Kiesresultaten voor de Senaat, volgens de wetgevende verkiezingen van 1995, 1999 en 2003

   

Nederlandstalig kiescollege

Franstalig kiescollege

De Zetelverdeling in de Senaat volgens de wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003

Politieke
Partijen
Rechtstreeks
verkozenen
Gemeenschaps-
senatoren
Gecoöpteerde
senatoren
Totaal Afkortingen
PS 6 4 2 12 PS : Parti Socialiste
sp.a - Spirit 7 3 2 12 sp.a : Socialistische Partij Anders
Spirit : Sociaal Progressief Internationaal Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht
VLD 7 3 2 12 VLD : Vlaamse Liberalen en Democraten
MR 5 4 1 10 MR : Mouvement Réformateur
CD&V 6 2 1 9 CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams
Vl. Blok 5 2 1 8 Vl. Blok : Vlaams Blok
cdH 2 2 - 4 cdH : Centre Démocrate Humaniste
Ecolo 1 1 - 2 Ecolo : Ecologistes confédérés pour l'organisation de luttes originales.
FN 1 - 1 2 FN : Front National
Totaal 40 21 10 71

De zetelverdeling in de Senaat voor de drie laatste legislaturen

Voor meer informatie :

Senaat
Communicatiedienst
1009 Brussel
Tel.: 02/501.78.49 – Fax.: 02/501.79.31

E-mail: info@senate.be