Biografisch Handboek

Bij de aanvang van elke nieuwe legislatuur, na het houden van wetgevende federale verkiezingen, wordt de Senaat opnieuw samengesteld. Nadat de senatoren de grondwettelijke eed hebben afgelegd en de regering is geïnstalleerd, publiceert de Senaat zijn Biografisch Handboek. In dit werk vindt u onder meer de biografieën van de senatoren. Wij vestigen er uw aandacht op dat de gegevens in dit handboek slechts periodiek worden bijgewerkt. Voor de meest actuele biografische gegevens betreffende de senatoren verwijzen we u graag naar de lijst van de senatoren.

Het Biografisch Handboek (1164 KB) van de huidige legislatuur kost € 7 en is te verkrijgen in de Senaat bij de heer B. De Meerleer (Leuvenseweg 7 te 1000 Brussel, tel. : 02 501 73 65, e-mail : bd@senate.be). Handboeken van vorige legislaturen zijn voor zover beschikbaar te verkrijgen aan € 3. Het bestelde werk kan u ook toegestuurd worden na storting van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 000-0009119-01 van de Quaestuur van de Senaat met vermelding "Biografisch Handboek", de gewenste legislatuur (aanvangsjaar) en de naam en het adres van de bestemmeling.