Publicaties van de Senaat

Biografisch Handboek van de Senaat, Brussel, 2003, 400 p. (met harde kaft) € 7 Inlichtingen en bestellingen :
Senaat :
Véronique Laureys
Dienst Historiografie
1009 Brussel
tel. : (02) 501.73.38 : inlichtingen
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op postrekening nr. 000-0009119-01 van de Quaestuur van de Senaat - 1009 Brussel (met vermelding van titel en aantal exemplaren).
De geschiedenis van de Belgische Senaat, Lannoo, 1999, 470 p.
€ 15


  ABONNEMENT PER
PARLEMENTAIRE ZITTING(1)
LOSSE NUMMERS
Parlementaire handelingen

Volledig verslag van de debatten van de Wetgevende Kamers
€ 80 (2) € 1,80 (3)(1)Parlementaire zitting : in principe van oktober tot oktober
(2) Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat
(3) Kamer van Volksvertegenwoordigers of Senaat

Inlichtingen en bestellingen van deze publicaties :

Dienst Algemene Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
tel : (02) 549.81.79 - fax : (02) 549.82.74 - e-mail : publicaties @dekamer.be

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen, amendementen, voorstellen van resolutie, commissierapporten, adviezen van de Raad van State, enz.

Abonnementen (per zittingsjaar)

600 euro/jaar

Inlichtingen en bestellingen:

Senaat:
Quaestuur
De heer J. Brants
Tel.: 02/501.75.95
Fax: 02/501.73.17
jb@senate.be

  € 0,062
per gedrukte bladzijde.
Inlichtingen en bestellingen :
Kamer van volksvertegenwoordigers :
Dienst Algemene Zaken :
Documentenbalie :
Mevr. Ponet
tel. : 02.549.81.60
fax : 02.549.82.74
publicaties@dekamer.beGratis abonnement op aanvraag :

Mevr. M Schaeck
tel. 02.501.78.49
fax 02.501.79.31
e-mail : info@senate.be

Page last updated on
24/07/2006