Kunst in de wandelgangen

De Senaat is gehuisvest in het prachtige Paleis der Natie. Dit neoklassieke gebouw biedt onderdak aan een uitgebreide en zeer gevarieerde kunstcollectie, die heel wat markante, maar ook minder bekende kunstwerken omvat. Elk werk is op zijn eigen manier verweven met de geschiedenis van de Belgische democratie.

Het kunstboek bevat de honderd meest indrukwekkende kunstwerken uit de collectie van de Senaat (inhoudstafel in pdf, 51 Kb).
Het kost € 20 en is te verkrijgen in de Senaat (de heer De Meerleer, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel).
Het kan ook toegestuurd worden na storting van € 20 per exemplaar op rekeningnummer 000-0009119-01 van de Quaestuur van de Senaat met vermelding "kunstboek", de taalversie (NL, FR of FR/DE) en de naam en het adres van de bestemmeling.