sena1

Tijdschrift van de Belgische Senaat
nr. 9

Senaat

p4

Rechten van het kind:
Speciaal Dossier New York

 
cover/pro

Jongeren in de Senaat

INHOUD
Speciaal nummer "Jongeren"

Varia

Editoriaal

Kinderen en Justitie: meer rechten toekennen aan minderjarigen

Kinderpornographie op het internet beter bestrijden

Ken je de website van de Senaat?

"Place aux enfants!"

Jongeren roken en drinken steeds meer

Het scholierenparlement

Verkeersveiligheid

Buitengewone zitting van de Verenigde Naties over kinderen te New York van 5 tot 10 mei 2002

De "debriefing" van 29 mei 2002 in de Senaat

verantwoordelijke uitgever
Armand De Decker,
voorzitter van de Senaat

redactiesectretariaat
Patrick Peremans,
info-ambtenaar

Leuvenseweg 7, 1009 Brussel
tel. 02/501.73.37 - fax 02/501.72.16
e-mail info@senate.be

redactie
Françoise Themelin

opmaak en druk
Sofadi n.v., Brussel, tel. 02/210.01.00

Foto's:
Belga, Unicef, Guy Goossens

 

Texte français >>

Opmerkingen voor de webmaster