Informatieverslag


Opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwen-conferentie van Peking (nr. 6-97)


Gelijkheid van mannen en vrouwen is een transversaal fundamenteel mensenrecht. Doorheen de jaren zijn er op internationaal, Europees, Belgisch en deelstatelijk vlak heel wat initiatieven tot stand gekomen. Een belangrijke stap is de Vierde VN- Wereldvrouwenconferentie in Peking op 15 september 1995 waarbij een Verklaring en een Actieprogramma door alle aanwezigen werd goedgekeurd.

Het informatieverslag is eenparig (min één onthouding) aangenomen op 6 maart 2015. Het onderzoekt welke specifieke methodes, initiatieven of maatregelen, enz., door de diverse beleidsniveaus kunnen ontwikkeld worden om de gelijkheid van mannen en vrouwen nog verder te versterken en dit in het licht van de twintigste verjaardag van de vierde VN-Wereldconferentie in maart 2015 te New York.


Procedure:


Suggesties ?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres: comgecom@senate.beDe Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.