Zoeken in de officiële publicaties

Onze elektronische registers zijn krachtige zoekmachines. Zij bieden u de mogelijkheid om doelgericht te zoeken in de parlementaire publicaties. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om te zoeken in de tekst zelf van de publicaties.

Op onderwerp

Het zaakregister biedt een thematisch overzicht van alles wat gedurende een zittingsperiode aan bod kwam in de Senaat. Voor het gekozen onderwerp, (i.e. een Eurovoc descriptor) krijgt u een lijst van alle officiële publicaties: wetgevingsstukken, tussenkomsten in plenaire of openbare commissievergaderingen en parlementaire vragen.

Op auteur

Het auteursregister geeft een volledig beeld van het parlementaire werk van elke senator. Voor iedere senator wordt een overzicht geboden van zijn wetsvoorstellen, amendementen, commissieverslagen, parlementaire vragen en tussenkomsten in openbare vergaderingen. Ook de tussenkomsten van een minister en zijn antwoord op parlementaire vragen vindt u terug via het auteursregister.

Gecombineerd zoeken in de registers

U kan ook uw eigen overzichten samenstellen door te zoeken in de registers. Zo kan u bijvoorbeeld verschillende parameters combineren ( vb. publicatietype, auteur en onderwerp).

Zoeken in de tekst

Texte français

Copyright © Belgian Senate
Page last updated on 30/03/2006
Contact the Webmaster