In de bres voor de duivenmelkers

O

ns land telt zo'n zestigduizend duivenmelkers. Bijna allemaal zijn zij aangesloten bij de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB).

De bond staat als enige in voor de verdeling van de duivenringen. Senator Hugo Coveliers (VLD) vindt dat dit neerkomt op een monopolie. In een wetsvoorstel dat de commissie Buitenlandse zaken nu bespreekt, stelt hij voor de duivensport te liberaliseren. Senator Erika Thijs (CVP) vreest dat de duivenmelkers daardoor in de kou zullen blijven staan.

De duivensport wordt geregeld door een wet van 1923 die de militaire duiven moestbeschermen. Tot en met de achttiendaagse veldtocht in 1940 gebruikte de Belgischemilitaire inlichtingendienst immers ook postduiven om inlichtingen door te spelen. Om teverhinderen dat deze kostbare duiven zouden verloren gaan, moesten alle duivenliefhebberszich verplicht aansluiten bij één bond, die door het ministerie van Landsverdediging waserkend. De militarisering van de duivensport verklaart waarom deze bespreking plaatsvondin de commissie Buitenlandse zaken.

Dat de duivensport gedemilitariseerd moet worden, daar zijn de senatoren Coveliers en Thijs het beiden over eens. Senator Coveliers wil de wet van 1923 gewoon afschaffen. Senator Thijs daarentegen vindt dat het volstaat de bestaande wet te moderniseren.

Schaf dat monopolie af !

Hugo Coveliers : Het monopolie van de KBDB moet verdwijnen. De duivenmelkersklagen dat zij teveel aan de bond moeten afdragen. Bovendien hanteert de bond eensanctierecht dat ongrondwettig is. Bij geschillen mogen de leden immers niet naar degewone rechter stappen.

Waarom zouden meerdere bonden niet kunnen instaan voor de verdeling van de ringen en dedopingcontrole? In andere sporten gebeurt dat toch ook. Alleen in de duivensport kan datblijkbaar niet.

35
Het monument "Aan de Oorlogsduif, 1914-1918", Pantsertroepensquare te Brussel.
 

Geen vacuüm aub !

Erika Thijs : Wij zijn niet tegen de afschaffing van het monopolie van de KBDB,dat trouwens niet bestaat. Maar als het wetsvoorstel-Coveliers aangenomen wordt, verdwijntde duivenbond en komen de duivenmelkers in een vacuüm terecht.

De duivenbond staat in voor de verdeling van de duivenringen. Een duivenmelker betaaltaan de bond 33 frank per ring. Daarvan stort de bond 10 frank door aan het ministerie vanFinanciën, dat ervoor zorgt dat dit bedrag bij de gewesten terechtkomt. Wie zal de taksinnen als morgen de KBDB wegvalt en verschillende bonden de ringen zullen verdelen ?

De duivenbond helpt het ministerie van Landbouw ook met de dopingcontrole, zorgt voorde registratie van de duiven en de inrichting van de vluchten, en controleert hetduiventransport.

Als de wet van 1923 wordt afgeschaft, moet er dus onmiddellijk een nieuwe wettelijkeregeling komen. Vraag is of dat wel nodig is. De meeste duivenliefhebbers zijn tevredenmet hun bond. Als meer doorzichtigheid nodig blijkt, kan dit ook door een eenvoudigewetswijziging.

De KBDB schafte de betwiste sanctieregeling inmiddels af. Voor geschillen die internniet opgelost kunnen worden, stappen de leden gewoon naar de burgerlijke rechtbank.

Beide senatoren hopen voor hun standpunt medestanders te vinden in de anderefracties van de Senaat.

 

texte français

Opmerkingen voor de webmaster