Informatieverslag


Onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (dossier nr. 6-98)


Hoewel de Belgische wetgever sedert kort bij medisch-begeleide voortplanting dezelfde rechten toekent aan lesbische co-ouders als aan een heterokoppel, geldt dit nog niet voor een homokoppel.

De Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden heeft haar werkzaamheden in drie delen opgedeeld: het eerste deel behandelt de wettelijke afstammingsregels, het tweede deel buigt zich over het draagmoederschap en het derde deel houdt zich bezig met het zorgouderschap.


Procedure:


Suggesties ?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres: cominstit@senate.beDe Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.