.U.-recht in Belgisch recht

06/03/2015

Opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwen-conferentie van Peking