Voordrachten en benoemingen

De Senaat staat in voor de voordracht of de benoeming van de leden van diverse controle- en adviesorganen. In deze rubriek worden een aantal gegevens hieromtrent gebundeld. U vindt voor de betrokken instanties een korte schets van de toepasselijke wettelijke bepalingen en het huidige ledenbestand.

Enkel de geactualiseerde informatie kan u hier terugvinden; in deze rubriek wordt geen historiek bijgehouden van de oproepen, benoemingen en voordrachten.

Als een lid ontslag neemt en geen opvolger heeft, blijft de plaats open tot een nieuwe kandidaat benoemd is. Indien voor dergelijke vacatures, of voor de algehele vernieuwing van een orgaan, een oproep tot de kandidaten wordt gedaan, wordt deze ook nog eens vermeld op de welkomstpagina van deze website. Voor bijkomende informatie kan u altijd terecht bij de heer Johnny Anthoons tel. : 02/501.73.25.