Andere documenten

Varia
22 april 2003 Op 9 april 2003 heeft de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen met het oog op de parlementsverkiezingen van 18 mei 2003 een vademecum gepubliceerd waarin zowel de wettelijke bepalingen zijn opgenomen die de politieke partijen en de kandidaten tijdens de verkiezingscampagne dienen na te leven, als de commentaar en de aanbevelingen hieromtrent van de Controlecommissie (stuk Kamer, nr. 50-2461/1 en Senaat, nr. 2-1600/1).

Kamer en Senaat hebben ook een brochure uitgegeven die een letterlijke kopie vormt van dit vademecum, maar waaraan, bij wijze van addendum, de tabel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is toegevoegd met de maximumbedragen die de politieke partijen en de kandidaten aan verkiezingspropaganda mogen besteden.

De brochure is verkrijgbaar bij de Kamer van volksvertegenwoordigers tegen de prijs van 2,50 euro (Natieplein 2, 1008 Brussel, tel. : 02/549.81.60, fax : 02/549.82.74 en e-mail : ). publicaties@dekamer.be).