Informatieverslag

20/5/2016

25 aanbevelingen ter verbetering van het openbaar vervoer
(wetgevingsdossier nr. 6-201)

Dit verslag geeft 25 aanbevelingen ‘betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen’. Deze aanbevelingen hebben tot doel een betere samenwerking tussen de verschillende operatoren en overheden te verzekeren, met inachtneming van de respectievelijke bevoegdheden van de federale staat en de gewesten.

De Senaat beveelt onder meer volgende punten aan :

Deze aanbevelingen zijn het resultaat van hoorzittingen met zesentwintig experten en beleidsmakers, tijdens tien commissievergaderingen.


Procedure:


Suggesties?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres: comregint@senate.be

De Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.