Wetgevingsdossiers

Via deze rubriek had u, tot november 2005, toegang tot alle wetgevings- en aanverwante dossiers sinds 1995. Het ging onder meer om alle wetsvoorstellen en -ontwerpen, resolutievoorstellen, grondwetsherzieningen, bepaalde benoemingen, beleidsnotas en adviezen. Intussen zijn daar de dossiers van de zittingsperiode 1991-1995 aan toegevoegd.

U kan zoeken op titel, nummer, indiener, maar ook op de stand van de wetgevingsprocedure.

Recent ingediende wetsvoorstellen of ontwerpen vindt u onder "nieuwe dossiers". Daarnaast is er een lijst van actuele dossiers (d.w.z. dossiers die de voorbije maand werden behandeld in plenaire of in commissie) en vindt u nog een overzicht van dossiers die wet zijn geworden (gesorteerd op datum van bekrachtiging).