Documenten van de Senaat

Parlementaire handelingen

  ABONNEMENT PER
PARLEMENTAIRE ZITTING (1)
LOSSE NUMMERS
Parlementaire handelingen

Volledig verslag van de debatten van de Wetgevende Kamers
€ 95 (2) € 2,00 (3)
 

(1) Parlementaire zitting : in principe van oktober tot oktober
(2) Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat
(3) Kamer van Volksvertegenwoordigers of Senaat

Inlichtingen en bestellingen van deze publicaties :

Dienst Algemene Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
tel : (02) 549.81.79 - fax : (02) 549.82.74 - e-mail : publicaties@dekamer.be

Parlementaire stukken van de Senaat

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen, amendementen, voorstellen van resolutie, commissierapporten, adviezen van de Raad van State, enz. Losse nummers
€ 00,08184
per gedrukte bladzijde
Inlichtingen en bestellingen :

Kamer van volksvertegenwoordigers:
Dienst Algemene Zaken
tel. : 02.549.81.58
tel. : 02.549.81.60
fax : 02.549.82.74
publicaties@dekamer.be