Informatieverslag


Gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede (wetgevingsdossier nr. 6-162)


Context

Steeds meer kinderen dreigen vandaag in een arm gezin geboren te worden. Daar moet een bijzondere aandacht naartoe gaan. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van alle kinderen, moeten alle beleidsniveaus in ons land zich maximaal engageren om een einde te maken aan armoede bij kinderen.

Uit onderzoek blijkt steeds duidelijker dat de belangrijkste hef bomen om de vicieuze armoedecirkel te doorbreken ingezet moeten worden tijdens de eerste levensjaren. Armoede aanpakken vraagt een beleid dat inclusief is en gecoördineerd. Armoede is immers niet alleen een probleem van inkomen, maar een optelsom van uitsluitingen in alle facetten van het leven.

Als ontmoetingsplaats voor de betrokken overheden, heeft de Senaat beslist een informatieverslag op te maken met voorstellen gericht aan alle betrokken overheden. De bevoegde commissie zal zich toeleggen op coaching en opvolging van families met jonge kinderen, de schoolloopbaan, buitenschoolse activiteiten (cultuur, sport en sociale participatie in het algemeen), gezondheid, huisvesting, inkomen en de rechten van het kind.


Procedure:


Slides van de hoorzittingen (tijdelijke pdf-bestanden) :


Suggesties ?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres: comgecom@senate.beDe Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.