Internationaal

Wat ? De Weu ?

De West-Europese Unie (WEU) is een politiek-militaire alliantie.Tot voor een paar jaar leidde zij een sluimerend bestaan in de schaduw van de NAVO. De verdragen van Maastricht en Amsterdam brachten daarin verandering. Voortaan kan de Europese Unie voor de militaire ondersteuning van haar buitenlands beleid een beroep doen op de WEU.

Zoals het democratisch hoort, is er binnen de WEU een uitvoerend orgaan (de Raad) en een raadgevend orgaan (de Assemblee). In de Raad zetelen de ministers van Buitenlandse zaken en Defensie van de lidstaten, in de Assemblee afvaardigingen van de nationale parlementen.

De Belgische afvaardiging bij de Assemblee bestaat uit 7 leden (4 volksvertegenwoordigers en 3 senatoren) en 7 plaatsvervangers (3 volksvertegenwoordigers en 4 senatoren).

De senatoren-leden zijn Paul Staes (CVP), Robert Urbain (PS) en Leo Goovaerts (VLD). Senatoren-plaatsvervangers zijn Johan Weyts (CVP), Lydia Maximus (SP), Armand De Decker (PRL-FDF) en
Charles-Ferdinand Nothomb (PSC).

Tijdens de jongste zitting van de Assemblee in Parijs (1 tot 4 december 1997) beklemtoonde senator Armand De Decker, die de belangrijke defensiecommissie voorzit, de politieke en operationele autonomie van de WEU, "omdat de NAVO niet altijd het geschikte instrument zal zijn om de vitale belangen van Europa te verdedigen". De Decker vermoedt dat deze steeds minder zullen gelijklopen met die van de VS.

Armand De Decker wil ook dat de WEU het Russische parlement ertoe overhaalt om het START II-verdrag over de beperking van kernwapens eindelijk te ratificeren.


Texte français

Opmerkingen voor de webmaster