Geflitst en gekeurd

Fotoboek over de Senaat en 175 jaar België

Het fotoboek met de 30 beste foto's van de fotowedstrijd, die georganiseerd werd naar aanleiding van 175 jaar België, kost 2 EUR en is te verkrijgen bij de Dienst Algemene Zaken van de Senaat, Leuvenseweg 7 te 1000 Brussel (de heer De Meerleer, tel : 02 501 73 65, e-mail: bd@senate.be).

Het boek kan ook toegestuurd worden na storting van € 2,00 per exemplaar op rekeningnummer 000-0009119-01 van de Quaestuur van de Senaat met vermelding "Fotoboek 175 jaar België" en de naam en het adres van de bestemmeling.