sena1

Tijdschrift van de Belgische Senaat
nr. 8

Senaat

p4chapeau.tif

Europa

 
cover/pro

Bio-ethiek

INHOUD

VARIA

EDITORIAAL

EUTHANASIE

Senaat keurt wetsvoorstellen euthanasie en palliatieve zorg goed

Krachtlijnen van de twee wetteksten

BIO-ETHIEK

Onderzoek op embryo's

Spermadonors: moet men een genetische analyse opleggen ?

DOSSIER SENAAT

Hervorming van de Senaat

Een andere Senaat?

Senaat bekent kleur

Plenaire vergaderingen rechtstreeks op website

Korte mondelinge vragen

De Senaat wijzigt reglement

Bezoek aan het Federaal Parlement

Kwaliteit van de wetgeving

EU VOORZITTERSCHAP

Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie

De Senaat stemt in met het Verdrag van Nice

De Senaat richt zich naar de ruimte

Finaliteiten van de Europese Unie

Interparlementaire conferentie over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (E.V.D.B.) en de parlementaire controle erop

"Wij werden spijtig genoeg geholpen door 11 september" (Armand De Decker, voorzitter van de Senaat)

RECHTEN VAN HET KIND

De werkgroep Kinderrechten van de Senaat doet aanbevelingen

Kids-brievenbus Senaat

Webpagina voor kinderen op de website

Kinderen ontdekken de Senaat

INTERNATIONAAL

Nieuwe onderzoekscommissie Grote Meren

Yasser Arafat pleit in de Senaat voor een vrede van de dapperen

STEMRECHT

Gemeentelijk migrantenstemrecht in politieke schijnwerpers

TERRORISME

Terrorisme: een analyse

Na 11 september

MISDAAD

Expertise inzake georganiseerde criminaliteit

Resolutie over Spaans Baskenland

Worden we allemaal afgeluisterd?

Politiehervorming

MENSENHANDEL

Mensenhandel en prostitutie

GEZONDHEID

Treinen voor niet-rokers

Senatoren op de fiets door Brussel

GELIJKHEID MANNEN / VROUWEN

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vrouwen betalen zelf onroerende voorheffing

Politie opgeleid voor opvang van slachtoffers van geweld in het gezin

Afghaanse vrouwen in het Adviescomité voor gelijke kansen

SOCIAAL

Werelddag tegen armoede

Het beste voor de minstbedeelden

ECONOMIE

Kredietovereenkomsten

Hoeveel verdienen de managers van overheidsbedrijven ?

Ondersteuning van de productie van audiovisuele werken

Een werkgroep buigt zich over dotaties

Met kunstwerken betaal je erfenisrechten

DIVERSE ONDERWERPEN

Welke schadevergoeding voor de Cidex-slachtoffers?

Autopsie op een zuigeling

"Onze gezondheidszorg is een excellent exportproduct" (Jan Remans)

Kyoto

Evolutie van het slachtofferrecht

Senaat moderniseert vzw-wetgeving

Daden van moed

Bestrijding van discriminatie

3700 asielzoekers keren vrijwillig terug

Pesten op het werk

Senaat keurt tekst over het centrum Everberg goed

Asielbeleid

Handicap

verantwoordelijke uitgever

Armand De Decker,
voorzitter van de Senaat

redactiesectretariaat

Patrick Peremans,

info-ambtenaar

Leuvenseweg 7, 1009 Brussel

tel. 02/501.73.37 - fax 02/501.72.16

e-mail info@senate.be

opmaak en druk

Sofadi n.v., Brussel, tel. 02/210.01.00

Foto's:

AZ St-Jan AV Brugge, Belga foto, Nathalie Bidoul, European Space Agency, Guy Goossens, Luk Monsaert, Europees Parlement, Federale Politie.

 

Texte français >>

Opmerkingen voor de webmaster