Ruimte voor mHealth in onze zorg
(wetgevingsdossier nr. 6-261)

12/5/2017

De medische technologie wordt alsmaar geavanceerder. E-Health en IT stofferen en ontsluiten de elektronische patiŽntendossiers. Telegeneeskunde en mobiele gezondheidsapplicaties zijn in opmars. De dienstverlening en de interactie tussen zorgverstrekker en patiŽnt worden mobiel dankzij gsmís, smartphones en tablets. Deze mHealth of mobiele gezondheid biedt een deel van de oplossing voor de uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg staat. mHealth draagt inderdaad bij tot een meer patiŽntgerichte en gepersonaliseerde zorg, waarbij de klemtoon verschuift naar preventie en het zorgsysteem tegelijk efficiŽnter wordt en de financiŽle druk op ons gezondheidssysteem lichter.

Er blijven echter ook werkpunten. Zo moeten patiŽnten en zorgverstrekkers worden ondersteund bij de kwaliteitsbeoordeling van applicaties, past mHealth niet in het huidige vergoedingsmodel, moeten doorstroming en integratie van elektronische gegevens worden verbeterd en zijn er nog problemen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de inzameling en verwerking van gegevens en moeten er prioriteiten worden gesteld bij investeringen.

De Senaat heeft aanbevelingen geformuleerd over ethiek, toepassingen en geconnecteerde apparaten, mHealth en de relatie met patiŽnten en gezondheidswerkers.

Procedure

Suggesties?

GeÔnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres comgecom@senate.be

De Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.