De bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (wetgevingsdossier nr. 6-320)

28/4/2017

Het informatieverslag beoogt de bekendmaking en de kennis van de maatregelen van de federale overheid en de Gewesten ten gunste van zelfstandige ondernemers en kmo’s te verbeteren, door te bekijken welke punten door de betrokken overheden in onderling overleg kunnen worden onderzocht, waardoor ook een administratieve vereenvoudiging tot stand kan komen voor de zelfstandige ondernemers en kmo’s.

Dit informatieverslag beoogt eveneens de oplossingen te onderzoeken die de overheden al hebben aangereikt en die ze in de toekomst nog kunnen overwegen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en kmo’s. Het is ook de bedoeling een inventaris op te maken van de verschillende maatregelen voor zelfstandige ondernemers en kmo’s. Verschillende aspecten zullen worden aangesneden, zoals tewerkstellingsmaatregelen of maatregelen voor administratieve vereenvoudiging.

Procedure

Suggesties?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres comregint@senate.be

De Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.